Tài liệu miễn phí Quản trị kinh doanh

Download Tài liệu học tập miễn phí Quản trị kinh doanh

Tiểu luận môn Thanh toán trong kinh doanh quốc tế: Phân tích và so sánh phương thức thanh toán chuyển tiền bằng điện, nhờ thu kèm chứng từ trả ngay và tín dụng chứng từ khi nhập khẩu hàng hóa

Tiểu luận được thực hiện nhằm phân tích và so sánh phương thức thanh toán chuyển tiền bằng điện, nhờ thu kèm chứng từ trả ngay và tín dụng chứng từ khi xuất khẩu hàng hóa; những khuyến nghị đối với các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam khi sử dụng các phương thức thanh toán chuyển tiền bằng điện, nhờ thu kèm chứng từ trả ngay và tín dụng chứng từ.

12/29/2020 8:48:56 PM +00:00

Tiểu luận môn Quản trị chất lượng: Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 và thực tế việc áp dụng tại công ty Coca – Cola Việt Nam

Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết hơn nội dung tổng quan về quản lý chất lượng; CVN ISO 9001:2008 hệ thống quản lý chất lượng - các yêu cầu; tìm hiểu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại công ty Coca-Cola Việt Nam.

12/29/2020 3:47:23 PM +00:00

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Chiến lược kinh doanh sản phẩm đồ gỗ tại công ty cổ phần Cẩm Hà

Luận văn nghiên cứu, hệ thống hóa về mặt lý luận liên quan đến hoạt động xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp nhằm vận dụng vào hoạch định chiến lược kinh doanh sản phẩm đồ gỗ tại công ty cổ phần Cẩm Hà.

12/29/2020 7:23:23 AM +00:00

Tiểu luận môn Truyền thông Marketing: Bình luận một thông điệp quảng cáo mà bạn biết về các phương diện

Tiểu luận tìm hiểu và nghiên cứu các phương tiện quảng cáo nước hoa của hãng Dior cụ thể qua video, Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết hơn nội dung của các phương pháp truyền thông Marketing của thương hiệu nói trên.

12/29/2020 7:22:30 AM +00:00

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty CP Điện tử tin học viễn thông - Truyền hình cáp EG

Báo cáo thực tập bao gồm 3 chương: tổng quan về công ty cổ phần điện tử tin học viễn thông – truyền hình cáp EG; thực trạng công tác nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty CP điện tử tin học viễn thông – truyền hình cáp EG; một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty CP điện tử tin học viễn thông – truyền hình cáp EG.

12/29/2020 5:21:00 AM +00:00

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp mở rộng thị trường công ty cổ phần Công nghệ Thương Doanh

Báo cáo trình bày giới thiệu chung về công ty cổ phần Công nghệ Thương Doanh; thực trạng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; một số đề xuất và kiến nghị với nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ trang thiết bị y tế của công ty cổ phần Công nghệ Thương Doanh trong thời gian tới.

12/28/2020 10:46:31 PM +00:00

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tình hình quản trị nhân sự tại công ty TNHH đầu tư và phát triển Win Home thực trạng và giải pháp

Báo cáo trình bày khái quát về công ty TNHH đầu tư và phát triển Win Home; thực trạng về nhân sự và công tác quản lý nhân sự tại công ty công ty TNHH đầu tư và phát triển Win Home; một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại công ty công ty TNHH đầu tư và phát triển Win Home.

12/28/2020 10:46:25 PM +00:00

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần trung tâm thương mại Lotte Mart Việt Nam chi nhánh Tân Bình

Báo cáo thực tập tốt nghiệp trình bày giới thiệu về Công ty cổ phần trung tâm thương mại Lotte Mart Việt Nam chi nhánh Tân Bình; thực trạng quản trị nhân sự; kết luận và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại doanh nghiệp này.

12/28/2020 10:46:04 PM +00:00

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả bán hàng Tại công ty TNHH thời trang KOS

Báo cáo thực tập trình bày giới thiệu về công ty TNHH thời trang KOS; thực trạng hoạt động bán hàng; một số giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động bán hàng tại công ty TNHH thời trang KOS.

12/28/2020 10:45:42 PM +00:00

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Thực trạng về tình hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sao Phương Đông

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tìm hiểu về thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sao Phương Đông; định hướng phát triển trong công tác đào tạo nguồn nhân lực; giải pháp xây dựng hoàn thiện nguồn nhân lực trong công ty.

12/28/2020 10:45:30 PM +00:00

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Hoàn thiện hoạt động quản trị bán hàng tại công ty TNHH thương mại dịch vụ bất động sản Phúc Hưng

Nội dung của báo cáo giới thiệu về công ty TNHH thương mại dịch vụ bất động sản Phúc Hưng; thực trạng hoạt động quản trị bán hàng tại doanh nghiệp; nhận xét và kết luận, một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị bán hàng tại công ty TNHH thương mại dịch vụ bất động sản Phúc Hưng.

12/28/2020 10:45:15 PM +00:00

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Công tác tuyển dụng của công ty TNHH Codebox Solutions

Báo cáo thực tập gồm 3 phần với các nội dung giới thiệu về công ty Codebox Solutions; thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại tổng công ty Codebox Solutions; đánh giá và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng.

12/28/2020 10:45:09 PM +00:00

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Thực trạng hệ thống phân phối sản phẩm của công ty TNHH An Đông Sài Gòn

Báo cáo thực tập tốt nghiệp trình bày giới thiệu công ty TNHH An Đông Sài Gòn; thực trạng hệ thống phân phối sản phẩm hàng hóa của công ty công ty TNHH An Đông Sài Gòn; một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phân phối của công ty công ty TNHH An Đông Sài Gòn.

12/28/2020 10:44:46 PM +00:00

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực ở TNHH bông vải sợi Thiên Bảo

Báo cáo trình bày tổng quan về công ty TNHH bông vải sợi Thiên Bảo; công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH bông vải sợi Thiên Bảo; một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH bông vải sợi Thiên Bảo.

12/28/2020 10:44:40 PM +00:00

Tiểu luận Chiến lược kinh doanh sản phẩm Trà thảo mộc Dr Thanh

Tiểu luận giới thiệu về doanh nghiệp; các nội dung chiến lược, chiến lược sản phẩm, chiến lược thị trường, chiến lược đầu tư, chiến lược cạnh tranh, phân tích mô hình ma trận SWOT từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả hơn.

12/28/2020 3:41:22 PM +00:00

Tiểu luận Quản trị kinh doanh: Phân tích quy trình bán hàng của Công ty Nam Á

Tiểu luận tiến hành phân tích quy trình bán hàng của Công ty Nam Á bao gồm tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tiếp cận khách hàng, giới thiệu và trình bày sản phẩm, báo giá và thuyết phục khách hàng, thống nhất và chốt đơn hàng/hợp đồng bán, chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

10/19/2020 4:09:04 PM +00:00

Tiểu luận Quản trị kinh doanh: Phân tích mô hình chuỗi cung ứng của Công ty TNHH Coca Cola Việt Nam

Tiểu luận tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Coca Cola Việt Nam; phân tích chuỗi cung ứng của Coca Cola Việt Nam bao gồm nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà phân phối, khách hàng, nhà bán lẻ từ đó đề xuất một số giải pháp.

10/19/2020 4:08:56 PM +00:00

Tiểu luận Quản trị kinh doanh: Lập kế hoạch Marketing cho sản phẩm Bột giặt Extra đậm đặc của Công ty Cổ phần Bột giặt Lix

Tiểu luận tiến hành phân tích thị trường, xác định thị trường và khách hàng mục tiêu, định vị; mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter từ đó lập kế hoạch Marketing cho sản phẩm Bột giặt Extra đậm đặc của Công ty Cổ phần Bột giặt Lix. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

10/19/2020 4:08:48 PM +00:00

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Cổ phần Đầu tư Thương Mại Du lịch Thân Thiện Việt Nam

Báo cáo tìm hiểu cơ cấu tổ chức, tình hình công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhân lực và vật lực nắm bắt được những nguyên tắc, trình tự trong việc tổ chức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Cổ phần Đầu tư Thương Mại Du lịch Thân Thiện Việt Nam. Dựa trên cơ sở thực tế công tác quản lý đưa ra những nhận xét, đánh giá và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty này.

10/19/2020 4:08:05 PM +00:00

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Công tác quản trị nhân lực tại công ty sản xuất và thương mại 3TK

Báo cáo nghiên cứu các cách thức tổ chức quản trị nguồn nhân lực tại Công ty SX & TM 3TK, những ưu điểm và những mặt hạn chế trong công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty. Từ đó đưa đề xuất các hệ thống giải pháp nhằm khắc phục, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân lực tại Công ty SX & TM 3TK.

10/19/2020 4:07:58 PM +00:00

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Công tác chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp tư nhân Hoàng Kim

Báo cáo thực tập tìm hiểu thực trạng các hoạt động quản trị chức năng của Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Kim; hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại doanh nghiệp tư nhân Hoàng Kim. Mời các bạn cùng tham khảo báo cáo để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

10/19/2020 4:07:51 PM +00:00

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Hoạt động công tác quản trị nhân lực tại công ty TNHH Dịch vụ giải pháp truyền thông và Công nghệ Thông tin số 5

Báo cáo nghiên cứu, tìm hiểu cơ cấu tổ chức, tình hình nhân lực và nắm bắt được những nguyên tắc, trình tự trong việc quản trị nhân lực tại công ty TNHH DV và Giải pháp truyền thông CNTT số 5 các cách thức tổ chức quản trị nguồn nhân lực tại Công ty. Dựa trên cơ sở thực tế công tác quản lý tìm ra những ưu điểm và những mặt hạn chế trong công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty. Từ đó đưa đề xuất các kiến nghị để hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH DV và Giải pháp truyền thông CNTT số 5.

10/19/2020 4:07:44 PM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu hành vi tiêu dùng thông qua các ứng dụng thương mại điện tử của sinh viên học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Tìm hiểu về động cơ, nhu cầu, mục đích của người dân hà Nội khi mua rau sạch tại siêu thị; xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng rau sạch, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định mua “rau sạch” của người dân trên địa bàn Hà Nội; đề xuất giải pháp kinh doanh cho các nhà cung cấp đối với thị trường kinh doanh rau sạch hiện tại và trong tương lai.

10/19/2020 4:07:25 PM +00:00

Báo cáo thực tập: Hoàn hiện chiến lược kinh doanh và triển khai chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Indeco

Luận văn trên cơ sở lý luận và phân tích thực trạng của công ty Indeco, chuyên đề xây dựng chiến lược kinh doanh nhằm hoàn thiện và triển khai chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Indeco giai đoạn 2016-2020.

10/19/2020 3:52:07 PM +00:00

Báo cáo thực tập: Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nhân sự tại Khách sạn Từ Sơn

Báo cáo thực tập vận dụng lí luận khoa học về phân tích công tác đào tạo nhân sự Doanh nghiệp để xem xét, đánh giá thực trạng tình hình công tác đào tạo nhân sự tại Khách sạn Từ Sơn. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu và phát hiện những nguyên nhân của nó; từ đó đề xuất các giải pháp và phương hướng nhằm cải thiện các chỉ tiêu tài chính của Khách sạn Từ Sơn.

10/19/2020 3:48:48 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng của công ty TNHH Dược phẩm Rồng Vàng

Khóa luận phân tích thực trạng công tác bán hàng tại Công ty TNHH TM QT Thanh Tùng A.U.D.I.O từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác bán hàng tại Công ty.

10/19/2020 3:48:32 PM +00:00

Tiểu luận môn Thay đổi và phát triển tổ chức: Tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá BSC - KPI cho Công ty X

Tiểu luận xây dựng hệ thống đánh giá BSC - KPI cho công ty X nhằm giải quyết một số vấn đề của công ty như tăng trưởng doanh thu/ lợi nhuận, giảm giá thành, giảm chi phí, tăng năng suất lao động, tạo động lực làm việc và tăng thu nhập cho nhân viên.

10/19/2020 3:19:59 PM +00:00

Tiểu luận Văn hóa doanh nghiệp: Phát triển văn hóa doanh nghiệp ở Công ty Phở 24

Tiểu luận gồm 2 phần sự hình thành và phát triển văn hóa doanh nghiệp của Công ty Phở 24; văn hóa doanh nghiệp – tiếp thị văn hóa dân tộc ra thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/19/2020 3:17:43 PM +00:00

Báo cáo thực tập: Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Việt Bằng

Phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH xây dựng công trình Việt Bằng. Qua nghiên cứu, đánh giá các kết quả kinh doanh mà công ty đã đạt được để tìm hiểu một cách đầy đủ và chính xác về các nguyên nhân dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả.

10/19/2020 2:57:18 PM +00:00

Luận văn tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang

Luận văn tìm hiểu, phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2006-2008 để nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Mời các bạn cùng tham khảo luận văn để nắm chi tiết nội dung.

10/19/2020 2:57:09 PM +00:00