Tài liệu miễn phí Tự động hoá

Download Tài liệu học tập miễn phí Tự động hoá

Automated regulation of intervals for bus rapid transit routes

In this article, the issue of improving the quality of passenger service of urban passenger transport in large cities and megacities on the routes, operating on the Bus Rapid Transit technology, is considered. Quality improvement is achieved by automatic regulation of the movement of each passenger vehicle during the movement on the route after disturbing influences in order to ensure the movement of each vehicle on schedule. As a mechanism for regulating Autonomous traffic, an advanced bus driver assistance system is proposed.

9/25/2020 3:15:08 AM +00:00

A prediction model of road traffic fatalities in Hanoi using improved grey model GM (1,1)

This study improves the first-order and one-variable grey differential equation model (abbreviated as GM(1,1) model), which requires only a limited amount of data to estimate the behavior of a system with unknown and known information, to predict road traffic fatalities (RTFs) in Hanoi in short-term with experimental data of RTFs from 2010 to 2018.

9/25/2020 3:15:02 AM +00:00

A new approach in line tracking in self-driving car using a low-cost uv organnic photosensor

Self-driving cars combine a variety of sensors to perceive their surroundings. Advanced control systems in the cars will encode sensory information to identify appropriate routes, obstacles and relevant signage. In particular, road line tracking is one of important progresses in self-driving car for future transportation. In conventional, line in the road is tracked based on the near-infrared photo-detector. The target of this paper is to present a new approach in line tracking where an UV photosensor was utilized. OLED and phototransistor firstly fabricated using organic materials. A suitable encoder circuit and PID controller then designed and implemented in to a model auto-car. The auto-car was successfully tested in University road circuit. The sensor present here is not only to demonstrate a new approach in line tracking but also to bring a lower cost sensor, leading to reduce the total costs of auto-car.

9/25/2020 3:14:50 AM +00:00

Điều khiển tốc độ đoàn tàu đường sắt đô thị sử dụng bộ điều khiển mờ kết hợp với bộ điều khiển vi phân

Bài viết tiến hành thiết kế bộ điều khiển tốc độ đoàn tàu đường sắt đô thị bằng việc sử dụng bộ điều khiển mờ kết hợp với bộ điều khiển vi phân kinh điển nhằm nâng cao chất lượng điều khiển tốc độ cũng như điều khiển dừng tàu.

9/25/2020 3:13:24 AM +00:00

Increasing the damping of oscillatory systems with an arbitrary number of time varying frequencies using fractional-order collocated feedback

This paper studies the active damping of the oscillations of lightly damped linear systems whose parameters are indeterminate or may change through time. Systems with an arbitrary number of vibration modes are considered. Systems described by partial differential equations, that yield an infinite number of vibration modes, can also be included. In the case of collocated feedback, i.e. the sensor is placed at the same location of the actuator, a simple fractional order differentiation or integration of the measured signal is proposed that provides an effective control.

9/24/2020 8:32:35 PM +00:00

Analysis and implementation of fractional-order chaotic system with standard components

This paper is devoted to the problem of uncertainty in fractional-order Chaotic systems implemented by means of standard electronic components. The fractional order element (FOE) is typically substituted by one complex impedance network containing a huge number of discrete resistors and capacitors. In order to balance the complexity and accuracy of the circuit, a sparse optimization based parameter selection method is proposed.

9/24/2020 8:28:58 PM +00:00

2DOF multi-objective optimal tuning of disturbance reject fractional order PIDA controllers according to improved consensus oriented random search method

This study presents a Fractional Order Proportional Integral Derivative Acceleration (FOPIDA) controller design methodology to improve set point and disturbance reject control performance. The proposed controller tuning method performs a multi-objective optimal fine-tuning strategy that implements a Consensus Oriented Random Search (CORS) algorithm to evaluate transient simulation results of a set point filter type Two Degree of Freedom (2DOF) FOPIDA control system.

9/24/2020 8:28:07 PM +00:00

Nghiên cứu xác định hệ số lực cản của đạn cối ĐC100M-PST trong giai đoạn thiết kế bằng mô phỏng số

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu sử dụng phần mềm mô phỏng số xác định hệ số lực cản của đạn cối ĐC100M-PST. Xây dựng bảng giá trị lực cản của đạn cối tương ứng với từng giá trị vận tốc khác nhau. Kết quả tính toán được kiểm chứng bằng thực nghiệm và đảm bảo độ tin cậy. Kết quả nghiên cứu giúp cho việc thiết kế hình dạng đạn trong giai đoạn thiết kế ban đầu đáp ứng được các yêu cầu đặt ra.

9/24/2020 8:26:16 PM +00:00

Sử dụng mô hình Markov ẩn để xác định mục tiêu trong bài toán quan sát quỹ đạo đa mục tiêu

Bài viết trình bày một kết quả nghiên cứu để giải quyết vấn đề xác định số mục tiêu trong MTT tại mọi thời điểm bất kỳ khắc phục được khó khăn nói trên với kỹ thuật sử dụng công cụ mô hình Markov ẩn (Hidden Markov Model - HMM). Kỹ thuật sử dụng công cụ HMMs trong việc giải bài toán MTT, trong các kết quả đã được công bố, chưa có công trình nào đề cập đến.

9/24/2020 8:25:05 PM +00:00

Nâng cao độ phân giải cho kính hiển vi phát xạ huỳnh quang quét đồng tiêu bằng sử dụng hai dạng hàm nhòe điểm khác nhau với mối liên hệ nhân kiểu logarit

Trong bài viết này, để nâng cao độ phân giải cho kính hiển vi quét đồng tiêu tác giả đề xuất hai chùm tia kích hoạt mẫu. Ảnh thứ nhất nhận được bằng sử dụng một chùm kích hoạt Gausian, trong khi ảnh thứ hai nhận được bằng một chùm kích hoạt vành.

9/24/2020 8:18:34 PM +00:00

Rotor speed control for the PMSG Wind turbine system using dynamic surface control algorithm

This paper focuses on the design a controller for PMSG Wind turbine system bases on dynamic surface control (DSC). DSC is a new technique based on sliding mode control and backstepping which provides the ability to solve problems in backstepping controllers and avoids their drawbacks.

9/24/2020 8:17:48 PM +00:00

Tối ưu hóa tham số cho hệ quang ngòi nổ laser

Bài viết trình bày giải pháp tối ưu tham số cho hệ quang ngòi nổ laser gắn trên tên lửa. Dựa vào cấu trúc của hệ quang và điều kiện phù hợp giữa vùng quan sát quang và vùng sát thương đã đưa ra điều kiện góc nghiêng chùm tia laser phát, phụ thuộc các tham số của hệ quang.

9/24/2020 8:17:10 PM +00:00

Nghiên cứu xác định dấu vết từ trường của một số mô hình vỏ tàu sắt từ

Bài viết sẽ tập trung vào tính toán và mô phỏng mô hình vỏ tàu hình cầu và hình cầu kéo dài, sử dụng kết hợp 3 phương pháp: giải tích, phần tử hữu hạn và bán giải tích, để đưa ra các nhận xét và đánh giá sơ bộ về đặc điểm, xu hướng dấu vết từ trường; đánh giá hiệu quả và khả năng vận dụng trong các nghiên cứu về phát hiện và tàng hình từ trường cho các tàu mặt nước và tàu ngầm.

9/24/2020 8:16:24 PM +00:00

Nghiên cứu, thử nghiệm hệ thống tiêu từ ứng dụng cho tiêu từ trên tàu quân sự

Bài viết trình bày những ảnh hưởng của từ trường lên các thiết bị tàu trong quá trình hoạt động, trên cơ sở tìm hiểu tổng quan về từ trường tác động lên tàu để xây dựng phương pháp tính toán từ trường cho thiết bị tàu quân sự. Xây dựng mô hình hệ thống đầy đủ cần thiết cho hệ thống tiêu từ trên tàu.

9/24/2020 8:15:40 PM +00:00

Tổng hợp thuật toán tạo đường giao tầm hướng trong hệ thống đài radar hỗ trợ hạ cánh dùng trong quân sự

Bài viết giải thích rõ dạng tín hiệu phát nhận được tại các điểm trong vùng hoạt động của hệ thống; Đánh giá ảnh hưởng của độ cao đặt anten và độ dài bước sóng đến góc hạ cánh và từ đó tính toán, đưa ra được góc hạ cánh tối ưu cho máy bay dưới dạng giản đồ.

9/24/2020 8:14:12 PM +00:00

Nghiên cứu thiết kế bộ lọc thông dải sử dụng thanh cộng hưởng chữ nhật cho hệ thống thu phát ra đa băng X

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế, chế tạo bộ lọc thông dải ứng dụng trong hệ thống thu/phát của ra đa băng X. Bộ lọc thông dải sử dụng các thanh kim loại chữ nhật cộng hưởng trong ống sóng không khí. Do vậy, tổn hao và độ mấp mô trong dải thông của bộ lọc được cải thiện.

9/24/2020 8:13:21 PM +00:00

Thiết kế điều khiển mờ cho hệ nâng từ dựa trên mô hình mờ Tagaki-Sugeno

Bài viết này trình bày phương pháp điều khiển mờ cho hệ thống nâng từ ứng dụng trong các phòng thí nghiệm. Ban đầu mô hình toán học của hệ thống được xây dựng từ các mối quan hệ vật lý và các thử nghiệm thực nghiệm.

9/24/2020 8:11:33 PM +00:00

Tính toán chiều dài ray trượt cho tên lửa có điều khiển tầm gần CTVN-18

Bài viết trình bày phương trình vi phân mô tả chuyển động trên ray trượt của tên lửa có điều khiển tầm gần CTVN-18 được xây dựng dựa trên các phân tích về chuyển động và lực tác dụng. Khảo sát ảnh hưởng của chiều dài ray trượt có tính đến lực giật dây cót đến sơ tốc rời ray trượt của tên lửa, từ đó, xác định được chiều dài ray trượt hợp lý với sơ tốc rời ray cho trước.

9/24/2020 8:09:52 PM +00:00

Đáp án đề thi Điện tử công suất và ứng dụng

Đáp án đề thi giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc và cách giải đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học môn Điện tử công suất và ứng dụng và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

9/24/2020 6:44:09 PM +00:00

Đề kiểm tra cuối kỳ Tự động hóa công nghiệp

Đề kiểm tra giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học môn Tự động hóa công nghiệp và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

9/24/2020 6:42:54 PM +00:00

Đề thi môn Tự động hóa công nghiệp

Đề thi môn Tự động hóa công nghiệp giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu để củng cố các kiến thức, ôn tập kiểm tra, thi cuối kỳ. Đây là tài liệu bổ ích để các em ôn luyện và kiểm tra kiến thức tốt, chuẩn bị cho kì thi học kì. Mời các em và các quý thầy cô giáo bộ môn tham khảo.

9/24/2020 6:35:43 PM +00:00

Đề thi cuối kỳ môn Trí tuệ nhân tạo trong điều khiển - Lớp CK10CD1

Đề thi cuối kỳ môn Trí tuệ nhân tạo trong điều khiển có cấu trúc gồm 4 câu hỏi kèm đáp án nhằm giúp người học ôn tập và củng cố kiến thức, giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

9/24/2020 6:32:47 PM +00:00

Đề thi giữa học kỳ II năm 2013 - 2014 môn Đo lường và điều khiển bằng máy tính

Đề thi giữa học kỳ II năm 2013 - 2014 môn Đo lường và điều khiển bằng máy tính giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Điện – Điện tử và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

9/24/2020 6:30:51 PM +00:00

Nhận dạng và điều khiển nhiệt độ sử dụng Simulink desktop real-time và card PCIe-6321 của NI

Bài viết thực hiện nhận dạng mô hình nhiệt độ “CE103-Thermal Process Control” của hãng TecQuipment về cả dạng quán tính bậc 1 có trễ và quán tính bậc 2, dựa trên đáp ứng quá độ nhiệt thu thập được sử dụng card PCIe-6321 của NI (National Instruments) và tiến hành lựa chọn mô hình phù hợp để điều khiển thời gian thực quá trình nhiệt độ trên nền máy tính sử dụng toolbox “Simulink Desktop Real-Time” của Matlab/Simulink.

9/24/2020 5:32:04 PM +00:00

Nghiên cứu thiết kế giải thuật lọc thích nghi cho hệ thống chống ồn chủ động ANC

Bài viết trình bày một cấu hình bộ lọc thích nghi áp dụng cho hệ thống chống ồn chủ động. Giải thuật lọc thích nghi trong hệ thống chống ồn chủ động được mô phỏng trên Matlab & Simulink đã chứng minh được hiệu quả của cấu hình đề xuất.

9/24/2020 5:31:58 PM +00:00

Giải pháp ổn định hình ảnh camera quan sát trên biển dựa trên hệ thống tự cân bằng sử dụng con quay hồi chuyển

Bài viết nghiên cứu nhằm đề xuất một phương pháp điều khiển trượt có xét đến bù ma sát giúp nâng cao khả năng tự ổn định của hệ thống bệ camera với các yêu cầu giám sát mục tiêu tầm xa và di chuyển tốc độ cao. Phương pháp này có thể được áp dụng cho các hệ thống bệ camera tầm xa đặt trên tàu để quan sát mục tiêu trên biển khi chịu sự tác động rung lắc từ thân tàu gây mất ổn định hình ảnh thu được, điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác và khả năng quan sát, giải pháp giảm rung lắc của camera dưới tác động của thân tàu giúp cho hình ảnh video rõ ràng và ổn định hơn.

9/24/2020 5:27:38 PM +00:00

PC station với truyền thông công nghiệp và đào tạo theo định hướng ứng dụng

Bài viết trình bày những ứng dụng hiệu quả và khả thi trên nền tảng PC trong đào tạo Tự động hóa nhằm khẳng định được vai trò của PC trong truyền thông công nghiệp và đào tạo theo định hướng ứng dụng.

9/24/2020 5:27:31 PM +00:00

Thiết kế hệ thống đóng và mở cửa tự động áp dụng tại các trường học

Bài viết này trình bày ý tưởng thiết kế hệ thống đóng/mở cửa tự động, phục vụ các phòng học, văn phòng, phòng hội thảo… của trường học. Trong đó, phần thiết kế về cơ khí gồm bộ truyền trục vít – đai ốc kết hợp với cơ cấu con chạy – thanh trượt để biến chuyển động tịnh tiến thành chuyển động quay, bảo đảm cho cửa cái (loại một cánh hoặc hai cánh) mở ra hay đóng vào êm dịu; phần điện – điện tử gồm mạch điện, camera quan sát, công tắc hành trình, các nút nhấn bảo đảm việc đóng/ mở cửa từ xa an toàn và tiện lợi.

9/24/2020 4:53:31 PM +00:00

A study on the effect of environmental conditions on the data quality of scanned images collected from the 3D human body light scanners

In this paper, we used Meshlab software for image grading. We also used grayscale value of Histogram diagram and the number of 3D scanned pixels which are determined to evaluate the data quality collected from the 3D human body light scanners. In addition, the study used Design Expert 6.0 software for analyzing collected data and checked the effect of those factors. The experimental results are given to clarify the effect of considered factors.

8/29/2020 10:37:17 AM +00:00

The models of relationship between center of gravity of human and weight, height and 3 body’s indicators (Chest, Waist and Hip)

In this paper, we propose a simple model that can determine the body’s Center of Mass through body indicators: height, weight and three other parameters of body’s measurement (sizes of Chest, Waist and Hip). From the measured data, a quick, stable and accurate model has been built, which reveals the relationship between the Center of Gravity (CoG) and the body indicators: weight, height and body measurements.

8/29/2020 10:36:22 AM +00:00