Tài liệu miễn phí Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học

Download Tài liệu học tập miễn phí Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học

Tóm tắt luận án Tiến sĩ: Quản lý an toàn vệ sinh lao động tại Công ty Điện lực Sơn La

Luận án xác định khung nghiên cứu về Quản lý an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp; phân tích thực trạng quản lý an toàn vệ sinh lao động tại Công ty Điện lực Sơn La. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quản lý an toàn vệ sinh lao động tại Công ty Điện lực Sơn La.

5/20/2020 4:25:22 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu nâng cao độ chính xác dẫn đường cho tàu ngầm hoạt động trong khu vực Biển Đông

Làm rõ một số yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác dẫn đường cho tàu ngầm trong khu vực Biển Đông, là khu vực lực lượng tàu ngầm của Việt Nam hoạt động, như lực thủy tĩnh, áp lực nước, mật độ nước, dòng chảy. Đề xuất quy trình lập kế hoạch đi biển cho tàu ngầm và xây dựng một phần mềm xử lý thông tin vị trí tàu ngầm khi hành trình ngầm trong khu vực Biển Đông nhằm trợ giúp cho chỉ huy tàu nâng cao độ chính xác khi xác định vị trí tàu trong quá trình dẫn đường ngầm.

5/20/2020 3:56:59 AM +00:00

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp dầu thực vật - diesel đến phun nhiên liệu, tạo hỗn hợp, cháy và tính năng của động cơ diesel tàu thủy

Luận án bao gồm các nội dung cơ sở lý thuyết quá trình phun hỗn hợp dầu thực vật – diesel của động cơ diesel tàu thủy; nghiên cứu lý thuyết ảnh hưởng của hỗn hợp dầu thực vật – diesel đến hệ thống phun nhiên liệu động cơ diesel tàu thủy...

5/20/2020 3:56:43 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp dầu thực vật - diesel đến phun nhiên liệu, tạo hỗn hợp, cháy và tính năng của động cơ diesel tàu thủy

Luận án nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu hỗn hợp dầu cơ nguyên chất – diesel theo các tỉ lệ phần trăm khác nhau đến đặc tính phun, sự tạo hỗn hợp trong buồng đốt và một số tính năng của động cơ diesel.

5/20/2020 3:56:33 AM +00:00

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu ảnh hưởng cảng Hải Phòng đến phát triển kinh tế thành Phố Hải Phòng

Luận án khảo sát và đánh giá hoạt động kinh tế của 39 doanh nghiệp cảng đang hoạt động trên địa bàn thành phố, hay còn được gọi là hệ thống cảng biển Hải Phòng hoặc hệ thống cảng biển khu vực Hải Phòng.

5/20/2020 3:56:23 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu ảnh hưởng cảng Hải Phòng đến phát triển kinh tế thành Phố Hải Phòng

Luận án hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển cảng biển, kinh tế thành phố và mối liên hệ giữa 02 yếu tố này; Trên cơ sở đánh giá hiện trạng sự phát triển của thành phố Hải Phòng và cảng Hải Phòng thông qua hệ thống các chỉ tiêu kinh tế cơ bản, luận án tiến hành phân tích mối liên hệ về mặt kinh tế giữa phát triển của thành phố Hải Phòng và cảng Hải Phòng bằng 02 phương pháp đó là phân tích thống kê và mô hình toán. Đây là nền tảng để tác giả đề xuất một số giải pháp cơ bản phát triển Cảng Hải Phòng trong mối liên hệ với phát triển kinh tế thành phố Hải Phòng.

5/20/2020 3:56:11 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục: Đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học của sinh viên đại học sư phạm theo tiếp cận năng lực

Luận văn nhằm đề xuất một số biện pháp đánh giá ết quả học tập môn Giáo dục học của sinh viên đại học sư phạm theo tiếp cận năng lực. Mời các bạn cùng tham khảo luận văn để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

5/20/2020 3:22:25 AM +00:00

Summary of Ph.D. thesis: CDIO approach in training vocational teachers at undergraduate level

Suggest CDIO based teaching models and applications in training vocational teacher qualified undergraduate level. Also, improve quality of training to satisfy professional and social demands as well.

5/20/2020 3:22:12 AM +00:00

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Xây dựng chủ đề tích hợp trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông

Luận án nhằm đề xuất được quy trình và biện pháp xây dựng CĐTH môn Toán với một số CĐTH cụ thể minh họa cho quy trình và biện pháp đó nhằm góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng dạy học môn Toán ở trường phổ thông.

5/20/2020 3:09:04 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội theo tiếp cận năng lực

Luận văn đề xuất các biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội theo tiếp cận năng lực. Mời các bạn cùng tham khảo luận văn để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

5/20/2020 3:06:36 AM +00:00

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Phát triển tư duy thuật giải và tư duy kỹ thuật cho sinh viên cao đẳng kỹ thuật trong dạy học môn Toán cao cấp

Luận án trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn của việc phát triển tư duy thuật giải và tư duy kỹ thuật cho người học, đề xuất các biện pháp phát triển trong dạy học môn Toán cao cấp để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho sinh viên cao đẳng kỹ thuật.

5/20/2020 3:06:30 AM +00:00

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản thơ trữ tình cho học sinh trung học phổ thông qua hệ thống bài tập

Luận án xây dựng hệ thống bài tập nhằm phát triển năng lực đọc hiểu tác phẩm thơ trữ tình cho học sinh THPT, hỗ trợ quá trình học tập cho các em học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo luận án để nắm chi tiết nội dung.

5/20/2020 3:06:23 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ quản lý Kinh tế: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vốn đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Luận văn trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về vốn đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản cấp huyện; thực trạng về công tác quản lý nhà nước về vốn đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội từ đó đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

5/20/2020 2:34:36 AM +00:00

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Y học: Nghiên cứu hình ảnh 18F-FDG PET/CT ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp biệt hóa sau phẫu thuật có thyroglobulin huyết thanh cao và xạ hình 131I âm tính

Mục đích của luận án nhằm Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và hình ảnh 18F-FDG-PET/CT của các bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa đã phẫu thuật vàđiều trị 131I có nồng độ thyroglobulin huyết thanh cao và xạ hình toàn thân với 131I âm tính. Đánh giá giá trị chẩn đoán của 18F-FDG-PET/CT ở các bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa đã phẫu thuật vàđiều trị 131I có nồng độ thyroglobulin huyết thanh cao và xạ hình toàn thân với 131I âm tính.

5/20/2020 1:46:41 AM +00:00

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Y học: Nghiên cứu hiệu quả điều trị bệnh vảy nến thông thường có hội chứng chuyển hóa bằng methotrexate kết hợp metformin

Mục đích cơ bản của luận án này là Mô tả một số yếu tố liên quan và đặc điểm lâm sàng bệnh vảy nến có hội chứng chuyển hóa. Khảo sát hội chứng chuyển hóa ở bệnh nhân vảy nến và mối liên quan với lâm sàng. Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh vảy nến mức độ vừa và nặng có hội chứng chuyển hóa bằng methotrexate kết hợp metformin.

5/20/2020 1:46:29 AM +00:00

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Y học: Nghiên cứu một số thay đổi miễn dịch và hiệu quả hỗ trợ điều trị bệnh zona bằng kem lô hội AL-04

Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm Khảo sát một số yếu tố liên quan, đặc điểm lâm sàng bệnh zona điều trị nội trú tại khoa Da liễu dị ứng bệnh viện TƯQĐ 108 từ tháng 6/2015- tháng 6/2018. Xác định một số thay đổi miễn dịch dịch thể (IgA, IgG và IgM) và miễn dịch tế bào (TCD3, TCD4, TCD8, CD19 và CD16+56) trong máu bệnh nhân zona trước và sau điều trị. Đánh giá hiệu quả hỗ trợ điều trị bệnh zona bằng kem lô hội AL- 04.

5/20/2020 1:46:17 AM +00:00

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Y học: Nghiên cứu hiệu quả vô cảm trong mổ và giảm đau sau mổ của gây tê đám rối thần kinh cánh tay bằng hỗn hợp bupivacain - dexmedetomidin trong kết hợp xương chi trên

Mục đích nghiên cứu của đề tài là So sánh hiệu quả vô cảm trong mổ và giảm đau sau mổ của gây tê đám rối thần kinh cánh tay bằng hỗn hợp 75mg bupivacain và 100mcg dexmedetomidin với nhóm bupivacain đơn thuần trong mổ kết hợp xương chi trên. Đánh giá ảnh hưởng trên huyết áp, tần số tim, tác dụng an thần và một số tác dụng không mong muốn của gây tê đám rối thần kinh cánh tay bằng hỗn hợp 75mg bupivacain với 100mcg dexmedetomidin trong mổ kết hợp xương chi trên

5/20/2020 1:46:06 AM +00:00

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Y học: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nồng độ nọc độc trong máu và giá trị của xét nghiệm nhanh trong chẩn đoán và điều trị bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn

Mục tiêu của luận án là Xác định đặc điểm lâm sàng, nồng độ nọc độc trong máu ở BN bị rắn hổ mang cắn được điều trị tại Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai. Kháo sát giá trị của xét nghiệm nhanh nọc rắn hổ mang (Cobra Rapid Test, CRT) trong chẩn đoán và đ iều trị bằng HTKN rắn ở BN bị rắn hổ mang cắn.

5/20/2020 1:45:53 AM +00:00

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Y học: Nghiên cứu giải phẫu và ứng dụng vạt da - cân delta có nối thần kinh cảm giác trong điều trị khuyết hổng phần mềm vùng tì đè bàn chân

Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm Khảo sát các đặc điểm giải phẫu của vạt da - cân delta ở người Việt trưởng thành. Đánh giá kết quả ứng dụng vạt trên lâm sàng để điều trị những khuyết hổng phần mềm ở vùng tì đè bàn chân

5/20/2020 1:45:41 AM +00:00

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Thực thi chính sách an toàn vĩ mô đối với hệ thống tài chính Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của đề tài là Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về chính sách an toàn vĩ mô, thực thi chính sách an toàn vĩ mô (bao gồm việc nhận diện và giám sát rủi ro hệ thống, áp dụng các công cụ chính sách an toàn vĩ mô, đánh giá hiệu lực của các công cụ an toàn vĩ mô, hiệu chỉnh các công cụ an toàn vĩ mô), hiệu lực của chính sách an toàn vĩ mô,...;

5/20/2020 1:45:29 AM +00:00

Luận án tiến sĩ Kinh tế: Thực thi chính sách an toàn vĩ mô đối với hệ thống tài chính Việt Nam

Mục tiêu của luận án là hệ thống hóa các vấn đề lý luận về thực thi chính sách an toàn vĩ mô, đánh giá thực trạng thực thi chính sách an toàn vĩ mô đối với hệ thống tài chính Việt Nam, trên cơ sở đó, đề xuất các kiến nghị chính sách nhằm nâng cao hiệu lực thực thi chính sách an toàn vĩ mô đối với hệ thống tài chính Việt Nam.

5/20/2020 1:45:15 AM +00:00

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Y học: Đánh giá tiến triển bệnh glôcôm góc mở nguyên phát

Mục đích nghiên cứu của luận án Đánh giá tiến triển bệnh glôcôm góc mở nguyên phát nhằm Phân tích một số yếu tố liên quan đến tiến triển bệnh glôcôm góc mở nguyên phát. Đánh giá tiến triển bệnh glôcôm góc mở nguyên phát sau điều trị.

5/20/2020 1:45:04 AM +00:00

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Khoa học máy tính: Phân tích mạng xã hội dựa theo mô hình chủ đề và ứng dụng

Luận án xây dựng hai mục tiêu chính và các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể. Trong đó, luận án xây dựng các mô hình và phương pháp trong phân tích MXH dựa theo mô hình chủ đề (Topic model) để khám phá chủ đề quan tâm, vai trò của cá nhân và cộng đồng trên MXH theo từng giai đoạn thời gian.

5/20/2020 1:44:48 AM +00:00

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Y học: Nhiễm Human Papillomavirus trên bệnh nhân bị nhiễm trùng lây truyền qua đƣờng tình dục và tác dụng của cimetidin trong phòng tái phát bệnh sùi mào gà

Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm Khảo sát mối liên quan giữa tình trạng nhiễm HPV với các yếu tố nguy cơ. Đánh giá hiệu quả của cimetidine trong phòng tái bệnh phát sùi mào gà.

5/20/2020 1:44:37 AM +00:00

Luận án tiến sĩ Y học: Nhiễm Human Papillomavirus trên bệnh nhân bị nhiễm trùng lây truyền qua đƣờng tình dục và tác dụng của cimetidin trong phòng tái phát bệnh sùi mào gà

Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm Xác định tỉ lệ nhiễm và các týp HPV trên bệnh nhân mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục. Khảo sát mối liên quan giữa tình trạng nhiễm HPV với các yếu tố nguy cơ.

5/20/2020 1:44:23 AM +00:00

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Y học: Đánh giá tác dụng của kem “LX1” trên bệnh nhân sau mổ gãy kín thân xương cẳng chân

Mục đích nghiên cứu của đề tài là Đánh giá tính kích ứng da, tác dụng giảm sưng nề trên mô hình chấn thương phần mềm cấp tính và tác dụng liền xương trên mô hình gãy xương ở động vật thực nghiệm của kem “LX1”.

5/20/2020 1:44:11 AM +00:00

Luận án tiến sĩ Y học: Đánh giá tác dụng của kem “LX1” trên bệnh nhân sau mổ gãy kín thân xương cẳng chân

Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm Đánh giá tính kích ứng da, tác dụng giảm sưng nề trên mô hình chấn thương phần mềm cấp tính và tác dụng liền xương trên mô hình gãy xương ở động vật thực nghiệm của kem “LX1”. Đánh giá tác dụng của kem “LX1” trên bệnh nhân sau mổ gãy kín thân xương cẳng chân.

5/20/2020 1:43:58 AM +00:00

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kinh tế: Niêm yết chéo chứng khoán trên thị trường quốc tế và giải pháp cho Việt Nam

Mục đích cơ bản của luận án này là Hệ thống hóa khung lý thuyết về NYC chứng khoán trên thị trường quốc tế. Phân tích khả năng thực hiện NYC chứng khoán trên thị trường quốc tế và mức độ đáp ứng các điều kiện NYC của DN niêm yết VN tại một số thị trường quốc tế. Xác định nhóm DN đáp ứng tốt nhất các điều kiện NYC của các SGDCK quốc tế bằng cách đánh giá tác động của các nhân tố tới khả năng đáp ứng điều kiện NYC tại SGDCK Singapore của DN niêm yết tại VN.

5/20/2020 1:43:46 AM +00:00

Luận án tiến sĩ Kinh tế: Niêm yết chéo chứng khoán trên thị trường quốc tế và giải pháp cho Việt Nam

Luận án Niêm yết chéo chứng khoán trên thị trường quốc tế và giải pháp cho Việt Nam sẽ tập trung nghiên cứu mục tiêu chính: Thúc đẩy Niêm yết chéo chứng khoán trên thị trường quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam.

5/20/2020 1:43:31 AM +00:00

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp nhiên liệu dầu thực vật – diesel đến phun nhiên liệu, tạo hỗn hợp, cháy và tính năng của động cơ diesel tàu thủy

Mục đích của luận án nhằm Đưa ra các giải pháp hiệu chỉnh thích hợp đối với HTPNL của động cơ nghiên cứu và động cơ diesel tàu thủy nói chung khi sử dụng nhiên liệu hỗn hợp trên làm nhiên liệu thay thế.

5/20/2020 1:43:20 AM +00:00