Tài liệu miễn phí Chính trị học

Download Tài liệu học tập miễn phí Chính trị học

Các quan điểm địa chính trị hiện đại của Trung Quốc

Sự chuyển dịch của các lực lượng địa chính trị xuyên qua các biên giới luôn có sự tham gia của những ý tưởng từ giới làm chính sách, giới học giả, giới kinh thương. Những quan sát và tham gia ấy đôi khi có tác động, thậm chí dẫn đạo đến các nhà chính sách, tạo quyết định cho các thay đổi và dự án lớn như kế hoạch Marshall nhằm tái thiết châu Âu sau Thế chiến 2, các quyết định tiến hành hay kết thúc chiến tranh... Những mưu sĩ, đế sư hay giáo sư giảng dạy, làm việc ở các viện, trường đại học luôn là các kho thông tin, bình luận quý báu. Nhằm hiểu biết rõ hơn về các thiết kế và sắp đặt địa chính trị từ đất nước lớn bên cạnh Việt Nam, chúng tôi giới thiệu các nhóm quan điểm địa chính trị của các học giả và giới lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc đến với bạn đọc.

5/20/2020 6:09:39 AM +00:00

Ba lý do khiến cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung chưa thể chấm dứt

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung kéo dài, tác động tiêu cực đến hoạt động thương mại toàn cầu và đe dọa tăng trưởng kinh tế thế giới, đã tạm ngưng sau cuộc gặp thượng đỉnh song phương giữa Mỹ và Trung Quốc tại Osaka cuối tháng 6/2019. Lãnh đạo hai nước đã nhất trí khởi động lại các cuộc đối thoại sau 11 vòng đàm phán khó khăn và thất bại. Mặc dù vậy, giới quan sát không mấy lạc quan về triển vọng lâu dài của quan hệ Mỹ - Trung khi cho rằng cuộc đối đầu giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới chỉ tạm ngưng chứ chưa chấm dứt. Lý do là, quan hệ căng thẳng giữa hai nước không phải bắt nguồn từ những mâu thuẫn cá biệt, nhất thời, mà từ những vấn đề tổng thể mang tính thể chế và ý thức hệ.

5/20/2020 6:09:27 AM +00:00

Nâng cao hiệu quả dạy – học các môn Lý luận chính trị và pháp luật ở trường Đại học Hải Phòng hiện nay

Trong trường đại học, cao đẳng, các môn Lý luận chính trị và Pháp luật có vai trò quan trọng. Nó giúp người học xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, nâng cao trình độ tư duy lý luận, bản lĩnh chính trị và ý thức pháp luật cho thế hệ trẻ.

5/20/2020 4:06:35 AM +00:00

Những chức năng cơ bản của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa hiện nay, Nhà nước cần phải coi trọng và thực hiện tốt hơn nữa chức năng của mình. Việc thực hiện tốt chức năng sẽ góp phần thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa diễn ra thuận lợi hơn, củng cố địa vị lãnh đạo của Đảng, góp phần vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.

5/20/2020 4:05:50 AM +00:00

Vấn đề cưỡng bách tòng quân trong quan hệ Anh – Mĩ từ chiến tranh giành độc lập đến Hiệp ước Webster – Ashburton (1783-1842)

Dựa trên các nguồn sử liệu, bài viết phân tích quá trình xuất hiện và những nỗ lực của Anh – Mĩ trong xóa bỏ cưỡng bách tòng quân. Kết quả nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh 1812 và lịch sử ngoại giao Anh – Mĩ nửa đầu thế kỉ XIX

5/20/2020 4:05:12 AM +00:00

Ngoại giao văn hóa trong chính sách đối ngoại Việt Nam

Bài viết này trình bày sự thay đổi tích cực trong chính sách đối ngoại Việt Nam với việc triển khai ngoại giao văn hóa nhằm gia tăng quyền lực mềm đối với các nước từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay.

5/20/2020 4:04:53 AM +00:00

Cuộc vận động Duy Tân với sự thay đổi tư duy kinh tế ở Việt Nam đầu thế kỉ XX

Cùng với chính sách cai trị của Pháp, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa thâm nhập mạnh mẽ vào Việt Nam làm biến đổi cấu trúc kinh tế – xã hội. Bài viết phân tích những tác động dẫn đến sự thay đổi tư duy kinh tế của người Việt Nam vào đầu thế kỉ XX.

5/20/2020 4:04:47 AM +00:00

Chính sách cân bằng Việt Nam của chính quyền Nixon sau Hiệp định Paris (01-6/1973)

Được triển khai thực hiện từ tháng 01 đến tháng 6 năm 1973, chính sách “cân bằng Việt Nam” có nội dung: Hoa Kì sẽ (1) kiềm chế Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (VNDCCH) tiến hành những hoạt động tấn công quân sự, (2) viện trợ vũ khí (trong khuôn khổ Hiệp định Paris), và (3) viện trợ kinh tế cho Việt Nam Cộng hòa (VNCH) nhằm đạt mục tiêu: Tạo ra thời kì “tĩnh lặng” về quân sự để VNCH hồi phục, tập trung xây dựng tiềm lực vững mạnh; từ đó, sẽ thuyết phục VNDCCH từ bỏ ý định xóa bỏ chế độ VNCH.

5/20/2020 4:04:09 AM +00:00

Vận dụng tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tự học, giáo dục kỹ năng tự học cho sinh viên tại trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên

Vận dụng tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tự học, thiết lập các bước cơ bản để giáo dục kỹ năng tự học cho học sinh, sinh viên là một đề tài còn ít được quan tâm, nghiên cứu.

5/20/2020 2:28:51 AM +00:00

Vai trò và yêu cầu đặt ra đối với phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam theo định hướng phát triển năng lực

Tư tưởng tổ chức dạy học nhóm trong đó có phương pháp thảo luận nhóm đã xuất hiện trên thế giới từ rất sớm đặc biệt ở những nước có nền giáo dục phát triển. Bởi lẽ, phương pháp này có sự tiếp xúc trực diện, tự do trao đổi ý tưởng và sự phụ thuộc tích cực của các thành viên trong nhóm nhằm giải quyết nhiệm vụ chung toàn nhóm.

5/20/2020 2:28:38 AM +00:00

Vai trò của phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh theo định hướng phát triển năng lực

Phương pháp thảo luận nhóm với tư cách là một hình thức tổ chức dạy học đặc trưng ở các trường cao đẳng, đại học có nhiều ưu thế nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học giúp cho người học tiếp cận một cách nhanh nhất, có hiệu quả với khối lượng tri thức nhân loại ngày càng lớn.

5/20/2020 2:28:02 AM +00:00

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Lý luận chính trị ở các trường đại học hiện nay

Trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, việc truyền bá, giáo dục hệ tư tưởng Mác-Lênin ở Việt Nam phụ thuộc một phần quan trọng vào việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị trong các trường đại học, nhằm xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

5/20/2020 2:27:56 AM +00:00

Tuyên truyền cách mạng trên báo chí các cấp của Đảng bộ Trung Kỳ những năm 1930-1935

Sau khi Đảng được thành lập, trong những năm 1930 -1935, báo chí cách các cấp của Đảng bộ Trung Kỳ phát triển mạnh mẽ, có những đóng góp quan trọng vào việc mở rộng ảnh hưởng của Đảng, tổ chức và động viên công nông, chống đế quốc, phong kiến theo đường lối cách mạng vô sản; góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng ở Trung Kỳ mà đỉnh cao là Xô Viết - Nghệ Tĩnh.

5/20/2020 2:26:38 AM +00:00

Tính thời đại của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh thể hiện qua “di chúc”

Bài viết tập trung tìm hiểu nội dung tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cùng tính thời đại của di sản tinh thần này thông qua những luận điểm then chốt nhất của văn bản.

5/20/2020 2:26:26 AM +00:00

Sự tồn tại tư tưởng chính trị Hàn Phi trong lịch sử các nhà nước phong kiến phương Đông

Xuân Thu - Chiến Quốc là thời kỳ lịch sử có dấu ấn đặc biệt trong nền lịch sử Trung Quốc cổ đại với nhiều biến động to lớn, có ý nghĩa mở đường, đặt nền móng cho sự ra đời và phát triển các học thuyết triết học chính trị phương Đông.

5/20/2020 2:24:41 AM +00:00

Các học thuyết quản lý: Phần 2

Phần 2 cuốn sách Các học thuyết quản lý cung cấp cho người học các kiến thức: Trường phái quan hệ con người, thuyết quản lý tổ chức, thuyết hành vi trong quản lý, các thuyết văn hóa quản lý, thuyết quản lý tổng hợp và thích nghi. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/19/2020 10:36:28 PM +00:00

Các học thuyết quản lý: Phần 1

Phần 1 cuốn sách Các học thuyết quản lý cung cấp cho người học các kiến thức: Tư tưởng Đức trị của Khổng Tử, học thuyết Pháp trị của Hàn Phi Tử, thuyết quản lý theo khoa học, thuyết quản lý hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/19/2020 10:36:21 PM +00:00

Tài liệu tham khảo môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tập trích tác phẩm của Hồ Chí Minh

Tài liệu thông tin đến quý độc giả một số tài liệu phục vụ môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh như: phong trào Cộng sản Quốc tế Đông Dương; báo cáo về Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ; Đông Dương (1923-1924) cuộc kháng chiến; yêu sách của nhân dân An Nam; thư gửi đồng chí Pêtơrốp, tổng thư ký ban Phương Đông...

5/19/2020 7:05:14 PM +00:00

Vai trò của giảng viên trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên chuyên ngành giáo dục chính trị

Bài viết trình bày vai trò của giảng viên trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên chuyên ngành giáo dục chính trị.

5/19/2020 6:37:49 PM +00:00

Khái niệm “phát triển chính trị” và ý nghĩa của nó đối với lí luận quản lí phát triển xã hội

Bài viết giới thiệu những nội dung cơ bản của các lí thuyết phát triển chính trị hiện đại và qua đó đưa ra những định hướng cần thiết để góp phần xây dựng lí luận quản lí phát triển chính trị thành công.

5/19/2020 6:35:58 PM +00:00

Đoàn kết toàn dân tộc – động lực cơ bản của sự phát triển xã hội Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Bài viết đã đề xuất những giải pháp để giải quyết các mâu thuẫn đó, kích thích hoạt động của con người theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đó là phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; thực hiện công bằng xã hội; giáo dục truyền thống đoàn kết toàn dân tộc; chống các hiện tượng tiêu cực trong xã hội; đấu tranh chống lại những luận điệu tuyên truyền nhằm phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc.

5/19/2020 6:35:52 PM +00:00

Bộ môn Lịch sử Đảng với nhiệm vụ định hướng cho sinh viên trong thời kì đất nước hội nhập

Bài viết này nhằm giáo dục lí tưởng, niềm tin, bản lĩnh cho sinh viên và định hướng cho họ phải có trách nhiệm học tập, rèn luyện tốt để trở thành nguồn động lực to lớn đưa đất nước vững bước trên con đường hội nhập quốc tế.

5/19/2020 6:35:02 PM +00:00

Đổi mới phương pháp dạy học các môn Lí luận chính trị hiện nay

Bài viết này sẽ xác định nhu cầu tăng cường khả năng tự nghiên cứu của sinh viên qua việc hướng dẫn họ làm việc với phương pháp cùng tham gia.

5/19/2020 6:33:05 PM +00:00

Bài học lớn từ Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng một nhà nước mới

Trong quá trình xây dựng Nhà nước mới, một trong những vấn đề then chốt là đào tạo và bồi dưỡng nguồn động lực mang tính quyết định – con người, là đội ngũ cán bộ, lãnh đạo. Đây là vấn đề tế nhị và vô cùng khó khăn mà khi nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, ta sẽ rút ra được nhiều bài học giá trị thông qua cách Hồ Chí Minh quan tâm chữa trị những căn bệnh nghiêm trọng trong cán bộ, đảng viên.

5/19/2020 6:32:41 PM +00:00

Quan điểm của Đảng về xây dựng hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam là những giá trị lý tưởng, chính thống, là phẩm chất tốt đẹp thể hiện tính cách dân tộc Việt Nam. Việc xây dựng hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam đóng vai trò quan trọng không chỉ đối với sự phát triển văn hóa mà còn với tất cả các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Bởi vậy, ngay từ Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII, Đảng ta đã nêu lên các phẩm chất cần có của con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

5/4/2020 4:53:56 PM +00:00

Giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường Đại học Hồng Đức thông qua môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

Trên cơ sở điều tra, khảo sát thực trạng giáo dục tư tưởng nhân văn cho sinh viên Trường Đại học Hồng Đức và những nhận thức, hành động mang tính nhân văn của sinh viên trong cuộc sống; tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên ở Trường Đại học Hồng Đức hiện nay như: Kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội, phát huy vai trò tự giáo dục, lồng ghép vào nội dung các môn học...

5/4/2020 4:53:36 PM +00:00

Quán triệt quan điểm Đại hội XII của Đảng về đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đi đôi với bảo vệ tài nguyên, môi trường cho sinh viên thông qua giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn. Tuy nhiên đi kèm với sự phát triển kinh tế, môi trường tự nhiên đang bị ô nhiễm nặng, tài nguyên bị khai thác cạn kiệt gây tác động xấu đến sản xuất và đời sống.

5/4/2020 4:52:32 PM +00:00

Bốn con bài của Mỹ trong việc chống lại chính quyền của ông Maduro đều thất bại

Venezuela đang là tâm điểm của những bất ổn xã hội khi cùng lúc đất nước này đang tồn tại hai vị Tổng thống, một được bầu, một tự xưng. Các nước lớn cũng chia rẽ sâu sắc trong việc giải quyết xung đột, trong đó Mỹ là nước tỏ ra hết sức cay cú và đang tìm mọi cách hạ bệ chính phủ của Tổng thống Maduro để kiểm soát sân sau của mình. Song, xem ra sự việc không đơn giản như mong muốn.

5/4/2020 3:46:30 PM +00:00

Đấu tranh chính trị đầu thế kỷ XX và tư tưởng “tự do” dân quyền của Trần Hữu Độ

Trần Hữu Độ là tác giả có nhiều tác phẩm chính trị được xuất bản tại Sài Gòn vào khoảng cuối thập niên 20 đầu thập niên 30 thế kỷ XX. Bài viết trình bày sơ lược giới thiệu về ông và quan điểm “tự do” của ông trong cuộc đấu tranh dân quyền đương thời.

5/4/2020 3:29:50 PM +00:00

Khế ước trong pháp luật phong kiến Việt Nam – một số giá trị và hạn chế

Các giao dịch dân sự đã được các nhà làm luật thời phong kiến quan tâm và thể chế hóa thành các quy định pháp luật thông qua khế ước. Tuy không chiếm số lượng lớn về điều khoản nhưng các quy định về giao dịch dân sự trong hai bộ luật Quốc triều hình luật (thời Lê) và Hoàng Việt luật lệ (thời Nguyễn) đã làm rõ các vấn đề, mối quan hệ trong trao đổi mua bán, thuê mướn ruộng đất và các tài sản khác giữa các cá nhân thời phong kiến.

5/4/2020 3:29:25 PM +00:00