Bài giảng Hư hỏng, sữa chữa công trình: Chương 0 - TS. Nguyễn Ngọc Thắng-TGU

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 6 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Hư hỏng, sữa chữa công trình: Chương 0 - TS. Nguyễn Ngọc Thắng-TGU. Bài giảng giúp sinh viên trình bày được các kiến thức cơ bản, phương pháp suy luận khoa học để phân tích nguyên nhân hư hỏng, xuống cấp hay sụp đổ của các loại công trình bằng bê tông, thép, gạch đá và các biện pháp kỹ thuật để sửa chữa các hư hỏng của các dạng kết cấu công trình đó.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Có tài liệu download mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-hu-honga-sua-chua-cong-trinh-chuong-0-ts-nguyen-ngoc-thang-tgu-lsnbuq.html

Nội dung


10/16/2017

HƯ HỎNG,
SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH

TS. Nguyễn Ngọc Thắng
M: 0912.357024
Email: nguyenngocthang@tgu.edu.vn
Fb: http://www. facebook.com/thangxdtg

Năm 2017

Số tín chỉ: 3
Nghe giảng lý thuyết:

30 tiết

Học phần học trước:
Bê tông cốt thép 2,
Nền móng,
Kỹ thuật thi công

2

1

10/16/2017

MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC
Kiến thức:
 Trình bày được kiến thức cơ bản, phương pháp suy
luận khoa học để phân tích nguyên nhân hư hỏng,
xuống cấp hay sụp đổ của các loại công trình bằng
bê tông, thép, gạch đá và các biện pháp kỹ thuật để
sửa chữa các hư hỏng của các dạng kết cấu công
trình đó.

3

Kỹ năng:
 Thực hiện được theo trình tự từ khâu khảo sát, tập
hợp đầy đủ những bằng chứng và số liệu cụ thể để
tìm ra nguyên nhân hư hỏng và sự cố của các công
trình xây dựng.
 Phân biệt được sự khác biệt và vận dụng các
phương pháp phục hồi, gia cố, nâng cấp công trình
phù hợp.

4

2

10/16/2017

Thái độ, chuyên cần:
 Nhận thức được các nguyên nhân chủ quan, khách
quan gây ra hư hỏng, tầm quan trọng của việc đánh
giá - giải quyết các hư hỏng của công trình xây
dựng trong thi công và sử dụng công trình.

5

NỘI DUNG HỌC PHẦN:
Chương 0: Giới thiệu môn học, ĐCCTHP, tài liệu

(2t)

Chương 1: Tổng quan

(2t)

Chương 2: Đánh giá hiện trạng chất lượng công trình xây dựng (4t)
Chương 3: Hư hỏng và sửa chữa, gia cường kết cấu bê tông

(6t)

Kiểm tra thường xuyên

(1t)

Chương 4: Hư hỏng và sửa chữa, gia cường kết cấu thép

(4t)

Kiểm tra Giữa kỳ

(1t)

Chương 5: Hư hỏng và sửa chữa, gia cường kết cấu gạch

(4t)

Chương 6: Hư hỏng và sửa chữa, gia cường kết cấu móng

(4t)

Ôn tập, công bố điểm quá trình

(2t)
6

3

10/16/2017

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Hư hỏng, sửa chữa, gia cường công
trình, Lê Văn Kiểm, NXB Đại học Quốc
gia TP. Hồ Chí Minh, 2013.
2. Hư hỏng sửa chữa gia cường nền
móng, Lê Văn Kiểm, NXB Đại học
Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2009.
3. Tiêu
chuẩn
quốc
gia
TCVN
9378:2012, Khảo sát đánh giá tình
trạng nhà và công trình xây dựng, 2012
4. Sửa chữa và gia cố công trình xây
dựng, Nguyễn Xuân Bích, Nhà xuất
bản Khoa học kỹ thuật, 2002.
7

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN:
Đánh giá quá trình: Trọng số: 40% điểm học phần
Kiểm tra thường xuyên (hệ số 1):
Tự luận, 30 phút, được sử dụng tài liệu.
Thi giữa học phần (hệ số 2);
Tự luận, 45 phút, được sử dụng tài liệu.
Thi kết thúc học phần: Trọng số: 60% điểm học phần
Tự luận, 90 phút, được sử dụng tài liệu.

SV vắng quá 20% số tiết sẽ bị cấm thi
8

4

10/16/2017

LỊCH GIẢNG DẠY
Tuần

Thời gian

Tuần 1
Tuần 2

15/09/2017

Tuần 3

22/09/2017

Tuần 4

29/09/2017

Tuần 5

06/10/2017

Tuần 6

13/10/2017

Tuần 7

20/10/2017

Tuần 8

27/10/2017

Tuần 9

03/11/2017

Tuần 10

10/11/2017

Tuần 11

17/11/2017

Tuần 12

24/11/2017

Tuần 13

01/12/2017

Tuần 14

08/12/2017

Tuần 15

Ghi chú

08/09/2017

15/12/2017

Nghỉ, 60 năm BKU

9

5

1115299

Tài liệu liên quan


Xem thêm