of x

Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu: Chương 4 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 57 | Page: 37 | FileSize: 4.11 M | File type: PDF
57 lần xem

Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu: Chương 4 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển. Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu - Chương 4: Phần tử hai chiều chịu kéo và nén trong mặt phẳng phần tử trình bày các kiến thức: Phần tử dạng tam giác chỉ chịu kéo nén trong mặt phẳng phần tử, phần tử dạng chữ nhật chỉ chịu kéo nén trong mặt phẳng phần tử. Mời các bạn cùng tham khảo.. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ học tập Một ít tài liệu download mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-phuong-phap-so-trong-tinh-toan-ket-cau-chuong-4-ts-nguyen-ngoc-tuyen-nyn9tq.html

Nội dung

tailieumienphi chia sẽ tới các bạn tài liệu Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu: Chương 4 - TS. Nguyễn Ngọc TuyểnThư viện Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu: Chương 4 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển thuộc chủ đề ,Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng được chia sẽ bởi kientrucxaydung đến học sinh/sinh viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này đã giới thiệu vào chủ đề ,Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng , có tổng cộng 37 trang , thuộc file PDF, cùng chủ đề Phương pháp số trong tính toán kết cấu, Phương pháp số, Tính toán kết cấu, Phần tử hai chiều chịu kéo, Nén trong mặt phẳng phần tử, Mặt phẳng phần tử : Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu - Chương 4: Phần tử hai chiều chịu kéo và nén trong mặt phẳng phần tử thể hiện những kiến thức: Phần tử dạng tam giác chỉ chịu kéo nén trong mặt phẳng phần tử, phần tử dạng chữ nhật chỉ chịu kéo nén trong mặt phẳng phần tử, nói thêm là Mời những bạn cùng tham khảo, ngoài ra 5/30/2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG Website: http://www, nói thêm nuce, ý nữa edu, bên cạnh đó vn Bộ môn Cầu và Công trình ngầm Website: http://bomoncau, tiếp theo là tk/ PHƯƠNG PHÁP SỐ TRONG TÍNH TOÁN KẾT CẤU TS, thêm nữa NGUYỄN NGỌC TUYỂN Website môn học: http://phuongphapso, thêm nữa tk/ Link dự phòng: https://sites, bên cạnh đó google, tiếp theo là com/site/tuyennguyenngoc/courses‐in‐ vietnamese/phuong‐phap‐so‐trong‐tinh‐toan‐ket‐cau Hà Nội, 5‐2015 CHƯƠNG IV Phần tử hai chiều chịu kéo và nén trong mặt phẳng phần tử 202 1 5/30/2015 Nội dung chương 4 • 4, kế tiếp là 1, nói thêm Phần tử dạng tam giác chỉ chịu kéo nén trong mặt phẳng phần tử • 4, ý nữa 2,còn cho biết thêm Phần tử dạng chữ nhật chỉ chịu kéo nén trong mặt phẳng p
5/30/2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG Website: http://www.nuce.edu.vn Bộ môn Cầu và Công trình ngầm Website: http://bomoncau.tk/ PHƯƠNG PHÁP SỐ TRONG TÍNH TOÁN KẾT CẤU TS. NGUYỄN NGỌC TUYỂN Website môn học: http://phuongphapso.tk/ Link dự phòng: https://sites.google.com/site/tuyennguyenngoc/courses‐in‐ vietnamese/phuong‐phap‐so‐trong‐tinh‐toan‐ket‐cau Hà Nội, 5‐2015 CHƯƠNG IV Phần tử hai chiều chịu kéo và nén trong mặt phẳng phần tử 202 1 5/30/2015 Nội dung chương 4 • 4.1. Phần tử dạng tam giác chỉ chịu kéo nén trong mặt phẳng phần tử • 4.2. Phần tử dạng chữ nhật chỉ chịu kéo nén trong mặt phẳng phần tử 203 4.1. Phần tử dạng tam giác • Chọn đa thức xấp xỉ và ma trận hàm dạng i – Xét phần tử dạng tam giác vk = q6 j k như hình vẽ. Phần tử có 3 k uk = q6 nút i, j, k là các đỉnh của tam giác. Mỗi nút có 2 bậc tự do là 2 thành phần chuyển vị theo phương x và y – Véc tơ chuyển vị nút của v(x,y) u(x,y) i 2 (x,y) y i ui = q1 x vj = q4 j ui = q3 phần tử là tập hợp các bậc tự do của cả 3 nút thuộc phần tử: qe =ui vi uj vj uk vkT q q2 q3 q4 q5 q6T 204 2 5/30/2015 Phần tử dạng tam giác (t.theo) – Do véc tơ {q}e chỉ có 6 thành phần, véc tơ tham số {a} của đa thức xấp xỉ cũng bao gồm 6 thành phần ae =a a2 a3 a4 a5 a6T – Khi đó theo tam giác Pascal, trường chuyển vị chỉ có thể là tuyến tính. • Véc tơ chuyển vị của một điểm bất kỳ có tọa độ (x,y) thuộc phần tử sẽ gồm 2 thành phần u và v được viết như sau:  1  a2  u x, y  a +a2x+a3 y 1 x y 0 0 0a3  e v(x, y)e a4 +a5x+a6 y 0 0 0 1 x ya4  a5   6  205 Phần tử dạng tam giác (t.theo) • Tam giác Pascal cho bài toán 2 chiều 206 3 5/30/2015 Phần tử dạng tam giác (t.theo) – Viết lại {d}e gọn hơn như sau: {d}e = [F(x,y)] {a} (*) trong đó: P x, y  F x, y   0 0  P(x, y) với [P(x,y)] là ma trận các đơn thức: P(x, y) =1 x y – Thực hiện đồng nhất chuyển vị nút với giá trị của hàm chuyển vị tại các nút. Ví dụ thực hiện đồng nhất tại nút i như sau: u = F (xi , yi )a núti 207 Phần tử dạng tam giác (t.theo) – Tương tự thực hiện đồng nhất cho các nút j và k ta sẽ tìm được véc tơ chuyển vị nút {q}e như sau: u  vnúti  F (xi , yi )  qe = u  = F (xj , yj )a unút j  F (xk , yk ) vnútk  trong đó: (xi,yi) ; (xj,yj) và (xk,yk) lần lượt là các tọa độ các nút i, j và k của phần tử đang xét. 208 4 5/30/2015 Phần tử dạng tam giác (t.theo) – Viết lại {q}e như sau: q u  1 x y 0 0 0  a     2 núti i i 2   1 x y 0 0 0   e q4  vnút j  0 0 0 1 xj yj a4  q5  u  1 xk yk 0 0 0 a5  0 0 0 1 x y nútk Hoặc viết gọn lại như sau: qe =Ha 209 Phần tử dạng tam giác (t.theo) – Từ phương trình của véc tơ chuyển vị nút {q}e : qe =Ha => Có thể tìm được véc tơ tham số {a} như sau: a=H−1 qe Với: [H]‐1 là ma trận nghịch đảo của ma trận [H] 210 5 ... - tailieumienphi.vn 1022205

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm