of x

Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư - Nguyễn Đức Vinh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 3 | Lần xem: 0 | Page: 12 | FileSize: 2.88 M | File type: PDF
0 lần xem

Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư - Nguyễn Đức Vinh. Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư trình bày các nội dung: Các khái niệm thẩm định dự án đầu tư, mục tiêu của thẩm định dự án, ý tưởng chính của thẩm định tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-thiet-lap-va-tham-dinh-du-an-dau-tu-tong-quan-ve-tham-dinh-du-an-dau-t-z1tauq.html

Nội dung

Tài liệu Miễn Phí chia sẽ tới các bạn thư viện Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư - Nguyễn Đức VinhTài liệu Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư - Nguyễn Đức Vinh thuộc chủ đề ,Kinh Tế - Quản Lý,Quản lý dự án được chia sẽ bởi quanlyduan tới cộng đồng nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã giới thiệu vào chuyên mục ,Kinh Tế - Quản Lý,Quản lý dự án , có tổng cộng 12 trang , thuộc file PDF, cùng chủ đề Thẩm định dự án đầu tư, Thiết lập dự án đầu tư, Dự án đầu tư, Thẩm định dự án, Mục tiêu của thẩm định dự án, Ý tưởng chính của thẩm định tài chính : Bài giảng Thiết lập và giám định dự án đầu tư: Tổng quan về giám định dự án đầu tư bộc lộ những nội dung: Các khái niệm giám định dự án đầu tư, mục đích của giám định dự án, ý tưởng chính của giám định tài chính, ngoài ra Mời những bạn cùng tham khảo, kế tiếp là 12/8/2015 THIẾT LẬP &, nói thêm là THẨM ĐỊNH, bên cạnh đó DỰ ÁN ĐẦU TƯ Giảng viên, kế tiếp là Họ và tên: Nguyễn Đức Vinh, bên cạnh đó Khoa: Kinh tế và Quản lý công, ngoài ra Email: vinh, bên cạnh đó nd@ou, bên cạnh đó edu, ngoài ra vn Nội dung môn học, ngoài ra 1, tiếp theo là Tổng quan về giám định dự án đầu tư,còn cho biết thêm 2, ý nữa Thiết lập báo cáo ngân lưu, ý nữa 3, nói thêm Giá trị tiền và suất chiết khấu,còn cho biết thêm 4, bên cạnh đó Các chỉ tiêu đánh giá dự án,còn cho biết thêm 5, bên cạnh đó Tác động của lạm phát tới dự án, tiếp theo là 6, thêm nữa Phân tích rủi ro đối với dự án 1 12/8/2015 Thời khóa biểu, cho biết thêm 1/12/2015, cho biết thêm Bài 1, thêm nữa 8/12/2015 3/12/2015, kế tiếp là Bài 1 (tt), ý nữa 10/12/2015 5/12/2015, bên cạnh đó Bài 2, kế tiếp là 12/12/2015 Bài 2 (tt) Bài 3 Bài 3 (lt + TH) 15/12/2015 17/12/2015 19/12/2015 Bài 3 (TH, tt) Bài 4 Nghỉ 22/12/2015 24/12/2015 26/12/2015 Bài
12/8/2015

THIẾT LẬP &
THẨM ĐỊNH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Giảng viên
Họ và tên: Nguyễn Đức Vinh
Khoa: Kinh tế và Quản lý công
Email: vinh.nd@ou.edu.vn

Nội dung môn học
1. Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư
2. Thiết lập báo cáo ngân lưu
3. Giá trị tiền và suất chiết khấu
4. Các chỉ tiêu đánh giá dự án
5. Tác động của lạm phát đến dự án
6. Phân tích rủi ro đối với dự án

1

12/8/2015

Thời khóa biểu
1/12/2015
Bài 1
8/12/2015

3/12/2015
Bài 1 (tt)
10/12/2015

5/12/2015
Bài 2
12/12/2015

Bài 2 (tt)

Bài 3

Bài 3 (lt + TH)

15/12/2015

17/12/2015

19/12/2015

Bài 3 (TH, tt)

Bài 4

Nghỉ

22/12/2015

24/12/2015

26/12/2015

Bài 4 (tt)
29/12/2015

Bài 5
31/12/2015

Nghỉ
2/1/2016

Thực hành
• Có 03 buổi thực hành
– 12/12/2015
– 14/12/2015
– 07/01/2016

• Yêu cầu khi tham gia
– Đọc tình huống
– Chép file excel
– Cài Crystal Balls

Tài liệu

2

12/8/2015

Tài liệu

Hình thức đánh giá
Giữa kỳ
Cuối kỳ

30%
70%

Nội quy
Đi học là tự nguyện
Không điểm danh
Khi tham gia lớp
Không sử dụng điện thoại
Không nói chuyện riêng
Tôn trọng giảng viên
Cố gắng đến lớp đúng giờ

3

12/8/2015

TỔNG QUAN VỀ
THẨM ĐỊNH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Giảng viên: Nguyễn Đức Vinh
Email: vinh.nd@ou.edu.vn
Khoa: Kinh tế và Quản lý công

Nội dung
Các khái niệm thẩm định dự án đầu tư
Mục tiêu của thẩm định dự án
Ý tưởng chính của thẩm định tài chính

4

12/8/2015

Đầu tư
Sử dụng vốn nhằm mục đích sinh lợi
Được thực hiện trong một thời gian dài
Mọi hoạt động đều liên quan đến “vốn”

Phân loại đầu tư
Theo quan điểm sử dụng vốn
Theo tính chất sử dụng vốn
Theo cơ cấu ngành
Theo tính chất đầu tư

Dự án
Công việc cụ thể, rõ ràng
Có thời điểm bắt đầu
Có thời điểm kết thúc
Dự
án
đầu


Là một chuỗi các công việc cụ thể
trong đó chủ đầu tư sử dụng vốn
để cải tạo hoặc tạo ra sản phẩm
mới trong một thời gian nhất định
nhằm mục đích sinh lợi.

5

1076757

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm