Bài giảng Thiết bị và cáp viễn thông - Bài 6: Tổng đài nội bộ Pabx

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 112 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Bài giảng Thiết bị và cáp viễn thông - Bài 6: Tổng đài nội bộ Pabx. Sau bài học này người học có thể: Trình bày sơ đồ khối và nguyên lý hoạt động của tổng đài, giải thích được cách thức thiết lập cuộc gọi và các loại báo hiệu, trình bày các loại tổng đài đang được sử dụng, cài đặt được tổng đài TES824 với các yêu cầu cơ bản, xử lý được các lỗi thường gặp trong quá trình cài đặt tổng đài. Mời các bạn cùng tham khảo!. Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-thiet-bi-va-cap-vien-thong-bai-6-tong-dai-noi-bo-pabx-ijbbuq.html

Nội dung


1099420