of x

Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 4 - TS. Nguyễn Hoàng Giang

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 58 | FileSize: M | File type: PDF
0 lần xem

Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 4 - TS. Nguyễn Hoàng Giang. Phần 4 - Hư hỏng và sửa chữa, gia cường kết cấu thép. Nội dung phần này gồm có: Những nguyên nhân gây hư hỏng kết cấu thép; những nguyên nhân gây hư hỏng kết cấu thép; một số biện pháp gia cường kết cấu thép; thiết kế gia cường kết cấu thép bằng cách tăng tiết diện.. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-benh-hoc-va-sua-chua-cong-trinh-phan-4-ts-nguyen-hoang-giang-zfdbuq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin giới thiệu đến cộng đồng tài liệu Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 4 - TS. Nguyễn Hoàng Giang.Để chia sẽ thêm cho các thành viên nguồn thư viện Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng giúp đỡ cho công tác giảng dạy.Xin mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo ,Thư viện Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 4 - TS. Nguyễn Hoàng Giang thuộc thể loại ,Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng được chia sẽ bởi bạn kientrucxaydung tới cộng đồng nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này đã chia sẽ vào chuyên mục Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng , có tổng cộng 58 page , thuộc file .PDF, cùng danh mục còn có Bệnh học công trình, Sửa chữa công trình, Tuổi thọ công trình, Chất lượng công trình, Kết cấu thép, Gia cường kết cấu thép ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Phần 4 - Hư hỏng và tu bổ, gia cường kết cấu thép, nói thêm là Nội dung phần này gồm có: Những lý do gây hư hỏng kết cấu thép; các lý do gây hư hỏng kết cấu thép; một số giải pháp gia cường kết cấu thép; giao diện gia cường kết cấu thép bằng cách tăng tiết diện, nói thêm là Phần 4, bên cạnh đó HƯ HỎNG VÀ SỬA CHỮA GIA CƯỜNG, kế tiếp là Ỏ, kế tiếp là À Ử, kế tiếp là Ữ,còn cho biết thêm Ờ,còn cho biết thêm KẾT CẤU THÉP NỘI DUNG CỦA PHẦN 4 NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY HƯ HỎNG KẾT CẤU THÉP, thêm nữa ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG, HƯ HỎNG KẾT CẤU THÉP, ngoài ra MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIA CƯỜNG KẾT CẤU THÉP, kế tiếp là THIẾT KẾ GIA CƯỜNG KẾT CẤU THÉP BẰNG CÁCH TĂNG, kế tiếp là TIẾT DIỆN NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY HƯ HỎNG KẾT CẤU THÉP HƯ HỎNG KẾT CẤU THÉP Hư hỏng do, nói thêm sai sót trong, thêm nữa thiết kế, chế, cho biết thêm tạo, thi công, kế tiếp là lắp dựng Hư hỏng do, bên cạnh đó g,còn cho biết thêm tác động, tiếp theo là của tải, tiếp theo là trọng Hư hỏng do, kế tiếp là tác động,còn cho biết thêm tá độ, bên cạnh đó của môi, nói thêm trường Hư hỏng do, nói thêm sai phạm, tiếp theo là i h, tiếp theo là trong quá, thêm nữa trình sử dụng NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY HƯ HỎNG KẾT CẤU THÉP, kế tiếp là HƯ HỎNG DO SAI SÓT TRONG THIẾT KẾ, cho biết thêm - S i sơ đ
Phần 4
HƯ HỎNG VÀ SỬA CHỮA GIA CƯỜNG

À Ử


KẾT CẤU THÉP

NỘI DUNG CỦA PHẦN 4

NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY HƯ HỎNG KẾT CẤU THÉP
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG, HƯ HỎNG KẾT CẤU THÉP
MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIA CƯỜNG KẾT CẤU THÉP
THIẾT KẾ GIA CƯỜNG KẾT CẤU THÉP BẰNG CÁCH TĂNG
TIẾT DIỆN

NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY HƯ HỎNG KẾT CẤU THÉP

HƯ HỎNG KẾT CẤU THÉP

Hư hỏng do
sai sót trong
thiết kế, chế
tạo, thi công
lắp dựng

Hư hỏng do
g
tác động
của tải
trọng

Hư hỏng do
tác động
tá độ
của môi
trường

Hư hỏng do
sai phạm
i h
trong quá
trình sử dụng

NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY HƯ HỎNG KẾT CẤU THÉP
HƯ HỎNG DO SAI SÓT TRONG THIẾT KẾ
- S i sơ đồ tí h toán kết cấu
Sai
tính t á

- Tính toán sai nội lực
- Xác định sai tải trọng thiết kế
- Sai sót trong cấu tạo kết cấu dẫn đến mất ổn định cục bộ hoặc
g


ụ ộ

toàn thể kết cấu
- Sai sót trong thể hiện bản vẽ ( thiếu ghi chú, chỉ dẫn, kích
g

g
,
,
thước không rõ ràng ….)
Những sai xót trong thiết kế thường dẫn đến những hư
ó
ế ế


ế
hỏng nghiêm trọng có thể dẫn đến phá hoại kết cấu

NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY HƯ HỎNG KẾT CẤU THÉP
HƯ HỎNG DO KHÂU CHẾ TẠO TRONG NHÀ MÁY
- Chất lượng vật liệu không đúng quy định trong hồ sơ thiết kế


ế ế
( chất lượng thép, loại bu lông liên kết ….)
- Chất lượng máy móc thiết bị gia công, chế tạo
- Trình độ tay nghề của công nhân chế tạo

1101885

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm