Xác định hơn nữa nhiệm vụ của xã hội học trong quản lý đô thị

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 5 | FileSize: 0.18 M | File type: PDF
of x

Xác định hơn nữa nhiệm vụ của xã hội học trong quản lý đô thị. Xã hội học cùng với các đoàn thể thanh niên, phụ nữ, các ngành văn hóa nghệ thuật tiến hành nghiên cứu góp phần xây dựng và giữ gìn nếp sống xã hội chủ nghĩa lành mạnh, văn minh, kiên quyết bài trừ văn hóa phẩm phản động đồi trụy, mê tín dị đoan. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Xác định hơn nữa nhiệm vụ của xã hội học trong quản lý đô thị" dưới đây.. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/xac-dinh-hon-nua-nhiem-vu-cua-xa-hoi-hoc-trong-quan-ly-do-thi-nys9tq.html

Nội dung


1028685

Tài liệu liên quan


Xem thêm