Thị trường cạnh tranh hoàn toàn

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 20 | FileSize: 0.13 M | File type: PPT
of x

Thị trường cạnh tranh hoàn toàn. Thị trường cạnh tranh hoàn toàn hầu như chỉ là một hình mẫu, không có thực đối với các nền kinh tế cạnh tranh hiện nay. Tuy nhiên nó là một cơ sở quan trọng, được sử dụng rộng rãi trong việc phân tích tính hiệu quả trong các điều kiện hạn chế nhất định, sự phân bố hiệu quả cao nhất các nguồn tài nguyên hạn chế của xã hội.. Giống những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/thi-truong-canh-tranh-hoan-toan-n811tq.html

Nội dung


 1. BÀI 2
 2. Những số lượng mà người tiêu dùng sẵn lòng mua tương ứng với những mức CẦU giá khác nhau của chính CỦA laø hàng hóa đó MỘT trong một khoảng thời gian LOẠI xác định HÀNG HÓA với giả định các điều kiện khác không đổi.
 3. HÀM CẦU QD = f(P) các điều kiện khác không đổi QUY LUẬT CẦU Giá Giaù số tăng, Di chuyển dọc lượng mua theo đường cầu giảm và P1 ° ngược lại
 4. Thí dụ về hàm cầu QD = -10P + 80 P QD (ngàn đồng) (tấn) 6 18 BIỂU CẦU 5 20 4 24 3 30 2 40 1 60
 5. ĐƯỜNG CẦU CÓ DẠNG NHƯ THẾ NÀO? Giá Giá P1 ° P1 P2 P2 ° Q1 Q2 Q1 Q2 Số lượng cầu
 6. Thu nhập của người KHI NÀO ĐƯỜNG tiêu dùng CẦU DỊCH CHUYỂN? Giá của hàng thay thế hoặc bổ túc Dân số Các nhân tố phi giá Thị hiếu thay đổi Các kỳ vọng
 7. Thu nhập bình quân Nếu cầu tăng của dân cư tăng Giá D1 đường cầu dịch chuyển sang phải D P1 Hàng thông thường P2 SL Q1 Q2 Q’1 Q’2
 8. Những số lượng mà các doanh nghiệp sẵn lòng bán tương ứng CUNG với những mức giá khác nhau của hàng hóa đó CỦA MỘT laø LOẠI trong một khoảng thời gian HÀNG xác định HOÁ với giả định các điều kiện khác không đổi
 9. ĐƯỜNG CUNG CÓ DẠNG NHƯ THẾ NÀO? Giá P1 ° P2 ° Q2 Q1 Số lượng cung
 10. QUY LUẬT CUNG ĐƯỜNG CUNG Giá tăng, số lượng dự định Giá bán tăng và ngược lại • P1 P2 • Di chuyển dọc theo đường cung Q2 Q1 SL
 11. Qs = f(P) HÀM CUNG : các điều kiện khác không đổi Thí dụ : Qs = 20P + 100
 12. BIỂU CUNG P QS (ngàn đồng) (tấn) 6 42 5 40 4 36 3 30 2 20 1 0
 13. ĐƯỜNG KHI NÀO Các nhân tố CUNG DỊCH phi giá CHUYỂN? thay đổi Số Giá lượng các Các Chính Công người yếu tố kỳ sách sản nghệ vọng đ ầu thuế xuất vào
 14. Giá Cung giảm, đường cung dịch chuyển • P1 như thế nào? P2 • Q2 Q1 SL Cung và số lượng cung khác nhau thế nào?
 15. Vụ mía Sản lượng tấn BÀN LUẬN 2007 – 2008 1.159.000 2008– 2009 909.000 Nguồn: SGTT ngày 31.07.2009 Sản lượng có phải là số cung? Sản lượng giảm là do người dân bỏ trồng mía sang trồng các loại cây khác. Vậy sản lượng giảm là cung giảm hay số lượng cung giảm?
 16. Giá cân bằng P QD QS (ngàn đồng) (tấn) (tấn) 6 18 42 5 20 40 4 24 36 3 30 30 2 40 20 1 60 0
 17. Giá S E1 P1 D Q1 Số lượng Giá và số lượng cân bằng được xác định tại giao điểm của hai đường cầu và cung
 18. GIÁ CÂN BẰNG CÓ THAY ĐỔI KHÔNG? Giá S E2 P2 S1 P3 E3 E1 P1 D1 D Q1 Q2 Q3 SL
 19. Câu hỏi: Nếu có những tác động làm cho đường cầu và đường cung dịch chuyển, giá cân bằng mới có thể bằng với giá cân bằng trước đó được không? Được, khi đường cầu và đường cung dịch chuyển cùng mức độ sang trái hoặc sang phải
 20. ́ Do khan hiêm rau xanh nên giá rau xanh ở cac chợ tăng mạnh, ́ tăng gâp 4 – 5 lân so với thời ́ ̀ BÀN L U ẬN điêm trước bao lu. ̉ ̃ ̃ Trích bài “Đói không chỉ ăn rau” – Sài Gòn tiếp thị, thứ hai 9/11/2009 Cung giảm hay số lượng cung giảm? Đường cung dịch chuyển như thế nào?
667461

Tài liệu liên quan


Xem thêm