of x

Bài giảng hệ thống điều khiển số - ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 63 | FileSize: 3.78 M | File type: PDF
2 lần xem

Bài giảng hệ thống điều khiển số - ĐH Bách Khoa Tp.HCM. Điều khiển động cơ là một trong những ứng dụng quan trọng nhất trong lĩnh vực của điện tử công suất.Điều khiểm vector điều khiển đcơ AC giống như điều khiển động cơ DC ( điều khiển moment và từ thông rotor).... Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-he-thong-dieu-khien-so-dh-bach-khoa-tp-hcm-rh41tq.html

Nội dung

tailieumienphi xin trân trọng giới thiệu đến mọi người thư viện Bài giảng hệ thống điều khiển số - ĐH Bách Khoa Tp.HCM.Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu Kỹ Thuật - Công Nghệ,Hoá dầu cần thiết cho học tập.Xin mời thành viên quan tâm cùng xem ,Tài liệu Bài giảng hệ thống điều khiển số - ĐH Bách Khoa Tp.HCM thuộc chuyên mục ,Kỹ Thuật - Công Nghệ,Hoá dầu được giới thiệu bởi user hoa-dau đến các bạn nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã giới thiệu vào thể loại Kỹ Thuật - Công Nghệ,Hoá dầu , có tổng cộng 63 page , thuộc định dạng .PDF, cùng mục còn có Hệ thống điều khiển số -Điều khiển tiếp dòng, vẽ kỹ thuật cơ khí, cơ khí động lực, cơ cấu phân phối khí, bản vẽ cơ khí ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Điều khiển động cơ là một trong các ứng dụng quan trọng nhất trong lĩnh vực của điện tử công suất, ngoài ra Điều khiểm vector điều khiển đcơ AC giống như điều khiển động cơ DC ( điều khiển moment và từ thông rotor), ngoài ra Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www, kế tiếp là simpopdf, tiếp theo là com H th ng đi u khi n s -Gi i thi u môn h c -Gi i thi u v đi u khi n s -PID B môn Thi t b đi n, bên cạnh đó H th ng đi u khi n s Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www, tiếp theo là simpopdf, cho biết thêm com Gi i thi u môn h c Tên môn h c: H th ng đi u khi n s Phân ph i gi : 42LT S tín ch : 2 Trang web cá nhân: www4, bên cạnh đó hcmut, cho biết thêm edu, bên cạnh đó vn/~nntu B môn Thi t b đi n,còn cho biết thêm H th ng đi u khi n s Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www, kế tiếp là simpopdf, cho biết thêm com Tài li u tham kh o • Digital Control of Dynamic Systems, Addison- Wesley Co,còn cho biết thêm 1990, G,còn cho biết thêm F,còn cho biết thêm Franklin, J
 1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com H th ng đi u khi n s -Gi i thi u môn h c -Gi i thi u v đi u khi n s -PID B môn Thi t b đi n H th ng đi u khi n s
 2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Gi i thi u môn h c Tên môn h c: H th ng đi u khi n s Phân ph i gi : 42LT S tín ch : 2 Trang web cá nhân: www4.hcmut.edu.vn/~nntu B môn Thi t b đi n H th ng đi u khi n s
 3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Tài li u tham kh o • Digital Control of Dynamic Systems, Addison- Wesley Co. 1990, G.F. Franklin, J.D. Powell, M.L. Workman. • High Performance Drives, Engng 3028, E. Levi • Modern Power Electronics and AC Drives, Bimal K. Bose • Ph n m m Matlab/Simulink B môn Thi t b đi n H th ng đi u khi n s
 4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com N i dung H th ng đi u khi n s cho máy đi n Ph n 1: Đ i cương v đi u khi n s Ph n 2: Gi i thi u v bi n t n Ph n 3: Mô hình máy đi n – Các h qui chi u Ph n 4: Đi u khi n s đ ng cơ đi n (đ ng cơ không đ ng b ba pha) – Đi u khi n vector (FOC) B môn Thi t b đi n H th ng đi u khi n s
 5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Đánh giá • Ki m tra gi a kì: ki m tra vi t (20%) – d ki n 45 phút • Ki m tra cu i kì: tr c nghi m (80%) – d ki n 75 phút Không s d ng tài li u B môn Thi t b đi n H th ng đi u khi n s
 6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Đi u khi n tương t • H th ng đi u khi n tương t Ví d , PID control B đi u khi n liên t c r(t) e(t) B đkhi n u(t) Đ i tư ng y(t) D(s) G(s) + - C m bi n 1 B môn Thi t b đi n H th ng đi u khi n s
 7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Đi u khi n s • H th ng đi u khi n s • T là th i gian l y m u (s) • Tín hi u l y m u : x(kT) = x(k) bit → voltage B đi u D/A and r(t) r(kT) e(kT) u(kT) u(t) Đ i tư ng y(t) khi n hold G(s) T + - clock y(kT) C m bi n A/D 1 T B đi u khi n s voltage → bit B môn Thi t b đi n H th ng đi u khi n s
 8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com H th ng đi u khi n đ ng cơ • Đi u khi n đ ng cơ là m t trong nh ng ng d ng quan tr ng nh t trong lĩnh v c đi n t công su t B môn Thi t b đi n H th ng đi u khi n s
 9. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Đi u khi n máy đi n vòng h B môn Thi t b đi n H th ng đi u khi n s
 10. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Đi u khi n máy đi n vòng kín B môn Thi t b đi n H th ng đi u khi n s
 11. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com H th ng đi u khi n đ ng cơ DC B môn Thi t b đi n H th ng đi u khi n s
 12. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com B môn Thi t b đi n ng d ng Ví d H th ng đi u khi n s
 13. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Khái ni m đi u khi n vector • Đi u khi n vector: đi u khi n đcơ AC gi ng như đi u khi n đ ng cơ DC (đi u khi n moment và t thông rotor). B môn Thi t b đi n H th ng đi u khi n s
 14. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Đi u khi n vector hay ñ nh hư ng trư ng Đ ng cơ không đ ng b có th đư c đi u khi n b ng cách đưa v tr ng thái như đ ng cơ DC kích t đ c l p B môn Thi t b đi n H th ng đi u khi n s
 15. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com B đi u khi n PID • B đi u khi n truy n th ng đơn gi n de + K i ∫ (e)dt u = K pe + Kd dt • B đkhi n PD có th c i thi n đáp ng quá đ trong khi v n gi đư c s n đ nh. • B đi u khi n PI có th c i thi n sai s xác l p c a h th ng mà không làm gi m s n đ nh. B môn Thi t b đi n H th ng đi u khi n s
 16. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com B đi u khi n PID I=đi u khi n tích phân ∫ Ki*[ (e)dt] Giá tr e=sai s đt P=t l u Đ i tư ng đi u Đ u ra sum + Kpe khi n - D=đi u khi n vi phân Kd*[d(e)/dt] Tín hi u h i ti p B môn Thi t b đi n H th ng đi u khi n s
 17. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Phương trình b PID liên t c và r i r c -Lúc ban đ u, set giá tr Kp, giá tr Ki = 0 -Tăng d n Kp cho t i khi đáp ng đ t t i giá tr đ t (không có v t l quá l n và dao đ ng) -Sau đó Ki đư c tăng ch m đ sai s v 0 B môn Thi t b đi n H th ng đi u khi n s
 18. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Tính ch t c a các h s P, I, và D Chú ý r ng quan h dư i có th không chính xác, vì Kp, Ki, và Kd ph thu c l n nhau. B ng dư i ch đư c dùng đ tham kh o khi ch n các giá tr Ki, Kp và Kd. Thông s Th i gian lên V tl Th i gian Sai s xác l p xác l p Gi m Tăng Thay đ i ít Gi m KP Gi m Tăng Tăng Tri t tiêu KI Thay đ i ít Gi m Gi m Thay đ i ít KD B môn Thi t b đi n H th ng đi u khi n s
 19. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com B đi u khi n PID Quá v t l T c đ đ ng cơ (w) Ch t lư ng t t Yêu c u Đáp ng quá ch m Th i gian B môn Thi t b đi n H th ng đi u khi n s
 20. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com B đi u khi n PID Sai s xác l p V t l (overshoot) Giá tr đ t Thư ng = 10% Ph thu c vào V t l (undershoot) ng d ng Th i gian Th i gian xác l p 0 Th i gian lên B môn Thi t b đi n H th ng đi u khi n s
670381

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm