Teaching Vocabulary

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 0 | FileSize: 1.65 M | File type: PPT
of x

Teaching Vocabulary. What the word means Its form/part of speech (e.g. noun, adj…) How it is pronounced How it is spelt (written form) If it follows any unpredictable grammatical patterns (e.g. effect on, fight against) The connotations (associations, positive or negative feelings) the item may have (e.g. DOG (friendship, loyalty, dirt & inferiority). Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/teaching-vocabulary-6711tq.html

Nội dung


667444