Tài liệu miễn phí Hoá dầu

Download Tài liệu học tập miễn phí Hoá dầu

So sánh các cơ chế bảo đảm tài chính cho công tác thu dọn mỏ dầu khí ngoài khơi và phục hồi môi trường mỏ khoáng sản

Bài viết đề xuất cơ chế đảm bảo tài chính cho hoạt động thu dọn mỏ dầu khí ngoài khơi Việt Nam, đảm bảo sự tuân thủ của nhà thầu/công ty mỏ mà không giảm thu hút đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

12/29/2020 6:31:16 PM +00:00

Sản xuất hydro từ các nguồn tái tạo và sử dụng trong các nhà máy chế biến dầu khí tại Việt Nam

Bài viết này đánh giá khả năng áp dụng tại các nhà máy chế biến dầu khí của Việt Nam thông qua các công nghệ điện phân nước và khí hóa sinh khối. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

12/29/2020 6:31:09 PM +00:00

Ảnh hưởng của giá dầu thô và đại dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam

Bài viết đánh giá lịch sử biến động giá dầu thô gần đây, phân tích ảnh hưởng của khủng hoảng giá dầu thô và đại dịch Covid-19 đến sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp để Tập đoàn phát triển bền vững.

12/29/2020 6:31:03 PM +00:00

Phức hệ hóa thạch khuê tảo trong các trầm tích bề mặt đáy biển ở khu vực đông nam bể Nam Côn Sơn

Bài viết trình bày đặc điểm phức hệ hóa thạch khuê tảo (diatom, hay còn gọi là tảo silic) trong 25 mẫu trầm tích bề mặt đáy biển ở khu vực Đông Nam bể Nam Côn Sơn. Đặc trưng phức hệ hóa thạch khuê tảo phản ánh các mẫu trầm tích được thành tạo trong môi trường biển nông và ở vùng khí hậu nhiệt đới.

12/29/2020 6:30:56 PM +00:00

Ảnh hưởng của đặc điểm thạch học, tướng - môi trường trầm tích đến chất lượng chứa của tập G, cấu tạo lạc đà xanh, LÔ 15-1/05, bể Cửu Long

Bài viết này tìm hiểu sự xuất hiện của các đá trầm tích tập G trong cấu tạo Lạc Đà Xanh (LDX), Lô 15-1/05, bể Cửu Long là phát hiện mới so với các nghiên cứu trước đây về địa chất, hệ thống dầu khí tại Lô 15-1/05. Các thành tạo tập G tạm thời được đặt tên hệ tầng Lạc Đà Vàng, bên dưới hệ tầng Lạc Đà Nâu (Tập E) và phủ lên trên các đá móng magma xâm nhập granitoid và các đá magma phun trào andesite - basalt có tuổi trước Đệ tam.

12/29/2020 6:30:50 PM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 11/2020

Tạp chí Dầu khí - Số 11/2020 thông tin đến các bạn với một số bài viết như phức hệ hóa thạch khuê tảo trong các trầm tích bề mặt đáy biển ở khu vực đông nam bể Nam Côn Sơn; ảnh hưởng của giá dầu thô và đại dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; dản xuất hydro từ các nguồn tái tạo và sử dụng trong các nhà máy chế biến dầu khí tại Việt Nam...

12/29/2020 6:30:39 PM +00:00

Digital transformation in oil and gas companies - A case study of Bien Dong poc

This competition will help businesses utilise digitised data and processes to create a new model that is more efficient and convenient. Digital technologies in oil and gas companies can have a significant business impact as it contributes to increasing hydrocarbon recovery, ensuring safety across the business ecosystem, and improving operational reliability. This paper addresses the oil and gas industry’s trends in digital transformation and the initiatives at Bien Dong POC.

12/29/2020 6:30:32 PM +00:00

Design and assembly of an apparatus system based on the villari effect for detecting stress concentration zone on ferromagnetic materials

This paper presents the study results on the fabrication of a structural integrity assessment apparatus by determining stress concentration zones in pressure pipeline and equipment. The apparatus uses a triaxial magnetic field sensor to measure magnetic field components in three axes Ox, Oy, and Oz, in the working range of the magnetic field from -300 µT to 300 µT.

12/29/2020 6:30:26 PM +00:00

Solutions for upgrading gasoline products to comply with euro v specifications in Dung Quat refinery

n this article, the authors suggest solutions to upgrade Dung Quat refinery gasoline products to satisfy more stringent standards and environmental regulations. Standards here mean the Euro V standards set out in the EN 228:2008 applicable to gasoline/petrol respectively. Solutions proposed to overcome problems relate to benzene, sulfur and olefin content in BSR gasoline products.

12/29/2020 6:30:20 PM +00:00

Production technology solutions to enhance heavy oil recovery of marginal fields, offshore Vietnam

This paper presents all the production technology solutions that apply to the marginal heavy oil field offshore Vietnam. One of the major solutions is the electric submersible pump (ESP) and gas-lift (GL) combination method to enhance the wellbore lifting efficiency. In doing so, a series of solutions to improve heavy oil recovery have been conducted from design to pilot test whilst optimising the economic yield over the field life. Among them, the application of ESP and GL combination plays as the key driver to reinforce good production performance.

12/29/2020 6:30:13 PM +00:00

Inferring interwell connectivity in a reservoir from bottomhole pressure fluctuations of hydraulically fractured vertical wells, horizontal wells, and mixed wellbore conditions

This study also provides the results for different cases where mixed wellbore conditions are present. 5 injector and 4 producer synthetic reservoirs containing hydraulic fractures and vertical wells, horizontal and vertical wells or all three types of wellbore conditions are used in the analysis.

12/29/2020 6:30:04 PM +00:00

Preliminary assessment of the characteristics of late miocene - quaternary intrusive and extrusive magmatism in The Tu Chinh - Vung May basin, southeastern continental shelf of Vietnam

This paper presents the morphology, age, distribution pattern and geological relationship of the Late Miocene - Quaternary intrusives and extrusives in the Tu Chinh - Vung May basin, southeastern continental shelf of Vietnam (Figure 1), based on VPI’s seismic and well dataset updated until 2020.

12/29/2020 6:29:58 PM +00:00

Diffraction imaging for basement fault-fracture prediction: Application to an oil field in Cuu Long basin

In this study, diffraction imaging is employed in an effort to identify and enhance the fault system inside the basement. The comparison of the study result with various standard post-stack attribute approaches shows the effectiveness of the diffraction imaging method. an oil field in Cuu Long basin.

12/29/2020 6:29:51 PM +00:00

Petro Vietnam Journol Vol 10/2020

Petro Vietnam Journol Vol 10/2020 present production technology solutions to enhance heavy oil recovery of marginal fields, offshore Vietnam; solutions for upgrading gasoline products to comply with euro V specifications in dung quat refinery....

12/29/2020 6:29:40 PM +00:00

Liên kết để phát triển bền vững ngành công nghiệp chế biến chế tạo Việt Nam

Nội dung bài viết tập trung vào phân tích thực trạng liên kết trong phát triển CN CBCT Việt Nam thời gian vừa qua, từ đó, đưa ra những đánh giá về ảnh hưởng của liên kết đến phát triển bền vững ngành CN CBCT, đề xuất một số giải pháp để thúc đẩy phát triển bền vững ngành CN CBCT trong những năm tiếp theo.

12/29/2020 3:46:30 PM +00:00

Định lượng đồng thời Vitamin B1, B6, B12 trong sữa bột và sữa tươi Dielac Grow Plus, Dielac Alpha Gold bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Bài viết trình bày kết quả xác định đồng thời các vitamin B1, B6, B12 trong sữa bột và sữa tươi DIELAC GROW PLUS và DIELAC ALPHA GOLD bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao.

12/29/2020 3:45:13 PM +00:00

Đánh giá tình hình nhiễm vi khuẩn Escherichia Coli, Salmonellas spp. trên thịt lợn tại một số chợ trọng điểm trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Phần nghiên cứu này được tiến hành với mục đích kiểm tra tình hình nhiễm vi khuẩn hiếu khí, Escherichia Coli, Salmonella spp. trên thịt lợn tại các chợ trọng điểm (chợ Khu 6, chợ Khu 2, chợ Đầm, chợ Quân Trấn) và siêu thị Co.opmart ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định nhằm đánh giá tình hình vệ sinh an toàn thịt lợn trên địa bàn này.

12/29/2020 12:48:56 PM +00:00

Tối ưu quy trình phân tích và đánh giá hàm lượng chất phụ gia axit benzoic trong một số sản phẩm thực phẩm từ thịt bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Bài viết trình bày quy trình phân tích hàm lượng axit benzoic trong các mẫu thực phẩm từ thịt trên máy HPLC với các điều kiện tối ưu đã xác định được như: Nhiệt độ phòng; cột C18; detector DAD, λ = 235nm; thể tích mẫu tiêm 10µL; tỉ lệ dung môi pha động MeOH:đệm acetat (50:50), tốc độ dòng 0.8ml/phút.

12/28/2020 8:49:42 PM +00:00

Thực trạng vệ sinh nơi bày bán thịt heo và giải pháp nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại một số chợ thuộc thành phố Tuy Hòa, Phú Yên

Để đánh giá thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm của thịt heo trong quá trình phân phối, bày bán trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, Phú Yên, chúng tôi đã khảo sát chợ tập trung thông qua bảng câu hỏi phỏng vấn người bán thịt và lấy mẫu xét nghiệm.

12/28/2020 10:24:10 AM +00:00

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng mô hình nông thôn mới xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Bài viết trình bày kết quả phân tích thực trạng, đề xuất các giải pháp thực hiện tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm tại xã Kim Quan. Tác giả đã sử dụng các phương pháp thu thập và xử lý số liệu, phương pháp điều tra thực địa, phương pháp chuyên gia, phương pháp đánh giá.

12/28/2020 10:18:25 AM +00:00

Nghiên cứu phản ứng thủy phân sụn khớp chân gà sử dụng flavourzyme

Sử dụng bột đạm thủy phân từ khuỷu chân gà đã được các nhà khoa học chứng minh là giúp hỗ trợ các mô liên kết như gân, dây chằng, hỗ trợ xương, da và hệ thống tim mạch. Mục đích của nghiên cứu này là sử dụng Flavourzyme để thủy phân sụn khớp chân gà nhằm thu dịch đạm thủy phân (protein hydrolysate - PH).

10/19/2020 6:40:18 PM +00:00

Đề thi cuối học kỳ II năm học 2019-2020 môn Đánh giá cảm quan thực phẩm (Đề số 1) - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

Đề thi cuối học kỳ II năm học 2019-2020 môn Đánh giá cảm quan thực phẩm gồm 20 bài tập kèm đáp án nhằm giúp người học ôn tập và củng cố kiến thức, giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/19/2020 4:47:40 PM +00:00

Bài giảng môn Bể chứa dầu khí

Bài giảng môn Bể chứa dầu khí trình bày khái niệm và phân loại bể chứa; phân loại bể chứa; tính toán bể chứa; bể chứa trụ đứng áp lực thấp; tính toán bể chứa trụ đứng áp lực thấp; kích thước tối ưu của bể chứa trụ đứng; bể chứa trụ ngang; bể cầu...

10/19/2020 4:24:22 PM +00:00

Giáo trình Lọc-hóa dầu và công nghệ chế biến dầu

Giáo trình Lọc-hóa dầu và công nghệ chế biến dầu cung cấp đến các bạn với các bài học: phân loại dầu thô; phân tách dầu thô; quá trình Cracking; quá trình Reforming; các quá trình chế biến khác; tổng hợp các cấu tử cho xăng gốc; làm sạch các sản phẩm dầu thô; các nguồn nguyên liệu cho tổng hợp hóa dầu; sự tiến bộ trong công nghệ lọc hóa dầu.

10/19/2020 4:24:13 PM +00:00

Bài giảng Tối ưu hóa nhà máy lọc dầu

Bài giảng Tối ưu hóa nhà máy lọc dầu thông tin đến các bạn với những kiến thức cấu trúc hoạt động của quá trình lọc dầu; quy hoạch tuyến tính áp dụng vào quá trình lọc dầu; mô hình hóa sự hoạt động của nhà máy lọc dầu; sử dụng phần mềm Lingo trong tính toán tối ưu.

10/19/2020 4:24:06 PM +00:00

Bài giảng Công nghệ lọc dầu

Bài giảng Công nghệ lọc dầu thông tin đến các bạn với các nội dung: quá trình Cracking xúc tác; quá trình Reforming xúc tác; quá trình Alkyle hóa. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

10/19/2020 4:23:53 PM +00:00

Tạp chí Dầu khí: Số 9/2020

Tạp chí Dầu khí: Số 9/2020 giới thiệu đến các bạn với một số bài viết ảnh hưởng cấu tạo thiết bị Ejector trong ứng dụng gia tăng thu hồi khí và Condensate tại mỏ Hải Thạch; ứng dụng mô hình điện dung - điện trở mở rộng vào vỉa bơm ép nước; xác định áp suất vỉa trong quá trình khoan theo năng lượng riêng cơ học và hiệu suất khoan; công nghệ thu gom, xử lý và vận chuyển khí đồng hành ở các mỏ dầu khí của liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” tại lô 09-1...

10/19/2020 3:37:07 PM +00:00

Ảnh hưởng cấu tạo thiết bị Ejector trong ứng dụng gia tăng thu hồi khí và Condensate tại mỏ Hải Thạch

Bài viết trình bày phương pháp số để nghiên cứu hiệu suất của thiết bị Ejector dựa trên bộ thông số (tỷ số hút entrainment và tỷ số nén). Dòng chảy của lưu chất bên trong thiết bị Ejector được mô phỏng thông qua kỹ thuật mô phỏng động lực học chất lỏng tính toán (computational fluid dynamics).

10/19/2020 3:36:55 PM +00:00

Ứng dụng mô hình điện dung - điện trở mở rộng vào vỉa bơm ép nước

Bài viết nghiên cứu nhằm phát triển mô hình điện dung - điện trở mở rộng (CRMe, Extended capacitance - resistance models) cho vỉa dầu ở bể Cửu Long, nơi nguồn năng lượng tự nhiên tác động gây nhiễu đến cơ chế năng lượng bơm ép nước, ảnh hưởng đáng kể đến độ tin cậy của kết quả dự báo. Từ đó xây dựng và kết hợp mô hình CRMe và Gentil mở rộng, dự báo tổng sản lượng khai thác cộng dồn sát với số liệu thực tế, từ đó dự báo nhanh tổng sản lượng thu được từ vỉa trong 805 ngày tiếp theo là gần 3,14 triệu thùng dầu.

10/19/2020 3:36:41 PM +00:00

Xác định áp suất vỉa trong quá trình khoan theo năng lượng riêng cơ học và hiệu suất khoan

Bài viết giới thiệu DEMSE - phương pháp mới trong việc xác định áp suất vỉa theo thời gian thực phục vụ cập nhập hoặc hiệu chỉnh thiết kế giếng khoan. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

10/19/2020 3:36:26 PM +00:00