Tài liệu miễn phí Hoá dầu

Download Tài liệu học tập miễn phí Hoá dầu

An toàn thực phẩm nông sản: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu An toàn thực phẩm nông sản - Một số hiểu biết về sản phẩm, hệ thống sản xuất phân phối và chính sách nhà nước tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống an toàn thực phẩm của Liên minh Châu Âu; Thực phẩm trong xã hội hiện đại – Người tiêu dùng châu Âu chọn hình thức truy xuất nguồn gốc nào. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

10/19/2021 10:40:54 PM +00:00

An toàn thực phẩm nông sản: Phần 1

Tài liệu An toàn thực phẩm nông sản - Một số hiểu biết về sản phẩm, hệ thống sản xuất phân phối và chính sách nhà nước: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quản lý an toàn thực phẩm nông sản; Sản xuất và tiêu thụ rau cho các thành phố lớn: Nghiên cứu điểm tại Hà Nội; An toàn thực phẩm thịt lợn – Từ thực tế tiêu dùng đến chính sách; An toàn thực phẩm với các sản phẩm lên men; Vấn đề sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi và tương lai của nghiên cứu vi sinh vật đối với an toàn thực phẩm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

10/19/2021 10:40:32 PM +00:00

Mô hình liên doanh điển hình trong hoạt động lọc dầu - bài học kinh nghiệm từ nhà máy lọc dầu Bayernoil

Bài viết giới thiệu các hình thức liên doanh phổ biến áp dụng trong lĩnh vực lọc dầu và mô hình điển hình được công ty dầu khí quốc tế áp dụng, đó là mô hình liên doanh của Nhà máy Lọc dầu Bayernoil. Mô hình này có thể áp dụng để quản lý hoạt động lọc dầu cũng như các dự án liên doanh khác có vốn đầu tư lớn ở Việt Nam.

10/19/2021 10:11:57 PM +00:00

Nghiên cứu chế tạo xúc tác zeolite Y đa mao quản ứng dụng cho quá trình Cracking xúc tác tầng sôi nhằm nâng cao hiệu quả chế biến nguyên liệu cặn dầu nặng

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu và đánh giá xúc tác zeolite Y đa mao quản cho quá trình cracking nguyên liệu cặn dầu nặng của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sau khi xử lý acid, kiềm ở điều kiện tối ưu (EDTA 0,1 M và NaOH 0,1 M) và bền hóa bằng trao đổi với ion lanthanum và ammonium, xúc tác zeolite Y đa mao quản thu được có diện tích bề mặt mao quản trung bình đạt 140 m2 /g, phân bố mao quản trung bình tập trung khoảng 14 nm, tính chất acid được cải thiện (2.474 µmol NH3 /g).

10/19/2021 10:11:37 PM +00:00

Ăn mòn bên trong đường ống ngầm ngoài khơi và các giải pháp hạn chế ăn mòn để đảm bảo vận hành an toàn các mỏ dầu khí của Liên doanh Việt- Nga “Vietsovpetro”

Bài viết phân tích thực trạng ăn mòn bên trong đường ống ngầm ngoài khơi các mỏ Lô 09-1, các yếu tố ảnh hưởng, cơ chế ăn mòn và các giải pháp hạn chế ăn mòn để đảm bảo vận hành an toàn các mỏ dầu khí của Vietsovpetro.

10/19/2021 10:11:14 PM +00:00

Phân tích thành phần, tính chất sản phẩm khí và Condensate mỏ Thiên Ưng

Bài viết giới thiệu kết quả phân tích thành phần, tính chất mẫu khí và condensate mỏ Thiên Ưng, so sánh với tính chất sản phẩm khí và condensate khác tại Việt Nam. Khí tự nhiên mỏ Thiên Ưng có thành phần chủ yếu là methane với hàm lượng dao động từ 75,231 - 76,402 %mol.

10/19/2021 10:10:54 PM +00:00

Ứng dụng giá trị hiện tại ròng (NPV) trong thiết kế nứt vỉa thủy lực cho giếng đơn, đối tượng Oligocene trên, mỏ Bạch Hổ

Bài viết nghiên cứu áp dụng giá trị hiện tại ròng (NPV) trong công tác tối ưu thiết kế nứt vỉa thủy lực cho giếng nứt vỉa thủy lực đối tượng Oligocene trên, mỏ Bạch Hổ; Phân tích độ nhạy của hệ số hư hại dẫn xuất khe nứt (0%, 50%), áp suất đáy giếng tỷ suất chiết khấu (10%, 25%, 50% và 75%) tới NPV. Mô hình thiết kế tối ưu gồm sự kết hợp tính chất vỉa, chỉ số khai thác, tính chất đất đá, sự lan truyền khe nứt, tính chất lưu biến của dung dịch, vận chuyển hạt chèn và các thông số xử lý nứt vỉa thủy lực.

10/19/2021 10:10:15 PM +00:00

Nghiên cứu chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn tại thị trường thành phố Hà Nội

Bài viết của tác giả trên cơ sở khái quát hóa lý thuyết và kế thừa mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm tại thị trường địa phương ở các nước đang phát triển của Trienekens.J.H (2011) và một số kết quả đạt được, tồn tại bất cập chủ yếu trong tổ chức vận hành chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn tại thị trường thành phố Hà Nội thời gian qua.

10/19/2021 9:47:31 PM +00:00

Đánh giá độ chính xác mô hình số bề mặt mỏ lộ thiên thành lập từ dữ liệu máy bay không người lái có định vị tâm chụp ảnh bằng công nghệ đo động xử lý sau

Để đánh giá độ chính xác mô hình số bề mặt (DSM) mỏ lộ thiên thành lập từ dữ liệu máy bay không người lái có định vị tâm chụp ảnh bằng công nghệ định vị vệ tinh động xử lý sau (UAV/PPK), nghiên cứu này đã tiến hành xây dựng mô hình DSM mỏ than Đèo Nai với 2 trường hợp: (1) chỉ sử dụng ảnh chụp từ UAV/PPK và (2) sử dụng ảnh chụp từ UAV/PPK kết hợp với các điểm khống chế mặt đất (GCP).

10/19/2021 10:22:39 AM +00:00

Đặc điểm địa mạo khu vực Tây Nam trũng sâu Biển Đông

Dựa trên các đặc điểm địa mạo kết hợp với kết quả khảo sát thực địa và phân tích mẫu của khu vực nghiên cứu, các tác giả chỉ ra những khu vực có triển vọng kết hạch, kết vỏ Fe - Mn, cụ thể là: các Gaiot, bề mặt núi lửa trẻ có triển vọng về vỏ Fe - Mn, còn trũng sâu tách giãn là có khả năng tích tụ kết hạch Fe - Mn.

10/19/2021 10:22:02 AM +00:00

Tuổi đồng vị U - Pb zircon trong các đá gabbro và plagiogranit khu Hiệp Đức, Quảng Nam: Ý nghĩa địa chất của chúng

Trong nghiên cứu này, 02 mẫu gabbro và plagiogranit được lấy ở khu vực Hiệp Đức. Kết quả nghiên cứu đặc điểm thạch học cho thấy các đá phiến hóa khá mạnh và bị biến chất yếu, quá trình phiến hóa xảy ra sau quá trình kết tinh của các đá.

10/19/2021 10:21:14 AM +00:00

Nghiên cứu xác định chế độ làm việc hợp lý các trạm quạt gió chính khi vận hành thử nghiệm trạm quạt VO - 22/14AR ở khu Lộ Trí, mỏ than Thống Nhất

Bài viết khái quát chung về đặc tính kỹ thuật cũng như giới thiệu hình dáng bên ngoài của trạm quạt VO - 22/14AR khi mới đưa vào sử dụng vận hành tại khu vực Lộ Trí,mỏ than Thống Nhất. Khi trạm quạt VO - 22/14.AR mới đi vào hoạt động sẽ ảnh hưởng đến hệ thống thông gió chung của mỏ.

10/19/2021 10:20:33 AM +00:00

Ảnh hưởng của điều kiện khí tượng tới chất lượng không khí tại các mỏ lộ thiên sâu Việt Nam

Nghiên cứu này đã đánh giá ảnh hưởng của điều kiện khí tượng tới chất lượng không khí tại các mỏ lộ thiên sâu. Sự phân bố vận tốc không khí và cơ chế phân tán khí đã được đánh giá ở mỏ than lộ thiên sâu nhất Việt Nam (mỏ than Cọc Sáu-Quảng Ninh) dựa trên số liệu quan trắc và mô phỏng.

10/19/2021 10:17:15 AM +00:00

Some key factors impacting customer’s purchase intention vegetarian food in Vietnam

This study aims to examine the impact of some factors on attitude towards use and purchase intention vegetarian food in Vietnam. Through the primary data set collected from 315 customers, the results of analysis SEM model showed that health consciousness and social norm play an essential role in the attitude towards use of customers consuming vegetarian food.

10/19/2021 6:56:32 AM +00:00

Đổi mới công nghệ trong lĩnh vực địa chất - địa vật lý, khoan khai thác

Bài viết tổng hợp, phân tích và đánh giá một số nghiên cứu trên thế giới được tiến hành trong lĩnh vực thượng nguồn, từ đó đề xuất các giải pháp để định hướng tìm kiếm, thăm dò dầu khí trong nước hiệu quả hơn, đặc biệt là các mỏ phi cấu tạo và phi truyền thống thuộc các địa tầng, các khu vực trước đây chưa được chú trọng.

10/18/2021 12:56:45 PM +00:00

Khủng hoảng giá dầu và bài học kinh nghiệm từ Petronas

Bất kỳ cuộc khủng hoảng nào cũng tạo ra rủi ro và/hoặc là cơ hội thuận lợi để các doanh nghiệp gia tăng tài sản, lợi nhuận. Trong hơn 15 năm qua, thị trường trải qua 4 cuộc khủng hoảng giá dầu (cả tăng và giảm giá) khiến các công ty dầu khí trên thế giới gặp khó khăn. Những thay đổi về cơ chế điều hành, đầu tư... của Petronas trong gần 2 thập kỷ qua có thể xem là bài học kinh nghiệm cho các công ty dầu khí quốc gia tham khảo.

10/18/2021 12:56:32 PM +00:00

Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả nâng cao thu hồi dầu bằng giải pháp bơm ép hệ hóa phẩm SP cho đối tượng Miocene dưới, vòm Nam mỏ Bạch Hổ

Bài viết giới thiệu khả năng áp dụng bơm ép hệ hóa phẩm SP (chất hoạt động bề mặt - polymer) cho đối tượng Miocene dưới, vòm Nam mỏ Bạch Hổ và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình bơm ép hệ hóa phẩm SP. Trên cơ sở nghiên cứu hệ hóa phẩm trong phòng thí nghiệm và trên mô hình vật lý vỉa, nhóm tác giả trình bày kết quả xây dựng kịch bản khai thác và bơm ép nhằm tối ưu hóa phương án triển khai cũng như đánh giá hiệu quả gia tăng hệ số thu hồi dầu trên mô hình mô phỏng khai thác.

10/18/2021 12:56:17 PM +00:00

Tối ưu mô hình tính độ bão hòa nước cho tầng chứa Miocene, khu vực Đông Bắc bể Cửu Long, Việt Nam

Độ bão hòa nước (Sw) là thông số vỉa quan trọng cần xác định để xây dựng mô hình địa chất, mô hình khai thác và tính toán trữ lượng. Một số mô hình xác định thông số Sw cho kết quả không phù hợp hoặc khác biệt rất lớn so với thông số Swi xác định từ mẫu lõi. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định mô hình tính toán độ bão hòa nước tối ưu nhất cho các vỉa chứa tầng Miocene phía Đông Bắc bể trầm tích Cửu Long, Việt Nam.

10/18/2021 12:56:05 PM +00:00

Đặc điểm tướng trầm tích turbidite trên quần đảo Cô Tô, Đông Bắc Việt Nam

phân tích chi tiết về tướng trầm tích của hệ tầng Cô Tô phân bố trên các đảo Cô Tô To, Cô Tô Con và đảo Thanh Lân thuộc quần đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Tướng trầm tích từ F1 đến F7 đã được nhận diện và phân loại dựa trên thành phần, cấu trúc trầm tích, tính phân lớp và xu hướng độ hạt là bằng chứng giúp xác định môi trường lắng đọng trầm tích.

10/18/2021 12:55:43 PM +00:00

Ảnh hưởng của xơ cam quýt đến tính chất cấu trúc, vật lý của kem lạnh không sữa từ dịch đậu ngự, sữa dừa và khoai lang tím

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định được công thức chế biến kem lạnh thuần chay từ việc tận dụng nguồn nước aquafaba từ đậu ngự, sữa dừa, khoai lang tím và xơ cam quýt để đạt được các tính chất cấu trúc của kem lạnh không sữa từ các nguyên liệu tự nhiên.

10/18/2021 12:31:56 PM +00:00

Giải pháp phát triển hệ thống phân phối thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Bài viết phân tích thực trạng hệ thống phân phối thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa qua các khía cạnh: Thực phẩm tiêu dùng được cung cấp qua chuỗi liên kết, chuỗi cung ứng; Sự phát triển của hệ thống chợ, hệ thống cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn; Sản phẩm thực phẩm sản xuất, chế biến theo mô hình sản xuất lớn, tập trung đáp ứng quy định về an toàn thực phẩm (ATTP);...

10/16/2021 9:49:12 PM +00:00

Ảnh hưởng của chất chống oxy hóa đến đặc tính vật lý và hóa học của hỗn hợp dầu cám và dầu hạt cải dùng cho máy biến áp

Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của chất chống oxy hóa đến các thông số vật lý và hóa học của hỗn hợp dầu cám và dầu hạt cải để sử dụng làm dầu cách điện cho máy biến áp phân phối. Các chất chống oxy hóa như dibutylhydrotoluen (hoặc 2,6-di-tecbutyl-4-metylphenol), tecbutylhydroquinon (hoặc 2-tec-butylbenzen-1,4-diol) và propyl gallat đã được sử dụng.

10/16/2021 6:00:12 AM +00:00

Nghiên cứu tạo bột chanh khô làm thức uống bổ dưỡng, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể

Nghiên cứu được thực hiện với giống chanh Mỹ, trồng bằng phương pháp canh tác hữu cơ. Với phương pháp sấy khô bằng máy sấy thăng hoa và nghiền bột bằng máy nghiền phun mịn, tạo ra sản phẩm bột chanh có hàm lượng dinh dưỡng khá cao: ẩm độ 4,27%; đạm 7,05 g; chất béo 0%; cacbonhydrat 85,7 g; năng lượng 374 kcal/1564 kJ; chất xơ 37,77 g; Mg 247 mg; Pts 14,1 mg; polyphenol 0,85g; vitamin B1 0,15mg; vitamin B2 0,15 mg; vitamin B3 0,2 mg; vitamin C 11 mg; Ca 288,2 mg; K 862,7 mg; Na 5,3 mg...

10/16/2021 5:56:49 AM +00:00

Nghiên cứu chiết xuất dầu cám gạo bằng dung môi CO2 siêu tới hạn

Mục đích của nghiên cứu là chiết xuất dầu cám gạo bằng phương pháp sử dụng môi CO2 siêu tới hạn. Hàm lượng acid béo tự do trong cám gạo đã được ổn định trong 8 tháng bằng phương pháp sấy tầng sôi (5,25%). Chiết xuất dầu cám bằng dung môi CO2 siêu tới hạn ở áp suất 400 bar, nhiệt độ 60 oC, tốc độ dòng 20 g/phút, thời gian chiết 120 phút thu được hiệu suất 14,84%.

10/16/2021 5:45:14 AM +00:00

Nghiên cứu và áp dụng thuật toán phân tích chuyên sâu để lựa chọn giải pháp EOR tối ưu cho các mỏ dầu khí ở Việt Nam

Áp dụng các phương pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu (EOR) cho các mỏ dầu khí luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro về kỹ thuật và kinh tế do các dự án EOR chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như: cấu trúc vỉa chứa, thành hệ, tính chất địa chất, thông số công nghệ mỏ, công nghệ khai thác, công nghệ của phương pháp EOR,...

10/15/2021 3:40:21 AM +00:00

Kết hợp phương trình trạng thái với cân bằng nhiệt động học cho việc mô phỏng chính xác phân bố đặc tính chất lưu trong vỉa chứa dầu khí có động thái lưu biến phức tạp

Bài viết trình bày phương pháp ứng dụng kết hợp giữa phương trình trạng thái và điều kiện cân bằng nhiệt động học để mô hình hóa đặc tính chất lưu của vỉa chứa dầu khí có động thái lưu biến phức tạp. Phương pháp này cho phép mô hình hóa đặc tính chất lưu cho từng vị trí cụ thể trong không gian (biến đổi liên tục) sát với thực tế cũng như giảm thiểu tối đa việc phải thu thập và phân tích thêm mẫu chất lưu nhằm giảm hoặc tiết kiệm chi phí.

10/15/2021 3:39:58 AM +00:00

Những thách thức và cơ hội phát triển của ngành Tuyển khoáng Việt Nam trong thế kỷ XXI

Báo viết này trình bày và phân tích về những thách thức chính mà ngành Tuyển khoáng Việt Nam đang phải đối mặt, nhằm giúp các chuyên gia và các nhà quản lý hoạt động trong lĩnh vực tuyển và chế biến khoáng sản đưa ra các phương hướng hành động; Khởi xướng các nghiên cứu thích hợp và cải tiến phương pháp quản lý, nhằm giúp các nhà máy tuyển nâng cao hiệu quả tuyển và thu hồi các chất có ích, giảm giá thành tuyển, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững.

10/15/2021 3:39:44 AM +00:00

Tận dụng và xử lý phế liệu của nhà máy bia, rượu

Ngành chế biến bia, rượu là ngành sản xuất phát triển rất mạnh, đóng góp rất lớn vào GDP của nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên các phụ phẩm thải ra trong quá trình sản xuất vừa làm ô nhiễm môi trường, vừa lãng phí. Các nhà khoa học nghiên cứu, sử dụng những giải pháp kỹ thuật xử lý để hạn chế ô nhiễm và tạo ra những sản phẩm dùng cho nhiều mục đích khác nhau. Bài viết giúp chúng ta có những hiểu biết cơ bản về vấn đề này.

10/15/2021 3:29:56 AM +00:00

Một số sản phẩm thực phẩm ứng dụng công nghệ lên men lactic

Vi khuẩn lactic là một trong số những vi khuẩn có lợi, đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình lên men lactic tạo ra acid lactic và trong môi trường lên men đó, nồng độ vi khuẩn lactic tăng lên đến 3% có khả năng ức chế hầu hết các loại vi khuẩn khác, kể cả vi khuẩn E.coli. Bài viết giới thiệu một số thực phẩm được chế biến bằng công nghệ lên men lactic từ một số nguyên liệu nông nghiệp như sữa chua, bơ, phô mai, nem chua, rau quả muối chua.

10/15/2021 3:19:11 AM +00:00

Noise level at different workplaces of selected oil industries

The study was conducted in thirty renowned oil industries located in the selected cities of Marathawada region in Maharashtra state (Parbhani, Hingoli, Aurangabad, Jalna and Nanded) to know the inside and outside intensity level of noise. These oil industries were involved in expelling oil from cotton seeds for the last 10-12 years. All the selected oil industries were established by small and medium entrepreneurs. Measurement of noise level was made with a handy sound level meter (model no. 2013, serial no. F 04000) manufactured in India by CYGENT system.

10/13/2021 6:18:15 PM +00:00