Tài liệu miễn phí Kĩ thuật Viễn thông

Download Tài liệu học tập miễn phí Kĩ thuật Viễn thông

Design and analysis of an inset fed circle patch microstrip antenna operated at 28 GHZ for 5G application

This paper presents a microstrip antenna design which it's radiating element is circular and applied to 5G systems. The model and parameters of the antenna were simulated and analyzed by High-Frequency Structure Simulator (HFSS) computer code on FR4-epoxy laminate microwave.

10/19/2020 6:39:28 PM +00:00

Entangled state generation in a linear coupling coupler

The nonlinear coupler, which consists of two nonlinear oscillators linearly coupled together and one or two of these oscillators excited by external coherent fields, is investigated. We show that evolution of the nonlinear coupler is possible closed in a finite set of n-photon Fock states and can create Bell-like states.

10/19/2020 6:39:16 PM +00:00

Đề thi cuối học kỳ II năm học 2017-2018 môn Kỹ thuật số - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

Đề thi cuối học kỳ II năm học 2017-2018 môn Kỹ thuật số giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu để củng cố các kiến thức, ôn tập kiểm tra, thi cuối kỳ. Đây là tài liệu bổ ích để các em ôn luyện và kiểm tra kiến thức tốt, chuẩn bị cho kì thi học kì. Mời các em và các quý thầy cô giáo bộ môn tham khảo.

10/19/2020 4:34:15 PM +00:00

Đề thi cuối học kỳ II năm học 2016-2017 môn Kỹ thuật số - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

Để giúp các bạn sinh viên củng cố lại phần kiến thức đã học, nắm bắt được cấu trúc đề thi và thử sức mình khi thực hiện thử các bài thi. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi Kỹ thuật số dưới đây để có thêm tài liệu ôn thi.

10/19/2020 4:34:09 PM +00:00

flight crew procedures and Global operational data link manual

Ebook Global operational data link (GOLD) manual present the content: overview of data link operations; administrative provisions related to data link operations; controller and radio operator procedures; flight crew procedures; advanced air traffic services supported by data link; state aircraft data link operations.

10/19/2020 4:29:49 PM +00:00

ATFM implementation and Air traffic flow management

Air traffic flow management (ATFM) Part 2 present the content the ATFM service, ATFM structure and organization; capacity, demand and ATFM phases; ATFM implementation; sample of international ATFM operations telephone conference format; determining sector capacity...

10/19/2020 4:29:40 PM +00:00

Lesson PBN Implementation from industry perspective

Lesson PBN Implementation from industry perspective present the content position computation based on Ground Navigation Aids, Radar Guidance, the difference between RNAV, RNP and RNP AR, customers(airlines/ANSPs) need it, need support for the deployment of PBN...

10/19/2020 4:29:20 PM +00:00

Thiết kế hệ thống IoTs dựa trên mạng cảm biến không dây zigbee phục vụ quan trắc khí tượng thủy văn và môi trường

Bài báo này sẽ trình bày kiến trúc một hệ thống IoTs như vậy dựa trên mạng cảm biến không dây Zigbee. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

9/25/2020 3:13:36 AM +00:00

Một phương án thu thông tin giao tiếp chuẩn MIL-STD-1553B trong hệ thống ra đa điều khiển hỏa lực trên tàu hải quân

Bài viết này trình bày đánh giá về tiêu chuẩn MIL-STD-1553B và đề xuất thiết kế, thực thi một giải pháp thu tín hiệu MIL-STD-1553B trực tiếp giữa các thành phần chức năng độc lập khi khí tài đang hoạt động.

9/24/2020 8:27:24 PM +00:00

Đánh giá chất lượng hệ thống truyền thông đa chặng sử dụng kỹ thuật lựa chọn chuyển tiếp từng phần trong vô tuyến nhận thức dạng nền

Bài viết đề xuất phương thức chuyển tiếp đa chặng phân tập cho mạng thứ cấp (SU) với điều kiện ràng buộc can nhiễu tối đa cho phép của mạng sơ cấp (PU). Trong mô hình đề xuất, nút chuyển tiếp cho chặng kế tiếp được xác định dựa trên phương pháp lựa chọn nút chuyển tiếp từng phần.

9/24/2020 8:12:29 PM +00:00

Đề thi cuối kỳ môn Chức năng các hệ thống truyền tải và phân phối

Đề thi cuối kỳ môn Chức năng các hệ thống truyền tải và phân phối có cấu trúc gồm 5 câu hỏi kèm đáp án nhằm giúp người học ôn tập và củng cố kiến thức, giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

9/24/2020 6:47:19 PM +00:00

Đề thi Mạch siêu cao tần

Đề thi Mạch siêu cao tần giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học môn Mạch siêu cao tần và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

9/24/2020 6:47:07 PM +00:00

Đề thi giữa học kỳ môn Chuyên đề xử lý số tín hiệu nâng cao

Đề thi giữa học kỳ môn Chuyên đề xử lý số tín hiệu nâng cao gồm 3 câu hỏi kèm đáp án nhằm giúp người học ôn tập và củng cố kiến thức, giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

9/24/2020 6:47:01 PM +00:00

Đề thi học kỳ I năm 2015 môn Anten và truyền sóng

Đề thi học kỳ I năm 2015 môn Anten và truyền sóng giúp các em học sinh ôn tập kiến thức, ôn tập kiểm tra, thi cuối kỳ. Đây là tài liệu bổ ích để các em ôn luyện và kiểm tra kiến thức tốt, chuẩn bị cho kì thi học kì. Mời các em và các quý thầy cô giáo bộ môn tham khảo.

9/24/2020 6:43:38 PM +00:00

Đề kiểm tra giữa học kỳ môn Trí tuệ nhân tạo trong điều khiển

Đề kiểm tra giữa học kỳ môn Trí tuệ nhân tạo trong điều khiển giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Điện – Điện tử và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

9/24/2020 6:41:47 PM +00:00

Đề thi học kỳ I-2015 môn Anten và truyền sóng

Đề thi học kỳ I-2015 môn Anten và truyền sóng giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc và cách giải đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học môn này và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

9/24/2020 6:41:16 PM +00:00

Đề thi cuối kỳ môn Hệ thống viễn thông

Đề thi cuối kỳ môn Hệ thống viễn thông gồm 5 bài tập kèm đáp án nhằm giúp người học ôn tập và củng cố kiến thức, giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

9/24/2020 6:40:40 PM +00:00

Đáp án đề kiểm tra học kỳ môn Cung cấp điện cho XNCN&CTDD

Đáp án đề kiểm tra học kỳ môn Cung cấp điện cho XNCN&CTDD cung cấp cho người đọc nội dung đề thi và bài giải chi tiết 4 câu hỏi trong đề thi. Đề thi giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn.

9/24/2020 6:40:28 PM +00:00

Đề thi môn Anten truyền sóng

Đề thi môn Anten truyền sóng gồm 4 câu hỏi khái quát lại toàn bộ chương trình môn học này. Đây là một tài liệu hữu ích giúp người học ôn tập và củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

9/24/2020 6:40:03 PM +00:00

Đề thi môn Kỹ thuật siêu cao tần

Đề thi môn Kỹ thuật siêu cao tần gồm 3 bài tập kèm đáp án nhằm giúp người học ôn tập và củng cố kiến thức, giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

9/24/2020 6:36:01 PM +00:00

Đề thi cuối học kỳ môn Tổng hợp tần số

Đề thi cuối học kỳ môn Tổng hợp tần số giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Điện – Điện tử và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

9/24/2020 6:35:49 PM +00:00

Đề kiểm tra cuối kỳ môn Thu trong truyền thông số

Đề kiểm tra cuối kỳ môn Thu trong truyền thông số cung cấp cho người đọc nội dung đề thi và bài giải chi tiết 4 câu hỏi trong đề thi. Đề thi giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn.

9/24/2020 6:34:22 PM +00:00

Đề kiểm tra học kỳ II năm học 2013 - 2014 môn Xử lý ảnh và xử lý tiếng nói

Đề kiểm tra học kỳ II năm học 2014 - 2015 môn Xử lý ảnh và xử lý tiếng nói giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Điện – Điện tử và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

9/24/2020 6:33:31 PM +00:00

Đề thi cuối kỳ môn Truyền số liệu và mạng

Đề thi cuối kỳ môn Truyền số liệu và mạng có cấu trúc gồm 4 câu hỏi hệ thống lại kiến thức học phần và giúp các bạn sinh viên ôn tập kiến thức đã học, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

9/24/2020 6:32:18 PM +00:00

Đề thi cuối kỳ lớp chính quy môn Mạng viễn thông

Mời các bạn cùng tham khảo đề thi cuối kỳ môn Mạng viễn thông của Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM. Đề thi gồm có 2 câu hỏi có kèm đáp án để người đọc làm quen với cấu trúc và cách làm bài. Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

9/24/2020 6:28:31 PM +00:00

Đề thi cuối học kỳ môn Kỹ thuật siêu cao tần

Đề thi cuối học kỳ môn Kỹ thuật siêu cao tần giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Điện – Điện tử và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

9/24/2020 6:21:27 PM +00:00

Đề thi cuối học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 môn Vi xử lý

Đề thi cuối học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 môn Vi xử lý giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu để củng cố các kiến thức, ôn tập kiểm tra, thi cuối kỳ. Đây là tài liệu bổ ích để các em ôn luyện và kiểm tra kiến thức tốt, chuẩn bị cho kì thi học kì. Mời các em và các quý thầy cô giáo bộ môn tham khảo.

9/24/2020 6:21:21 PM +00:00

Đề thi học kỳ 2 năm 2015-2016 môn Tín hiệu và hệ thống

Đề thi môn Tín hiệu và hệ thống giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học môn Tín hiệu và hệ thống và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

9/24/2020 6:18:20 PM +00:00

Đề thi học kỳ 2 năm học 2015-2016 môn Tín hiệu và hệ thống

Đề thi học kỳ 2 năm học 2015-2016 môn Tín hiệu và hệ thống có cấu trúc gồm 6 câu hỏi và phần hướng dẫn giải chi tiết giúp các bạn ôn tập dễ dàng hơn và nắm các phương pháp giải bài tập, củng cố kiến thức cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

9/24/2020 6:16:15 PM +00:00

Đề thi giữa kỳ lớp chính quy môn thi Truyền số liệu

Đề thi giữa kỳ lớp chính quy môn thi Truyền số liệu có cấu trúc gồm 4 câu hỏi dành cho sinh viên ngành Điện tử - Tin học tham khảo ôn tập và củng cố kiến thức. Đây là tài liệu ôn tập rất tốt cho các bạn trước khi bước vào kỳ thi.

9/24/2020 6:16:08 PM +00:00