Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 1 - TS. Nguyễn Hoàng Giang

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 32 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 1 - TS. Nguyễn Hoàng Giang. Phần 1 - Tổng quan về bệnh và tuổi thọ công trình. Nội dung chính trong chương này gồm có: Sự làm việc theo thời gian của công trình xây dựng, các vấn đề liên quan đến tuổi thọ công trình xây dựng. Mời các bạn ùng tham khảo.. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-benh-hoc-va-sua-chua-cong-trinh-phan-1-ts-nguyen-hoang-giang-ufdbuq.html

Nội dung


KHOA XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP
Bộ môn Thí nghiệm và Kiểm định công trình

BỆNH HỌC VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH

TS. Nguyễn Hoàng Giang – Email: giangnhxd@gmail.com

KHOA XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP
Bộ môn Thí nghiệm và Kiểm định công trình

BỆNH HỌC VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH

- 30 tiết
- 1 bài kiểm tra
- Thi
- Tổng điểm = Điểm quá trình (0,4) + điểm thi (0,6)
Học tiết 13, 14, 15 thứ 3, thứ 6 tuần 1, 5

9

MỤC TIÊU MÔN HỌC
- Nắm được các khái niệm cơ bản liên quan đến tuổi thọ công
trình, hư hỏng công trình
- Nắm được nguyên tắc đảm bảo tuổi thọ kết cấu công trình
- Nắm được nguyên tắc khảo sát, đánh giá tình trạng hư hỏng
sát
của công trình
- Nắm được các nguyên nhân gây hư hỏng, làm giảm tuổi thọ


công trình
- Nắm được các phương pháp sửa chữa , gia cường kết cấu
công trình

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH
Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu BTCT, kết cấu thép hiện hành
Tiêu chuẩn khảo sát, đánh giá hiện trạng công trình xây dựng

Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng- tập 1, 2, 3, Vương
Hách, Nhà xuất bản Xây dựng, 2000.
Sửa chữa và gia cố kết cấu BTCT, Nguyễn Xuân Bích, Nhà
xuất bản Khoa học và Kỹ thuật
Hư hỏng sửa chữa gia cường công trình , Lê văn Kiểm, Nhà
xuất bản ĐH kỹ thuật TP. HCM, 2000

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH

1101880

Tài liệu liên quan


Xem thêm