Tài liệu miễn phí Hoá dầu

Download Tài liệu học tập miễn phí Hoá dầu

Tinh chỉnh và tối ưu các thông số vận hành phân xưởng PRU nhằm tối đa thu hồi sản phẩm Propylene trong điều kiện phân xưởng vận hành ở công suất cao 110 - 115% thiết kế

Dựa trên việc theo dõi, thống kê số liệu mất mát propylene tại Phân xưởng thu hồi propylene (Propylene Recovery Unit - PRU) của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã đưa ra các giải pháp tinh chỉnh điều kiện vận hành hiệu quả kịp thời, giảm mất mát propylene trong điều kiện tính chất dầu thô đầu vào thay đổi, Phân xưởng PRU thường xuyên chạy quá tải 115% công suất.

5/20/2020 6:05:13 AM +00:00

Ứng dụng công nghệ siêu âm độ nhạy cao cho việc kiểm tra, giám sát liên tục ăn mòn bên trong đường ống, bể chứa dầu khí

Trong số các phương pháp kiểm tra và giám sát liên tục quá trình ăn mòn bên trong đường ống, bể chứa, phương pháp siêu âm liên tục độ nhạy cao có ưu điểm nổi bật, đặc biệt trong trường hợp cần kiểm tra, giám sát liên tục các đường ống, bể chứa ngầm, các vị trí có không gian hạn hẹp, khó tiếp cận. Bài viết giới thiệu nguyên tắc áp dụng công nghệ siêu âm độ nhạy cao trong việc kiểm tra, giám sát liên tục quá trình ăn mòn bên trong đường ống, bể chứa dầu khí.

5/20/2020 6:05:07 AM +00:00

Đặc điểm thạch học và sự phân bố của trùng lỗ trong đá vôi Permian phía Nam lô 106, bể sông Hồng

Bài viết giới thiệu kết quả nghiên cứu chi tiết về địa tầng của một số giếng khoan qua móng đá vôi bởi các tổ hợp hóa thạch trùng lỗ bám đáy (benthic foraminifera) và đặc điểm thạch học. Kết quả nghiên cứu cho thấy các thành tạo đá vôi chủ yếu là packstone, wackestone, mudstone chứa phong phú hóa thạch trùng lỗ đặc trưng cho thời kỳ Permian (Wuchiapingian - Changhsingian).

5/20/2020 6:04:55 AM +00:00

Giải pháp đa dạng hóa nguồn nguyên liệu cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Bài viết giới thiệu giải pháp tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn các nguồn dầu thô để thay thế một phần hoặc hoàn toàn dầu thô Bạch Hổ nhằm đa dạng hóa nguồn nguyên liệu, đảm bảo ổn định công suất chế biến cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất mà không phải thay đổi thiết kế của Nhà máy.

5/20/2020 6:04:49 AM +00:00

Nguyên nhân và giải pháp giảm thiểu hao hụt vận chuyển dầu thô

Bài viết đánh giá tình trạng quản lý hao hụt dầu thô trên thế giới và Việt Nam, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp để giảm thiểu hao hụt dầu thô trong quá trình vận chuyển.

5/20/2020 6:04:42 AM +00:00

Áp dụng phương pháp đồ thị Hall để theo dõi và dự báo hiệu quả giếng bơm ép nước

Các mỏ dầu ở Việt Nam và trên thế giới chủ yếu sử dụng phương pháp bơm ép nước nhằm duy trì áp suất vỉa khi áp suất vỉa dưới áp suất bão hòa. Do vậy, việc theo dõi và dự báo nhanh hiệu quả bơm ép nước rất quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả khai thác dầu. Phương pháp hiệu quả và đơn giản có thể áp dụng trong theo dõi, dự báo hiệu quả bơm ép nước là đồ thị Hall (được xây dựng từ năm 1963 và phát triển vào năm 2009).

5/20/2020 6:04:24 AM +00:00

Tối ưu, nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống công nghệ thu gom, vận chuyển dầu khí tại các mỏ của Vietsovpetro

Bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống thu gom, vận chuyển dầu khí, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp tối ưu vận chuyển dầu khí trên các công trình biển tại các mỏ của Vietsovpetro để gia tăng sản lượng khai thác dầu khí.

5/20/2020 6:04:18 AM +00:00

Nhựa sinh học và khả năng triển khai tại Việt Nam

Bài viết giới thiệu các thông tin tổng quan về phạm vi ứng Bài báo giới thiệu các thông tin tổng quan về phạm vi ứng dụng, nguyên liệu, quy trình sản xuất, tình hình thương mại hóa và xu hướng phát triển công nghệ của một số loại nhựa sinh học, thị trường nhựa sinh học của thế giới, khu vực và tiềm năng phát triển tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, phân tích và đánh giá một số xu hướng sử dụng và khả năng triển khai sản xuất nhựa sinh học. dụng, nguyên liệu, quy trình sản xuất, tình hình thương mại hóa và xu hướng phát triển công nghệ của một số loại nhựa sinh học, thị trường nhựa sinh học của thế giới, khu vực và tiềm năng phát triển tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, phân tích và đánh giá một số xu hướng sử dụng và khả năng triển khai sản xuất nhựa sinh học.

5/20/2020 6:04:12 AM +00:00

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của máy biến áp chính trong các nhà máy nhiệt điện

Nhóm tác giả đã khảo sát tại 5 nhà máy điện (Cà Mau 1 & 2, Nhơn Trạch 1 & 2 và Vũng Áng 1) với các máy biến áp có công suất từ 231 - 300MVA, đã vận hành từ 6 - 13 năm. Từ kết quả đo đạc, nhóm tác giả đã xây dựng phần mềm CLET (Computing Losses and Efficiency of Transformer) để phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động và hiệu quả làm việc của các máy biến áp, từ đó đề xuất chế độ vận hành, bảo trì, bảo dưỡng để đảm bảo an toàn và nâng cao tuổi thọ của máy biến áp.

5/20/2020 6:04:06 AM +00:00

Xử lý chiến lược khủng hoảng COVID-19: Một vài khuyến nghị cho doanh nghiệp dầu khí

Trong bài viết này, tác giả giới thiệu cách tiếp cận xử lý khủng hoảng chiến lược do Martin Hirt (McKinsey) đề xuất, với một số gợi ý cho bối cảnh đại dịch COVID-19 của tư vấn BCG, IHS và của riêng tác giả để các doanh nghiệp dầu khí ứng xử trong bối cảnh khủng hoảng chưa có tiền lệ này.

5/20/2020 6:04:00 AM +00:00

Nghiên cứu biến thiên tỷ suất thoát ẩm trong quá trình sấy vi sóng thịt quả bơ

Quá trình sấy vi sóng (SVS) thịt quả bơ (Persea Americana Mills) được khảo sát ở qui mô phòng thí nghiệm thông qua sự biến thiên của tỷ suất thoát ẩm (TSTA) của vật liệu sấy (VLS) theo thời gian. Trị số của hàm MR(t) nằm trong khoảng từ 0 đến 1 đối với mọi chế độ công nghệ sấy (CNS) và tất cả các loại VLS. Thiết bị sấy vi sóng đĩa quay được sử dụng trong các thí nghiệm với các giá trị khác nhau của cường độ công suất riêng phần (CSRP).

5/20/2020 6:02:34 AM +00:00

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thủy phân bột gạo lứt đỏ (Oryza punctate) bằng chế phẩm Spezyme alpha

Nghiên cứu này khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thủy phân dịch gạo lứt bằng chế phẩm enzyme Spezyme Alpha (alpha-amylase) như nồng độ chất khô, nhiệt độ, nồng độ enzyme nhằm ứng dụng trọng sản xuất và chế biến các sản phẩm đồ uống từ gạo lứt.

5/20/2020 6:02:28 AM +00:00

Đề xuất mô hình toán học ứng dụng cho phát triển đội tàu vận chuyển dầu thô cho nhà máy lọc dầu của Việt Nam giai đoạn 2016-2020

Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm một số nước trên thế giới và đánh giá hiện trạng của đội tàu vận tải dầu thô của Việt Nam, phân tích nhu cầu và dự báo sản lượng tiêu thụ cũng như khả năng cung ứng cho các nhà máy lọc dầu của Việt nam trong giai đoạn 2016-2020, tác giả đề xuất mô hình phát triển đội tàu vận chuyển dầu thô có áp dụng mô hình toán học nhằm mang lại hiệu quả tối ưu.

5/20/2020 5:51:00 AM +00:00

Dự tính nhu cầu đội tàu dầu của Việt Nam đến năm 2020

Đội tàu dầu của Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc bình ổn thị trường tiêu dùng và đảm bảo ổn định sản xuất của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian qua. Bài báo này sẽ giới thiệu sự tăng trưởng của đội tàu này trong thời gian qua và dự tính nhu cầu cần thiết trong thời gian tới.

5/20/2020 5:50:36 AM +00:00

Establish random wave surface by a suitable spectrum in the Vietnam’s sea

In fact, the sea wave is considered as a stochastic process. The random characteristics of the sea wave are described by a suitable spectrum. Offshore structures analyzing on random concept may be determined by creating a random wave surface from a defined wave spectrum for the sea area of consideration. This paper presents the method to establish random wave surface in Vietnam’s sea areas based on any suitable wave spectrum. Hereby, hydro -dynamical characteristics of waves can be determined for further calculation of wave loads on offshore structures.

5/20/2020 5:46:58 AM +00:00

Tính toán ổn định giàn khoan biển di động

Giàn khoan biển thường có hình dáng đặc biệt như đối với giàn bán chìm hay tự nâng là hình dạng kiểu hộp. Do hình dáng như vậy khiến phương pháp xác định các đặc điểm thủy tĩnh của tàu thủy đối với chúng sẽ không phù hợp. Thay vào đó, phương pháp tiếp cận là coi hình dạng kiểu hộp này bao gồm các tấm panel lớn là thích hợp hơn. Một điều cần thiết khi phân tích đặc điểm thủy tĩnh của giàn khoan biển là lựa chọn hướng trục. Trong khi đối với tàu, nghiêng xung quanh một trục dọc được giả định thì các tổ chức đăng kiểm yêu cầu xem xét trục bất kỳ đối với các công trình ngoài khơi. Tùy thuộc vào kết quả mà các trục quan trọng được xác định. Bài báo này tập trung vào phương pháp như vậy.

5/20/2020 5:46:52 AM +00:00

Lựa chọn quy trình thử vỉa dầu khí cho các giếng khoan thăm dò đối tượng đá móng bồn trũng Cửu Long và phương thức triển khai thực tế

Bài viết này trình bày việc giải quyết những khó khăn thách thức nêu trên, qua đó đề xuất lựa chọn quy trình thử vỉa hoàn chỉnh và phương thức triển khai thực tế.

5/20/2020 3:35:24 AM +00:00

Ứng dụng dung dịch Polymer Cationic trong khoan dầu khí

Việc ứng dụng dung dịch ức chế khi khoan qua các địa tầng chứa sét trương nở là bắt buộc và mang tính trọng điểm trong ngành công nghiệp khoan dầu khí. Các dung dịch này có chức năng ức chế, giảm độ trương nở của sét, giảm thiểu nguy cơ phức tạp sự cố liên quan đến mất ổn định thành giếng, tăng vận tốc khoan cơ học, giảm giá thành 1 mét khoan,...

5/20/2020 3:33:50 AM +00:00

Giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý dầu nhiều Paraffin trên giàn MSP-6 Mỏ Bạch Hổ

Bài viết trình bày các kết quả nghiên cứu về xử lý paraffin cho giếng khai thác gaslift và hệ thống thu gom, xử lý dầu khí trên giàn MSP-6 mỏ Bạch Hổ thông qua việc phân tích đánh giá quy trình, thực tế vận hành tại đây.

5/20/2020 3:32:15 AM +00:00

Nghiên cứu giải pháp nâng cao khả năng vận chuyển hỗn hợp dầu khí từ mỏ Thăng Long - Đông Đô tới tàu FPSO - Lam Sơn

Bài viết trình bày các kết quả nghiên cứu về chế độ dòng chảy, các thông số thủy lực, nhiệt học... của đường ống vận chuyển dầu từ giàn Thăng Long - Đông Đô đến tàu chứa FPSO - Lam Sơn, thông qua các phương trình thực nghiệm.

5/20/2020 3:30:44 AM +00:00

Đánh giá độ chính xác đo chiều dài bằng thiết bị laser TS-02 trong mỏ hầm lò

Bài viết giới thiệu kết quả đánh giá độ chính xác đo chiều dài bằng máy toàn đạc điện tử TS-02 sử dụng bằng chương trình đo không gương tới các vật liệu khác nhau trong mỏ hầm lò.

5/20/2020 3:27:30 AM +00:00

Nghiên cứu giải pháp thu gom vận chuyển dầu từ giàn Đại Hùng Nam (WHP - DHN) về giàn FPU DH - 01 mỏ Đại Hùng

Bài viết trình bày các kết quả nghiên cứu về các tính toán thủy lực cho tuyến đường ống thu gom, vận chuyển sản phẩm từ giàn WHP - DHN về giàn ĐH - 01 dựa trên các phương trình thực nghiệm và sử dụng phần mềm mô phỏng từ số liệu thực tế.

5/20/2020 3:27:18 AM +00:00

Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu (Tập 1): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu (Tập 2) cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các quá trình đehydro hóa và hydro hóa, tổng hợp trên cơ sở oxyt cacbon. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/19/2020 11:11:53 PM +00:00

Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu (Tập 1): Phần 1

Phần 1 cuốn sách Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu (Tập 2) cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những nguyên liệu cho quá trình tổng hợp hóa dầu và hữu cơ cơ bản, các quá trình alkyl hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/19/2020 11:11:46 PM +00:00

Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học và thực phẩm - Tập 2: Cơ học vật liệu rời (Phần 2)

Phần 2 cuốn sách Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học và thực phẩm - Tập 2: Cơ học vật liệu rời trình bày các nội dung: Trộn vật liệu rời, vận chuyển vật liệu rời. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/19/2020 11:10:54 PM +00:00

Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học và thực phẩm - Tập 2: Cơ học vật liệu rời (Phần 1)

Phần 1 cuốn sách Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học và thực phẩm - Tập 2: Cơ học vật liệu rời trình bày các nội dung: Hạt và khối hạt, phân loại vật liệu rời, đập nghiền vật liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/19/2020 11:10:36 PM +00:00

Công nghệ chế biến thực phẩm thủy sản - Tập 2: Ướp muối, chế biến nước mắm, chế biến khô, thức ăn chín (Phần 2)

Phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Sản xuất nước mắn cao đạm và cô đặc; kiểm tra và bảo quản chượp, nước mắm; sấy khô, phơi khô, biến đổi của thịt cá khi làm khô, bảo quản sản phẩm khô, hun khói thủy sản,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/19/2020 11:07:52 PM +00:00

Công nghệ chế biến thực phẩm thủy sản - Tập 2: Ướp muối, chế biến nước mắm, chế biến khô, thức ăn chín (Phần 1)

Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các nội dung: Muối ăn và dung dịch của nó, nguyên lý ướp muối thủy sản, kỹ thuật ướp muối thủy sản, kiểm nghiệm và bảo quản sản phẩm ướp muối, chế biến nước mắm, nguyên lý chế biến nước mắm, các phương pháp chế biến nước mắm. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/19/2020 11:07:45 PM +00:00

Kỹ thuật sản xuất đồ hộp rau, quả: Phần 2

NỐi tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách Kỹ thuật sản xuất đồ hộp rau, quả cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nguyên liệu rau quả, quy trình chế biến đồ hộp rau quả, rau quả lạnh đông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/19/2020 11:05:56 PM +00:00

Kỹ thuật sản xuất đồ hộp rau, quả: Phần 1

Phần 1 cuốn sách Kỹ thuật sản xuất đồ hộp rau, quả cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các phương pháp cất giữ sản phẩm, bao bì đồ hộp, các quá trình cơ bản trong sản xuất đồ hộp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/19/2020 11:05:43 PM +00:00