Bài giảng Thiết kế mạch logic: Chương 1 và 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 28 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Thiết kế mạch logic: Chương 1 và 2. Bài giảng Thiết kế mạch logic: Chương 1 và 2 Hệ đếm và Đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàm cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, biểu diễn số, chuyển đổi giữa các hệ đếm, số nhị phân có dấu,...Mời các bạn cùng tham khảo!. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-thiet-ke-mach-logic-chuong-1-va-2-kgubuq.html

Nội dung


THIẾT KẾ MẠCH LOGIC

2016

THIẾT KẾ MẠCH LOGIC

GIỚI THIỆU CHUNG
• Tên môn học: THIẾT KẾ MẠCH LOGIC
• Thời lượng: Lý thuyết 45 tiết

Thực hành 15 tiết

• Yêu cầu kiến thức :Toán logic, Mạch điện tử
• Giới thiệu học phần :
• Môn học giúp cho sinh viên biết phương pháp phân tích

và thiết kế, chế tạo một hệ thống số.
• làm cơ sở để sinh viên học tiếp hệ thống số, vi xử lý và

hiểu hơn khi thiết kế hệ thống số bằng máy tính.
• Giúp cho sinh viên có khả năng tổng hợp (thiết kế),

phân tích (sửa chữa) một hệ thống số đơn giản. Đánh
giá và dự báo, chẩn đoán hỏng hóc của hệ thống số.

1

THIẾT KẾ MẠCH LOGIC

2016

Tài liệu tham khảo
▪ Kỹ thuật số, Nguyễn Thúy Vân, NXB Khoa học và kỹ
thuật 1994.
• Kỹ thuật số, tập 1, Đỗ Xuân Tiến, NXB Khoa học và kỹ

thuật
▪ Digital Design: Principles and Practices (4th Edition),
John F. Wakerly, 2005.
• Kho tàng Google

Nội dung
• Chương 1: Hệ đếm
• Chương 2: Đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàm
• Chương 3: Cổng logic
• Chương 4: Mạch logic tổ hợp
• Chương 5: Mạch logic tuần tự
• Chương 6: Mạch phát xung và tạo dạng xung
• Chương 7: Bộ nhớ bán dẫn

2

THIẾT KẾ MẠCH LOGIC

2016

HỆ ĐẾM

Nội dung
1.

Khái niệm chung

2.

Biểu diễn số

3.

Chuyển đổi giữa các hệ đếm

4.

Số nhị phân có dấu

3

THIẾT KẾ MẠCH LOGIC

2016

Biểu diễn số (1)


Biểu diễn số (2)
▪ Biểu diễn tổng quát:

▪ Trong một số trường hợp, ta phải thêm chỉ số để
tránh nhầm lẫn giữa biểu diễn của các hệ.
Ví dụ: 3610 , 368 , 3616

4

THIẾT KẾ MẠCH LOGIC

2016

Hệ thập phân (1)
▪ Biểu diễn tổng quát:

Trong đó:

▪ N10: biểu diễn bất kì theo hệ 10,
▪ d : các hệ số nhân (ký hiệu bất kì của hệ),
▪ n : số chữ số ở phần nguyên,
▪ m : số chữ số ở phần phân số.

▪ Giá trị biểu diễn của một số trong hệ thập phân sẽ bằng
tổng các tích của ký hiệu (có trong biểu diễn) với trọng số
tương ứng
▪ Ví dụ: 1265.34 là biểu diễn số trong hệ thập phân

Hệ thập phân (2)
▪ Ưu điểm của hệ thập phân:
▪ Tính truyền thống đối với con người. Đây là hệ mà con
người dễ nhận biết nhất.
▪ Ngoài ra, nhờ có nhiều ký hiệu nên khả năng biểu diễn
của hệ rất lớn, cách biểu diễn gọn, tốn ít thời gian viết và
đọc.
▪ Nhược điểm:
▪ Do có nhiều ký hiệu nên việc thể hiện bằng thiết bị kỹ
thuật sẽ khó khăn và phức tạp.

5

1123938