Bài giảng môn học Kết cấu bê tông cốt thép (theo 22TCN 272-05): Chương 6 - TS. Đào Sỹ Đán

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 57 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng môn học Kết cấu bê tông cốt thép (theo 22TCN 272-05): Chương 6 - TS. Đào Sỹ Đán. Chapter 6 - Tính toán thiết kế cấu kiện chịu nén. Nội dung chính trong chương này gồm có: Đặc điểm cấu tạo; đặc điểm chịu lực, các giả thiết tính toán; tính toán cột ngắn, tính toán cột mảnh. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-mon-hoc-ket-cau-be-tong-cot-thep-theo-22tcn-272-05-chuong-6-ts-dao-sy--rfdbuq.html

Nội dung


CHƯƠNG 6
.
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẤU KIỆN
KIỆ
CHỊU NÉN
CHỊU NÉN
1.Đặc điểm ấ tạo
1 Đặ điể cấu t

ị ự ,
g
2.Đặc điểm chịu lực, các giả thiết tính toán
3.Tính toán cột ngắn
4.Tính toán cột mảnh
5 Cột chịu nén lệch tâm the he phe
ơng
5.Cột
o i

Trường Đại học Giao thông Vận tải
University of Transport and Communications

6.1. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO
6.1.1. Khái niệm chung

(1/2)

 Khái niệm? là ck chủ yếu chịu tá d
iệ ?
k hủ ế hị tác dụng của l nén có phương // với
ủ lực é ó h
ới
trục của cấu kiện;
 Theo vị trí tác dụng của tải trọng, ta có:
• Ck chịu nén đúng tâm (dọc trục);
g
(
)
• Ck chịu nén lệch tâm (1 phương, 2 phương).
 Ck chịu nén lệch tâm còn được gọi là ck chịu nén dọc trục và uốn
kết hợp;
 Ck chịu nén có thể có phương thẳng đứng, ngang, nghiêng. Ck chịu


nén có phương thẳng đứng là phổ biến nhất, cta gọi là cột;
 Trong thực tế, ck chịu nén hay gặp như cột đỡ sàn nhà, thân vòm,
mố, trụ và tháp cầu.
ố, t ụ à t áp cầu
sydandao@utc.edu.vn

2

6.1. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO
6.1.1. Khái niệm chung

(2/2)
e

P

P

Phân loại cấu kiện chịu nén theo vị trí tác dụng của tải trọng
sydandao@utc.edu.vn

3

6.1. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO
6.1.2. Mặt cắt ngang
 MCN cột có thể có hì h d
ột ó
ó hình dạng bất kỳ th yêu cầu cấu t
theo ê ầ ấ tạo;
 Với cột chịu nén đúng tâm, thì mcn cột nên chọn sao cho bkqt theo
các phương xấp xỉ nhau, đó là mcn hình tròn, đa giác đều, vuông, ống;
 Với mcn cột chịu nén lệch tâm (nén đúng tâm và mm uốn kết hợp),
thì mcn cột thường có dạng hcn, T;
 Kích thước mcn cột được xđ theo tính toán. Tuy nhiên, để dễ cho
quá trình thi công và định hình hóa, thì kt mcn nên chọn là bội số của 2,
5 đến 10 cm và không nên chọn kt mcn cột nhỏ hơn 25x25 cm2.
 Bê tông sd cho cột nên chọn trong khoảng 20 đến 50 Mpa.
sydandao@utc.edu.vn

4

6.1. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO
6.1.3. Cốt thép

(1/9)

Cốt thép cho cột bao gồm:
• Ct dọc chủ;
• Ct đai = đai thường + đai xoắn
xoắn.

cèt ®ai xo¾n

sydandao@utc.edu.vn

cèt ®ai th−êng

5

1101877

Tài liệu liên quan


Xem thêm