Tài liệu miễn phí Xã hội học

Download Tài liệu học tập miễn phí Xã hội học

Quan niệm giới qua ca dao, tục ngữ Việt Nam

Bài viết trên cơ sở phân tích ca dao và tục ngữ Việt Nam từ đó chỉ ra những quan niệm rập khuôn và các định kiến từ góc độ giới. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

12/29/2020 8:53:27 PM +00:00

Hôn nhân của người Bahnar ở Gia Lai: truyền thống và những biến đổi

Văn hóa truyền thống của người Bahnar đã tạo nên sự đa dạng văn hóa tộc người của tỉnh Gia Lai. Trong đó, giá trị hôn nhân của người Bahnar là một yếu tố quan trọng, được người Bahnar kế thừa, phát huy xây dựng hạnh phúc gia đình. Đặc điểm hôn nhân truyền thống của người Bahnar và những biến đổi của nó ở Gia Lai được trình bày qua mô tả, phân tích về quan niệm, nguyên tắc, hình thức cư trú và những quy định bảo vệ tính bền vững của hôn nhân người Bahnar.

12/29/2020 6:07:53 PM +00:00

Mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới tỉnh Quảng Nam: Nghiên cứu trường hợp Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Trường Xuân

Bài viết tập trung phân tích về mô hình sản xuất kinh doanh của hợp tác xã nông nghiệp xanh Trường Xuân trên các phương diện: i) Khái quát về hợp tác xã; ii) Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã nông nghiệp xanh Trường Xuân; iii) Thực trạng tiếp cận chính sách hỗ trợ hợp tác xã kiểu mới của tỉnh Quảng Nam; iv) Nhận diện một số tồn tại hạn chế của mô hình và kiến nghị định hướng phát triển trong thời gian tới.

12/29/2020 6:07:47 PM +00:00

Hệ thống y tế phương Tây ở Nghệ An thời thuộc Pháp

Từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, đồng thời với quá trình thiết lập chế độ cai trị thuộc địa, thực dân Pháp đã từng bước xây dựng hệ thống y tế phương Tây ở Nghệ An. Hệ thống y tế phương Tây ở Nghệ An thời thuộc Pháp khá đa dạng về hình thức sở hữu, và phong phú về hình thức hoạt động: Từ cơ sở y tế cố định đến y tế lưu động, từ trong khu dân sinh đến các công trường xây dựng.

12/29/2020 6:07:40 PM +00:00

Thủ công nghiệp Việt Nam ở Trung kỳ thời Pháp thuộc

Bài viết trình bày việc tìm hiểu một số nghề thủ công nghiệp tiêu biểu dưới thời Pháp thuộc ở Trung Kỳ. Trên cơ sở đó, chúng tôi đưa ra một vài nhận xét về vai trò của thủ công nghiệp đối với đời sống của người dân ở Trung Kỳ dưới thời Pháp thuộc.

12/29/2020 6:07:28 PM +00:00

Niềm tin xã hội ở khu vực Trung Bộ qua một số kết quả khảo sát

Bài viết tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng niềm tin xã hội của các tầng lớp nhân dân ở khu vực Trung Bộ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Qua đó, đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao niềm tin xã hội đối với vùng Trung Bộ trong thời gian tới.

12/29/2020 6:07:16 PM +00:00

Biên soạn giáo trình tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên đại học sư phạm

The paper starts by looking at the reality of designing and teaching ESP at some universities of education in Vietnam, and thus points out the necessity of providing ESP course designers with essential knowledge and skills so that they can develop an effective course and compile a suitable course book.

12/29/2020 6:04:36 PM +00:00

Tài liệu dạy học của mô hình trường học mới ở Colombia - Một giải pháp hữu hiệu cho việc dạy học theo hướng phân hóa đối tượng học sinh

Mô hình EN được xuất hiện từ nhu cầu dạy học ở các lớp ghép, song với ưu điểm vượt trội của mình so với mô hình trường học truyền thống đặc biệt là tài liệu dạy học “Ba trong một”, mô hình này đang bắt đầu được áp dụng một cách hiệu quả cả ở các lớp đơn, ở các trường thành thị của Colombia.

12/29/2020 6:03:44 PM +00:00

Multivalued nonexpansive mappings in Banach spaces

It is the objective of this paper to prove some xed point theorems for multivalued mappings. Among other things, we extend Theorem 1.3 to nonself-mappings. Also a simple proof of Theorem 1.3 is presented. Moreover, we give an armative answer to a question of Deimling. A negative answer to a question of Downing and Kirk is included as well.

12/29/2020 6:03:30 PM +00:00

Khu kinh tế - Một hình thức tổ chức lãnh thổ kinh tế đang được nhân rộng

Xây dựng và phát triển các KKT là một thực tiễn khách quan và hướng đi đúng đắn đối với các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh và quản lý như thế nào cho phù hợp, cơ chế chính sách, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực ra sao để thu hút được đầu tư, tạo ra được sự đột phá trong phát triển kinh tế quốc gia đang là bài toán cần nhiều lời giải của các địa phương cũng như các nhà nghiên cứu.

12/29/2020 6:03:23 PM +00:00

Xây dựng các chỉ tiêu và vận dụng vào việ c đánh giá các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp tỉnh Nghệ An

Nghiên cứu các chỉ tiêu đánh giá các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp Nghệ An là việc làm cần thiết, góp phần vào việc lựa chọn các hình thức tổ chức lãnh thổ để ráp vào bức tranh không gian công nghiệp Nghệ An sao cho hợp lí và hiệu quả nhất.

12/29/2020 6:03:16 PM +00:00

Chuyển dịch cơ cấu cây trồng ở xã Thạch Khôi thành phố Hải Dương

Chuyển dịch cơ cấu cây trồng nhằm đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp ở hợp tác xã Thạch Khôi hiện nay là một trong những vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế nói chung và nâng cao đời sống của nông dân nói riêng. Việc làm này xuất phát từ đòi hỏi khách quan nhằm tăng thu nhập và đảm bảo sự phát triển bền vững của người nông dân, rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn với thành thị, làm phong phú thêm sản phẩm nông nghiệp trên thị trường.

12/29/2020 6:03:09 PM +00:00

Đặc điểm tài nguyên đất và hướng sử dụng bền vững đất nông - lâm nghiệp tỉnh Quảng Bình

Trên cơ sở nghiên cứu những đặc trưng tài nguyên đất và hiện trạng sử dụng, bài báo đề xuất một số định hướng phát triển bền vững đối với đất nông - lâm nghiệp Quảng Bình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/29/2020 6:03:03 PM +00:00

Định hướng và giải pháp về tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh Bình Định

Nhìn chung, những định hướng và giải pháp về TCLTKT tỉnh Bình Định trong thời gian tới sẽ có ý nghĩa rất lớn trong việc nhận thấy được vai trò, vị trí cũng như mối liên kết giữa tỉnh Bình Định với các địa phương khác trong vùng KTTĐ miền Trung và vùng kinh tế Tây Nguyên. Đề xuất những định hướng và giải pháp nay, tác giả mong muốn góp phần trong việc đề xuất những kiến nghị đối với địa phương nhằm hoàn thiện TCLTKT một cách hợp lí trong tương lai.

12/29/2020 6:02:56 PM +00:00

Tình hình sở hữu ruộng đất ở Tiền Hải (Thái Bình) nửa đầu thế kỷ XIX

Phải chăng sự phân chia ruộng đất đều nhau cho mỗi suất đinh trong làng như thế phản ảnh sự đóng góp công sức lao động ngang nhau của nhân dân trong quá trình khai hoang. Và để được hưởng quyền lợi ấy phải kể đến quá trình đấu tranh không mệt mỏi của nhân dân chống lại chính sách khôi phục công điền của triều đình nhà Nguyễn. Chính sự phân chia mang tính bình quân này đã góp phần quy định hình thức tư hữu nhỏ của chế độ tư điền thế nghiệp lúc bấy giờ.

12/29/2020 6:02:38 PM +00:00

Công tác xã hội với trẻ em lang thang trên địa bàn Hà Nội hiện nay

Công tác xã hội là một ngành khoa học, một nghề mới ở Việt Nam mặc dù có nguồn gốc và lịch sử phát triển hơn một thế kỷ qua trên thế giới. Với bản chất hướng tới sự trợ giúp con người trong cuộc sống, nhất là những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương bằng các mô hình can thiệp từ cá nhân, đến nhóm và cộng đồng, công tác xã hội thể hiện được vai trò quan trọng trong đời sống xã hội nhất là trong xã hội hiện đại, xã hội công nghiệp.

12/29/2020 6:02:31 PM +00:00

Thảm thực vật tự nhiên lãnh thổ Ninh Bình

Trên đất nội địa đới ngập nước mặn có trạng cỏ chịu ngập điểm hình. Rừng ngập mặn bị thu hẹp, nay chỉ còn diện tích nhỏ do quá trình lấn biển bằng các hệ thống đê và khai thác quá mức bãi triều cho nuôi trồng thủy sản.

12/29/2020 5:59:24 PM +00:00

Phân tích một số nguyên nhân gây tai biến tự nhiên lưu vực sông Ba

Tai biến tự nhiên ở lưu lực sông Ba mang hai đặc tính lớn đó là: Tính tổ hợp của các tai biến tự nhiên xảy ra cùng một thời điểm có bão, áp thấp nhiệt đới kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới và không khí lạnh xảy ra trên nền đất địa hình dốc với dải cát chắn ven biển cửa sông,... Mời các bạn cùng tham khảo.

12/29/2020 5:59:17 PM +00:00

Cảnh quan nương rẫy và việc sử dụng hợp lý chúng trên lãnh thổ Kon Tum

Việc nghiên cứu cảnh quan nương rẫy lãnh thổ Kon Tum vì thế mà có nhiều ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn. Công việc đó không những giúp cho việc nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm thiểu tác hại môi trường mà còn góp phần điều chỉnh cách thức canh tác - tập quán lâu đời và cũng là nét văn hóa của cộng đồng các dân tộc ít người đang sinh sóng trên lãnh thổ Kon Tum.

12/29/2020 5:59:10 PM +00:00

Quản lý tài nguyên ven biển và vấn đề xóa đói giảm nghèo trong các cộng đồng nghề cá ở tỉnh Khánh Hòa

Quản lý tài nguyên ven biển là cơ sở để phát triển bền vững và góp phần giải quyết những vấn đề xã hội của lãnh thổ. Nếu quản lý tài nguyên không tốt có thể gây ra những xung đột trong sử dụng tài nguyên và phát triển lên thành xung đột trong xã hội. Mời các bạn cùng tìm hiểu.

12/29/2020 5:59:02 PM +00:00

Phát triển kinh tế Tây nguyên trên quan điểm bền vững

Tây nguyên là vùng đất giàu tiềm năng phát triển kinh tế, nhưng hiện nay vùng đất này vẫn còn nghèo, con đường nâng cao chất lương cuộc sống của người dân nơi đây còn nhiều gian nan. Bởi vậy, phát triển kinh tế Tây Nguyên trên quan điểm bền vững sẽ góp phần vào nỗ lực chung xây dựng Tây Nguyên trở thành vùng phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo.

12/29/2020 5:58:54 PM +00:00

Kinh tế Tây Nguyên thời kỳ đổi mới

Tiềm năm lớn về quỹ đất, khí hậu, nguồn nước cũng với nguồn lực con người của cộng đồng đa dân tộc, lại được sự tăng cường đầu tư của nhà nước nên trong những năm gần đây kinh tế Tây Nguyên đã có sự tăng trưởng đáng kể, trở thành vùng nông lâm nghiệp của cả nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/29/2020 5:58:47 PM +00:00

Hiện trạng phát triển trung tâm công nghiệp Vinh

Trung tâm công nghiệp Vinh là một kiểu trung tâm công nghiệp đa ngành, cỡ trung bình của cả nước và là một trong những trung tâm công nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực Bắc Trung Bộ. Mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung chi tiết.

12/29/2020 5:58:40 PM +00:00

Đánh giá các nhân tố địa lý trong việc hình thành và phát triển khu kinh tế tổng hợp Nghi Sơn (Thanh Hóa)

Việc hình thành và phát triển các KKTTH là một xu hướng tất yếu vừa không chỉ phát huy được các lợi thế nhiều mặt lại vừa cho phép khác phục được những nhược điểm của các khu công nghiệp, khu chế xuất. Việc hình thành KKTTH Nghi Sơn đã hội tự được 2/3 các điều kiện địa lý để hình thành và phát triển tốt trong tương lai.

12/29/2020 5:58:33 PM +00:00

Một số đặc điểm về cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Quảng Nam trong thời kỳ đổi mới

Kinh tế Quảng Nam có tốc độ tăng trưởng cao, ổn định. Mức tăng trưởng năm sau luôn cao hơn năm trước và cao hơn mức trung bình cả nước. Nguyên nhân là do sự phát triển và mở rộng quy mô sản xuất của nền kinh tế, sự đúng hướng của đường lối phát triển kinh tế và sự khai thác, sử dụng tài nguyên có hiệu quả hơn.

12/29/2020 5:58:26 PM +00:00

Bài giảng Thống kê cho khoa học xã hội: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

Bài giảng Thống kê cho khoa học xã hội - Bài 5: Phân tích hồi qui và tương quan trình bày ước lượng mô hình hồi qui tuyến tính; đánh giá mối liên hệ tương quan; kiểm định các hệ số của mô hình hồi qui.

12/29/2020 4:04:29 PM +00:00

Bài giảng Thống kê cho khoa học xã hội: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

Bài giảng Thống kê cho khoa học xã hội - Bài 4: Kiểm định phi tham số được biên soạn bao gồm các nội dung về kiểm định Mann-Whitney; kiểm định dấu và kiểm định tổng hạng có dấu Wilconxon; kiểm định Khi bình phương.

12/29/2020 4:04:18 PM +00:00

Bài giảng Thống kê cho khoa học xã hội: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

Bài giảng Thống kê cho khoa học xã hội - Bài 3: Ước lượng và kiểm định giả thuyết thống kê thông tin đến các bạn những kiến thức về điều tra chọn mẫu; ước lượng số trung bình và tỷ lệ từ kết quả điều tra chọn mẫu; kiểm định giả thuyết thống kê.

12/29/2020 4:04:11 PM +00:00

Bài giảng Thống kê cho khoa học xã hội: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Thống kê cho khoa học xã hội - Bài 2: Các phương pháp thống kê mô tả để nắm chi tiết các kiến thức về các phương pháp trình bày dữ liệu thống kê; ý nghĩa của số tuyệt đối trong thống kê; ý nghĩa và cách tính các loại số tương đối trong thống kê; đặc điểm, ý nghĩa, tác dụng và cách xác định các mức độ đo xu hướng trung tâm số trung bình, số trung vị và mốt...

12/29/2020 4:04:04 PM +00:00

Bài giảng Thống kê cho khoa học xã hội: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai

Bài giảng Thống kê cho khoa học xã hội - Bài 1: Tổng quan về thống kê trong nghiên cứu khoa học xã hội trình bày khái niệm về thống kê học; vai trò của thống kê trong nghiên cứu khoa học xã hội; các giai đoạn chủ yếu của quá trình nghiên cứu thống kê; khái niệm về đo lường trong thống kê và các yêu cầu của đo lường trong thống kê.

12/29/2020 4:03:57 PM +00:00