Sounds English - J.D.O'Connor

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 10 | Lần xem: 45 | Page: 127 | FileSize: 6.43 M | File type: PDF
of x

Sounds English - J.D.O'Connor. Effective pronunciation involes accurate production of individual sounds in a total lânguge situation including tress and intônatin.Sounds english is a course which trains in this complex area of language learning in this complex area of language learing.Each unit stars with intensive practive in hearing and saying particular sounds, then moves on to reat- life. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/sounds-english-j-d-o-connor-g051tq.html

Nội dung


... - tailieumienphi.vn 672350