Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư - Nguyễn Đức Vinh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 3 | Lần xem: 0 | Page: 12 | FileSize: 2.88 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư - Nguyễn Đức Vinh. Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư trình bày các nội dung: Các khái niệm thẩm định dự án đầu tư, mục tiêu của thẩm định dự án, ý tưởng chính của thẩm định tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-thiet-lap-va-tham-dinh-du-an-dau-tu-tong-quan-ve-tham-dinh-du-an-dau-t-z1tauq.html

Nội dung


12/8/2015

THIẾT LẬP &
THẨM ĐỊNH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Giảng viên
Họ và tên: Nguyễn Đức Vinh
Khoa: Kinh tế và Quản lý công
Email: vinh.nd@ou.edu.vn

Nội dung môn học
1. Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư
2. Thiết lập báo cáo ngân lưu
3. Giá trị tiền và suất chiết khấu
4. Các chỉ tiêu đánh giá dự án
5. Tác động của lạm phát đến dự án
6. Phân tích rủi ro đối với dự án

1

12/8/2015

Thời khóa biểu
1/12/2015
Bài 1
8/12/2015

3/12/2015
Bài 1 (tt)
10/12/2015

5/12/2015
Bài 2
12/12/2015

Bài 2 (tt)

Bài 3

Bài 3 (lt + TH)

15/12/2015

17/12/2015

19/12/2015

Bài 3 (TH, tt)

Bài 4

Nghỉ

22/12/2015

24/12/2015

26/12/2015

Bài 4 (tt)
29/12/2015

Bài 5
31/12/2015

Nghỉ
2/1/2016

Thực hành
• Có 03 buổi thực hành
– 12/12/2015
– 14/12/2015
– 07/01/2016

• Yêu cầu khi tham gia
– Đọc tình huống
– Chép file excel
– Cài Crystal Balls

Tài liệu

2

12/8/2015

Tài liệu

Hình thức đánh giá
Giữa kỳ
Cuối kỳ

30%
70%

Nội quy
Đi học là tự nguyện
Không điểm danh
Khi tham gia lớp
Không sử dụng điện thoại
Không nói chuyện riêng
Tôn trọng giảng viên
Cố gắng đến lớp đúng giờ

3

12/8/2015

TỔNG QUAN VỀ
THẨM ĐỊNH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Giảng viên: Nguyễn Đức Vinh
Email: vinh.nd@ou.edu.vn
Khoa: Kinh tế và Quản lý công

Nội dung
Các khái niệm thẩm định dự án đầu tư
Mục tiêu của thẩm định dự án
Ý tưởng chính của thẩm định tài chính

4

12/8/2015

Đầu tư
Sử dụng vốn nhằm mục đích sinh lợi
Được thực hiện trong một thời gian dài
Mọi hoạt động đều liên quan đến “vốn”

Phân loại đầu tư
Theo quan điểm sử dụng vốn
Theo tính chất sử dụng vốn
Theo cơ cấu ngành
Theo tính chất đầu tư

Dự án
Công việc cụ thể, rõ ràng
Có thời điểm bắt đầu
Có thời điểm kết thúc
Dự
án
đầu


Là một chuỗi các công việc cụ thể
trong đó chủ đầu tư sử dụng vốn
để cải tạo hoặc tạo ra sản phẩm
mới trong một thời gian nhất định
nhằm mục đích sinh lợi.

5

1076757

Tài liệu liên quan


Xem thêm