Tài liệu miễn phí Xã hội học

Download Tài liệu học tập miễn phí Xã hội học

Độ tin cậy và tính giá trị của thang điểm đánh giá tình trạng nghiện Facebook của Đại học Bergen phiên bản tiếng Việt (Viet – BFAS)

Nghiên cứu này được thực hiện với mong muốn đánh giá độ tin cậy và tính giá trị của bộ BFAS phiên bản tiếng Việt (Viet – BFAS) nhằm tạo thuận lợi cho các nghiên cứu tiếp theo về tình trạng nghiện Facebook ở người Việt Nam.

10/19/2020 6:43:54 PM +00:00

Thực trạng điều kiện sống, học tập và mối liên hệ với mức độ phát triển trí nhớ của học sinh tiểu học vùng nông thôn đồng bằng sông Cửu Long

Bài viết đề cập thực trạng điều kiện sống và học tập của học sinh tiểu học vùng nông thôn đồng bằng sông Cửu Long. Dù đời sống vật chất còn nhiều khó khăn nhưng phụ huynh học sinh dành nhiều sự quan tâm đến việc học hành của con em. Bài viết cũng xác định được mối liên hệ giữa điều kiện sống và học tập với mức độ phát triển trí nhớ của học sinh tiểu học vùng nông thôn đồng bằng sông Cửu Long.

10/19/2020 6:28:20 PM +00:00

Tinh thần giáo dục phật giáo và giá trị của nó đối với định hướng giáo dục con người Việt Nam (Qua trường hợp nghiên cứu về Duy thức học)

Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ rất sớm, tồn tại song hành và tham gia cấu thành nên văn hóa truyền thống người Việt. Trên tinh thần trung đạo, mục tiêu giáo dục của Phật giáo là hoàn thiện một con người cả về trí tuệ và đạo đức, tức lấy sự phát triển hài hòa, cân bằng giữa vật chất và tinh thần làm tiền đề cho sự phát triển của cá nhân và xã hộ

10/19/2020 6:28:14 PM +00:00

Kĩ năng xã hội của học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Đề tài đề xuất các biện pháp nâng cao kĩ năng xã hội cho học sinh trung học cơ sở theo hướng chú trọng rèn luyện các kĩ năng thành phần trong chương trình học tập, đồng thời cần có sự phối hợp tích cực của gia đình học sinh.

10/19/2020 6:27:04 PM +00:00

Một số đánh giá tổng quan về kĩ thuật thiết lập đường đi cho xe tự hành

Khi nghiên cứu về lĩnh vực xe tự hành, mỗi nhà sản xuất, mỗi dự án đều có các đề xuất về cấu trúc điều khiển khác nhau nhưng vẫn tồn tại một kiến trúc chung cho hoạt động của xe tự hành. Dựa trên kiến trúc này mà các nhà phát triển đưa ra kế hoạch cho sản phẩm của mình. Bài viết trình bày đánh giá các kĩ thuật thiết lập đường đi đã được nghiên cứu trong thời gian qua, từ đó đề xuất giải pháp và hướng nghiên cứu ứng dụng về bài toán xe tự hành.

10/19/2020 6:26:33 PM +00:00

Sự hình thành cộng đồng người Baba Nyonya: Phân tích từ tác động thương mại giữa Malacca và trung quốc trong thế kỉ XV -XVI

Bài viết sử dụng phương pháp phân tích các sử liệu khác nhau nhằm thảo luận về tác động của quan hệ thương mại trong vương quốc Hồi giáo Malacca với nhà Minh từ đó góp phần vào nghiên cứu lịch sử thương mại Malacca và lịch sử cộng đồng người Baba Nyonya.

10/19/2020 6:25:48 PM +00:00

Bài giảng Giới thiệu về hoạt động của tổ Công đoàn

Bài giảng Giới thiệu về hoạt động của tổ Công đoàn trình bày hoạt động của tổ công đoàn, vị trí của tổ công đoàn, hoạt động của tổ trưởng Công đoàn, phương pháp công tác của tổ trưởng Công đoàn.

10/19/2020 6:23:33 PM +00:00

Bài giảng Đào tạo cán bộ Công đoàn theo phương pháp tích cực

Bài giảng Đào tạo cán bộ Công đoàn theo phương pháp tích cực trình bày đào tạo theo phương pháp tích cực; đặc điểm đối tượng đào tạo; quy trình của đào tạo phương pháp tích cực; phương pháp đặt và giải quyết vấn đề; phương pháp hoạt động nhóm; phương pháp đóng vai.

10/19/2020 6:12:07 PM +00:00

Bài giảng Những kỹ năng cơ bản của cán bộ Công đoàn

Bài giảng Những kỹ năng cơ bản của cán bộ Công đoàn thông tin đến các bạn với các nội dung kỹ năng cơ bản của cán bộ Công đoàn: kỹ năng nói, kỹ năng nói, kỹ năng viết, kỹ năng điều hành cuộc họp, kỹ năng hòa giải các xung đột và tranh chấp lao động.

10/19/2020 6:11:49 PM +00:00

Giáo trình Bộ tiêu chuẩn quản lý trường hợp trong công tác xã hội

Giáo trình Bộ tiêu chuẩn quản lý trường hợp trong công tác xã hội thông tin đến các bạn những nội dung bộ tiêu chuẩn quản lý trường hợp trong công tác xã hội; mục đích của bộ tiêu chuẩn; các nguyên tắc chỉ đạo; quy điều đạo đức và giá trị nghề; năng lực văn hóa và ngôn ngữ; lập kế hoạch, triển khai và giám sát dịch vụ; lượng giá và cải thiện thực hành...

10/19/2020 5:50:03 PM +00:00

Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho người khuyết tật về xã hội: Mô hình và thách thức khi ứng dụng tại Việt Nam

Bài viết tập trung phân tích thực trạng khuyết tật, khó khăn của người khuyết tật về mặt xã hội, giới thiệu mô hình được đúc kết bởi Tổ chức Y tế Thế giới cũng như bàn luận về thách thức và gợi ý hướng ứng dụng tại Việt Nam.

10/19/2020 5:49:50 PM +00:00

Accessibility to policies and resource mobilization of organizations for people with disabilities in Vietnam

This study aims at an overview of the legal system in supporting for livelihoods of PWDs and feedbacks of DPOs in accessibility to it in practical context as well as their ways to mobilize other different resources. The results are drawn from secondary researches and a primary research through in-depth exploratory interviews of seven DPOs.

10/19/2020 5:49:44 PM +00:00

Câu lạc bộ công tác xã hội chuyên nghiệp thành phố Hồ Chí Minh một mô hình phát triển nghề công tác xã hội

Bài viết tập trung trình bày về mô hình Câu lạc bộ Công tác xã hội chuyên nghiệp tại Tp Hồ Chí Minh như một mô hình tổ chức nghề nghiệp được vận hành ở cấp độ địa phương với sự phù hợp với định hướng quốc gia về tăng cường sự tham gia của các tổ chức ngoài công lập trong chuyên nghiệp hóa nghề công tác xã hội cũng như tiệm cận tới các mô hình tổ chức nghề Công tác xã hội của các nước trên thế giới.

10/19/2020 5:49:32 PM +00:00

Human development report 2014 and building resilience: Part 2

Ebook Human development report 2014 - Sustaining human progress: reducing vulnerabilities and building resilience: Part 1 present the content building resilience expanded freedoms, protected choices; deepening progress global goods and collective action.

10/19/2020 5:11:18 PM +00:00

Human development report 2014 and building resilience: Part 1

Ebook Human development report 2014 - Sustaining human progress: reducing vulnerabilities and building resilience: Part 1 present the content vulnerability and human development; state of human development; vulnerable people, vulnerable world.

10/19/2020 5:11:00 PM +00:00

Health inequities in the South-East Asia region: Selected country case studies

There are multiple approaches to understanding the magnitude of health inequities and what contributes to them. This report will primarily focus on analysing available quantitative data and applying new statistical methods to determine the magnitude of health inequities in South-East Asia, as well as unpacking the contribution of factors to such inequities. The latter will, in principle, assist policy-makers in identifying priority areas for action with respect to reducing health inequities.

10/19/2020 5:10:43 PM +00:00

Những cuộc tiếp xúc với “Vua lửa, Vua nước” ở Tây Nguyên qua các nguồn sử liệu

Bài viết giúp hình dung được không gian sinh sống (khu vực nằm giữa Bản Đôn và Kontum), đời sống vật chất và tín ngưỡng của cư dân Hỏa Xá, Thuỷ Xá thời kỳ Đại Việt, kể từ Lê Thánh Tông và sau này là thời kỳ các Chúa Nguyễn, Vua Nguyễn, cho đến thời hiện đại.

10/19/2020 4:00:17 PM +00:00

Sự trỗi dậy của xu hướng phi thực dân hóa và chính sách be bờ của Hoa Kỳ ở Việt Nam sau thế chiến thứ II

Ngay sau khi Nhật hoàng Hirohito tuyên bố đầu hàng Đồng Minh, nhân dân Việt Nam đã thực hiện thành công cuộc Cách mạng Tháng Tám, giành lại nền độc lập dân tộc và lật đổ ngai vàng phong kiến, xây dựng nền cộng hòa dân chủ. Bài viết này tập trung phân tích xu hướng giải thuộc địa hóa và Chủ nghĩa thực dân mới tại Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ II.

10/19/2020 4:00:08 PM +00:00

Những thách thức trong bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Chứt

Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu thực địa tại vùng miền núi của tỉnh Quảng Bình, nơi cư trú chủ yếu của dân tộc Chứt, bài viết này tập trung đề cập đến những nội dung sau: Các giá trị văn hóa truyền thống, những thách thức và giải pháp trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của dân tộc Chứt.

10/19/2020 3:59:59 PM +00:00

Dấu ấn của người Hoa tại vùng đất Hà Tiên trong các thế kỷ XVII – XIX

Bài viết góp phần làm rõ những đóng góp của người Hoa đối với vùng đất Hà Tiên qua hai giai đoạn trước và trong thế kỷ XIX. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

10/19/2020 3:56:28 PM +00:00

Vấn đề bình đẳng giới trong đạo Cao Đài

Bài viết tìm hiểu về bình đẳng giới được thể hiện rất rõ trong giáo lý, trong tổ chức hành chính đạo, trong kiến trúc và trong đời sống thực hành của cộng đồng tín đồ của đạo Cao Đài.

10/19/2020 3:56:08 PM +00:00

Thách thức trong công tác dân tộc ở Nghệ An hiện nay

Bài viết trình bày thực trạng công tác dân tộc ở Nghệ An hiện nay; thách thức trong công tác dân tộc ở Nghệ An hiện nay; vài gợi mở thảo luận thêm về công tác dân tộc ở Nghệ An trong giai đoạn mới.

10/19/2020 3:53:32 PM +00:00

Nghiên cứu về thực hiện các chính sách cho dân tộc thiểu số ở Singapore

Singapore được xem là một trong bốn con rồng Châu Á. Người dân Singapore được hưởng một môi trường kinh tế mở cửa đa dạng, lành mạnh, thu nhập bình quân đầu người vào hàng cao nhất thế giới. Bài viết trình bày khái niệm dân tộc thiểu số, lịch sử hình thành các dân tộc và đặc điểm dân tộc thiểu số ở Singapore, chính sách nhà nước Singapore về dân tộc thiểu số.

10/19/2020 3:35:10 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần: Xã hội học nông thôn

Đề cương giúp người học nắm được các thông tin cơ bản về môn học Xã hội học nông thôn. Học phần này trang bị cho sinh viên một số kiến thức và khái niệm, thuật ngữ liên quan của môn học Xã hội học nông thôn đã được giảng dạy ở bậc Đại học như: xã hội; xã hội học; nông thôn và thuộc tính của nông thôn; cơ cấu xã hội và bản chất cơ cấu xã hội nông thôn; địa vị xã hội và vai trò xã hội; phân tầng xã hội nông thôn; cộng đồng nông thôn; thiết chế và thiết chế xã hội nông thôn, văn hóa nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

10/19/2020 3:32:37 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần: Phát triển cộng đồng

Học phần Phát triển cộng đồng trang bị cho sinh viên: Biết được đối tượng, chức năng và nhiệm vụ của môn học; nêu được những kiến thức cơ bản về cộng đồng: Khái niệm, đặc trưng, cơ cấu cộng đồng, nguyên lý phát triển cộng đồng, quan điểm trong phát triển cộng đồng; nêu được khái niệm và đặc trưng của một số cộng đồng ở nông thôn và công tác xã hội trong các cộng đồng;... Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

10/19/2020 3:28:59 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần: Nghiên cứu phát triển nông thôn

Học phần Nghiên cứu phát triển nông thôn giúp sinh viên nắm được đối tượng, chức năng và nhiệm vụ của môn học; những kiến thức cơ bản về nghiên cứu phát triển nông thôn: Khái niệm, mục đích của nghiên cứu phát triển nông thôn; Các phương pháp nghiên cứu phát triển nông thôn; biết cách thu thập thông tin, phân tích thông tin trong nghiên cứu PTNT; biết cách viết báo cáo nghiên cứu PTNT. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

10/19/2020 3:28:50 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần: Giới và phát triển

Đề cương trang bị cho người học những thông tin cơ bản của học phần Giới và phát triển. Nội dung học phần giúp người học hiểu và phân biệt được một số những khái niệm, thuật ngữ cơ bản về giới; tạo được một bước chuyển biến trong nhận thức và thái độ của sinh viên; giúp sinh viên kỹ năng phân tích giới trong nghiên cứu, trong các dự án phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

10/19/2020 3:26:36 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần: Xã hội học nông thôn

Đề cương trang bị cho người học những thông tin cơ bản của học phần Xã hội học nông thôn. Mục tiêu của học phần này nhằm giúp người học nhận biết đƣợc những đặc điểm của XHNT và so sánh với đô thị, kỹ năng liên hệ giữa kiến thức được học với các môn học khác cùng chuyên ngành. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

10/19/2020 3:26:16 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần: Phương pháp đào tạo người lớn tuổi

Học phần Phương pháp đào tạo người lớn tuổi trang bị cho người học các kiến thức về: khái quát chung về việc học của người lớn, khái quát chung về tập huấn cho người lớn, nguyên tắc học tập hiệu quả, nhu cầu học tập và làm việc của nông dân, thiết kế được các hoạt động tập huấn, thực hiện được các hoạt động tập huấn. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

10/19/2020 3:24:12 PM +00:00

Giáo trình nội bộ: Công tác xã hội trong phát triển nông thôn

(NB) Nhằm cung cấp cho sinh viên ngành Phát triển nông thôn kiến thức về công tác xã hội đối với cộng đồng, với nhóm, tập thể giảng viên bộ môn Phát triển nông thôn – khoa Kinh tế và phát triển nông thôn đã biên soạn giáo trình nội bộ - Công tác xã hội trong phát triển nông thôn với 4 chương với những nội dung cụ thể sau: Đối tượng, phương pháp, chức năng nghiên cứu, tác nghiệp và tiến trình của công tác xã hội; công tác xã hội trong mối quan hệ với các ngành khoa học xã hội khác và trong hệ thống an sinh xã hội; vai trò của cộng đồng trong công tác xã hội; công tác xã hội trong phát triển nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/19/2020 3:22:30 PM +00:00