Tài liệu miễn phí Tự động hoá

Download Tài liệu học tập miễn phí Tự động hoá

Numerical modelization for equilibrium position of a static loaded hydrodynamic bearing

This paper presents a numerical simulation of hydrodynamic journal bearing lubrication by using finite element method to solve Reynolds equation in static load condition. Reynolds boundary condition applied to this research in order to yield oil film pressure distribution at a given oil supply hole position.

5/20/2020 6:02:58 AM +00:00

Xây dựng hệ thống nhận dạng giới tính tự động sử dụng LPQ

Bài báo đề xuất một hệ thống nhận dạng giới tính từ ảnh mặt người hoàn toàn tự động dựa trên việc sử dụng phương pháp trích xuất đặc trưng LPQ (Local Phase Quantization). Từ ảnh input, phần ảnh khuôn mặt người sẽ được phát hiện tự động bằng cách sử dụng các đặc trưng HOG (Histogram of Oriented Gradients). Tiếp đến, các ảnh mặt sẽ được chuẩn hóa về cùng điều kiện ánh sáng bằng kỹ thuật retinal filter. Ở bước trích chọn đặc trưng, phương pháp LPQ sẽ được sử dụng nhằm trích chọn các đặc trưng cục bộ quan trọng nhất của khuôn mặt. Cuối cùng, bộ phân lớp nhị phân SVM (Support Vector Machine) sẽ được áp dụng để đưa ra giới tính cho bức ảnh mặt tương ứng. Hệ thống được thử nghiệm trên cơ sở dữ liệu mặt chuẩn FERET và cho kết quả tốt (tỉ lệ nhận dạng trung bình là 98.3%). Kết quả này chứng tỏ hệ thống đề xuất có khả năng nhận dạng giới tính tốt với các ảnh mặt được thu nhận ở các điều kiện trong nhà mặc dù có sự ảnh hưởng của ánh sáng, biểu hiện khuôn mặt, các thay đổi về thời gian.

5/20/2020 5:49:54 AM +00:00

Nghiên cứu khảo sát động học và chiến lược điều khiển động cơ đồng bộ kích thích nam châm vĩnh cửu

Bài báo nghiên cứu mô hình động học của động cơ đồng bộ kích thích nam châm vĩnh cửu. Bài báo tiến hành phân tích các cấu trúc cũng như các chiến lược điều khiển. Quá trình phân tích, đánh giá được thể hiện qua các chương trình mô phỏng. Các kết quả mô phỏng ban đầu thu được khá khả quan, phục vụ tốt cho công tác đào tạo nhân lực ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa.

5/20/2020 5:49:05 AM +00:00

Mô phỏng robot PUMA560 sử dụng Robotics Toolbox

Công cụ Robotics Toolbox tỏ ra chiếm ưu thế khi mô hình hóa robot. Bài báo tiến hành mô phỏng điển hình robot PUMA560 sử dụng công cụ này. Bài báo nghiên cứu xây dựng mô phỏng mô hình, tính toán phân tích động học, động lực học của robot PUMA560. Các kết quả mô phỏng đạt được của bài báo có thể góp phần trong công tác đào tạo nhân lực ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

5/20/2020 5:48:59 AM +00:00

Bài giảng Hệ thống điều khiển tự động: Phần 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

(NB) Tiếp nội dung phần 1 Bài giảng Hệ thống điều khiển tự động: Phần 2 cung cấp các nội dung chính như: Khảo sát chất lượng hệ thống điều khiển tự động liên tục, Tổng hợp hệ thống điều khiển tự động liên tục.

5/20/2020 5:11:53 AM +00:00

Bài giảng Hệ thống điều khiển tự động: Phần 1 - ĐH Phạm Văn Đồng

(NB) Bài giảng Hệ thống điều khiển tự động: Phần 1 gồm 3 chương với các nội dung chính như: Mô tả toán học hệ thống điều khiển tự động liên tục, Đặc tính động học của các khâu cơ bản và của hệ thống đktđ liên tục, Khảo sát tính ổn định của hệ thống điều khiển tự động liên tục.

5/20/2020 5:11:46 AM +00:00

Thiết kế và đánh giá thực nghiệm bộ điều khiển PID ổn định hệ thống cân bằng bóng trên thanh

Hệ thống cân bằng bóng trên thanh có tính chất phi tuyến cao và rất khó để đạt được quỹ đạo điều khiển chính xác. Bài báo trình bày cách xây dựng mô hình hóa và việc áp dụng thuật toán điều khiển PID (Proportional - Integral - Derivative) để điều khiển vị trí bóng.

5/20/2020 4:16:11 AM +00:00

Điều khiển trượt thích nghi robot dựa trên tín hiệu quan sát nhiễu

Bài viết này đưa ra phương pháp điều khiển trượt thích nghi (Adaptive Sliding Mode Control-ASMC) dựa trên tín hiệu quan sát nhiễu (Disturbance Observer-DOB) để áp dụng nó vào việc điều khiển quỹ đạo chuyển động của cánh tay robot khi bị ảnh hưởng của nhiễu bên ngoài trong quá trình làm việc.

5/20/2020 3:40:20 AM +00:00

Nghiên cứu phương pháp sử dụng mạng nơ-ron Hopfiled nhằm tăng độ phân giải không gian của mô hình số độ cao dạng Grid

Bài viết này đề xuất một thuật toán làm tăng độ phân giải không gian của DEM theo một cách tiếp cận mới sẽ hạn chế được các nhược điểm trên.

5/20/2020 3:34:59 AM +00:00

Khảo sát khả năng thành lập bình đồ đáy hồ bằng tàu không người lái (USV) tại Khu vực Hồ đền Lừ, Thành phố Hà Nội

Bài viết này trình bày kết quả thử nghiệm đo độ sâu hồ Đền Lừ bằng tàu không người lái SURF20 ADCP, một số điểm ngẫu nhiên gần bờ được xác định độ sâu trực tiếp bằng RTK để kiểm chứng. Kết quả đo độ sâu từ USV cũng được sử dụng để thành lập bình đồ đáy hồ Đền Lừ tỷ lệ 1/1000.

5/20/2020 3:32:59 AM +00:00

Xây dựng phần mềm giám sát và quản lý báo hiệu hàng hải từ xa trên cơ sở nguồn dữ liệu từ hệ thống nhận dạng tự động (AIS) và hải đồ điện tử (ENC)

Nội dung bài viết này đề cập tới quá trình thiết kế và xây dựng phần mềm giám sát và quản lý báo hiệu hàng hải từ xa trên cơ sở dữ liệu thu được từ hệ thống nhận dạng tự động (AIS) và hải đồ điện tử (ENC).

5/20/2020 3:30:58 AM +00:00

Ứng dụng công nghệ bay không người lái (UAV) trong đo đạc phục vụ công tác tính trữ lượng các mỏ đá tại Việt Nam

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là đánh giá được khả năng ứng dụng công nghệ bay không người lái (UAV) giá rẻ trong công tác đo vẽ thành lập mô hình số độ cao (DEM) địa hình mỏ lộ thiên phục vụ công tác tính toán và kiểm kê trữ lượng cho các mỏ đá tại Việt Nam.

5/20/2020 3:25:56 AM +00:00

A speaker recognition system using combination method between vector quantization and gaussian mixture model

Speaker recognition is a biometric technique to recognize people’s identity based on their voice signal. A recognition system has two main requirements, which are high accuracy recognition rate and short processing time under large amount of training data. This paper propose a method to solve the two above requirements by performing a combination of two advantages of each VQ and GMM model to provide a new model can be called a “Hybrid VQ/GMM-UBM model”. This model not only takes the advantage of high accuracy in GMM method but also improve the accuracy rate and reduce the amount of computation of the system when combined with VQ model.

5/20/2020 3:02:42 AM +00:00

Giáo trình Kỹ thuật robot: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Trường Thịnh

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Kỹ thuật robot cung cấp cho người học các kiến thức: Bộ điều khiển robot, tạo quỹ đạo chuyển động robot, cảm biến trang bị robot, xử lý giọng nói. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/19/2020 10:45:09 PM +00:00

Giáo trình Kỹ thuật robot: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Trường Thịnh

Phần 1 cuốn giáo trình Kỹ thuật robot cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về kỹ thuật robot, nền tảng robot, biểu diễn hướng và vị trí, động học robot, Jacobi và động học vận tốc,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/19/2020 10:45:01 PM +00:00

Bài tập thủy lực (Tập 2): Phần 2

Phần 2 cuốn Bài tập thủy lực (Tập 2) cung cấp cho người học lý thuyết tóm tắt và các bài tập về: Chảy dưới cống, công trình nối tiếp, chuyển động của nước ngầm, cơ sở lý luận về mô hình các hiện tượng thủy lực. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/19/2020 10:34:39 PM +00:00

Bài tập thủy lực (Tập 2): Phần 1

Phần 1 cuốn Bài tập thủy lực (Tập 2) cung cấp cho người học lý thuyết tóm tắt và các bài tập về: Vẽ đường mặt nước trong sông thiên nhiên, chuyển động không ổn định, biến thiên dần trong lòng dẫn hở,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/19/2020 10:34:31 PM +00:00

Bài tập thủy lực (Tập 1): Phần 2

Phần 2 cuốn Bài tập thủy lực (Tập 1) cung cấp cho người học các bài tập về: Dòng chảy ra khỏi lỗ và vòi, dòng chảy ổn định, đều có áp trong ống dài; nước va; dòng chảy đều không áp trong kênh, dòng chảy ổn định không đồng đều trong kênh hở. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/19/2020 10:34:21 PM +00:00

Bài tập thủy lực (Tập 1): Phần 1

Phần 1 cuốn Bài tập thủy lực (Tập 1) cung cấp cho người học các bài tập về: Những tính chất cơ bản của chất lỏng và chất khí, thủy tĩnh học, tổn thất cột nước và dòng chảy, động lực học chất lỏng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/19/2020 10:34:13 PM +00:00

Bài tập điều khiển tự động: Phần 2

Phần 2 là vasv bài tập về: Các quá trình ngẫu nhiên trong các hệ tuyến tính, các hệ có các thông số biến đổi, các hệ có trễ và với các thông số phân bố, lập các phương trình của các hệ không tuyến tính, các dao động cưỡng bức trong các hệ phi tuyến,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/19/2020 10:34:00 PM +00:00

Bài tập điều khiển tự động: Phần 1

Phần 1 cung cấp cho người học các bài tập về: Các phương trình vi phân và các hàm truyền của các khâu và các hệ tự động, các đặc tính tần số của các khâu động lực và các hệ điều chỉnh tự động, độ ổn định của các hệ tuyến tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/19/2020 10:33:50 PM +00:00

Shortest path planning and control algorithm to follow the path for mobile robots using vision

This paper presents the shortest pathfinding algorithm for a mobile robot with a global path planning approach in a planar surface and control robot to follow the processed path (virtual). The path is planned based on Image Processing of the real working space map, which is caught by a camera.

5/5/2020 12:28:53 AM +00:00

Thiết kế, chế tạo thiết bị đo kích thước hạt mưa

Bài viết đã chỉ ra hạn chế của phương pháp và đề xuất những cải tiến về phần cứng của thiết bị cũng như về phương pháp tính, thuật toán tính kích thước hạt nhằm nâng cao hiệu quả đo. Kết quả thử nghiệm cho thấy các đề xuất có tính khoa học, đóng góp mới và hiệu quả cho dòng sản phẩm đo kích thước hạt mưa.

5/5/2020 12:20:58 AM +00:00

Điều khiển đặc trưng hướng của anten thay đổi thích nghi theo hướng nguồn nhiễu có tính đến cực tiểu sai số đo tọa độ góc

Trong bài viết trình bày phương pháp ước lượng tham số cho hệ thống anten mạng pha tích cực để thay đổi thích nghi đặc trưng hướng của nó theo hướng nguồn nhiễu nhằm cực đại tỉ số tín/nhiễu tạp ở đầu vào thiết bị thu có tính đến cực tiểu sai số đo tọa độ góc, làm cơ sở để tính toán, thiết kế hệ thống anten của các đài rađa đa chức năng.

5/5/2020 12:20:38 AM +00:00

Xây dựng hệ thống điều khiển vị trí động cơ xoay chiều với cấu trúc biến đổi sử dụng card dSPACE 1104

Bài viết này trình bày một phương pháp xây dựng bộ điều khiển vị trí động cơ xoay chiều với cấu trúc biến đổi sử dụng card dSPACE 1104. Để giải quyết bài toán này, việc sử dụng phần mềm mô phỏng, lập trình thực nghiệm với máy vi tính, thu thập dữ liệu và điều khiển là các công cụ trợ giúp đắc lực và có hiệu quả.

5/5/2020 12:20:26 AM +00:00

Điều khiển thiết bị bay có chứa các thành phần tham số bất định trên cơ sở phương pháp thích nghi theo tín hiệu đầu ra

Bài viết trình bày nội dung thiết kế hệ thống điều khiển cho kênh chuyển động dọc của thiết bị bay (TBB) có chứa các thành phần tham số bất định bằng phương pháp thích nghi theo tín hiệu đầu ra.

5/5/2020 12:20:20 AM +00:00

Phương pháp giải bài toán xác định tọa độ góc mục tiêu tại thời điểm kích hoạt phần chiến đấu định hướng của tên lửa phòng không

Bài viết nghiên cứu về phương pháp ngoại suy quỹ đạo mục tiêu cho đối tượng là tên lửa phòng không tự dẫn giai đoạn cuối, hoạt động trong vùng mù của đầu tự dẫn. Mục tiêu được giả thiết cơ động ở các dạng khác nhau.

5/5/2020 12:19:54 AM +00:00

Lecture note Theory of automata - Lecture 32

As in English language any sentence can be expressed by parse tree, so any word generated by the given CFG can also be expressed by the parse tree. This chapter provides knowledge of trees.

5/4/2020 5:27:10 PM +00:00

Lecture note Theory of automata - Lecture 31

The main contents of this chapter include all of the following: Context Free Grammar, Terminals, nonterminals, productions, CFG, context Free language, examples.

5/4/2020 5:27:05 PM +00:00

Lecture note Theory of automata - Lecture 30

Lecture Theory of automata - Lecture 30 includes contents: Deciding whether two languages are equivalent or not, example, deciding whether an FA accept any string or not, method 3, examples, finiteness of a language.

5/4/2020 5:26:59 PM +00:00