of x

Thì hiện tại đơn và bài tập về thì hiện tại đơn

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 4 | Lần xem: 7 | Page: 6 | FileSize: 0.21 M | File type: PDF
7 lần xem

Thì hiện tại đơn và bài tập về thì hiện tại đơn. Công thức thì hiện tại đơn, cách chia thì hiện tại đơn và bài tập về thì hiện tại đơn. Chia sẻ cách học đơn giản về thì hiện tại đơn và các bài tập lên quan của thì này. Thì hiện tại đơn (The simple present) Đây là một trong những thì được sử dụng rất phổ biến trong Tiếng Anh. Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/thi-hien-tai-don-va-bai-tap-ve-thi-hien-tai-don-j0o6tq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin chia sẽ tới các bạn thư viện Thì hiện tại đơn và bài tập về thì hiện tại đơn.Để giới thiệu thêm cho các thành viên nguồn thư viện Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Ngữ pháp tiếng Anh giúp đỡ cho mình.Xin mời các bạn quan tâm cùng tham khảo ,Tài liệu Thì hiện tại đơn và bài tập về thì hiện tại đơn trong chủ đề ,Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Ngữ pháp tiếng Anh được chia sẽ bởi user nguphaptienganh tới cộng đồng nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này đã giới thiệu vào mục Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Ngữ pháp tiếng Anh , có tổng cộng 6 trang , thuộc file .PDF, cùng thể loại còn có Thì hiện tại , Ngữ pháp tiếng anh nâng cao, Câu cầu khiến, Thể bị động, Cách chia tính từ, Trắc nghiệm tiếng anh ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Công thức thì hiện tại đơn, cách chia thì hiện tại đơn và bài tập về thì hiện tại đơn, bên cạnh đó Chia sẻ cách học đơn thuần về thì hiện tại đơn và những bài tập lên quan của thì này, bên cạnh đó Thì hiện tại đơn (The simple present) Đây là một trong các thì được sử dụng rất rộng rãi trong Tiếng Anh Thì hiện tại đơn và bài tập về thì hiện tại đơn, tiếp theo là Công thức thì hiện tại đơn, cách chia thì hiện tại đơn và bài tập về thì hiện tại đơn, cho biết thêm Chia sẻ cách học đơn thuần về thì hiện tại đơn và những bài tập lên quan của thì này, cho biết thêm Thì hiện tại đơn (The simple present) Đây là một trong các thì được sử dụng rất rộng rãi trong Tiếng Anh, bên cạnh đó Chúng ta hãy cùng nhau tham khảo về cấu trúc và cách sử dụng của nó nhé ! 1) Khi nào sử dụng thì hiện tại đơn? - Diễn tả một lề thói Vd : Tôi thường làm gì…vào lúc… - Diễn tả một sự thật hiển nhiên Vd : Nước thì sôi ở 100 độ C - Diễn tả sự việc sẽ diễn ra trong tương lai theo lị
  1. Thì hiện tại đơn và bài tập về thì hiện tại đơn
  2. Công thức thì hiện tại đơn, cách chia thì hiện tại đơn và bài tập về thì hiện tại đơn. Chia sẻ cách học đơn giản về thì hiện tại đơn và các bài tập lên quan của thì này. Thì hiện tại đơn (The simple present) Đây là một trong những thì được sử dụng rất phổ biến trong Tiếng Anh. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về cấu trúc và cách dùng của nó nhé ! 1) Khi nào dùng thì hiện tại đơn? - Diễn tả một thói quen Vd : Tôi thường làm gì…vào lúc… - Diễn tả một sự thật hiển nhiên Vd : Nước thì sôi ở 100 độ C - Diễn tả sự việc sẽ diễn ra trong tương lai theo lịch trình Vd : Máy bay cất cánh vào lúc 5 giờ sáng ngày mai. - Diễn tả suy nghĩ hay cảm xúc ngay tại thời điểm nói
  3. Vd : Tôi nghĩ bài viết này của bạn còn thiếu…. - Ngoài ra có thể diễn tả một hành động đang xảy ở hiện tại, thường đi kèm với động từ tình thái (modal verbs : can, may, must….) Vd : bây giờ tôi không thể xem TV 2) Cấu trúc của thì hiện tại đơn là gì ? - Câu khẳng định: S + V(s/es) + (O) Nếu chủ ngữ là ngôi thứ 3 số ít ( He, She, it) thì thêm s/es sau động từ (V) Vd :
  4. + I use internet everyday. + She often goes to school at 7 o’ clock. - Câu phủ định: S + do not/don't + V + (O) S + does not/doen't + V + (O) Vd : I don’t think so She does not like it - Câu nghi vấn: (Từ để hỏi +) Do/does + S + V + (O)? Vd: What does she do ? (Từ để hỏi +) Don't/doesn't + S + V + (O)? Vd: Why don’t you study Enghlish ? (Từ để hỏi +) Do/does S + not + V + (O)? Vd: Why does she not goes to beb now ?
  5. 3) Bài tập về thì hiện tại đơn: Chia thì của động từ trong ngoặc : Ví dụ : The train……(leave ) tonight at 20 o'clock. Gợi ý : câu này diễn tả một lịch trình, “The train chuyến xe lửa-” ngôi thứ 3 (nó) như vậy động từ chia phải thêm s/es, ở đây từ “leave” có tận cùng bằng e do đó ta chỉ cần thêm s thành leaves. She …..(cry) when she …..(miss) her mother. [cries, misses] 1 I (be) ________ at school at the weekend. [am] 2. She (not study) ________ on Friday. [does not] 3. My students (be not) ________ hard working.[ are not] 4. He (have) ________ a new haircut today. [have] 5. I usually (have) ________ breakfast at 7.00. [have] 6. She (live) ________ in a house? [lives] 7. Where your children (be) ________? [is] 8. My sister (work) ________ in a bank.[works]
  6. 9. Dog (like) ________ meat.[likes] 10. She (live)________ in Florida.[lives] 11. It (rain)________ almost every day in Manchester.[rains] 12. We (fly)________ to Spain every summer.[fly] 13. My mother (fry)________ eggs for breakfast every morning.[tries] 14. The bank (close)________ at four o'clock.[closes] 15. John (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he'll pass.[tries, don’t think] 16. Jo is so smart that she (pass)________ every exam without even trying.[passes] 17. My life ______(be) so boring. I just (watch)________ TV every night.[is, watch] 18. My best friend (write)________ to me every week.[writes] 19. You (speak) ________ English? [Are you speak] 20. She (not live) ________ in HaiPhong city.[does not live]
883601

Sponsor Documents