of x

Bài giảng môn học Kết cấu bê tông cốt thép (theo 22TCN 272-05): Chương 1 - TS. Đào Sỹ Đán

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 32 | FileSize: M | File type: PDF
0 lần xem

Bài giảng môn học Kết cấu bê tông cốt thép (theo 22TCN 272-05): Chương 1 - TS. Đào Sỹ Đán. Chương 1 - Khái niệm chung về kết cấu bê tông cốt thép (BTCT). Nội dung chính trong chương này gồm có: Đặc điểm chung của kết cấu BTCT, sơ lược về lịch sử phát triển kết cấu BTCT, đặc điểm chung về cấu tạo và chế tạo của kết cấu BTCT.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ học tập Có tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-mon-hoc-ket-cau-be-tong-cot-thep-theo-22tcn-272-05-chuong-1-ts-dao-sy--mfdbuq.html

Nội dung

tailieumienphi xin trân trọng giới thiệu tới cộng đồng tài liệu Bài giảng môn học Kết cấu bê tông cốt thép (theo 22TCN 272-05): Chương 1 - TS. Đào Sỹ Đán.Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng phục vụ cho học tập.Xin mời bạn đọc đang cần cùng xem ,Tài liệu Bài giảng môn học Kết cấu bê tông cốt thép (theo 22TCN 272-05): Chương 1 - TS. Đào Sỹ Đán trong chuyên mục ,Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng được chia sẽ bởi user kientrucxaydung đến cộng đồng nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã chia sẽ vào thể loại Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng , có tổng cộng 32 trang , thuộc thể loại .PDF, cùng chủ đề còn có Bê tông cốt thép, Kết cấu bê tông cốt thép, TCN 272–05, Cấu tạo bê tông cốt thép, vật liệu xây dựng, Vật liệu xây dựng hỗn hợp ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu . Để download file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Chương 1 - Khái niệm chung về kết cấu bê tông cốt thép (BTCT), thêm nữa Nội dung chính trong chương này gồm có: Đặc điểm chung của kết cấu BTCT, qua loa về lịch sử phát triển kết cấu BTCT, đặc điểm chung về cấu tạo và sản xuất của kết cấu BTCT, bên cạnh đó Trường Đại học Giao thông Vận tải, bên cạnh đó Khoa Công trình Bộ ô, thêm nữa Kh Cô t ì h – Bô môn Kết Cấ,còn cho biết thêm Cấu BÀI GIẢNG MÔN HỌC KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP, thêm nữa THEO 22 TCN 272-05 GIẢNG VIÊN: TS, ngoài ra ĐÀO SỸ ĐÁN HÀ NỘI, 2016 Trường Đại học Giao thông Vận tải, ngoài ra Khoa Công trình Bộ ô,còn cho biết thêm Kh Cô t ì h – Bô môn Kết Cấ, tiếp theo là Cấu Giới thiệu môn học, kế tiếp là 1, cho biết thêm Giảng viên:, bên cạnh đó Đào Sỹ Đán Phòng 408-A6 Bộ môn Kết cấu, Khoa Công trình Đại, nói thêm Đán,, kế tiếp là 408-A6,, nói thêm cấu, nói thêm là trình,, nói thêm học GTVT, nói thêm E-mail: sydandao@utc, ngoài ra edu, nói thêm là vn, bên cạnh đó 2, tiếp theo là 2 Môn học, nói thêm  Kết cấu BTCT (theo 22 TCN 272-05) – Reinforced Concrete, bên cạnh đó Structures, thêm nữa Structures, bên cạnh đó  Thời lượng: 3 tín chỉ + BTL môn học, bên cạnh đó  Hì h vật dụng thi thi viết 90 phút;
Trường Đại học Giao thông Vận tải
Khoa Công trình Bộ ô
Kh Cô t ì h – Bô môn Kết Cấ
Cấu

BÀI GIẢNG MÔN HỌC KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP
THEO 22 TCN 272-05

GIẢNG VIÊN: TS. ĐÀO SỸ ĐÁN

HÀ NỘI, 2016

Trường Đại học Giao thông Vận tải
Khoa Công trình Bộ ô
Kh Cô t ì h – Bô môn Kết Cấ
Cấu

Giới thiệu môn học
1. Giảng viên:
Đào Sỹ Đán Phòng 408-A6 Bộ môn Kết cấu, Khoa Công trình Đại
Đán,
408-A6,
cấu
trình,
học GTVT. E-mail: sydandao@utc.edu.vn
2.
2 Môn học
 Kết cấu BTCT (theo 22 TCN 272-05) – Reinforced Concrete
Structures.
Structures
 Thời lượng: 3 tín chỉ + BTL môn học.
 Hì h thứ thi thi viết 90 phút; BTL thi vấn đá
Hình thức thi:
iết
hút
ấ đáp.
3. Tài liệu tham khảo
 Bài giảng môn h kế cấu BTCT theo 22 TCN 272 05 và các tài
iả
ô học kết ấ
h
TCN-272-05 à á ài
liệu liên quan – bmketcau.net/ Tài liệu tham khảo (bắt buộc).
 Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN 272-05 (tham khảo).

ế ế ầ
2

Trường Đại học Giao thông Vận tải
Khoa Công trình Bộ ô
Kh Cô t ì h – Bô môn Kết Cấ
Cấu

Nội dung
Chương 1. Khái niệm chung về kết cấu BTCT
Chương 2. Vật liệu dùng trong kết cấu BTCT
Chương 3. Nguyên lý tính toán kết cấu BTCT
Chương 4 Tính toán thiết kế cấu kiện chịu uốn
4.
Chương 5. Tính toán thiết kế cấu kiện chịu cắt
Chapter 6. Tính toán thiết kế cấu kiện chịu nén
Chapter 7. Tính toán thiết kế kết cấu BTCT theo TTGH sử dụng
Chương 8. Kết cấu BTCT dự ứng lực
ế ấ
3

CHƯƠNG 1.
KHÁI NIỆ
KHÁI NIỆM CHUNG VỀ KẾT CẤU
VỀ
CẤ
BTCT
1.
1 Đặc điểm chung của kết cấu BTCT
2. Sơ lược về lịch sử phát triển kết cấu BTCT
3. Đặc điểm chung về cấu tạo và chế tạo của
kết cấu BTCT

Trường Đại học Giao thông Vận tải
University of Transport and Communications

1.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA KẾT CẤU BTCT
1.1.1. Thực chất của BTCT thường (BTCT)

(1/7)

- BTCT? là vật liệu xd hỗn hợp giữa bê tông và thép một cách hợp lý
lý.
Hợp lý?
- Bê tô ?
tông?
 Là một loại đá nhân tạo từ các vật liệu thành phần, bao gồm cốt liệu
lớn, hỏ hất
lớ nhỏ, chất kết dí h nước và phụ gia ( ế có).
dính, ớ à h i (nếu ó)
 Đặc điểm: nén >> kéo (10 - 20 lần).
- Thép?
 Là hợp kim có thành chính là sắt (Fe) và các nguyên tố hóa học
khác.
 Đặc điểm: nén  kéo >> nén của BT (10 – 20 lần).
- Như vậy, nếu chỉ sử dụng BT cho các ck có us kéo  k hợp lý 
phải sử dụng ct đặt trong BT (cốt thép). Đặt thế nào?  xem 2 TN sau:
sydandao@utc.edu.vn

5

1101872

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm