Tài liệu miễn phí Tự động hoá

Download Tài liệu học tập miễn phí Tự động hoá

A video-based vehicle detection and classification system using cascade haar classifier

The challenges lie in being able to reliably and rapidly detect multiple small objects of interest against a cluttered background which usually consists of trees and buildings, and then classify them as the light vehicle or heavy vehicle based on their pixels length. To this end, we present a concept of traffic monitoring system. The proposed approach can disclose and classify vehicles using the uncelebrated video images. This prototype system is capable to use the uncelebrated surveillance cameras for real-time traffic data collection. The system also counts the number of cars passing in either direction in each frame. The car detection and classification is done using a cascade of Haar features.

12/29/2020 2:03:52 PM +00:00

An implementation of PCA and ANN-based face recognition system on coarse-grained reconfigurable computing platform

In this paper, a PCA and ANN-based face recognition system is proposed and implemented on a Coarse Grain Reconfigurable Computing (CGRC) platform. Our work is quite distinguished from previous ones in two aspects. First, a new hardware-software co-design method is proposed, and the whole face recognition system is divided into several parallel tasks implemented on both the Coarse-Grained Reconfigurable Architecture (CGRA) and the General-Purpose Processor (GPP).

12/29/2020 1:57:09 PM +00:00

Mô hình kết nối các hệ thống camera trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Bài viết này nghiên cứu về hiện trạng của các hệ thống CCTV (Closet Circuit Television- camera giám sát cỡ lớn) lớn hiện có trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thực hiện việc đánh giá những tồn tại hạn chế để từ đó đề xuất mô hình kết nối các hệ thống này với nhau.

12/29/2020 12:47:51 PM +00:00

Tối ưu hóa bộ điều khiển IMC trong hệ thống điều khiển tầng bằng FRIT

Nghiên cứu nhằm mục tiêu điều chỉnh đồng thời thông số của các bộ điều khiển IMC trong hệ thống điều khiển tầng bằng FRIT - một thuật toán sử dụng trực tiếp dữ liệu thực nghiệm - cho các đối tượng tuyến tính, bất biến theo thời gian và là hệ pha cực tiểu.

12/29/2020 12:35:32 PM +00:00

Adaptive multilayer T-S fuzzy controller for nonlinear SISO system optimized by differential evolution algorithm

In this paper, the authors propose a novel adaptive multilayer T-S fuzzy controller (AMTFC) with a optimize soft computing algorithm for a class of robust control uncertain nonlinear SISO systems. First, a new multilayer T-S fuzzy was created by combined multiple simple T-S fuzzy model with a sum function in the output. The multi-layer fuzzy model used in nonlinear identification has many advantages over conventional fuzzy models, but it cannot be created by the writer's experience or the trial and error method. It can only be created using an optimization algorithm.

12/29/2020 11:51:59 AM +00:00

Path following of unmanned surface vessel under effect of position measurement noise

A manipulation system for unmanned surface vessels (USVs) as well as other unmanned vehicles and autonomous vehicles are commonly built up by three vital components which are guidance system, navigation system and control system, regardless of the mechanical aspects. In which, the navigation system will first use sensors to measure and estimate parameters, then feedback to the guidance system and the control system as input data. Based on those data and assignments from user, the guidance system calculates and outputs reference data for the control system. The control system will drive the vessel according to the reference data from guidance system to achieve those assignments.

12/29/2020 11:50:46 AM +00:00

Đánh giá sai số khi xác định áp suất lớn nhất xuất hiện trong nòng súng bộ binh khi sử dụng phương pháp tính toán lý thuyết và thực nghiệm

Bài viết này đưa ra phương pháp xác định giá trị áp suất lớn nhất và áp suất theo chiều dài nòng bằng cả hai phương pháp (Tính toán lý thuyết và thực nghiệm đo đạc), đánh giá sai số giữa các phương pháp.

12/29/2020 10:41:26 AM +00:00

Thiết kế, tích hợp bộ cảm biến mức siêu âm trong hệ thống Scada

Bài viết cũng trình bày một giải pháp điều khiển và giám sát mức nước sử dụng bộ cảm biến trên kết hợp giải pháp truyền thông Modbus RTU để nâng cao độ ổn định, độ chính xác khi điều khiển và đảm bảo an toàn cho hệ thống điều khiển.

12/29/2020 10:40:49 AM +00:00

Thiết kế động cơ một chiều không chổi than rotor ngoài cho xe đạp điện sử dụng ANSYS

Bài viết này có mục đích trình bày thiết kế và mô phỏng động cơ một chiều không chổi than (BLDC) rotor ngoài. Đầu tiên, các thông số vật liệu, kích thước của stator, rotor được chọn và tính toán theo phương pháp truyền thống.

12/29/2020 10:40:40 AM +00:00

Phương pháp đánh giá khả năng va chạm tàu thuyền dựa trên hệ thống tự động nhận dạng tàu thủy

Bài viết xem xét các yếu tố chính của va chạm tàu, phát triển một mô hình toán học để đánh giá khả năng và mô phỏng đánh giá va chạm tàu dựa trên thông tin AIS, từ đó đưa ra cảnh báo cần thiết cho thủy thủ đoàn để phòng tránh đâm va.

12/29/2020 9:31:34 AM +00:00

Một mô hình học sâu cho bài toán phát hiện người bị ngã

Bài viết mô tả kiến trúc mạng (2+1)D ResNet-18, trình bày các thử nghiệm trên hai bộ dữ liệu FDD và bộ dữ liệu URFD cũng như thảo luận về kết quả. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

12/29/2020 9:17:48 AM +00:00

Hệ thống điều khiển ma trận phun nước nghệ thuật theo nhạc dựa trên bộ phân lớp âm nhạc

Bài viết trình bày một phương pháp mới để điều khiển nhạc nước tự động theo dạng ma trận các vòi phun. Trong đó, mỗi vòi phun sẽ được gán với một tần số âm nhạc phù hợp và sẽ thay đổi độ cao theo cao độ của tần số được gán. Khác với các phương pháp trước đây điều khiển cao độ theo từng mức bằng các van điện từ, thì trong phương pháp này chúng tôi điều khiển theo phương pháp băm xung liên tục tỉ lệ với cao độ của tần số nên các vòi phun sẽ mượt và đẹp mắt hơn.

12/29/2020 4:02:30 AM +00:00

Mô hình hóa và mô phỏng hoạt động cứu hỏa trong các tòa nhà công cộng

Bài báo này trình bày một mô hình dựa trên hệ đa tác tử để mô hình hóa và mô phỏng các hoạt động cứu hộ khi xảy ra sự cố cháy trong các tòa nhà công cộng. Hệ thống được cài đặt và thử nghiệm trên nền tảng hỗ trợ mô hình hóa và mô phỏng dựa trên hệ đa tác tử GAMA.

12/29/2020 4:01:59 AM +00:00

Phát triển thuật toán xử lý ảnh và máy học để nhận dạng khiếm khuyết trên bề mặt gạch men

Nghiên cứu này đề xuất một giải thuật xử lý ảnh kết hợp với máy học để phát hiện và nhận dạng khiếm khuyết trên bề mặt gạch men. Đầu tiên, gạch sẽ được tách khỏi nền và tính toán đặc trưng ảnh dựa trên histogram và kết cấu bề mặt để nhận dạng loại mẫu của gạch dùng mạng neural. Tiếp theo, tiến hành trừ ảnh mẫu gạch và gạch mẫu để nhận dạng lỗi sử dụng kỹ thuật xử lý hình thái.

12/29/2020 3:59:04 AM +00:00

Phát hiện và nhận dạng khuyết điểm trên vỏ trái xoài

Nghiên cứu này đề xuất một giải thuật xử lý ảnh kết hợp với máy học để phát hiện và nhận dạng khuyết điểm trên bề mặt vỏ trái xoài. Thuật toán bao gồm các bước chính: tách vùng ảnh chứa trái xoài ra khỏi nền và trích lấy vùng vỏ khuyết điểm từ vùng trái sau khi cải thiện độ tương phản của vùng trái từ ảnh đầu vào.

12/29/2020 3:58:45 AM +00:00

Ứng dụng logic mờ xây dựng hệ thống điều khiển tín hiệu đèn giao thông thông minh

Bài viết xây dựng mô hình đa tác tử điều khiển tín hiệu đèn giao thông thông minh phân tán tại các nút giao cắt. Mô hình sử dụng thuật toán lôgic mờ để thay đổi linh hoạt khoảng thời gian đèn xanh/ đỏ một cách tối ưu, hạn chế thời gian chờ cho các phương tiện. Mô hình đã được cài đặt trên nền tảng Jade và tích hợp với platform mô phỏng hệ thống giao thông Sumo để có thể đánh giá mô hình so sánh với phương pháp truyền thống là chu kỳ đèn được thiết lập trước.

12/29/2020 3:56:03 AM +00:00

Điều khiển robot bầy đàn tránh vật cản và tìm kiếm mục tiêu

Bài viết đề xuất giải pháp điều khiển robot bầy đàn tìm kiếm mục tiêu và tránh vật cản bằng kỹ thuật điều khiển hành vi dựa trên không gian rỗng. Tiếp theo, bài báo dựa trên lý thuyết Lyapunov để đưa ra các điều kiện ổn định của quá trình tụ bầy theo phương thức điều khiển mới đề xuất. Cuối cùng là các kết quả mô phỏng bằng phần mềm Matlab chứng minh tính đúng đắn của các nghiên cứu lý thuyết.

12/29/2020 3:53:53 AM +00:00

Đánh giá hiệu năng giải thuật Fab-map* định vị robot trong nhà sử dụng thông tin hình ảnh

Bài viết này trình bày tóm lược giải thuật FAB-MAP* định vị robot sử dụng thông tin hình ảnh trong môi trường trong nhà với ý tưởng chính là việc xác định vị trí robot bởi việc phép toán xác xuất có điều kiện giữa quan sát hiện tại với tập các quan sát mà robot di chuyển qua, các quan sát này được huấn luyện từ trước dựa vào đặc trưng phân loại cảnh và cây khung nhỏ nhất liên kết của các từ điển môi trường đồng xuất hiện.

12/29/2020 3:51:50 AM +00:00

Tính toán lựa chọn tham số nguyên lý nâng cao độ nhạy đầu thu quang học ứng dụng trong đo xa laser và hệ thống thông tin quang

Việc tính toán được độ nhạy đầu thu quang sẽ là cơ sở để thiết kế các hệ thống ứng dụng tín hiệu quang học đặc biệt là các tín hiệu laser có xung cực ngắn và tần số lớn trong thiết bị đo xa laser. Bài viết này trình bày giải pháp tính toán độ nhạy đầu thu quang dựa trên cơ sở công suất trung bình của tín hiệu vào.

12/29/2020 12:44:05 AM +00:00

Xây dựng mô hình quan hệ giữa thời gian mã hóa và phạm vi tìm kiếm tạo thông tin phụ cho mã hóa video phân tán ứng dụng mạng cảm biến video

Bài viết này, tác giả đã xây dựng mô hình quan hệ giữa thời gian mã hóa và phạm vi tìm kiếm tạo thông tin phụ cho DSVC trong ứng dụng VSS, WVSN. Mối quan hệ giữa thời gian mã hóa hay độ phức tạp tạo SI với phạm vi tìm kiếm là một hàm tuyến tính, từ đó đề xuất tham số y kiểm soát độ phức tạp tạo SI theo tham số của người dùng.

12/29/2020 12:43:13 AM +00:00

Thiết kế cảm biến nhiệt độ theo nguyên lý cảm biến nhịp cho các hệ thống giám sát môi trường thông minh

Cảm biến nhịp là một kỹ thuật mới, thích hợp cho các ứng dụng giám sát môi trường thông minh với yêu cầu về công suất tiêu thụ thấp và các mạch cảm biến Internet vạn vật (IoT) với kích thước nhỏ gọn. Bài viết này đề xuất và thử nghiệm một giải pháp thiết kế cảm biến nhiệt độ trên nguyên lý cảm biến nhịp, cho phép theo dõi nhiệt độ trong dải từ -20°C đến 50°C với độ chính xác phù hợp.

12/29/2020 12:43:07 AM +00:00

Thiết kế bộ xáo trộn cho hệ thống BICM-ID truyền dẫn qua kênh pha đinh

Bài viết đề xuất một xáo bộ trộn bít (gọi là New-block) sử dụng trong hệ thống BICM-ID (Bit-Interleaved Coded Modulation with Iterative Decoding) trên kênh pha đinh Rayleigh. Nó mang lại cho hệ thống giá trị hiệu suất BER (Tỷ lệ lỗi bit) xấp xỉ với bộ xáo trộn bít giả ngẫu nhiên ở vùng sàn lỗi, nhưng có phần cứng đơn giản hơn.

12/29/2020 12:42:48 AM +00:00

Nghiên cứu xây dựng bộ điều khiển cho UAV trong kênh chuyển động dọc ứng dụng logic mờ

Bài viết xây dựng bộ điều khiển mờ cho máy bay không người lái (UAV) trong mặt phẳng đứng. Với hai biến đầu vào là sai lệch về độ cao và sai lệch về tốc độ thẳng đứng, bộ điều khiển mờ sử dụng trong hệ thống nhằm ổn định độ cao bay cho UAV.

12/29/2020 12:42:35 AM +00:00

Tối ưu cấu trúc quỹ đạo hệ thống vệ tinh giám sát liên tục khoảng không gian vũ trụ gần trái đất

Bài viết đề xuất một cách tiếp cận mới: Giám sát liên tục khoảng không gian vũ trụ dạng lớp cầu đồng tâm với Trái đất dựa trên việc xây dựng hệ thống vệ tinh hai tầng quỹ đạo có hướng giám sát ngược nhau, trong đó, mỗi tầng vệ tinh là một hệ thống con độc lập theo mô hình Delta của J.G. Walker (Walker constellation).

12/29/2020 12:42:28 AM +00:00

Xác định các đặc trưng tản mát của đạn phản lực không điều khiển bằng mô phỏng ngẫu nhiên

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu, sử dụng phương pháp mô phỏng để xác định các đặc trưng tản mát cho đạn phản lực không điều khiển. Phương pháp mô phỏng được thực hiện tương tự phương pháp thực nghiệm, chỉ khác, phương pháp mô phỏng sử dụng số liệu bắn trên máy tính để tính toán, xác định các đặc trưng tản mát của đạn thay cho số liệu bắn thực nghiệm.

12/29/2020 12:42:22 AM +00:00

Sử dụng bộ điều khiển PI bám quỹ đạo hạ cánh cho UAV cỡ nhỏ

Bài viết trình bày 1 phương pháp sử dụng bộ điều khiển PI bám quỹ đạo hạ cánh cho UAV cỡ nhỏ. Trong đó, quỹ đạo hạ cánh tìm được dựa trên việc áp dụng nguyên lý cực đại Pontryagin. Để thực hiện điều khiển UAV bám theo quỹ đạo tối ưu tìm được có nhiều phương pháp.

12/29/2020 12:42:15 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở tự động nâng cao: Chương 6 - PGS. TS. Huỳnh Thái Hoàng

Bài giảng Cơ sở tự động nâng cao - Chương 6: Một số ví dụ thiết kế hệ thống nâng cao cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết kế bộ điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa, thiết kế bộ điều khiển trượt, thiết kế bộ điều khiển LQR - LQG... Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:28:10 PM +00:00

Bài giảng Cơ sở tự động nâng cao: Chương 5 - PGS. TS. Huỳnh Thái Hoàng

Bài giảng Cơ sở tự động nâng cao - Chương 5: Điều khiển bền vững trình bày các nội dung: Chuẩn của tín hiệu và hệ thống, tính ổn định bền vững, chất lượng bền vững, thiết kế hệ thống điều khiển bền vững dùng phương pháp chỉnh độ lợi vòng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:28:03 PM +00:00

Bài giảng Cơ sở tự động nâng cao: Chương 4 - PGS. TS. Huỳnh Thái Hoàng

Bài giảng Cơ sở tự động nâng cao - Chương 4: Điều khiển thích nghi cung cấp cho người học các kiến thức: Ước lượng thông số thích nghi, điều khiển theo mô hình chuẩn, hệ thích nghi theo mô hình chuẩn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/28/2020 11:27:56 PM +00:00

Bài giảng Cơ sở tự động nâng cao: Chương 3 - PGS. TS. Huỳnh Thái Hoàng

Bài giảng Cơ sở tự động nâng cao - Chương 3: Điều khiển tối ưu cung cấp cho người học các kiến thức: Tối ưu hóa tĩnh, tối ưu hóa động và phương pháp biến thân, điều khiển tối ưu liên tục dùng phương pháp biến phân,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/28/2020 11:27:49 PM +00:00