Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần vận tải Đa Phương Thức

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 26 | FileSize: 0.21 M | File type: PDF
of x

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần vận tải Đa Phương Thức. Luận văn góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp nói chung, tìm ra nguyên nhân của những thành công và hạn chế, từ đó đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm giúp Công ty Cổ phần vận tải Đa Phương Thức (Viettranstimex) có được nguồn lực đầy đủ, đảm bảo chất lượng đáp ứng mục tiêu phát triển của mình.. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tom-tat-luan-van-thac-si-quan-tri-kinh-doanh-phat-trien-nguon-nhan-luc-tai-cong--33l8tq.html

Nội dung


973153

Tài liệu liên quan


Xem thêm