of x

Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 3.2 - TS. Nguyễn Hoàng Giang

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 45 | FileSize: M | File type: PDF
0 lần xem

Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 3.2 - TS. Nguyễn Hoàng Giang. Phần 3.2 - Sửa chữa hư hỏng kết cấu bê tông. Nội dung chính trong phần này gồm có: Mục đích của việc sửa chữa, những nguyên lý cơ bản của để đảm bảo độ bền vững của việc sửa chữa hư hỏng kết cấu bê tông, lựa chọn vật liệu sửa chữa kết cấu bê tông, sửa chữa bề mặt kết cấu bê tông, sửa chữa thấm kết cấu bê tông.. Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-benh-hoc-va-sua-chua-cong-trinh-phan-3-2-ts-nguyen-hoang-giang-xfdbuq.html

Nội dung

TLMP xin chia sẽ tới mọi người tài liệu Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 3.2 - TS. Nguyễn Hoàng Giang.Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng cần thiết cho học tập.Xin mời thành viên đang cần cùng xem ,Thư viện Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 3.2 - TS. Nguyễn Hoàng Giang trong danh mục ,Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng được chia sẽ bởi user kientrucxaydung đến bạn đọc nhằm mục đích học tập , thư viện này được chia sẽ vào chủ đề Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng , có tổng cộng 45 trang , thuộc định dạng .PDF, cùng mục còn có Bệnh học công trình, Sửa chữa công trình, Tuổi thọ công trình, Chất lượng công trình, Hư hỏng công trình, Gia cường kết cấu bê tông ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Phần 3, nói thêm là 2 - Sửa chữa hư hỏng kết cấu bê tông, thêm nữa Nội dung chính trong phần này gồm có: Mục đích của việc tu bổ, các nguyên lý căn bản của để bảo đảm độ bền vững của việc tu bổ hư hỏng kết cấu bê tông, lựa chọn nguyên liệu tu bổ kết cấu bê tông, tu bổ bề mặt kết cấu bê tông, tu bổ thấm kết cấu bê tông, bên cạnh đó Phần 3, bên cạnh đó 2,còn cho biết thêm ầ, bên cạnh đó SỬA CHỮA HƯ HỎNG KẾT CẤU BÊ TÔNG NỘI DUNG CỦA PHẦN 3, kế tiếp là 2 MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC SỬA CHỮA, cho biết thêm NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA ĐỂ ĐẢM BẢO ĐỘ BỀN VỮNG, nói thêm CỦA VIỆC SỬA CHỮA HƯ HỎNG KẾT CẤU BÊ TÔNG, nói thêm LỰA CHỌN VẬT LIỆU SỬA CHỮA KẾT CẤU BÊ TÔNG, ngoài ra SỬA CHỮA BỀ MẶT KẾT CẤU BÊ TÔNG, cho biết thêm SỬA CHỮA VẾT NỨT TRÊN KẾT CẤU BÊ TÔNG, bên cạnh đó SỬA CHỮA THẤM KẾT CẤU BÊ TÔNG MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC SỬA CHỮA Sữa chữa bề mặt, kế tiếp là Bảo vệ lớp bê tông chưa hư hỏng, bên cạnh đó Tăng cường khả năng làm việc của kết cấu, cho biết thêm Làm chậm/hạn chế sự hư hỏng công trình qua ấy đảm, nói thêm bảo được đề nghị về tuổi thọ công trình NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA ĐỂ ĐẢM BẢO ĐỘ BỀN, bên cạnh đó VỮNG CỦA VIỆC SỬA CHỮ
Phần 3.2

SỬA CHỮA HƯ HỎNG KẾT CẤU BÊ TÔNG

NỘI DUNG CỦA PHẦN 3.2

MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC SỬA CHỮA
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA ĐỂ ĐẢM BẢO ĐỘ BỀN VỮNG
CỦA VIỆC SỬA CHỮA HƯ HỎNG KẾT CẤU BÊ TÔNG
LỰA CHỌN VẬT LIỆU SỬA CHỮA KẾT CẤU BÊ TÔNG
SỬA CHỮA BỀ MẶT KẾT CẤU BÊ TÔNG
SỬA CHỮA VẾT NỨT TRÊN KẾT CẤU BÊ TÔNG
SỬA CHỮA THẤM KẾT CẤU BÊ TÔNG

MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC SỬA CHỮA

Sữa chữa bề mặt
Bảo vệ lớp bê tông chưa hư hỏng
Tăng cường khả năng làm việc của kết cấu
Làm chậm/hạn chế sự hư hỏng công trình qua đó đảm
bảo được yêu cầu về tuổi thọ công trình

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA ĐỂ ĐẢM BẢO ĐỘ BỀN
VỮNG CỦA VIỆC SỬA CHỮA HƯ HỎNG KẾT CẤU BÊ TÔNG
Xác định được nguồn gốc, nguyên nhân gây ra hư hỏng
Cần hiểu được ứng xử của kết cấu được sửa chữa cũng như của vật
liệu dùng để sửa chữa

Không có một công thức cụ thể nào cho việc sửa chữa kết cấu bê tông.
Tuy nhiên, quy trình sửa chữa hư hỏng của một kết cấu bê tông thường gồm
y
,q y
g

g
gg
những nội dung cơ bản sau :

(1)

(2)

(3)

1- Phá bỏ phần bê tông bị hư hỏng
2 - Vệ sinh bề mặt sửa chữa
3- Thi công lớp vật liệu sửa chữa (lớp bê tông mới)

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA ĐỂ ĐẢM BẢO ĐỘ BỀN
VỮNG CỦA VIỆC SỬA CHỮA HƯ HỎNG KẾT CẤU BÊ TÔNG
Độ bền vững của việc sửa chữa kết cấu bê tông được đặc trưng
bởi các yếu tố sau :
Độ bền của việc sửa chữa

Vật liệu sửa chữa phải đảm bảo
độ bền vững

-Tránh các hư hỏng xảy ra tiếp theo
- Hạn chế sửa chữa nhiều lần

Độ bền của liên kết giữa vật liệu
sửa chữa và lớp bê tông cũ

-Đảm bảo sự làm việc đồng thời của
2 lớ vật liệ
lớp ật liệu
- Hạn chế bong (không dính kết)
g
giữa hai lớp
p

1101883

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm