Bài giảng Thiết kế mạch logic: Chương 6

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 15 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Thiết kế mạch logic: Chương 6. Bài giảng Thiết kế mạch logic Chương 6 trình bày về Mạch phát xung và tạo dạng xung. Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Mạch phát xung, mạch dao động đa hài cơ bản cổng NAND TTL, mạch dao động đa hài vòng RC, mạch dao động đa hài thạch anh, mạch dao động đa hài CMOS, Trigơ Schmit, mạch đa hài đợ. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-thiet-ke-mach-logic-chuong-6-ogubuq.html

Nội dung


MẠCH PHÁT XUNG VÀ
TẠO DẠNG XUNG

Nội dung
Mạch phát xung
Mạch dao động đa hài cơ bản cổng NAND TTL
Mạch dao động đa hài vòng RC
Mạch dao động đa hài thạch anh
Mạch dao động đa hài CMOS

Trigơ Schmit
Mạch đa hài đợi
Mạch đa hài đợi CMOS
Mạch đa hài đợi TTL

IC định thời

Mạch phát xung
Mạch dao động đa hài cơ bản cổng NAND TTL

Mạch dao động đa hài vòng RC
Mạch dao động đa hài thạch anh
Mạch dao động đa hài CMOS

Mạch dao động đa hài cơ bản cổng NAND TTL (1)
• Cổng NAND khi làm việc trong vùng chuyển

tiếp có thể khuếch đại mạnh tín hiệu đầu vào. 2
cổng NAND được ghép điện dung thành mạch
vòng thì có bộ dao động đa hài. VK là đầu vào
điều khiển, khi ở mức cao mạch phát xung, và
khi ở mức thấp mạch ngừng phát.
• Nếu các cổng I và II thiết lập điểm công tác

tĩnh trong vùng chuyển tiếp và VK = 1, thì mạch
sẽ phát xung khi được nối nguồn.

Mạch dao động đa hài cơ bản cổng NAND TTL (1)
• Nguyên tắc làm việc của mạch:
• Giả sử do tác động của nhiễu làm cho Vi1 tăng

một chút, lập tức xuất hiện quá trình phản hồi
dương (hình 6.2a). Cổng I nhanh chóng trở
thành thông bão hoà, cổng II nhanh chóng ngắt,
mạch bước vào trạng thái tạm ổn định. Lúc này,
C1 nạp điện và C2 phóng điện.
• C1 nạp đến khi Vi2 tăng đến ngưỡng thông VT,
trong mạch xuất hiện quá trình phản hồi dương
(hình 6.2b). Cổng I nhanh chóng ngắt còn cổng II
thông bão hoà, mạch điện bước vào trang thái
tạm ổn định mới. Lúc này C2 nạp điện còn C1
phóng cho đến khi Vi1 bằng ngưỡng thông VT
làm xuất hiện quá trình phản hồi dương đưa
mạch về trạng thái ổn định ban đầu.
• Mạch không ngừng dao động

1123942