Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 4 - TS. Nguyễn Hoàng Giang

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 58 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 4 - TS. Nguyễn Hoàng Giang. Phần 4 - Hư hỏng và sửa chữa, gia cường kết cấu thép. Nội dung phần này gồm có: Những nguyên nhân gây hư hỏng kết cấu thép; những nguyên nhân gây hư hỏng kết cấu thép; một số biện pháp gia cường kết cấu thép; thiết kế gia cường kết cấu thép bằng cách tăng tiết diện.. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Có tài liệu download thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-benh-hoc-va-sua-chua-cong-trinh-phan-4-ts-nguyen-hoang-giang-zfdbuq.html

Nội dung


Phần 4
HƯ HỎNG VÀ SỬA CHỮA GIA CƯỜNG

À Ử


KẾT CẤU THÉP

NỘI DUNG CỦA PHẦN 4

NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY HƯ HỎNG KẾT CẤU THÉP
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG, HƯ HỎNG KẾT CẤU THÉP
MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIA CƯỜNG KẾT CẤU THÉP
THIẾT KẾ GIA CƯỜNG KẾT CẤU THÉP BẰNG CÁCH TĂNG
TIẾT DIỆN

NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY HƯ HỎNG KẾT CẤU THÉP

HƯ HỎNG KẾT CẤU THÉP

Hư hỏng do
sai sót trong
thiết kế, chế
tạo, thi công
lắp dựng

Hư hỏng do
g
tác động
của tải
trọng

Hư hỏng do
tác động
tá độ
của môi
trường

Hư hỏng do
sai phạm
i h
trong quá
trình sử dụng

NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY HƯ HỎNG KẾT CẤU THÉP
HƯ HỎNG DO SAI SÓT TRONG THIẾT KẾ
- S i sơ đồ tí h toán kết cấu
Sai
tính t á

- Tính toán sai nội lực
- Xác định sai tải trọng thiết kế
- Sai sót trong cấu tạo kết cấu dẫn đến mất ổn định cục bộ hoặc
g


ụ ộ

toàn thể kết cấu
- Sai sót trong thể hiện bản vẽ ( thiếu ghi chú, chỉ dẫn, kích
g

g
,
,
thước không rõ ràng ….)
Những sai xót trong thiết kế thường dẫn đến những hư
ó
ế ế


ế
hỏng nghiêm trọng có thể dẫn đến phá hoại kết cấu

NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY HƯ HỎNG KẾT CẤU THÉP
HƯ HỎNG DO KHÂU CHẾ TẠO TRONG NHÀ MÁY
- Chất lượng vật liệu không đúng quy định trong hồ sơ thiết kế


ế ế
( chất lượng thép, loại bu lông liên kết ….)
- Chất lượng máy móc thiết bị gia công, chế tạo
- Trình độ tay nghề của công nhân chế tạo

1101885

Tài liệu liên quan


Xem thêm