Tài liệu miễn phí Ngữ pháp tiếng Anh

Download Tài liệu học tập miễn phí Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 10 – Unit 6: An excursion

Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 10 – Unit 6: An excursion cung cấp đến các bạn học sinh kiến thức cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng anh; cách dùng thì hiện tại tiếp diễn; dấu hiệu thì hiện tại tiếp diễn, phục vụ cho học tập.

12/29/2020 3:05:43 PM +00:00

Strategies for translating Vietnamese culture-specific items in tourist materials into English

The objectives of this study are to provide fundamental background knowledge for those who are in favor of translation of culture-specific items in tourist materials and encourage more researchers to investigate further into related studies as well. To be more specific, it focuses on two sub-projects.

12/29/2020 2:16:37 PM +00:00

Đánh giá giáo trình “Life”, bộ giáo trình tiếng Anh cơ bản dành cho sinh viên không chuyên ngữ tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Nghiên cứu này nhằm đánh giá giáo trình “Life”, bộ giáo trình dạy và học tiếng Anh cơ bản dành cho sinh viên không chuyên ngữ của Đại Học Huế, bậc 1/6 – 3/6 (A1 – B1 theo CEFR), trên cơ sở các kết quả thu được nhóm nghiên cứu sẽ đưa ra các đề xuất giải pháp sử dụng giáo trình có hiệu quả, hỗ trợ sinh viên đạt kết quả đầu ra bậc 3/6 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

12/29/2020 2:15:17 PM +00:00

An investigation into English language learning strategies employed by the first year English major students at school of foreign languages, Thai Nguyen University

The study investigates language learning strategies (LLSs) employed by first year English major students at School of Foreign Languages (SFL), Thai Nguyen University (TNU) and examines differences in the use of LLSs among students with different language learning experiences measured by years of learning English.

12/29/2020 2:14:16 PM +00:00

A syntactic analysis of English short stories for children

Given the increasing technological advancement and widespread use of the online resources for education in general and teaching of English as a foreign language in particular, this study is aimed to contribute to this endeavor, with particular reference to young learners. It is an investigation of the syntactic characteristics of the English short stories targeted at children.

12/29/2020 1:30:18 PM +00:00

Problems encountered by English-majored students at Duy Tan university in using English collocations built on the pattern “I + cognitive non-factive verb and epistemic adverb” for communication

This study aims at examining the problems that English-majored students at Duy Tan University in Da Nang, Viet Nam encounter in the use of the English pattern “I + Cognitive Non-factive Verb + Epistemic Adverb”. The pattern is herein referred to as “I + CNFV and EA” for short.

12/29/2020 12:49:28 PM +00:00

Non-English majors’ employment of autonomous English lexical learning strategies

This study, therefore, attempts to explore the use of autonomous English LLS by technical non-English majors at a Ho Chi Minh City based higher institution.

12/29/2020 8:49:31 AM +00:00

An investigation into the effects of extensive listening on preintermediate learners’ English vocabulary learning at The Asian International School

The study was conducted with the purpose to investigate to what extent extensive listening affected the students’ vocabulary learning and their listening habits. Eighty participants were chosen by using convenience sampling and divided into two groups: a control group and an experimental group.

12/29/2020 8:47:02 AM +00:00

Enhancing the competence in using articles for English majors through reading BBC news

The study aims to enhance the competence in using English articles for English majors at Thai Nguyen University of Education through reading English news. Forty students were chosen randomly; 20 of them were assigned to the experimental group and the others were put into the control group.

12/29/2020 1:19:11 AM +00:00

55 cấu trúc V-ing trong tiếng Anh

Tài liệu thông tin đến các bạn với 55 cấu trúc đuôi V-ing của động từ trong tiếng Anh có thể bạn chưa nắm hết. Hy vọng bài viết sẽ cung cấp nguồn kiến thức ngữ pháp bổ ích giúp bạn hoàn thiện vốn tiếng Anh của mình.

12/28/2020 11:17:27 PM +00:00

Lý thuyết và bài tập áp dụng về câu điều kiện trong Tiếng Anh

Tài liệu thông tin đến các bạn lý thuyết và bài tập áp dụng về câu điều kiện trong Tiếng Anh bao gồm: định nghĩa câu điều kiện; các loại câu điều kiện; cách dùng câu điều kiện loại 1; câu điều kiện diễn tả thói quen hoặc một sự thật hiển nhiên; một số biến thể của câu điều kiện...

12/28/2020 11:17:21 PM +00:00

Cách sử dụng used to, be used to và get used to

Tài liệu trình bày cách sử dụng be used to; get used to; used to và các dạng bài tập vận dụng về used to và get used to, bổ trợ cho quá trình học tiếng Anh hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng tham khảo!

12/28/2020 11:17:15 PM +00:00

Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh - Sưu tầm và thiết kế bởi Phạm Việt Vũ

tài liệu thông tin đến các bạn những kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản nhất đó là cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh; ngữ danh từ; ngữ động từ; sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ; đại từ; tân ngữ (complement / object) và các vấn đề liên quan; một số động từ đặc biệt (need, dare, to be, get)...

12/28/2020 11:16:54 PM +00:00

Các biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học tiếng Anh chuyên ngành tại trường Trung cấp An ninh Nhân dân II, Việt Nam

Bài nghiên cứu này đã khảo sát thực tế việc dạy và học TACN tại Trường TCANND II,từ đó đưa ra một số biện pháp như chỉnh sửa và biên soạn chương trình, giáo trình, giảng viên tiếp cận sát với nhiệm vụ thực tế của học viên, và lựa chọn các phương pháp hiệu quả, thích hợp, nhằm góp phần nâng cao chất lượng việc giảng dạy môn học này trong nhà trường cũng như cho hoạt động thực tiễn của học viên trong tương lai.

12/28/2020 9:03:47 PM +00:00

Phân tích nhu cầu học tiếng Anh chuyên ngành của sinh viên khoa giáo dục mầm non - trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Bài viết giới thiệu kết quả nghiên cứu khảo sát nhu cầu học Tiếng Anh chuyên ngành của sinh viên sư phạm mầm non tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Nghiên cứu khảo sát dựa trên việc lấy ý kiến của 254 sinh viên khoa Giáo dục Mầm non tại Trường, cùng với việc mở rộng lấy ý kiến của 24 giảng viên chuyên ngành giáo dục mầm non và sư phạm ngoại ngữ.

12/28/2020 8:51:01 PM +00:00

Grammarand technical English

Ebook Technical English vocabulary and grammar may be used either in class or for self-study.For classroom use, teachers should choose topic areas to supplement the language areas covered by the English course book being followed, either to consolidate the presentation of language forms or to provide additional exercises.For self-study use. students should choose topies according to their own interests or to problems they or their teachers have identified. For both teachers and students, the contents at the front of the book and the detailed index at the end will help to locate appropriate units.

12/28/2020 2:20:39 PM +00:00

Khảo sát việc sử dụng nguồn học liệu trực tuyến giáo trình life của sinh viên không chuyên ngữ

Nghiên cứu này khảo sát việc sử dụng nguồn học liệu trực tuyến (giáo trình Life) của sinh viên không chuyên ngữ học tiếng Anh cơ bản tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Phân tích các số liệu thu thập giúp tìm hiểu mức độ hiệu quả của việc sinh viên sử dụng nguồn học liệu trực tuyến.

12/28/2020 10:21:22 AM +00:00

Ngữ pháp tiếng Anh: Phần 2

Ngữ pháp tiếng Anh: Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: các vấn đề cú pháp cơ bản, khái quát hóa cách đặt câu tiếng Anh theo những cấu trúc, công thức và mẫu cơ bản, ngoài ra phần còn có các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao nhằm giúp các bạn tự học có thể tự kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của mình. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

9/24/2020 10:30:04 PM +00:00

Ngữ pháp tiếng Anh: Phần 1

Ngữ pháp tiếng Anh được biên nhằm giới thiệu những nguyên tắc cơ bản và thông dụng kèm theo nhiều bài tập để giúp người học vận dụng được các quy tắc trong việc rèn luyện kỹ năng nói, nghe, đọc, viết tiếng Anh. Phần 1 gồm các nội dung chính sau: Cách phân loại, hình thái cấu tạo, chức năng và cách dụng các từ loại trong tiếng Anh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

9/24/2020 10:29:54 PM +00:00

Important topics of English grammar

Ebook My grammar handbook help you quickly look up important topics of English grammar. Invite you to refer to the ebook to support the learning process and apply in practice.

9/24/2020 7:30:03 PM +00:00

Lesson chapter 2: Subject-verb agreement

Lesson chapter 2: Subject-verb agreement present the content 10 important rules of subject-verb agreement; 10 important rules of subject-verb agreement; noun clauses...

9/24/2020 7:26:18 PM +00:00

Basic English grammar (Third Edition)

Ebook Basic English grammar (Third Edition) increased speaking practice through interactive pair and group work; new structure-focused listening exercises; more activities that provide real communication opportunities; added illustrations to help students learn vocabulary, understand contexts, and engage in communicative language tasks; new Workbook solely devoted to self-study exercises...

8/29/2020 8:00:56 AM +00:00

Giải thích ngữ pháp tiếng Anh: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Giải thích ngữ pháp tiếng Anh tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Câu bị động, câu tường thuật, câu điều kiện, các mệnh đề và cụm từ, mệnh đề quan hệ, sự so sánh, sự đảo ngữ, câu, văn phong. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

8/29/2020 2:34:55 AM +00:00

Giải thích ngữ pháp tiếng Anh: Phần 1

Giải thích ngữ pháp tiếng Anh: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Từ loại trong tiếng Anh, từ vựng học, các thì trong tiếng Anh, sự hòa hợp giữa các thời,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

8/29/2020 2:34:47 AM +00:00

Một số lỗi thường gặp của sinh viên không chuyên tiếng Anh về thì của động từ tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

Bài viết trình bày một số lỗi thường gặp của sinh viên không chuyên tiếng Anh về thì của động từ tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây, gợi ý sửa những lỗi mà sinh viên mắc phải.

8/29/2020 1:38:46 AM +00:00

Bài tập về cụm động từ trong tiếng Anh

Tài liệu cung cấp với 120 bài tập về cụm động từ trong tiếng Anh giúp các bạn nắm chắc kiến thức về cụm động từ, hỗ trợ việc học tiếng Anh hiệu quả hơn.

6/18/2020 6:11:54 PM +00:00

Các dạng của động từ V-ing

Tài liệu thông tin về các dạng của động từ V-ing cũng như một số bài tập giúp các bạn vận dụng nhằm khắc sâu kiến thức, hỗ trợ việc học tiếng Anh hiệu quả hơn.

6/18/2020 6:11:33 PM +00:00

Bài tập trắc nghiệm về động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh

Bài tập trắc nghiệm về động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh thông tin đến các bạn với 60 bài tập trắc nghiệm giúp các bạn rèn luyện nâng cao kiến thức ngữ pháp tiếng Anh.

6/18/2020 5:28:44 PM +00:00

Quan hệ ngữ đoạn - liên tưởng ứng dụng trong việc dạy và học tiếng Anh

Trong việc dạy và học tiếng nói chung và tiếng Anh nói riêng chúng ta luôn luôn vận dụng hai quan hệ ngữ đoạn và quan hệ liên tưởng. Giữa những nhóm kết hợp ngữ đoạn hình thành như vậy có một mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau; các nhóm đó quy định lẫn nhau.

6/18/2020 10:42:31 AM +00:00

Tiếng Anh cho học sinh các trường dạy nghề: Phần 2

Tiếng Anh Cho Học Sinh Các Trường Dạy Nghề tập hợp 33 bài học với nhiều chủ đề khác nhau. Tác giả đã cố gắng chọn lựa cách trình bày đơn giản và dễ hiểu nhất nhằm giúp độc giả tiện theo dõi và học tập. Phần 2 gồm các nội dung chính sau: Safety, want ads,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

6/18/2020 10:29:23 AM +00:00