Tài liệu miễn phí Tiếng Anh phổ thông

Download Tài liệu học tập miễn phí Tiếng Anh phổ thông

Tạo môi trường học tiếng Anh chuyên ngành ngoài giờ học thông qua sử dụng mạng xã hội và một số công cụ công nghệ thông tin hỗ trợ

Bài viết này nhằm đề xuất việc sử dụng mạng xã hội và một số công cụ công nghệ thông tin hỗ trợ việc giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành (TACN) và nhằm tăng cường tính tự học của sinh viên ngoài giờ học trên lớp.

5/21/2021 8:17:43 PM +00:00

“Đi thực tế” (Field trips) – phương pháp nâng cao kỹ năng nghe nói cho sinh viên học tiếng Anh chuyên ngành

Bài viết làm rõ hoạt động đi thực tế (HĐTT) là gì cũng như những ưu điểm của hoạt động đối với việc khuyến khích sinh viên (SV) nghe-nói trong quá trình tham gia lớp học Tiếng Anh chuyên ngành (TACN). Tiếp theo sẽ là cách thức tiến hành hoạt động và một vài ví dụ về HĐTT đã được thực hiện tại Trường Đại học Nha Trang (ĐHNT). Phần cuối của bài báo sẽ là một số kiến nghị cần thiết giúp việc thực hiện hoạt động được hiệu quả hơn.

5/21/2021 8:17:37 PM +00:00

Phát triển chương trình môn học khối kiến thức chuyên ngành sư phạm tiếng Anh tại trường CĐSP Nghệ An nhằm đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới

Trên cơ sở nghiên cứu những yêu cầu và điểm mới của Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Anh (CTGDPT môn TA), bài viết nêu ra một số đề xuất điều chỉnh các chương trình môn học khối kiến thức chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh tại trường CĐSP Nghệ An nhằm đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.

5/21/2021 8:04:35 PM +00:00

Lesson Tips for language learning successfull

Lesson Tips for language learning successfull presnet keep a notebook where everything you write is in that specified language; listen to music in that language; watch movies and tv series with subtitles; read children’s books; take advantage of free apps.

5/21/2021 2:18:48 AM +00:00

Genre analysis of the reading passages in two high school English textbook series in Vietnam

The notion of genre has been the topic of discussion by school curriculum designers and textbook writers. As an attempt to provide more findings to the scant research on genre in Vietnam, this study, employing genre-based content analysis, examines the range of genres of the reading passages and their generic features in two series of high school English textbooks: Tieng Anh Grade 10, 11, 12 (TA) and Solutions Grade 10, 11, 12 (SG).

5/20/2021 11:49:50 PM +00:00

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ngữ pháp – từ vựng tiếng Anh cho học sinh lớp 11 trường trung học phổ thông thành phố Cao Lãnh

Ngày nay, tiếng Anh trở nên rất quan trọng trong quá trình đất nước hội nhập, giao lưu, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Bài viết trình bày thực trạng, nguyên nhân và đề xuất một số định hướng giải pháp nhằm cải thiện kết quả học tập ngữ pháp – từ vựng tiếng Anh.

5/20/2021 10:32:13 PM +00:00

Bài tập tổng hợp về các thì trong Tiếng Anh

Bài tập tổng hợp về các thì trong Tiếng Anh được biên soạn giúp các bạn củng cố kiến thức ngữ pháp, các thì trong Tiếng Anh thông qua một số bài tập vận dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

3/18/2021 1:56:01 AM +00:00

Workbook of ket for schools

Ebook Target ket for schools – Workbook with 20 topic different lives, getting together, your family, my things, food and drink, entertainment, looking good, look after yourself, planet earth, going on holiday, around town, the media. Invite you to refer together to grasp details of the exercises for learning.

12/29/2020 4:20:35 PM +00:00

Student’s book of ket for schools

Ebook Target ket for schools – Student’s book with 20 topic different lives, getting together, your family, my things, food and drink, entertainment, looking good, look after yourself, planet earth, going on holiday, around town, the media.

12/29/2020 4:19:38 PM +00:00

Answers and teacher’s notes for schools trainer six practice

Ebook Cambridge ket for schools trainer six practice tests with answers and teacher’s notes including 6 tests with skills in reading, writing, speaking and listening in English, this is a reference to support your learning.

12/29/2020 4:16:19 PM +00:00

Schools direct and Cambridge ket

Ebook Cambridge ket for schools direct present infor ming you lessons with topics such as different lives, getting together, food and drink, looking good, look after yourself, around town, the media...

12/29/2020 4:15:57 PM +00:00

Workbook without answers of compact key for schools

Ebook Cambridge English compact key for schools – Workbook without answers provides students with 12 topics my family, my friends and me; in my free time; eating in, eating out; what are you doing now; great places to visit; getting there; school rules; we had a great time; are you an outdoors person...

12/29/2020 4:14:50 PM +00:00

Teacher’s book of key for schools

Ebook Cambridge English compact key for schools – Teacher’s book my family, my friends and me; in my free time; eating in, eating out; great places to visit; we had a great time; are you an outdoors person; healthy body, healthy mind...

12/29/2020 4:14:20 PM +00:00

Key for schools and cambridge English

Ebook Cambridge English compact key for schools - Student’s book without answers present my family, my friends and me; in my free time; eating on, eating out; great places to visit; healthy body, healthy mind; technology and me....

12/29/2020 4:13:54 PM +00:00

Investigating how to enhance English reading comprehension for the Vietnamese tenth-graders at high schools in Gia Lai province

Although the National Foreign Languages 2020 Project was launched in 2008 to improve the quality of ELT (English Language Teaching) at all levels of education in Vietnam, high school learners of English have encountered many difficulties in mastering communication skills, especially reading comprehension skill.

12/29/2020 2:18:23 PM +00:00

Thực tế sử dụng tài liệu bổ trợ tại các lớp tiếng Anh cơ bản bậc 3-6 ở khoa tiếng Anh chuyên ngành trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Bài viết phản ánh thực tế và hiệu quả sử dụng tài liệu giảng dạy bổ trợ của giảng viên cho các lớp tiếng Anh cơ bản bậc 3/6 ở Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng các giáo trình đang sử dụng chưa đáp ứng đủ yêu cầu giảng dạy tại khoa Tiếng Anh Chuyên ngành, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

12/29/2020 2:16:56 PM +00:00

Experiences and perspectives of in service teachers of English at lower secondary schools towards the practice of culture teaching in English language classrooms

This paper looks into the experiences and perspectives of teachers of English at lower secondary schools towards the practice of teaching culture in their classrooms. Data were collected quantitatively and qualitatively through semi-open questionnaires and group interviews with 45 teachers of lower secondary schools in a city in the north of Vietnam.

12/29/2020 2:16:50 PM +00:00

200 câu trắc nghiệm luyện thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh

Mời các em học sinh cùng tham khảo 200 câu trắc nghiệm luyện thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh, phục vụ các em trong quá trình ôn luyện, luyện thi một cách hiệu quả hơn.

12/29/2020 5:38:35 AM +00:00

Những điểm giống và khác nhau trong cách sử dụng phép quy chiếu trong diễn ngôn hội thoại giữa bộ sách giáo khoa Tiếng Anh cho học sinh THPT ở Việt Nam (2015) và bộ giáo trình New Interchange

Bài viết này nêu lên những điểm giống và khác nhau trong cách sử dụng phép quy chiếu trong diễn ngôn hội thoại giữa Bộ SGK Tiếng Anh cho học sinh THPT ở Việt Nam (2015) và Bộ giáo trình New Interchange.

12/29/2020 12:47:47 AM +00:00

Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp giảng dạy đến hành vi học tập tiếng Anh của sinh viên khối không chuyên ngữ trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Nghiên cứu thực hiện tổ chức hoạt động thực nghiệm với việc lựa chọn 02 nhóm nghiên cứu: nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng cùng trình độ tiếng Anh (Tiếng Anh cơ bản 1) nhưng sử dụng hai phương pháp giảng dạy khác nhau.

12/29/2020 12:45:09 AM +00:00

Ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Tài liệu cung cấp đến các em học sinh ôn luyện các kiến thức về ngữ âm, âm câm trong tiếng anh, cách đánh dấu trọng âm, chuyển đổi từ hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn và ngược lại; sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ Subject and Verb agreement; trường hợp dùng động từ ở số nhiều; cách chuyển từ câu thường sang câu điều kiện...

12/28/2020 10:44:03 PM +00:00

Một số định hướng trong việc xây dựng chương trình đào tạo đại học bộ môn Anh văn chuyên ngành Ngữ văn ở Việt Nam

Anh văn chuyên ngành Ngữ văn là một bộ môn độc lập nhưng có mối liên hệ chặt chẽ với các môn học nền tảng, cơ sở khác. Do đó, khi xây dựng chương trình, cần xác định: Mảng kiến thức nào làm phương tiện cho người học, mảng kiến thức nào làm nền tảng cho tư duy, suy luận và mảng kiến thức nào sẽ là đối tượng hướng đến.

12/28/2020 9:24:52 PM +00:00

Một số biện pháp quản lí hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy môn tiếng Anh ở các trường trung học cơ sở tại thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương

Quản lí hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy tiếng Anh ở trường Trung học cơ sở là khâu then chốt quyết định chất lượng dạy học, giáo dục môn tiếng Anh trong tiến trình đổi mới giáo dục hiện nay. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động này, cần có các biện pháp quản lí phù hợp xuất phát từ cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn như: nâng cao nhận thức về đổi mới phương pháp giảng dạy môn tiếng Anh và quản lí hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy môn tiếng Anh;...

12/28/2020 8:39:08 PM +00:00

Tổng hợp 21 chuyên đề Tiếng Anh THPT quốc gia

Tài liệu tổng hợp các bài tập của 21 chuyên đề Tiếng Anh THPT quốc gia như câu hỏi đuôi, câu điều kiện, giới từ, liên từ, từ vựng, tìm lỗi sai, câu tường thuật, động từ khiếm khuyết.

9/25/2020 3:13:11 AM +00:00

Giới thiệu mô hình biên soạn giáo trình tiếng Anh chuyên ngành dựa trên đường hướng hoạt động học làm trung tâm

Bài viết phân tích nhu cầu học là quan trọng, kế tiếp soạn chương trình với ý nghĩa là một nhân tố gợi ý chứ không hẳn là một bản mô tả nội dung giáo trình. Cuối cùng là mô hình của một giáo trình chuyên ngành làm ví dụ cho tính ứng dụng của đường hướng này và ý nghĩa về quan điểm đường hướng của tiếng Anh chuyên ngành.

9/24/2020 4:12:45 PM +00:00

Thực trạng hoạt động dạy học môn Tiếng Anh ở các trường trung học cơ sở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Khảo sát 22 cán bộ quản lý (CBQL) (Ban Giám hiệu, tổ trưởng tổ tiếng Anh); 42 giáo viên (GV) dạy môn tiếng Anh và 298 học sinh (HS) của 10/11 trường trung học cơ sở (THCS) huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai về thực trạng hoạt động dạy học (HĐDH) môn tiếng Anh ở trường THCS. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng, bài viết đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh ở trường THCS.

8/29/2020 6:47:27 AM +00:00

Những thành ngữ Anh - Việt hay nhất

Ebook “Cấp tốc chinh phục thành ngữ song ngữ Anh – Việt hay nhất” với 199 câu thành ngữ song ngữ Anh – Việt giúp rèn luyện thêm vốn từ vựng, nói tiếng Anh thành thạo hơn. Một số thành ngữ trong ebook như: bản lĩnh vững vàng, đòn đau nhớ đời, thùng rỗng kêu to, sự thật phũ phàng, nghèo xơ nghèo xác, tin dữ đồn xa...

8/28/2020 10:31:10 PM +00:00

Tổng hợp đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 10

Tài liệu tổng hợp với hơn 5 đề thi kiểm tra 15 phút bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, điền từ còn thiếu, chia các thì, chuyển đổi các câu... giúp các em học sinh củng cố, rèn luyện kiến thức, hỗ trợ cho quá trình học tập hiệu quả hơn.

8/28/2020 2:54:01 PM +00:00

Một số thủ thuật dạy phần Language Focus trong sách Tiếng Anh lớp 9

Trong bài viết này tác giả đã đưa ra thực trạng của vấn đề và một số kỹ thuật dạy học phần Language Focus trong sách tiếng Anh lớp 9 một cách hiệu quả. Ngoài ra, giáo viên cũng phải giải thích cho học sinh hiểu tầm quan trọng của việc học ngữ pháp. Từ đó các em có thể sử dụng ngôn ngữ một cách có ý nghĩa và diễn đạt được đúng điều mà mình muốn giao tiếp.

8/28/2020 9:20:34 AM +00:00

Tài liệu ôn luyện Tiếng Anh vào lớp 10

Tài liệu ôn luyện Tiếng Anh vào lớp 10 cung cấp đến các bạn những kiến thức căn bản, nâng cao, bài tập giúp các em học sinh có thêm tư liệu tham khảo, củng cố kiến thức chu đáo cho kì thi tuyển vào lớp 10 sắp diễn ra.

7/8/2020 9:23:45 PM +00:00