Tài liệu miễn phí Xã hội học

Download Tài liệu học tập miễn phí Xã hội học

Báo cáo Hệ thống đăng ký hộ khẩu ở Việt Nam

Báo cáo trình bày các nội dung chính sau: Lịch sử, khuôn khổ pháp lý và dữ liệu; Đặc điểm cơ bản của dân cư theo tình trạng cư trú; Hộ khẩu và khả năng tiếp cận dịch vụ; Vấn đề hộ khẩu trên phương tiện truyền thông, trong thảo luận chính sách và nhận thức của công dân; Các vấn đề tài chính liên quan đến Hộ khẩu; Kết luận và định hướng chính sách.

5/22/2021 8:32:02 AM +00:00

Báo cáo Phát triển thế giới 2012: Bình đẳng giới và phát triển

Báo cáo này tập trung vào 4 lĩnh vực ưu tiên về cải cách chính sách. Thứ nhất là giảm bất bình đẳng giới về nguồn vốn con người – nhất là bất bình đẳng trong tỉ lệ tử vong và trình độ học vấn của phụ nữ. Thứ hai là giảm bất bình đẳng giới trong tiếp cận các cơ hội kinh tế, thu nhập và năng suất lao động. Thứ ba là giảm bất bình đẳng giới về tiếng nói và năng lực trung gian trong xã hội. Thứ tư là hạn chế sự tái diễn của tình trạng bất bình đẳng giới từ thế hệ này qua thế hệ khác.

5/22/2021 8:31:53 AM +00:00

Tìm hiểu về xã hội tri thức: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của ebook Diện mạo và triển vọng của xã hội tri thức cung cấp cho người học những kiến thức về: Những cột trụ chủ chốt để xây dựng xã hội tri thức, những thách thức và triển vọng phát triển của xã hội tri thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/22/2021 5:25:11 AM +00:00

Tìm hiểu về xã hội tri thức: Phần 1

Cuốn sách Diện mạo và triển vọng của xã hội tri thức của tác giả Nguyễn Văn Dân biên soạn nhằm hệ thống hóa lại các quan điểm về đặc trưng của xã hội tri thức, làm rõ bản chất và phân tích vai trò của xã hội tri thức đôì với sự phát triển bền vững, qua đó trình bày một số suy nghĩ về con đường phát triển xã hội tri thức ở Việt Nam. Nội dung cuốn sách được tổ chức thành 3 chương và được chia thành 2 phần ebook. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của cuốn sách để biết thêm nội dung chi tiết.

5/22/2021 5:25:01 AM +00:00

Tiếp nhận lý thuyết cấu trúc – chức năng trong đổi mới phương pháp quản lý nghiên cứu khoa học và quan điểm vận dụng ở Việt Nam

Bài viết này tập trung vào việc sử dụng cách tiếp cận lý thuyết xã hội học, mà cụ thể là trường phái cấu trúc, chức năng trong nghiên cứu đổi mới phương pháp quản lý nghiên cứu khoa học và quan điểm vận dụng ở Việt Nam hiện nay.

5/22/2021 5:01:04 AM +00:00

Hiện tượng cư trú tách biệt trong không gian đô thị trường hợp thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết tiến hành nghiên cứu về sự lựa chọ khu cư trú và tìm lời giải thích về sự phân bố các khu cư trú của các nhóm xã hội khác nhau trong không gian đô thị.

5/22/2021 4:47:59 AM +00:00

Đôi nét về đời sống văn hóa của cư dân các khu nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội

Bài viết dựa trên kết quả khảo sát tại hai khu nhà ở xã hội là Đặng Xá (huyện Gia Lâm) và Linh Đàm (quận Hoàng Mai) trên địa bàn thành phố Hà Nội, bài viết phân tích những bất cập trong việc sử dụng không gian công cộng, về xu thế “nông thôn hóa” đời sống đô thị, về tính tự phát trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng và vai trò của các cơ quan quản lý.

5/22/2021 4:47:19 AM +00:00

Ensuring rights of ethnic minorities in India and policy implications for Vietnam

: India is a country with diverse ethnic groups. To ensure special rights and benefits for ethnic minority groups, the Indian Government has regulations on preferential treatment in terms of policies, capital provision, education and employment opportunities included in its Constitution. In addition to providing legal protection to minorities in the Constitution, the Government also implements national projects to promote socio-economic development in ethnic minority areas, establishing various agencies to manage issues of the groups. These are useful recommendations for Vietnam in ensuring the rights of ethnic minorities.

5/22/2021 2:59:14 AM +00:00

Social equity in current context of scientifictechnological revolution in Vietnam

Vietnam has made great achievements in implementing social equity. However, the level of social equity in the country is still not yet as expected, while the rich-poor gap keeps widening. In the next ten years, when the achievements of the scientific-technical revolution as well as the scientific-technological revolution, Industrial Revolution 3.0 and Industrial Revolution 4.0 are brought to Vietnam more and more, their impacts on Vietnam will be stronger.

5/22/2021 2:59:08 AM +00:00

Mô hình nhận thức về người khuyết tật

Bài viết trình bày hai mô hình để nhận thức về người khuyết tật: (i) mô hình y tế (medical model of disability), và (ii) là mô hình xã hội (social model of disability)(1). Qua so sánh hai mô hình nhận thức về người khuyết tật này, bài viết nhấn mạnh sự quan trọng của mô hình xã hội trong giai đoạn hiện nay.

5/22/2021 2:17:22 AM +00:00

Trách nhiệm công dân của thanh niên, học sinh – tiếp cận từ pháp luật và giáo dục trong nước và quốc tế

Lợi thế về điều kiện tự nhiên, địa kinh tế và trình độ tổ chức xã hội sẽ quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia, và trong đó, từ góc độ quản lý xã hội thì trách nhiệm của mỗi công dân đóng vai trò quan trọng. Xã hội càng văn minh, trách nhiệm xã hội của công dân càng lớn. Để điều chỉnh vấn đề này, các quy định chung làm quy tắc xử sự thống nhất từ trung ương đến địa phương của một quốc gia là hoàn toàn cần thiết và cần phải được luật hóa cụ thể và toàn diện.

5/22/2021 2:16:51 AM +00:00

Vai trò của người cao tuổi trong gia đình nông thôn tỉnh Đồng Nai

Để khẳng định vai trò của người cao tuổi trong xã hội, Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thống nhất lấy ngày 01 tháng 10 hằng năm làm ngày Quốc tế Người cao tuổi. Bài viết tìm hiểu những đóng góp thực tế, cũng như những yếu tố làm hạn chế sự đóng góp này của người cao tuổi trong đời sống gia đình tại vùng nông thôn tỉnh Đồng Nai.

5/22/2021 2:16:13 AM +00:00

Công bằng về cơ hội phát triển và tiếp cận nguồn lực giữa các thành phần kinh tế trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam

Bài viết phân tích, đánh giá những kết quả chủ yếu đạt được trong thực hiện công bằng về cơ hội phát triển và tiếp cận các nguồn lực, đảm bảo công bằng trên hai phương diện này là tiền đề thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

5/22/2021 2:15:35 AM +00:00

Giải quyết mối quan hệ giữa hợp tác và đấu tranh trong hội nhập quốc tế của Việt Nam

Bài viết phân tích, luận giải những vấn đề đang đặt ra đối với việc giải quyết mối quan hệ giữa hợp tác và đấu tranh trong hội nhập quốc tế của Việt Nam và một số nội dung liên quan nhằm góp phần thúc đẩy quá trình chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam.

5/22/2021 2:14:57 AM +00:00

Một số biến đổi trong lễ cúng thần lúa của người Chơ-Ro

Người Chơ-ro là một dân tộc người thiểu số tại chỗ, cư trú lâu đời và tập trung ở vùng Đông Nam Bộ. Người Chơ-ro sinh sống chủ yếu bằng hoạt động kinh tế nương rẫy và gắn với tín ngưỡng đa thần. Tìm hiểu biến đổi trong tín niệm và thực hành nghi lễ tín ngưỡng Thần Lúa của người Chơ-ro giúp hiểu thêm giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc này, trên cơ sở đó đề xuất việc bảo t n và phát triển bền vững văn hóa dân tộc Chơ-ro hiện nay.

5/22/2021 2:14:45 AM +00:00

Biến đổi cấu trúc và chức năng gia đình của người Châu Ro ở Đồng Nai trong bối cảnh công nghiệp hóa

Bài viết đề cập đến những biến đổi về cấu trúc và chức năng gia đình ở người Châu Ro tại xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai Cơ cấu gia đình của người Châu Ro có xu hướng chuyển từ gia đình nhiều thế hệ thành các gia đình hạt nhân; tự do hôn nhân và sự cởi mở trong việc kết hôn với những tộc người khác và khác tôn giáo ngày càng phổ biến và được chấp nhận.

5/22/2021 2:14:38 AM +00:00

Sinh kế của người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển tại bốn tỉnh miền Trung (Nghiên cứu trường hợp sử dụng tiền bồi thường ở huyện Triệu Phong và Gio Linh tỉnh Quảng Trị)

Bài viết tìm hiểu các vấn đề: (ii) đời sống của người dân trước và sau sự cố môi trường biển; (ii) tác động của tiền bồi thường, hỗ trợ cho sự cố môi trường biển đến đời sống của người dân. Trên cơ sở đó đưa ra một số nhận xét và kiến nghị giúp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ và đền bù trong các sự cố môi trường tương tự.

5/22/2021 2:14:07 AM +00:00

Quốc gia Nông tín cuộc và việc cung cấp tín dụng nông nghiệp (1957-1967)

Quốc gia Nông tín cuộc là tổ chức nông tín công duy nhất tại Việt Nam Cộng hòa từ năm 1957 đến đầu năm 1967. Những năm 1960, Quốc gia Nông tín cuộc không thu hồi được nợ nên phải cải tổ thành Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp. Thất bại của Quốc gia Nông tín cuộc là do mô hình tổ chức phức tạp, vừa đóng vai cơ quan quản lý nhà nước vừa “kinh doanh” tín dụng, lệ thuộc nhiều vào các tầng nấc chính quyền trong hoạt động.

5/22/2021 2:13:55 AM +00:00

Sự thích ứng nghề nghiệp của cư dân trong môi trường đô thị hóa (Nghiên cứu tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2017)

Từ phân tích những thông tin định tính ba thế hệ của năm hộ gia đình có nguồn gốc nông thôn chuyển thành thị dân ở thời điểm hậu đô thị hóa tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TPHCM, bài viết tìm hiểu về sự thích ứng ngành nghề và định hướng giáo dục trong môi trường đô thị của các thành viên và quá trình thay đổi nhận thức của các hộ đến việc tiếp cận những nghề nghiệp mới.

5/22/2021 2:13:49 AM +00:00

Chuyển dịch cơ cấu lĩnh vực việc làm ở Việt Nam 2 thập kỷ gần đây dưới góc nhìn đoàn hệ

Sử dụng phương pháp phân tích đoàn hệ để tổ chức và phân tích cấu trúc nghề nghiệp của các cá nhân từ 15 tuổi trở lên dựa trên dữ liệu các cuộc Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam (VHLSS) từ 1998 tới 2018.

5/22/2021 2:13:41 AM +00:00

Phân tầng xã hội dựa trên nghề ở Nam Bộ từ thập niên 2000 đến nay

Bài viết sử dụng bốn bộ dữ liệu điều tra mức sống dân cư (VHLSS) 2006, 2010, 2014 và 2018 để phân tích phân tầng xã hội dựa trên nghề ở Nam Bộ. Kết quả phân tích cho thấy, cơ cấu giai tầng ở Nam Bộ sau 12 năm vẫn mang đặc điểm của một xã hội công nghiệp chưa hoàn thành với các nhóm nghề thuộc tầng dưới trong tháp phân tầng chiếm tỷ lệ khá cao ở hầu hết các năm, còn các nhóm nghề thuộc tầng trên và tầng giữa chiếm tỷ lệ tương đối thấp.

5/22/2021 2:13:35 AM +00:00

Ý thức thuộc về và sự gắn kết xã hội đối với cộng đồng cư trú của lao động trẻ di dân tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Nghiên cứu tác động của ý thức thuộc về (sense of belonging) một cộng đồng mới ở đô thị đến sự gắn kết xã hội của lao động di dân là một hướng nghiên cứu tương đối mới ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy cấu trúc cộng đồng lao động di dân chủ yếu dựa vào những mối quan hệ liên cá nhân, mạng lưới xã hội đồng hương hay đồng nghiệp.

5/22/2021 2:13:28 AM +00:00

Tiền công của người lao động làm thuê phi chính thức - so sánh với tiền lương tối thiểu vùng và lương đủ sống

Tiền công chưa đáp ứng được mức sống tối thiểu và thấp hơn lương đủ sống là kết quả chung của nhiều nghiên cứu về tiền lương, tiền công ở nhóm lao động làm thuê phi chính thức. Nghiên cứu trường hợp lao động làm thuê phi chính thức là người thu gom rác dân lập, người lao động trong ngành xây dựng ở TPHCM cho thấy vì không có hợp đồng lao động nên họ chưa tiếp cận được bệ đỡ “tiền lương tối thiểu”, tiền công được nhận theo thỏa thuận hai bên và trong nhiều trường hợp thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

5/22/2021 2:12:55 AM +00:00

Nghi lễ truyền thống trong hôn nhân của người Xtiêng ở Bình Phước

Bài viết nghiên cứu nghi lễ truyền thống trong hôn nhân của người Xtiêng ở Bình Phước qua nguồn tư liệu thứ cấp và sơ cấp từ điền dã dân tộc học ở cộng đồng người Xtiêng Bù Lơ và người Xtiêng Bù Đek.

5/22/2021 2:12:29 AM +00:00

Thực trạng giảm nghèo bền vững của người Stiêng

Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững của người Stiêng thời gian qua đã đạt được những thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, khi phân tích ở khía cạnh đa chiều tỷ lệ nghèo vẫn cao do những thiếu hụt về bảo hiểm y tế, trình độ giáo dục của người lớn, tình trạng đi học của trẻ em và tài sản phục vụ tiếp cận thông tin.

5/22/2021 2:12:03 AM +00:00

Mấy suy nghĩ về nghiên cứu làng xã tiếp cận theo hướng liên ngành và khu vực học

Bài viết bước đầu đưa ra nhận thức về tiếp cận liên ngành và khu vực học trong nghiên cứu làng xã ở Việt Nam, qua đó làm cơ sở lý thuyết trả lời câu hỏi nghiên cứu: Tiếp cận làng xã Việt Nam theo hướng liên ngành và khu vực học – hó hăn và triển vọng.

5/22/2021 2:11:57 AM +00:00

Chức năng xã hội trong nghi lễ vòng đời của người Khmer ở Nam Bộ

Bài viết dựa trên quan điểm chức năng xã hội của Alfred Radcliffe - Brown (1881-1955) để phân tích nguồn tư liệu thứ cấp và sơ cấp do chúng tôi thu thập trong các cuộc điền dã tại một số địa bàn trong thời gian từ 2017 - 2019.

5/22/2021 2:11:13 AM +00:00

Xây dựng hệ thống chỉ báo tiếp cận trợ giúp xã hội (Trường hợp tỉnh Khánh Hòa)

Bài viết nghiên cứu thực trạng công tác trợ giúp xã hội và đánh giá công tác trợ giúp xã hội trường hợp điển hình tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2010 - 2018 trên cơ sở đó đó đề xuất hệ thống chỉ báo trợ giúp xã hội nhằm đáp ứng hoạt động quản lý công tác này của tỉnh đạt hiệu quả.

5/22/2021 2:10:03 AM +00:00

Các nguyên nhân mắc bệnh của tù nhân ở nhà tù Côn Đảo giai đoạn 1946 - 1954

Nhà tù Côn Đảo được tiến hành xây dựng từ năm 1862, ngay sau khi Pháp xác lập việc đô hộ đối với 3 tỉnh miền Đông của Nam Kỳ. Đây là một trong những nhà tù đầu tiên và có quy mô lớn nhất ở miền Nam mà thực dân Pháp xây dựng để giam giữ những thành phần bị coi là chống đối, đe dọa tiến trình “khai sáng văn minh cho các dân tộc dã man” của nước Pháp. Trong bài viết này tác giả phân tích tình hình tù nhân mắc bệnh giai đoạn 1946 - 1954 để có thể thấy thêm một khía cạnh “địa ngục” ở nhà tù Côn Đảo.

5/22/2021 2:09:38 AM +00:00

Hùng Vương trong tâm thức người Việt

Truyền thuyết về thời đại Hùng Vương, thời đại mở đầu cho lịch sử dựng nước của dân tộc Việt Nam, gắn liền với sự hình thành và phát triển của Nhà nước Văn Lang trên cơ sở nền Văn hóa Đông Sơn luôn có một vị trí hết sức đặc biệt trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam.

5/22/2021 2:09:32 AM +00:00