of x

Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 1 - TS. Đào Sỹ Đán

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 32 | FileSize: 1.78 M | File type: PDF
0 lần xem

Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 1 - TS. Đào Sỹ Đán. Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép Chương 1 Khái niệm chung về kết cấu BTCT của TS. Đào Sỹ Đán gồm các nội dung chính như: Đặc điểm chung của kết cấu BTCT, sơ lược về lịch sử phát triển kết cấu BTCT, đặc điểm chung về cấu tạo và chế tạo của kết cấu BTCT. Mời các em cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài học.. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ket-cau-be-tong-cot-thep-chuong-1-ts-dao-sy-dan-bzabuq.html

Nội dung

tailieumienphi xin chia sẽ đến cộng đồng thư viện Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 1 - TS. Đào Sỹ Đán.Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng cần thiết cho nghiên cứu khoa học.Trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem ,Thư viện Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 1 - TS. Đào Sỹ Đán thuộc danh mục ,Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng được giới thiệu bởi user kientrucxaydung tới bạn đọc nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này được giới thiệu vào chủ đề Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng , có tổng cộng 32 trang , thuộc thể loại .PDF, cùng thể loại còn có Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép,Kế cấu bê tông cốt thép, Kết cấu bê tông,Cấu tạo kết cấu bê tông ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép Chương 1 Khái niệm chung về kết cấu BTCT của TS, nói thêm là Đào Sỹ Đán gồm những nội dung chính như: Đặc điểm chung của kết cấu BTCT, qua loa về lịch sử phát triển kết cấu BTCT, đặc điểm chung về cấu tạo và sản xuất của kết cấu BTCT, ngoài ra Mời những em cùng tham khảo để nắm yếu tố nội dung của bài học, thêm nữa Trường Đại học Giao thông Vận tải, kế tiếp là Khoa Công trình Bộ ô, nói thêm là Kh Cô t ì h – Bô môn Kết Cấ, nói thêm là Cấu BÀI GIẢNG MÔN HỌC KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP,còn cho biết thêm THEO 22 TCN 272-05 GIẢNG VIÊN: TS, cho biết thêm ĐÀO SỸ ĐÁN HÀ NỘI, 2016 Trường Đại học Giao thông Vận tải, cho biết thêm Khoa Công trình Bộ ô, bên cạnh đó Kh Cô t ì h – Bô môn Kết Cấ, nói thêm là Cấu Giới thiệu môn học, ngoài ra 1, tiếp theo là Giảng viên:, bên cạnh đó Đào Sỹ Đán Phòng 408-A6 Bộ môn Kết cấu, Khoa Công trình Đại, bên cạnh đó Đán,, thêm nữa 408-A6,, ngoài ra cấu, bên cạnh đó trình,, ngoài ra học GTVT, bên cạnh đó E-mail: sydandao@utc, bên cạnh đó edu, nói thêm vn, tiếp theo là 2, ngoài ra 2 Môn học, nói thêm là  Kết cấu BTCT (theo 22 TCN 272-05) – Reinforced Concrete,còn cho biết thêm Structures, thêm nữa Structures, bên cạnh đó  Thời lượng: 3 tín chỉ + BTL môn học, nói thêm  Hì h vật dụng thi thi viết 90 phút;
Trường Đại học Giao thông Vận tải
Khoa Công trình Bộ ô
Kh Cô t ì h – Bô môn Kết Cấ
Cấu

BÀI GIẢNG MÔN HỌC KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP
THEO 22 TCN 272-05

GIẢNG VIÊN: TS. ĐÀO SỸ ĐÁN

HÀ NỘI, 2016

Trường Đại học Giao thông Vận tải
Khoa Công trình Bộ ô
Kh Cô t ì h – Bô môn Kết Cấ
Cấu

Giới thiệu môn học
1. Giảng viên:
Đào Sỹ Đán Phòng 408-A6 Bộ môn Kết cấu, Khoa Công trình Đại
Đán,
408-A6,
cấu
trình,
học GTVT. E-mail: sydandao@utc.edu.vn
2.
2 Môn học
 Kết cấu BTCT (theo 22 TCN 272-05) – Reinforced Concrete
Structures.
Structures
 Thời lượng: 3 tín chỉ + BTL môn học.
 Hì h thứ thi thi viết 90 phút; BTL thi vấn đá
Hình thức thi:
iết
hút
ấ đáp.
3. Tài liệu tham khảo
 Bài giảng môn h kế cấu BTCT theo 22 TCN 272 05 và các tài
iả
ô học kết ấ
h
TCN-272-05 à á ài
liệu liên quan – bmketcau.net/ Tài liệu tham khảo (bắt buộc).
 Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN 272-05 (tham khảo).

ế ế ầ
2

Trường Đại học Giao thông Vận tải
Khoa Công trình Bộ ô
Kh Cô t ì h – Bô môn Kết Cấ
Cấu

Nội dung
Chương 1. Khái niệm chung về kết cấu BTCT
Chương 2. Vật liệu dùng trong kết cấu BTCT
Chương 3. Nguyên lý tính toán kết cấu BTCT
Chương 4 Tính toán thiết kế cấu kiện chịu uốn
4.
Chương 5. Tính toán thiết kế cấu kiện chịu cắt
Chapter 6. Tính toán thiết kế cấu kiện chịu nén
Chapter 7. Tính toán thiết kế kết cấu BTCT theo TTGH sử dụng
Chương 8. Kết cấu BTCT dự ứng lực
ế ấ
3

CHƯƠNG 1.
KHÁI NIỆ
KHÁI NIỆM CHUNG VỀ KẾT CẤU
VỀ
CẤ
BTCT
1.
1 Đặc điểm chung của kết cấu BTCT
2. Sơ lược về lịch sử phát triển kết cấu BTCT
3. Đặc điểm chung về cấu tạo và chế tạo của
kết cấu BTCT

Trường Đại học Giao thông Vận tải
University of Transport and Communications

1.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA KẾT CẤU BTCT
1.1.1. Thực chất của BTCT thường (BTCT)

(1/7)

- BTCT? là vật liệu xd hỗn hợp giữa bê tông và thép một cách hợp lý
lý.
Hợp lý?
- Bê tô ?
tông?
 Là một loại đá nhân tạo từ các vật liệu thành phần, bao gồm cốt liệu
lớn, hỏ hất
lớ nhỏ, chất kết dí h nước và phụ gia ( ế có).
dính, ớ à h i (nếu ó)
 Đặc điểm: nén >> kéo (10 - 20 lần).
- Thép?
 Là hợp kim có thành chính là sắt (Fe) và các nguyên tố hóa học
khác.
 Đặc điểm: nén  kéo >> nén của BT (10 – 20 lần).
- Như vậy, nếu chỉ sử dụng BT cho các ck có us kéo  k hợp lý 
phải sử dụng ct đặt trong BT (cốt thép). Đặt thế nào?  xem 2 TN sau:
sydandao@utc.edu.vn

5

1098693

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm