Tài liệu miễn phí Hoá dầu

Download Tài liệu học tập miễn phí Hoá dầu

Alcoholic fermentation of red flesh dragon fruit ( Hylocereus polyrhizus)

The experiment was conducted to determine effects of sodium metabisulfite content, flesh and water mixing ratio, total soluble solids content, percentage of additional yeast and fermentation time on alcoholic fermentation of red flesh dragon fruit.

3/17/2021 11:04:30 PM +00:00

Hình thành và phát triển ngành Dầu khí Việt Nam: Tập 3

Ebook Lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam (đến năm 2010): Tập 3 được nối tiếp 2 tập trước thông tin đến các bạn về quá trình hình thành và tổ chức hoạt động; kết quả hoạt động của tập đoàn giai đoạn 2006-2010; tổ chức Đảng; Công đoàn dầu khí Việt Nam; tổ chức đoàn thanh niên; các tổ chức khác.

3/17/2021 10:32:36 PM +00:00

Hình thành và phát triển ngành Dầu khí Việt Nam: Tập 2

Ebook Lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam (đến năm 2010): Tập 2 được biên soạn nối tiếp tập 1 với các nội dung chuyển đổi mô hình, ổn định tổ chức; lựa chọn đối tác đầu tư; hoạt động thăm dò và khai thác; triển khai các đề án khí và lọc hóa dầu; hoạt động dịch vụ và dịch vụ hỗ trợ; hoạt động khoa học - công nghệ và đào tạo.

3/17/2021 10:32:20 PM +00:00

Hình thành và phát triển ngành Dầu khí Việt Nam: Tập 1

Ebook Lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam (đến năm 2010): Tập 1 gồm 3 chương với các nội dung những hoạt động và tổ chức dầu khí đầu tiên ở Việt Nam; hoạt động dầu khi Việt Nam giai đoạn 1945-1975; hình thành tổ chức và xác định phương thức triển khai hoạt động dầu khí.

3/17/2021 10:31:59 PM +00:00

Application of fuzzy-logic to design fuzzy compensation controller for speed control system to reduce vibration of CBШ-250T drilling machine in mining industry

The paper introduces fuzzy compensation control algorithm based on fuzzy logic to control the rotation speed in CБШ-250T drilling machine. The proposed solution uses an artificial neural network instead of a vibration measuring sensor to identify the amplitude and vibration frequency on a rotary drill. The vibration amplitude, vibration frequency and setpoint of the drilling speed are the input variables for the fuzzy logic unit.

3/17/2021 4:48:24 PM +00:00

Khảo sát khả năng ức chế ăn mòn thép CT3 trong môi trường trung tính của các loại “ức chế xanh

Bài viết này trình bày một số kết quả nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn kim loại cho thép CT3 trong môi trường trung tính của dịch chiết lá chè xanh và lá thuốc lá bằng một số phương pháp: Phương pháp tổn hao khối lượng,đo điện trở phân cực, đo tổng trở điện hóa và khảo sát hình thái bề mặt qua chụp ảnh vi mô SEM.

3/17/2021 2:11:02 PM +00:00

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đồng hành phát triển cùng đất nước

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đồng hành phát triển cùng đất nước tìm hiểu chặng đường 40 năm hình thành và phát triển của tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam gồm 5 phần với các nội dung: tầm nhìn xuyên thế kỷ, xây dựng và trưởng thành, tự hào người dầu khí, phát triển cùng đất nước, thi đua là yêu nước.

3/17/2021 1:18:39 PM +00:00

Chuyển đổi số trong công nghiệp dầu khí: Thực trạng và triển vọng tại Việt Nam

Bài viết phân tích mô hình chuyển đổi số trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí của Deloitte (Deloitte’s Digital Operations Transformation); thực trạng chuyển đổi điều hành số và chuyển đổi số trong quan hệ với khách hàng; các khó khăn thách thức cơ bản trong quá trình chuyển đổi số và đề xuất các giải pháp chuyển đổi số cho ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam.

3/17/2021 12:54:18 PM +00:00

Chuyển đổi số trong thăm dò khai thác dầu khí

Bài viết tập trung giới thiệu các xu thế chuyển đổi số trên thế giới, hiện trạng, xu hướng chuyển đổi số ở các doanh nghiệp dầu khí nói chung và lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí nói riêng; một số kiến nghị cho công tác chuyển đổi số lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí ở Việt Nam.

3/17/2021 12:54:05 PM +00:00

Nghiên cứu áp dụng các thuật toán khai phá dữ liệu không giám sát để lựa chọn giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu cho các mỏ dầu đang suy giảm sản lượng

Bài viết giới thiệu kết quả nghiên cứu áp dụng thuật toán khai phá dữ liệu không giám sát - gồm kỹ thuật phân tích thành phần chính (Principal Component Analysis, PCA) và kỹ thuật phân cụm dựa vào trị số trung bình (Kmeans) - vào các dự án EOR thành công trên thế giới để tìm ra các phương pháp EOR phù hợp cho các đối tượng mỏ khác nhau tại Việt Nam. Nghiên cứu này phát triển các module tính toán bằng ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở R và Python.

3/17/2021 12:53:57 PM +00:00

Nghiên cứu ứng dụng thuật toán học máy để dự báo khai thác cho đối tượng móng nứt nẻ, mỏ Bạch Hổ

Bài báo giới thiệu khả năng ứng dụng thuật toán học máy để dự báo khai thác cho đối tượng móng mỏ Bạch Hổ. Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình mạng neural nhân tạo (artificial neural network - ANN) sử dụng thuật toán lan truyền ngược và mô hình tăng trưởng logistic (logistics growth model - LGM) sử dụng thuật toán tối ưu đã nâng cao khả năng dự báo khai thác với mức độ chính xác cao.

3/17/2021 12:53:50 PM +00:00

Thực tiễn triển khai nền tảng số hóa tập trung tại mỏ hải thạch - mộc tinh

Bài báo giới thiệu mô hình chuyển đổi số của Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (Bien Dong POC), đơn vị tiên phong trong việc xây dựng tầm nhìn, mục tiêu và chiến lược chuyển đổi số. Trong đó ưu tiên trình bày cách thức tạo lập và khai thác nguồn tài nguyên số hóa, cụ thể là xây dựng “Nền tảng số hóa tập trung - Digital Centralised Platform (DCP)” thông qua việc thu thập, chuẩn hóa dữ liệu theo thời gian thực, tập trung và áp dụng khoa học dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác mỏ khí condensate Hải Thạch - Mộc Tinh (Lô 05-2 và 05-3).

3/17/2021 12:53:43 PM +00:00

Trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực dầu khí và khả năng ứng dụng tại Việt Nam

Bài viết này giới thiệu các ứng dụng của AI trong lĩnh vực dầu khí và định hướng ứng dụng AI vào các lĩnh vực của ngành Dầu khí Việt Nam.

3/17/2021 12:53:37 PM +00:00

Chuyển đổi số các hoạt động khâu sau trong công nghiệp dầu khí

Nội dung của bài viết này là tìm hiểu cách tiếp cận đúng để số hóa, mục tiêu sản xuất kinh doanh là mục tiêu ưu tiên hàng đầu; mô hình chuyển đổi số cho khâu sau cho các doanh nghiệp dầu khí tại Việt Nam.

3/17/2021 12:53:31 PM +00:00

Aonla (Emblica officinalis Gaertn.) based fermented beverages

The current study was formulated to develop nutritional yet sensory acceptable fermented beverage from nutraceutical rich aonla with studying other fruits.

3/17/2021 12:24:59 PM +00:00

Đánh giá tác động của vi sinh vật đến chất lượng nhiên liệu diesel (L-0,05-62) trong điều kiện nhiệt đới

Bài viết trình bày đánh giá khả năng tác động của VSV tới chất lượng và đặc tính kỹ thuật của nhiên liệu DO dùng cho tàu thuyền thông qua phân lập VSV xuất hiện trong quá trình bảo quản và thử nghiệm gia tốc để đánh giá tác động của các VSV phân lập được, làm cơ sở bước đầu cho việc tìm ra giải pháp bảo quản lâu dài.

3/17/2021 12:01:55 PM +00:00

Đánh giá khả năng chế biến sâu nguyên liệu ethane từ nguồn khí thiên nhiên nội địa

Nnghiên cứu đi vào đánh giá tính khả thi của việc sử dụng nguồn khí ethane cho sản xuất hóa dầu trên cơ sở các khía cạnh về mặt thị trường, kỹ thuật và kinh tế. Kết quả cho thấy phương án sản xuất nhựa HDPE từ ethane được xếp hạng cao nhất do hiệu quả kinh tế tương đối tốt, công nghệ đã thương mại hóa và thị trường tiêu thụ trong nước còn thiếu hụt và đa số đáp ứng bằng nhập khẩu.

3/17/2021 11:30:12 AM +00:00

So sánh các cơ chế bảo đảm tài chính cho công tác thu dọn mỏ dầu khí ngoài khơi và phục hồi môi trường mỏ khoáng sản

Bài viết đề xuất cơ chế đảm bảo tài chính cho hoạt động thu dọn mỏ dầu khí ngoài khơi Việt Nam, đảm bảo sự tuân thủ của nhà thầu/công ty mỏ mà không giảm thu hút đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

12/29/2020 6:31:16 PM +00:00

Sản xuất hydro từ các nguồn tái tạo và sử dụng trong các nhà máy chế biến dầu khí tại Việt Nam

Bài viết này đánh giá khả năng áp dụng tại các nhà máy chế biến dầu khí của Việt Nam thông qua các công nghệ điện phân nước và khí hóa sinh khối. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

12/29/2020 6:31:09 PM +00:00

Ảnh hưởng của giá dầu thô và đại dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam

Bài viết đánh giá lịch sử biến động giá dầu thô gần đây, phân tích ảnh hưởng của khủng hoảng giá dầu thô và đại dịch Covid-19 đến sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp để Tập đoàn phát triển bền vững.

12/29/2020 6:31:03 PM +00:00

Phức hệ hóa thạch khuê tảo trong các trầm tích bề mặt đáy biển ở khu vực đông nam bể Nam Côn Sơn

Bài viết trình bày đặc điểm phức hệ hóa thạch khuê tảo (diatom, hay còn gọi là tảo silic) trong 25 mẫu trầm tích bề mặt đáy biển ở khu vực Đông Nam bể Nam Côn Sơn. Đặc trưng phức hệ hóa thạch khuê tảo phản ánh các mẫu trầm tích được thành tạo trong môi trường biển nông và ở vùng khí hậu nhiệt đới.

12/29/2020 6:30:56 PM +00:00

Ảnh hưởng của đặc điểm thạch học, tướng - môi trường trầm tích đến chất lượng chứa của tập G, cấu tạo lạc đà xanh, LÔ 15-1/05, bể Cửu Long

Bài viết này tìm hiểu sự xuất hiện của các đá trầm tích tập G trong cấu tạo Lạc Đà Xanh (LDX), Lô 15-1/05, bể Cửu Long là phát hiện mới so với các nghiên cứu trước đây về địa chất, hệ thống dầu khí tại Lô 15-1/05. Các thành tạo tập G tạm thời được đặt tên hệ tầng Lạc Đà Vàng, bên dưới hệ tầng Lạc Đà Nâu (Tập E) và phủ lên trên các đá móng magma xâm nhập granitoid và các đá magma phun trào andesite - basalt có tuổi trước Đệ tam.

12/29/2020 6:30:50 PM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 11/2020

Tạp chí Dầu khí - Số 11/2020 thông tin đến các bạn với một số bài viết như phức hệ hóa thạch khuê tảo trong các trầm tích bề mặt đáy biển ở khu vực đông nam bể Nam Côn Sơn; ảnh hưởng của giá dầu thô và đại dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; dản xuất hydro từ các nguồn tái tạo và sử dụng trong các nhà máy chế biến dầu khí tại Việt Nam...

12/29/2020 6:30:39 PM +00:00

Digital transformation in oil and gas companies - A case study of Bien Dong poc

This competition will help businesses utilise digitised data and processes to create a new model that is more efficient and convenient. Digital technologies in oil and gas companies can have a significant business impact as it contributes to increasing hydrocarbon recovery, ensuring safety across the business ecosystem, and improving operational reliability. This paper addresses the oil and gas industry’s trends in digital transformation and the initiatives at Bien Dong POC.

12/29/2020 6:30:32 PM +00:00

Design and assembly of an apparatus system based on the villari effect for detecting stress concentration zone on ferromagnetic materials

This paper presents the study results on the fabrication of a structural integrity assessment apparatus by determining stress concentration zones in pressure pipeline and equipment. The apparatus uses a triaxial magnetic field sensor to measure magnetic field components in three axes Ox, Oy, and Oz, in the working range of the magnetic field from -300 µT to 300 µT.

12/29/2020 6:30:26 PM +00:00

Solutions for upgrading gasoline products to comply with euro v specifications in Dung Quat refinery

n this article, the authors suggest solutions to upgrade Dung Quat refinery gasoline products to satisfy more stringent standards and environmental regulations. Standards here mean the Euro V standards set out in the EN 228:2008 applicable to gasoline/petrol respectively. Solutions proposed to overcome problems relate to benzene, sulfur and olefin content in BSR gasoline products.

12/29/2020 6:30:20 PM +00:00

Production technology solutions to enhance heavy oil recovery of marginal fields, offshore Vietnam

This paper presents all the production technology solutions that apply to the marginal heavy oil field offshore Vietnam. One of the major solutions is the electric submersible pump (ESP) and gas-lift (GL) combination method to enhance the wellbore lifting efficiency. In doing so, a series of solutions to improve heavy oil recovery have been conducted from design to pilot test whilst optimising the economic yield over the field life. Among them, the application of ESP and GL combination plays as the key driver to reinforce good production performance.

12/29/2020 6:30:13 PM +00:00

Inferring interwell connectivity in a reservoir from bottomhole pressure fluctuations of hydraulically fractured vertical wells, horizontal wells, and mixed wellbore conditions

This study also provides the results for different cases where mixed wellbore conditions are present. 5 injector and 4 producer synthetic reservoirs containing hydraulic fractures and vertical wells, horizontal and vertical wells or all three types of wellbore conditions are used in the analysis.

12/29/2020 6:30:04 PM +00:00

Preliminary assessment of the characteristics of late miocene - quaternary intrusive and extrusive magmatism in The Tu Chinh - Vung May basin, southeastern continental shelf of Vietnam

This paper presents the morphology, age, distribution pattern and geological relationship of the Late Miocene - Quaternary intrusives and extrusives in the Tu Chinh - Vung May basin, southeastern continental shelf of Vietnam (Figure 1), based on VPI’s seismic and well dataset updated until 2020.

12/29/2020 6:29:58 PM +00:00

Diffraction imaging for basement fault-fracture prediction: Application to an oil field in Cuu Long basin

In this study, diffraction imaging is employed in an effort to identify and enhance the fault system inside the basement. The comparison of the study result with various standard post-stack attribute approaches shows the effectiveness of the diffraction imaging method. an oil field in Cuu Long basin.

12/29/2020 6:29:51 PM +00:00