of x

Bài giảng Kết cấu thép - Trần Văn Phúc

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 92 | FileSize: 5.72 M | File type: PDF
0 lần xem

Bài giảng Kết cấu thép - Trần Văn Phúc. Bài giảng Kết cấu thép do giảng viên Trần Văn Phúc biên soạn giúp các em nắm được các nội dung chính như: Kết cấu thép nhà công nghiệp một tầng, kết cấu thép nhà nhịp lớn, thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp một tầng, một nhịp,...Mời các em cùng tham khảo!. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ket-cau-thep-tran-van-phuc-jzabuq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin giới thiệu tới mọi người thư viện Bài giảng Kết cấu thép - Trần Văn Phúc.Để cung cấp thêm cho các thành viên nguồn thư viện Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng phục vụ cho học tập.Xin mời đọc giả đang tìm cùng xem ,Thư viện Bài giảng Kết cấu thép - Trần Văn Phúc trong chuyên mục ,Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng được giới thiệu bởi thành viên kientrucxaydung tới cộng đồng nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này được đưa vào danh mục Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng , có tổng cộng 92 trang , thuộc file .PDF, cùng chuyên mục còn có Bài giảng Kết cấu thép, Kết cấu thép, Công trình công nghiệp, Công trình dân dụng, Kết cấu thép nhà công nghiệp,Cấu tạo nhà công nghiệp ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Bài giảng Kết cấu thép do giảng viên Trần Văn Phúc soạn giúp những em nắm được những nội dung chính như: Kết cấu thép nhà công nghiệp một tầng, kết cấu thép nhà nhịp lớn, giao diện kết cấu thép nhà công nghiệp một tầng, một nhịp,, cho biết thêm Mời những em cùng tham khảo! 1/21/2014 KẾT CẤU THÉP – PHẦN 2, thêm nữa STRUCTURAL STEEL – PART 2, ngoài ra GIẢNG VIÊN: TRẦN VĂN PHÚC NỘI DUNG MÔN HỌC, cho biết thêm 1,còn cho biết thêm , bên cạnh đó  2, ngoài ra LÝ THUYẾT:,còn cho biết thêm KẾT CẤU THÉP NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT, bên cạnh đó TẦNG,còn cho biết thêm KẾT CẤU THÉP NHÀ NHỊP LỚN ĐỒ ÁN: THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP NHÀ CÔNG, thêm nữa NGHIỆP MỘT TẦNG, MỘT NHỊP 1 1/21/2014 TÀI LIỆU HỌC TẬP, kế tiếp là 1, cho biết thêm TÀI LIỆU CHÍNH  Đoàn Định Kiến, Nguyễn Văn Tấn, Phạm Văn Hội,,còn cho biết thêm Phạm Văn Tư, Lưu Văn Tường Kết cấu thép (phần, ngoài ra cấu kiện cơ bản), kế tiếp là  Phạm Văn Hội, Nguyễn Quang Viên, Phạm Văn Tư,, tiếp theo là Đoàn Ngọc Tranh, Hoàng Văn Quang, tiếp theo là Kết cấu Thép, ngoài ra 2 (Công trình dân dụng và công nghiệp) ,còn cho biết thêm NXB Khoa, bên cạnh đó học và công nghệ Hà Nội, thêm nữa 1998, tiếp theo là TÀI LIỆU HỌC TẬP
1/21/2014

KẾT CẤU THÉP – PHẦN 2
STRUCTURAL STEEL – PART 2
GIẢNG VIÊN: TRẦN VĂN PHÚC

NỘI DUNG MÔN HỌC
1.2.

LÝ THUYẾT:
KẾT CẤU THÉP NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT
TẦNG
KẾT CẤU THÉP NHÀ NHỊP LỚN

ĐỒ ÁN:

THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP NHÀ CÔNG
NGHIỆP MỘT TẦNG, MỘT NHỊP

1

1/21/2014

TÀI LIỆU HỌC TẬP
1.

TÀI LIỆU CHÍNHĐoàn Định Kiến, Nguyễn Văn Tấn, Phạm Văn Hội,
Phạm Văn Tư, Lưu Văn Tường Kết cấu thép (phần
cấu kiện cơ bản).Phạm Văn Hội, Nguyễn Quang Viên, Phạm Văn Tư,
Đoàn Ngọc Tranh, Hoàng Văn Quang. Kết cấu Thép
2 (Công trình dân dụng và công nghiệp) . NXB Khoa
học và kỹ thuật Hà Nội. 1998.

TÀI LIỆU HỌC TẬP
2.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Đoàn Định Kiến, Phạm Văn Tư, Nguyễn Quang
Viên. Thiết kế Kết cấu thép Nhà Công nghiệp. NXB
Khoa học và kỹ thuật Hà nội 1995
TCVN 5575 : 2012; Kết cấu Thép.Tiêu chuẩn thiết kế
Practical Design of Steel Structures, Karuna Moy Ghosh
Single-Storey Steel Buildings, Detailed Design of Portal
Frame
Single-Storey Steel Buildings, Detailed Design of Trusses
Guide for the Design of Crane-Supporting Steel
Structures

2

1/21/2014

CHƯƠNG 1
MỘT SỐ DẠNG CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG KẾT
CẤU THÉP

1.1 Công trình công nghiệp

CMT Bale Press Textile Factory
Size: 24m x 80m
with its curved roof, eave
overhang and rounded gutter

1.1 Công trình công nghiệp

The second sewing factory constructed for CMT by REIDsteel was in Phoenix.
It measures 173m x 61m, with three floors. The ground floor is divided into four
sections, for washing, printing, cutting and dying. The first floor has storage at
either end, as well as sections for embroidery and traditional make-up.

3

1/21/2014

1.1 Công trình công nghiệp

Industrial warehouse with crane

1.1 Công trình công nghiệp

This factory in Phoenix is one of many textile factories that REIDsteel have
designed.The multi-storey factory building spans 64m and is 75m long.

4

1/21/2014

1.2 Công trình dân dụng

1.2 Công trình dân dụng

5

1098701

Sponsor Documents