Tài liệu miễn phí Tiếng Anh phổ thông

Download Tài liệu học tập miễn phí Tiếng Anh phổ thông

Học tiếng Anh qua gốc từ (Tập 2)

Trong tập 1 các độc giả được làm quen với hầu hết các tiền tố tiếng Anh. Ở tập 2 này, tác giả sẽ đi sâu phân tích chi tiết về gốc từ, mời các bạn cùng tham khảo ebook Học tiếng Anh qua gốc từ (Tập 2).

10/19/2021 7:47:23 PM +00:00

Học tiếng Anh qua gốc từ (Tập 1)

Một từ tiếng Anh được cấu tạo bởi tiền tố + gốc từ + hậu tố. Chỉ cần nhớ 30 tiền tố và 40 gốc từ, bạn sẽ lưu trữ bền vững lên cả tới ngàn từ vựng. Hãy cùng bắt đầu quá trình học tiếng Anh qua gốc từ nhé!

10/19/2021 7:46:48 PM +00:00

Quan niệm về dạy học tiếng Anh hiệu quả của sinh viên Trường Đại học Vinh

Việc dạy học tiếng Anh hiệu quả đang là một trong những vấn đề thu hút sự quan tâm của các nhà phương pháp dạy học Ngoại ngữ. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích tìm hiểu quan niệm về dạy học tiếng Anh hiệu quả của sinh viên đang học tiếng Anh không chuyên tại Trường Đại học Vinh.

10/17/2021 1:02:05 AM +00:00

Yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển năng lực giảng dạy của giáo sinh chuyên ngành Tiếng Anh trong quá trình thực tập

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển năng lực giảng dạy của giáo sinh chuyên ngành Tiếng Anh trong quá trình thực tập. Tham gia nghiên cứu gồm có 102 giáo sinh từ một trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh trả lời bảng câu hỏi, trong đó có 14 giáo sinh giảng dạy tham gia trả lời phỏng vấn.

10/17/2021 12:48:15 AM +00:00

Chương trình dạy môn chuyên ngành bằng tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục đại học trong nước và trên thế giới: Thực trạng áp dụng và đề xuất cải thiện

Bài viết tập trung vào vấn đề phát triển nhân lực tham gia giảng dạy ở các chương trình này và đưa ra đề xuất nội dung cần tập huấn cho giáo viên EMI, bao gồm việc phát triển năng lực giảng dạy, năng lực ngoại ngữ và năng lực đa văn hóa.

10/17/2021 12:46:46 AM +00:00

Thiết kế một số chủ đề dạy học Sinh học bằng tiếng Anh trong Chương trình Sinh học Trung học phổ thông

Bài viết tập trung nghiên cứu cách thức để thiết kế một số chủ đề dạy học Sinh học bằng tiếng Anh trong Chương trình Sinh học Trung học phổ thông gồm 5 bước: Xác định tên chủ đề; Xây dựng hệ thống từ vựng chuyên ngành; Xây dựng nội dung chủ đề dạy học Sinh học bằng tiếng Anh; Thiết kế kế hoạch dạy học; Kiểm tra, đánh giá và rút kinh nghiệm.

10/17/2021 12:42:19 AM +00:00

Đổi mới và nâng cao kiến thức, vai trò của giáo viên khi áp dụng phương pháp Học cộng tác trong giảng dạy tiếng Anh tại một trường đại học Việt Nam

Bài viết đề xuất rằng, để áp dụng hiệu quả và thành công phương pháp Học cộng tác trong giảng dạy tiếng Anh, cần phải đổi mới và nâng cao kiến thức và vai trò của giáo viên tiếng Anh khi áp dụng phương pháp Học công tác.

10/17/2021 12:35:15 AM +00:00

Ứng dụng điện thoại thông minh trong lớp học Anh văn cho sinh viên không chuyên tại trường Đại học Văn Lang

Bài viết tập trung vào việc tìm hiểu thái độ của sinh viên đối với việc ứng dụng điện thoại thông minh trong lớp học tiếng Anh và đề xuất tối ưu hóa thiết bị điện thoại thông minh. Dữ liệu bài viết được khảo sát từ 70 sinh viên năm nhất của trường.

10/15/2021 3:21:54 AM +00:00

Hiệu quả của việc điều chỉnh tài liệu dạy theo phương pháp dạy học theo dự án - nghiên cứu thực nghiệm trên sách giáo khoa Tiếng Anh 10

Nghiên cứu thực nghiệm của bài viết này nhằm mục đích đánh giá hiệu quả của việc điều chỉnh hoạt động giảng dạy trong sách giáo khoa Tiếng Anh theo phương pháp dạy học này để từ đó tìm cách hỗ trợ giáo viên khi dạy các tiết học theo phương pháp dạy học dự án.

10/14/2021 12:41:41 AM +00:00

Applying the item response theory with two parameter, three parameter models in the evaluation of multiple choice tests

The article presents the results of analyzing and evaluating multiple-choice items based on Item Response Theory (IRT) with two-parameter and three-parameter models through analysis results of data from R software (package ltm).

10/13/2021 3:58:30 PM +00:00

Tạo môi trường học tiếng Anh chuyên ngành ngoài giờ học thông qua sử dụng mạng xã hội và một số công cụ công nghệ thông tin hỗ trợ

Bài viết này nhằm đề xuất việc sử dụng mạng xã hội và một số công cụ công nghệ thông tin hỗ trợ việc giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành (TACN) và nhằm tăng cường tính tự học của sinh viên ngoài giờ học trên lớp.

5/21/2021 8:17:43 PM +00:00

“Đi thực tế” (Field trips) – phương pháp nâng cao kỹ năng nghe nói cho sinh viên học tiếng Anh chuyên ngành

Bài viết làm rõ hoạt động đi thực tế (HĐTT) là gì cũng như những ưu điểm của hoạt động đối với việc khuyến khích sinh viên (SV) nghe-nói trong quá trình tham gia lớp học Tiếng Anh chuyên ngành (TACN). Tiếp theo sẽ là cách thức tiến hành hoạt động và một vài ví dụ về HĐTT đã được thực hiện tại Trường Đại học Nha Trang (ĐHNT). Phần cuối của bài báo sẽ là một số kiến nghị cần thiết giúp việc thực hiện hoạt động được hiệu quả hơn.

5/21/2021 8:17:37 PM +00:00

Phát triển chương trình môn học khối kiến thức chuyên ngành sư phạm tiếng Anh tại trường CĐSP Nghệ An nhằm đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới

Trên cơ sở nghiên cứu những yêu cầu và điểm mới của Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Anh (CTGDPT môn TA), bài viết nêu ra một số đề xuất điều chỉnh các chương trình môn học khối kiến thức chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh tại trường CĐSP Nghệ An nhằm đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.

5/21/2021 8:04:35 PM +00:00

Lesson Tips for language learning successfull

Lesson Tips for language learning successfull presnet keep a notebook where everything you write is in that specified language; listen to music in that language; watch movies and tv series with subtitles; read children’s books; take advantage of free apps.

5/21/2021 2:18:48 AM +00:00

Genre analysis of the reading passages in two high school English textbook series in Vietnam

The notion of genre has been the topic of discussion by school curriculum designers and textbook writers. As an attempt to provide more findings to the scant research on genre in Vietnam, this study, employing genre-based content analysis, examines the range of genres of the reading passages and their generic features in two series of high school English textbooks: Tieng Anh Grade 10, 11, 12 (TA) and Solutions Grade 10, 11, 12 (SG).

5/20/2021 11:49:50 PM +00:00

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ngữ pháp – từ vựng tiếng Anh cho học sinh lớp 11 trường trung học phổ thông thành phố Cao Lãnh

Ngày nay, tiếng Anh trở nên rất quan trọng trong quá trình đất nước hội nhập, giao lưu, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Bài viết trình bày thực trạng, nguyên nhân và đề xuất một số định hướng giải pháp nhằm cải thiện kết quả học tập ngữ pháp – từ vựng tiếng Anh.

5/20/2021 10:32:13 PM +00:00

Bài tập tổng hợp về các thì trong Tiếng Anh

Bài tập tổng hợp về các thì trong Tiếng Anh được biên soạn giúp các bạn củng cố kiến thức ngữ pháp, các thì trong Tiếng Anh thông qua một số bài tập vận dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

3/18/2021 1:56:01 AM +00:00

Workbook of ket for schools

Ebook Target ket for schools – Workbook with 20 topic different lives, getting together, your family, my things, food and drink, entertainment, looking good, look after yourself, planet earth, going on holiday, around town, the media. Invite you to refer together to grasp details of the exercises for learning.

12/29/2020 4:20:35 PM +00:00

Student’s book of ket for schools

Ebook Target ket for schools – Student’s book with 20 topic different lives, getting together, your family, my things, food and drink, entertainment, looking good, look after yourself, planet earth, going on holiday, around town, the media.

12/29/2020 4:19:38 PM +00:00

Answers and teacher’s notes for schools trainer six practice

Ebook Cambridge ket for schools trainer six practice tests with answers and teacher’s notes including 6 tests with skills in reading, writing, speaking and listening in English, this is a reference to support your learning.

12/29/2020 4:16:19 PM +00:00

Schools direct and Cambridge ket

Ebook Cambridge ket for schools direct present infor ming you lessons with topics such as different lives, getting together, food and drink, looking good, look after yourself, around town, the media...

12/29/2020 4:15:57 PM +00:00

Workbook without answers of compact key for schools

Ebook Cambridge English compact key for schools – Workbook without answers provides students with 12 topics my family, my friends and me; in my free time; eating in, eating out; what are you doing now; great places to visit; getting there; school rules; we had a great time; are you an outdoors person...

12/29/2020 4:14:50 PM +00:00

Teacher’s book of key for schools

Ebook Cambridge English compact key for schools – Teacher’s book my family, my friends and me; in my free time; eating in, eating out; great places to visit; we had a great time; are you an outdoors person; healthy body, healthy mind...

12/29/2020 4:14:20 PM +00:00

Key for schools and cambridge English

Ebook Cambridge English compact key for schools - Student’s book without answers present my family, my friends and me; in my free time; eating on, eating out; great places to visit; healthy body, healthy mind; technology and me....

12/29/2020 4:13:54 PM +00:00

Investigating how to enhance English reading comprehension for the Vietnamese tenth-graders at high schools in Gia Lai province

Although the National Foreign Languages 2020 Project was launched in 2008 to improve the quality of ELT (English Language Teaching) at all levels of education in Vietnam, high school learners of English have encountered many difficulties in mastering communication skills, especially reading comprehension skill.

12/29/2020 2:18:23 PM +00:00

Thực tế sử dụng tài liệu bổ trợ tại các lớp tiếng Anh cơ bản bậc 3-6 ở khoa tiếng Anh chuyên ngành trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Bài viết phản ánh thực tế và hiệu quả sử dụng tài liệu giảng dạy bổ trợ của giảng viên cho các lớp tiếng Anh cơ bản bậc 3/6 ở Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng các giáo trình đang sử dụng chưa đáp ứng đủ yêu cầu giảng dạy tại khoa Tiếng Anh Chuyên ngành, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

12/29/2020 2:16:56 PM +00:00

Experiences and perspectives of in service teachers of English at lower secondary schools towards the practice of culture teaching in English language classrooms

This paper looks into the experiences and perspectives of teachers of English at lower secondary schools towards the practice of teaching culture in their classrooms. Data were collected quantitatively and qualitatively through semi-open questionnaires and group interviews with 45 teachers of lower secondary schools in a city in the north of Vietnam.

12/29/2020 2:16:50 PM +00:00

200 câu trắc nghiệm luyện thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh

Mời các em học sinh cùng tham khảo 200 câu trắc nghiệm luyện thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh, phục vụ các em trong quá trình ôn luyện, luyện thi một cách hiệu quả hơn.

12/29/2020 5:38:35 AM +00:00

Những điểm giống và khác nhau trong cách sử dụng phép quy chiếu trong diễn ngôn hội thoại giữa bộ sách giáo khoa Tiếng Anh cho học sinh THPT ở Việt Nam (2015) và bộ giáo trình New Interchange

Bài viết này nêu lên những điểm giống và khác nhau trong cách sử dụng phép quy chiếu trong diễn ngôn hội thoại giữa Bộ SGK Tiếng Anh cho học sinh THPT ở Việt Nam (2015) và Bộ giáo trình New Interchange.

12/29/2020 12:47:47 AM +00:00

Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp giảng dạy đến hành vi học tập tiếng Anh của sinh viên khối không chuyên ngữ trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Nghiên cứu thực hiện tổ chức hoạt động thực nghiệm với việc lựa chọn 02 nhóm nghiên cứu: nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng cùng trình độ tiếng Anh (Tiếng Anh cơ bản 1) nhưng sử dụng hai phương pháp giảng dạy khác nhau.

12/29/2020 12:45:09 AM +00:00