Teaching Vocabulary

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 0 | FileSize: 1.65 M | File type: PPT
of x

Teaching Vocabulary. What the word means Its form/part of speech (e.g. noun, adj…) How it is pronounced How it is spelt (written form) If it follows any unpredictable grammatical patterns (e.g. effect on, fight against) The connotations (associations, positive or negative feelings) the item may have (e.g. DOG (friendship, loyalty, dirt & inferiority). Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Có tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/teaching-vocabulary-6711tq.html

Nội dung


667444