Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 5 - TS. Nguyễn Hoàng Giang

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 30 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 5 - TS. Nguyễn Hoàng Giang. Phần 5 - Hư hỏng và sửa chữa kết cấu gạch. Nội dung chính gồm có: Những nguyên nhân gây hư hỏng kết cấu gạch; đánh giá hiện trạng, hư hỏng kết cấu gạch; một số biện pháp sửa chữa, gia cường khối xây bị nứt.. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-benh-hoc-va-sua-chua-cong-trinh-phan-5-ts-nguyen-hoang-giang-0fdbuq.html

Nội dung


Phần 5
HƯ HỎNG VÀ SỬA CHỮA KẾT CẤU GẠCH

À Ử
NỘI DUNG CỦA PHẦN 7

NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY HƯ HỎNG KẾT CẤU GẠCH
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG, HƯ HỎNG KẾT CẤU GẠCH

MỘT SỐ BIỆN PHÁP SỬA CHỮA, GIA CƯỜNG KHỐI XÂY BỊ NỨT

NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY HƯ HỎNG KẾT CẤU
GẠCH
Chất lượng
vật liệu
Giải pháp thiết
kế

Chất lượng thi
công

Hư hỏng
Tác động của
môi trường
(độ ẩm)

kết cấu
gạch

Suy giảm chất
lượng theo
thời gian

Tác động của tải
ộ g
trọng (quá tải, rung
động, do lún …)

NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY HƯ HỎNG KẾT CẤU
GẠCH
- Nguyên nhân hư hỏng khối xây thường biểu hiện ở hiện trạng nứt
trên khối xây và qua tình trạng chất lượng gạch xây, lớp vữa xây,
trát.
trát
- Hư hỏng khối xây có thể do một hoặc sự kết hợp của nhiều nguyên
nhân trên gây ra.
ra

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HƯ HỎNG KẾT CẤU GẠCH

Khảo sát tại
hiện trường

g

Xác định các hư
hỏng (nguồn gốc,
mức độ)

Biện pháp sửa
chữa, gia cường
,g
g

Khảo sát tại hiện trường là bước quan trọng để đưa ra những
kết luận về tình trạng hư hỏng và đề ra biện pháp sửa chữa gia
cường hợp lý
g ợp ý

1101886

Tài liệu liên quan


Xem thêm