of x

Bài giảng môn học Kết cấu bê tông cốt thép (theo 22TCN 272-05): Chương 6 - TS. Đào Sỹ Đán

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 57 | FileSize: M | File type: PDF
0 lần xem

Bài giảng môn học Kết cấu bê tông cốt thép (theo 22TCN 272-05): Chương 6 - TS. Đào Sỹ Đán. Chapter 6 - Tính toán thiết kế cấu kiện chịu nén. Nội dung chính trong chương này gồm có: Đặc điểm cấu tạo; đặc điểm chịu lực, các giả thiết tính toán; tính toán cột ngắn, tính toán cột mảnh. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-mon-hoc-ket-cau-be-tong-cot-thep-theo-22tcn-272-05-chuong-6-ts-dao-sy--rfdbuq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin chia sẽ tới cộng đồng thư viện Bài giảng môn học Kết cấu bê tông cốt thép (theo 22TCN 272-05): Chương 6 - TS. Đào Sỹ Đán.Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng mang đến cho thư viện của mình.Trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo ,Thư viện Bài giảng môn học Kết cấu bê tông cốt thép (theo 22TCN 272-05): Chương 6 - TS. Đào Sỹ Đán trong chuyên mục ,Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng được chia sẽ bởi user kientrucxaydung đến thành viên nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này được đưa vào chuyên mục Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng , có tổng cộng 57 page , thuộc định dạng .PDF, cùng chủ đề còn có Bê tông cốt thép, Kết cấu bê tông cốt thép, TCN 272–05, Cấu kiện chịu nén, Tính toán thiết kế cấu kiện chịu nén, Tính toán cột ngắn, Tính toán cột mảnh ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Chapter 6 - Tính toán giao diện cấu kiện chịu nén, nói thêm Nội dung chính trong chương này gồm có: Đặc điểm cấu tạo; đặc điểm chịu lực, những giả định tính toán; tính toán cột ngắn, tính toán cột mảnh, thêm nữa Mời những bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết, kế tiếp là CHƯƠNG 6, ngoài ra TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẤU KIỆN, bên cạnh đó KIỆ, tiếp theo là CHỊU NÉN, thêm nữa CHỊU NÉN, bên cạnh đó 1, bên cạnh đó Đặc điểm ấ tạo, tiếp theo là 1 Đặ điể cấu t, nói thêm là ặ, bên cạnh đó ị ự ,, ngoài ra g, tiếp theo là 2,còn cho biết thêm Đặc điểm chịu lực, những giả định tính toán,còn cho biết thêm 3, nói thêm Tính toán cột ngắn, tiếp theo là 4,còn cho biết thêm Tính toán cột mảnh, thêm nữa 5 Cột chịu nén lệch tâm the he phe, nói thêm ơng, bên cạnh đó 5, ngoài ra Cột, nói thêm là o i Trường Đại học Giao thông Vận tải, nói thêm là University of Transport and Communications 6, bên cạnh đó 1, nói thêm ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO, ngoài ra 6, bên cạnh đó 1, tiếp theo là 1, ngoài ra Khái niệm chung (1/2)  Khái niệm? là ck cốt tử chịu tá d, bên cạnh đó iệ ?, ngoài ra k hủ ế hị tác dụng của l nén có phương // với, nói thêm là ủ lực é ó h, thêm nữa ới, bên cạnh đó trục của cấu kiện;, ngoài ra  Theo vị trí tác dụng của trọng tải, ta có:, bên cạnh đó • Ck chịu nén đúng tâm (dọc trục);, nói thêm g, ngoài ra (, thêm nữa ), kế tiếp là • Ck chịu nén lệch tâm (1
CHƯƠNG 6
.
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẤU KIỆN
KIỆ
CHỊU NÉN
CHỊU NÉN
1.Đặc điểm ấ tạo
1 Đặ điể cấu t

ị ự ,
g
2.Đặc điểm chịu lực, các giả thiết tính toán
3.Tính toán cột ngắn
4.Tính toán cột mảnh
5 Cột chịu nén lệch tâm the he phe
ơng
5.Cột
o i

Trường Đại học Giao thông Vận tải
University of Transport and Communications

6.1. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO
6.1.1. Khái niệm chung

(1/2)

 Khái niệm? là ck chủ yếu chịu tá d
iệ ?
k hủ ế hị tác dụng của l nén có phương // với
ủ lực é ó h
ới
trục của cấu kiện;
 Theo vị trí tác dụng của tải trọng, ta có:
• Ck chịu nén đúng tâm (dọc trục);
g
(
)
• Ck chịu nén lệch tâm (1 phương, 2 phương).
 Ck chịu nén lệch tâm còn được gọi là ck chịu nén dọc trục và uốn
kết hợp;
 Ck chịu nén có thể có phương thẳng đứng, ngang, nghiêng. Ck chịu


nén có phương thẳng đứng là phổ biến nhất, cta gọi là cột;
 Trong thực tế, ck chịu nén hay gặp như cột đỡ sàn nhà, thân vòm,
mố, trụ và tháp cầu.
ố, t ụ à t áp cầu
sydandao@utc.edu.vn

2

6.1. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO
6.1.1. Khái niệm chung

(2/2)
e

P

P

Phân loại cấu kiện chịu nén theo vị trí tác dụng của tải trọng
sydandao@utc.edu.vn

3

6.1. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO
6.1.2. Mặt cắt ngang
 MCN cột có thể có hì h d
ột ó
ó hình dạng bất kỳ th yêu cầu cấu t
theo ê ầ ấ tạo;
 Với cột chịu nén đúng tâm, thì mcn cột nên chọn sao cho bkqt theo
các phương xấp xỉ nhau, đó là mcn hình tròn, đa giác đều, vuông, ống;
 Với mcn cột chịu nén lệch tâm (nén đúng tâm và mm uốn kết hợp),
thì mcn cột thường có dạng hcn, T;
 Kích thước mcn cột được xđ theo tính toán. Tuy nhiên, để dễ cho
quá trình thi công và định hình hóa, thì kt mcn nên chọn là bội số của 2,
5 đến 10 cm và không nên chọn kt mcn cột nhỏ hơn 25x25 cm2.
 Bê tông sd cho cột nên chọn trong khoảng 20 đến 50 Mpa.
sydandao@utc.edu.vn

4

6.1. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO
6.1.3. Cốt thép

(1/9)

Cốt thép cho cột bao gồm:
• Ct dọc chủ;
• Ct đai = đai thường + đai xoắn
xoắn.

cèt ®ai xo¾n

sydandao@utc.edu.vn

cèt ®ai th−êng

5

1101877

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm