Tài liệu miễn phí Kĩ thuật Viễn thông

Download Tài liệu học tập miễn phí Kĩ thuật Viễn thông

Thiết kế hệ thống IoTs dựa trên mạng cảm biến không dây zigbee phục vụ quan trắc khí tượng thủy văn và môi trường

Bài báo này sẽ trình bày kiến trúc một hệ thống IoTs như vậy dựa trên mạng cảm biến không dây Zigbee. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

9/25/2020 3:13:36 AM +00:00

Một phương án thu thông tin giao tiếp chuẩn MIL-STD-1553B trong hệ thống ra đa điều khiển hỏa lực trên tàu hải quân

Bài viết này trình bày đánh giá về tiêu chuẩn MIL-STD-1553B và đề xuất thiết kế, thực thi một giải pháp thu tín hiệu MIL-STD-1553B trực tiếp giữa các thành phần chức năng độc lập khi khí tài đang hoạt động.

9/24/2020 8:27:24 PM +00:00

Đánh giá chất lượng hệ thống truyền thông đa chặng sử dụng kỹ thuật lựa chọn chuyển tiếp từng phần trong vô tuyến nhận thức dạng nền

Bài viết đề xuất phương thức chuyển tiếp đa chặng phân tập cho mạng thứ cấp (SU) với điều kiện ràng buộc can nhiễu tối đa cho phép của mạng sơ cấp (PU). Trong mô hình đề xuất, nút chuyển tiếp cho chặng kế tiếp được xác định dựa trên phương pháp lựa chọn nút chuyển tiếp từng phần.

9/24/2020 8:12:29 PM +00:00

Đề thi cuối kỳ môn Chức năng các hệ thống truyền tải và phân phối

Đề thi cuối kỳ môn Chức năng các hệ thống truyền tải và phân phối có cấu trúc gồm 5 câu hỏi kèm đáp án nhằm giúp người học ôn tập và củng cố kiến thức, giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

9/24/2020 6:47:19 PM +00:00

Đề thi Mạch siêu cao tần

Đề thi Mạch siêu cao tần giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học môn Mạch siêu cao tần và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

9/24/2020 6:47:07 PM +00:00

Đề thi giữa học kỳ môn Chuyên đề xử lý số tín hiệu nâng cao

Đề thi giữa học kỳ môn Chuyên đề xử lý số tín hiệu nâng cao gồm 3 câu hỏi kèm đáp án nhằm giúp người học ôn tập và củng cố kiến thức, giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

9/24/2020 6:47:01 PM +00:00

Đề thi học kỳ I năm 2015 môn Anten và truyền sóng

Đề thi học kỳ I năm 2015 môn Anten và truyền sóng giúp các em học sinh ôn tập kiến thức, ôn tập kiểm tra, thi cuối kỳ. Đây là tài liệu bổ ích để các em ôn luyện và kiểm tra kiến thức tốt, chuẩn bị cho kì thi học kì. Mời các em và các quý thầy cô giáo bộ môn tham khảo.

9/24/2020 6:43:38 PM +00:00

Đề kiểm tra giữa học kỳ môn Trí tuệ nhân tạo trong điều khiển

Đề kiểm tra giữa học kỳ môn Trí tuệ nhân tạo trong điều khiển giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Điện – Điện tử và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

9/24/2020 6:41:47 PM +00:00

Đề thi học kỳ I-2015 môn Anten và truyền sóng

Đề thi học kỳ I-2015 môn Anten và truyền sóng giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc và cách giải đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học môn này và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

9/24/2020 6:41:16 PM +00:00

Đề thi cuối kỳ môn Hệ thống viễn thông

Đề thi cuối kỳ môn Hệ thống viễn thông gồm 5 bài tập kèm đáp án nhằm giúp người học ôn tập và củng cố kiến thức, giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

9/24/2020 6:40:40 PM +00:00

Đáp án đề kiểm tra học kỳ môn Cung cấp điện cho XNCN&CTDD

Đáp án đề kiểm tra học kỳ môn Cung cấp điện cho XNCN&CTDD cung cấp cho người đọc nội dung đề thi và bài giải chi tiết 4 câu hỏi trong đề thi. Đề thi giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn.

9/24/2020 6:40:28 PM +00:00

Đề thi môn Anten truyền sóng

Đề thi môn Anten truyền sóng gồm 4 câu hỏi khái quát lại toàn bộ chương trình môn học này. Đây là một tài liệu hữu ích giúp người học ôn tập và củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

9/24/2020 6:40:03 PM +00:00

Đề thi môn Kỹ thuật siêu cao tần

Đề thi môn Kỹ thuật siêu cao tần gồm 3 bài tập kèm đáp án nhằm giúp người học ôn tập và củng cố kiến thức, giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

9/24/2020 6:36:01 PM +00:00

Đề thi cuối học kỳ môn Tổng hợp tần số

Đề thi cuối học kỳ môn Tổng hợp tần số giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Điện – Điện tử và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

9/24/2020 6:35:49 PM +00:00

Đề kiểm tra cuối kỳ môn Thu trong truyền thông số

Đề kiểm tra cuối kỳ môn Thu trong truyền thông số cung cấp cho người đọc nội dung đề thi và bài giải chi tiết 4 câu hỏi trong đề thi. Đề thi giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn.

9/24/2020 6:34:22 PM +00:00

Đề kiểm tra học kỳ II năm học 2013 - 2014 môn Xử lý ảnh và xử lý tiếng nói

Đề kiểm tra học kỳ II năm học 2014 - 2015 môn Xử lý ảnh và xử lý tiếng nói giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Điện – Điện tử và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

9/24/2020 6:33:31 PM +00:00

Đề thi cuối kỳ môn Truyền số liệu và mạng

Đề thi cuối kỳ môn Truyền số liệu và mạng có cấu trúc gồm 4 câu hỏi hệ thống lại kiến thức học phần và giúp các bạn sinh viên ôn tập kiến thức đã học, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

9/24/2020 6:32:18 PM +00:00

Đề thi cuối kỳ lớp chính quy môn Mạng viễn thông

Mời các bạn cùng tham khảo đề thi cuối kỳ môn Mạng viễn thông của Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM. Đề thi gồm có 2 câu hỏi có kèm đáp án để người đọc làm quen với cấu trúc và cách làm bài. Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

9/24/2020 6:28:31 PM +00:00

Đề thi cuối học kỳ môn Kỹ thuật siêu cao tần

Đề thi cuối học kỳ môn Kỹ thuật siêu cao tần giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Điện – Điện tử và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

9/24/2020 6:21:27 PM +00:00

Đề thi cuối học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 môn Vi xử lý

Đề thi cuối học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 môn Vi xử lý giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu để củng cố các kiến thức, ôn tập kiểm tra, thi cuối kỳ. Đây là tài liệu bổ ích để các em ôn luyện và kiểm tra kiến thức tốt, chuẩn bị cho kì thi học kì. Mời các em và các quý thầy cô giáo bộ môn tham khảo.

9/24/2020 6:21:21 PM +00:00

Đề thi học kỳ 2 năm 2015-2016 môn Tín hiệu và hệ thống

Đề thi môn Tín hiệu và hệ thống giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học môn Tín hiệu và hệ thống và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

9/24/2020 6:18:20 PM +00:00

Đề thi học kỳ 2 năm học 2015-2016 môn Tín hiệu và hệ thống

Đề thi học kỳ 2 năm học 2015-2016 môn Tín hiệu và hệ thống có cấu trúc gồm 6 câu hỏi và phần hướng dẫn giải chi tiết giúp các bạn ôn tập dễ dàng hơn và nắm các phương pháp giải bài tập, củng cố kiến thức cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

9/24/2020 6:16:15 PM +00:00

Đề thi giữa kỳ lớp chính quy môn thi Truyền số liệu

Đề thi giữa kỳ lớp chính quy môn thi Truyền số liệu có cấu trúc gồm 4 câu hỏi dành cho sinh viên ngành Điện tử - Tin học tham khảo ôn tập và củng cố kiến thức. Đây là tài liệu ôn tập rất tốt cho các bạn trước khi bước vào kỳ thi.

9/24/2020 6:16:08 PM +00:00

Thiết kế bộ trộn tần chống nhiễu ảnh ứng dụng cho mô-đun thu phát băng tần X

Bài viết thực hiện việc hiệu chuẩn pha, hệ số khuếch đại và làm giảm mất cân bằng tham số giữa hai nhánh I/Q của bộ trộn tần. Bộ cộng lai 90 độ (hybrid coupler) cấu trúc 2 tầng được sử dụng để đáp ứng dải thông và độ cân bằng giữa hai nhánh tín hiệu.

9/24/2020 5:27:45 PM +00:00

Hiệu năng đường xuống trong hệ thống đa truy nhập phi trực giao sử dụng tỷ số Log-Likelihood

Bài viết xây dựng công thức xác định tỉ lệ lỗi bit cho hệ thống NOMA đường xuống với 2 người dùng (UE: User Equipment) sử dụng đầu thu LLR. Nghiên cứu này xem xét trong điều kiện kênh truyền có phân phố Rayleigh và nhiễu Gaussian. Biểu thức đề xuất ở dạng từng minh cho trường hợp từng người dùng sử dụng phương pháp điều biến QPSK (Quadrature Phase Shift Keying).

9/24/2020 5:25:37 PM +00:00

Kết nối mạng PLC bằng giao thức Moddbus TCP/IP với S71200 Server và các S71200 Client

Với sự phát triển mạnh mẽ của việc điều khiển, truyền thông các thiết bị tự động qua mạng thì nhu cầu kết nối các thiết bị với nhau qua giao thức Moddbus TCP/IP rất cần thiết trong xí nghiệp, nhà máy trong các khu chế xuất và công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Bài viết này trình bày phương pháp kết nối mạng giữa các PLC với nhau. S71200 làm Server và các S71200 làm các Client. Các PLC này trao đổi dữ liệu với nhau thông qua mạng truyền thông Modbus TCP/IP.

9/24/2020 4:53:25 PM +00:00

A study of blackhole and wormhole attacks in mobile adhoc networks

In the Mobile Ad-hoc Network (MANET), there are several ways of attacking network operation bypassing fault routing information between malicious and normal nodes. It will degrade efficiency of the network so we cannot archive the purposes of the designed MANET. Since it is deployed in an open network environment with characteristics of high mobility, lack of physical security and independent management, the network is vulnerable to attacks. In related works, we have seen a lot of works focusing on single type of attacks but in our paper, we study how routing attacks work and study how we can simulate combination of blackhole and wormhole attacks. Our code will be open to community so others can use to test with its security mechanism or secure routing protocols.

8/29/2020 10:36:09 AM +00:00

A coded MIMO-OFDM system’s performance comparison of the spatial channel model and the onering channel model based on interpolation techniques

In this paper, we consider to estimate the channel coefficient in the wideband and frequency selective multiinput multi-output orthogonal frequency division multiplexing (MIMO-OFDM) system. The simulation is based on two channel models, one has been proposed by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) standard - the Spatial Channel Model (SCM) and the other is the Onering channel model, under the LTE Advanced standard for 4G in the suburban macro-cell environment.

8/29/2020 10:34:11 AM +00:00

Ứng dụng mạng nơ-rôn trong xử lý tín hiệu viễn thông: Phần 2

Phần 2 cuốn sách Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu cung cấp cho người học các kiến thức: Các mạng hoạt động theo nguyên tắc tự tổ chức, logic mờ và mạng noron logic mờ, một số ứng dụng thực tế của mạng noron,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/29/2020 5:48:19 AM +00:00

Ứng dụng mạng nơ-rôn trong xử lý tín hiệu viễn thông: Phần 1

Phần 1 cuốn sách Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu cung cấp cho người học các kiến thức: Một số các khái niệm cơ bản, mô hình nơ-ron, mô hình mạng perceptron MLP và các thuật toán hoạt động, mạng có phản hồi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/29/2020 5:48:10 AM +00:00