Tài liệu miễn phí Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học

Download Tài liệu học tập miễn phí Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Phát triển đội ngũ tư vấn giải pháp và phát triển phần mềm tại công ty TNHH Nextop

Luận văn tiến hành hệ thống hóa lí luận cơ sở và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực công nghệ trong doanh nghiệp Công nghệ thông tin từ đó đưa ra những giải pháp phát triển đội ngũ tư vấn giải pháp và phát triển phần mềm tại công ty TNHH Nextop.

10/19/2020 6:06:56 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống dây Sumi-Hanel

Luận văn hệ thống hóa và xây dựng khung lý thuyết về đào tạo nhân lực trong doanh nghiệp; phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực tại Công ty TNHH hệ thống dây Sumi-Hanell.

10/19/2020 6:06:49 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Tạo việc làm cho người lao động tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Luận văn chỉ ra những kết quả đạt được, khó khăn đang gặp phải trong công tác tạo việc làm cho người lao động; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tạo việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội trong giai đoạn tiếp theo.

10/19/2020 6:06:42 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Nâng cao chất lượng giám định viên bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

Luận văn tiến hành hệ thống hóa cơ sở lý luận về chất lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ giám định viên; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giám định viên tại bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội.

10/19/2020 6:06:34 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Đào tạo cán bộ, công chức tại ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa

Luận văn tiến hành hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề cơ bản về đào tạo cán bộ công chức; làm rõ thực trạng đào tạo cán bộ công chức tại Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ công chức tại ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa trong thời gian tới.

10/19/2020 6:06:28 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Nâng cao chất lượng nhân lực làm đại lý thu bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

Luận văn đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm đại lý thu bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội; xây dựng giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm đại lý thu bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội trên cơ sở đánh giá thực trạng.

10/19/2020 6:06:20 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Phú Xuân

Luận văn tiến hành nghiên cứu về thực trạng Quy chế trả lương đối với các Công ty cổ phần cả về lý luận và thực tiễn, nêu ra những tồn tại hạn chế và nguyên nhân từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Phú Xuân.

10/19/2020 6:06:13 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Tạo động lực thông qua thù lao lao động tại khối văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng Không sân bay Tân Sơn Nhất

Luận văn đề xuất giải pháp nhằm tạo động lực lao động thông qua thù lao lao động cho cán bộ, nhân viên tại Khối Văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

10/19/2020 6:06:06 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại bảo hiểm xã hội quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Mục tiêu nghiên cứu với mục tiêu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Bảo hiểm xã hội quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội trong thời gian đến năm 2025.

10/19/2020 6:05:59 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Thù lao tài chính tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico

Luận văn tiến hành nghiên cứu để đề xuất các giải pháp hoàn thiện thù lao tài chính tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico. Mời các bạn cùng tham khảo luận văn để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

10/19/2020 6:05:51 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Hoàn thiện quy chế trả lương tại công ty cổ phần K.I.P Việt Nam

Luận văn nghiên cứu về thực tiễn về quy chế trả lương của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam. Từ đó, đưa ra những hạn chế và nguyên nhân để đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thiện quy chế trả lương của Công ty.

10/19/2020 6:05:44 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Thủy Tạ

Luận văn nghiên cứu và rõ những cơ sở lý luận cơ bản về công tác đào tạo nguồn nhân lực; vai trò và ý nghĩa của việc hoàn thiện công tác đào tạo; và đưa ra các yếu tố làm ảnh hưởng công tác đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. - Trên cơ sở chỉ ra những tồn tại, hạn chế để đề xuất các giải pháp hợp lý nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Thủy Tạ.

10/19/2020 6:05:37 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phân phối NVHomes

Luận văn nghiên cứu nhằm đề xuất giải pháp đồng bộ nhằm góp phần phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh trong Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phân phối NVHomes.

10/19/2020 6:05:30 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại quốc tế Mặt Trời Đỏ

Luận văn nghiên cứu thực trạng tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại quốc tế Mặt Trời Đỏ, từ đó luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tuyển dụng nhân lực tại Công ty.

10/19/2020 6:05:22 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

Luận văn hệ thống hóa cơ sở lý luận về đào tạo nghề cho lao động nông thôn; phân tích làm rõ thực trạng đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Ba Vì; rút ra những mặt mạnh, hạn chế và nguyên nhân trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Ba Vì. Đề xuất giải pháp đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội.

10/19/2020 6:05:14 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Điện Biên đông tỉnh Điện Biên

Luận văn trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn của vấn đề việc làm,giải quyết việc làm, luận văn tập trung phân tích, đánh giá thực trạng giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Điện Biên thời gian qua, từ đó đề xuất những giải pháp giải quyết có hiệu quả việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Điện Biên Đông trong thời gian tới.

10/19/2020 6:05:07 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Luận văn nghiên cứu nhằm đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở trên địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

10/19/2020 6:04:57 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Luận văn trên cơ sở tìm hiểu thực trạng đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Thạch Thất thành phố Hà Nội thời gian qua, đề tài đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện đến năm 2020.

10/19/2020 6:04:49 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Đánh giá thực hiện công việc tại Báo điện tử VTV News - Đài Truyền hình Việt Nam

Luận văn đề xuất giải pháp hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc đối với viên chức và người lao động tại Báo điện tử VTV News - Đài Truyền hình Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo luận văn để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

10/19/2020 6:04:41 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty cổ phần xây lắp 1- Petrolimex

Luận văn nghiên cứu về thực trạng Quy chế trả lương Công ty Cổ phần xây lắp 1 – Petrolimex, chỉ rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy chế tiền lương Công ty Cổ phần xây lắp 1 – Petrolimex.

10/19/2020 6:04:33 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động gián tiếp tại Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình

Luận văn nghiên cứu thực trạng chất lượng NNL lao động gián tiếp, tìm ra giải pháp có tính khả thi hiệu quả để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lao động gián tiếp đến năm 2025, cùng với lộ trình và điều kiện thực hiện nhất định tại Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

10/19/2020 6:04:26 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy

Luận văn nghiên cứu nhằm đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng NNL tại công ty; phân tích và đánh giá thực trạng nâng cao chất lượng NNL tại Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy; đưa ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng NNL tại công ty.

10/19/2020 6:04:18 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thương mại bia Hà Nội

Luận văn trình bày hệ thống hóa kiến thức về NNL và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Đề xuất những giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đến năm 2022.

10/19/2020 6:04:10 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam

Luận văn trên cơ sở phân tích thực trạng thực hiện các giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam, đề tài đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam.

10/19/2020 6:04:03 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Tạo động lực lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lũng Lô 3

Luận văn trình bày hệ thống hóa cơ sở lý luận về tạo động lực lao động trong doanh nghiệp; phân tích, đánh giá được thực trạng từ đó tìm ra những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong công tác tạo động lực tại Công ty TNHH MTV Lũng Lô 3.

10/19/2020 6:03:55 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại sở giao dịch I - Ngân hàng phát triển Việt Nam

Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của SGDI - VDB từ đó rút ra những kết quả đã đạt được, những mặt tồn tại và nguyên nhân; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của SGDI - VDB.

10/19/2020 6:03:47 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại tổng Công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP

Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp và thực trạng đào tạo nguồn nhân lực tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Tổng công ty.

10/19/2020 6:03:34 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ, viên chức của bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

Luận văn hệ thống hóa cơ sở lý luận có liên quan đến công tác đào tạo cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập; vận dụng các cơ sở lý luận để tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng công tác đào tạo cán bộ viên chức tại Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội nhằm xác định các kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân trong công tác đào tạo cán bộ, viên chức của cơ quan.

10/19/2020 6:03:26 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Đánh giá năng lực của nhân viên y tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình

Luận văn tiến hành phân tích từ đó đưa ra đề xuất hoàn thiện bộ tiêu chí để đánh giá năng lực nhân viên y tế tại bệnh viện. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá năng lực nhân viên y tế của bệnh viện đa khoa tỉnh vào thời gian tới.

10/19/2020 6:03:19 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Đào tạo nhân lực tại công ty cổ phần Tập đoàn công nghệ CMC

Luận văn trình bày hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề lý luận về đào tạo nhân lực; đề ra một số giải pháp hợp lý nhằm hoàn thiện đào tạo nhân lực của công ty trong thời gian tới.

10/19/2020 6:03:11 PM +00:00