of x

Sinh hoạt chuyên đề: Sửa đổi lề lối làm việc

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 50 | Page: 3 | FileSize: 0.23 M | File type: DOC
50 lần xem

Sinh hoạt chuyên đề: Sửa đổi lề lối làm việc. Đổi mới lề lối làm việc, thực trạng của việc sửa đổi lề lối làm việc, ý nghĩa đổi mới lề lối làm việc, cần sửa đổi lề lối làm việc,... là những nội dung chính trong chuyên đề Sửa đổi lề lối làm việc. Mời các bạn cùng tham khảo.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/sinh-hoat-chuyen-de-sua-doi-le-loi-lam-viec-9vu8tq.html

Nội dung

Tài liệu Miễn Phí chia sẽ đến mọi người tài liệu Sinh hoạt chuyên đề: Sửa đổi lề lối làm việcTài liệu Sinh hoạt chuyên đề: Sửa đổi lề lối làm việc thuộc danh mục ,Khoa Học Xã Hội,Lịch sử Đảng được giới thiệu bởi lichsudang đến thành viên nhằm mục đích học tập , thư viện này đã chia sẽ vào chuyên mục ,Khoa Học Xã Hội,Lịch sử Đảng , có tổng cộng 3 trang , thuộc file DOC, cùng danh mục Sinh hoạt sửa đổi lề lối làm việc, Chuyên đề sửa đổi lề lối làm việc, Sửa đổi lề lối làm việc, Lề lối làm việc, Thực trạng sửa đổi lề lối làm việc, Ý nghĩa đổi mới lề lối làm việc : Đổi mới lề lối làm việc, thực trạng của việc sửa đổi lề lối làm việc, ý nghĩa đổi mới lề lối làm việc, cần sửa đổi lề lối làm việc,, cho biết thêm là các nội dung chính trong chuyên đề Sửa đổi lề lối làm việc,còn cho biết thêm Mời những bạn cùng tham khảo, cho biết thêm ĐẢNG ỦY Y TẾ CHI BỘ DÂN SỐ *** ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Ngã Năm, ngày 22 tháng 07 năm 2014 SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “ Sửa đổi lề lối làm việc” 1, ngoài ra Đổi mới lề lối làm việc: Trong thực hiện nhiệm vụ mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên, đoàn tụ và nhân dân làm sao đi nữa thì cũng ko tránh khỏi sai sót nên chúng ta phải Sửa đổi lối làm việc cho phù hợp của từng bộ phận chuyên môn quản lý,còn cho biết thêm Sửa đổi lề lối làm việc bao gồm sửa đổi cả cách nhận thức vấn đề (nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ), cách công ty thực hiện, thời trang, phương pháp làm việc, nói thêm Sửa đổi lối làm việc sẽ giúp cho Đả
ĐẢNG ỦY Y TẾ CHI BỘ DÂN SỐ *** ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Ngã Năm, ngày 22 tháng 07 năm 2014 SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “ Sửa đổi lề lối làm việc” 1. Đổi mới lề lối làm việc: Trong thực hiện nhiệm vụ mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và nhân dân làm thế nào đi nữa thì cũng không tránh khỏi sai sót nên chúng ta phải Sửa đổi lối làm việc cho phù hợp của từng bộ phận chuyên môn quản lý. Sửa đổi lề lối làm việc bao gồm sửa đổi cả cách nhận thức vấn đề (nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ), cách tổ chức thực hiện, phong cách, phương pháp làm việc. Sửa đổi lối làm việc sẽ giúp cho Đảng ta hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn và hoạt động có hiệu quả. Sửa đổi lề lối làm việc là một biện pháp giúp cho Đảng ta lớn mạnh không ngừng; là một trong những biện pháp giúp cán bộ, đảng viên khắc phục những sai lầm, khuyết điểm. 2. Ý Nghĩa: Sửa đổi lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là biện pháp hết sức quan trọng, có ý nghĩa thiết thực nhằm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Việc sửa đổi cách thức, phương thức, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên có ảnh hưởng quyết định đến hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Sửa đổi lối làm việc theo tư tưởng của Bác Hồ sẽ góp phần khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống... của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay. 3. Thực trạng của việc Sửa đổi lề lối làm việc: Hiện nay cơ quan, chi bộ và đoàn thể đã đổi mới tác phong làm việc theo hướng khoa học, hiệu quả và quần chúng; góp phần định hướng dư luận và tạo nên trào lưu đổi mới lề lối làm việc đội ngũ cán bộ. Cán bộ lãnh đạo cấp trên đi cơ sở bớt hình thức, lễ nghi mà đến tận nhà dân để trao đổi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của dân ngày càng nhiều. Nhiều cán bộ, lãnh đạo các bộ phận chuyên môn chủ động tham gia đối thoại với dân, lắng nghe và giải quyết thấu đáo các vấn đề người dân quan tâm, trăn trở. Cơ quan đã cử cán bộ trực tiếp giám sát và nắm vững tình hình, từ đó có những biện pháp xác đáng giải quyết những vướng mắc, tồn tại ở cơ sở. Đó tác phong công tác của cán bộ, nó có sức lan tỏa và khơi dậy tinh 1 thần, trách nhiệm của nhiều cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ, xứng đáng là "công bộc" của dân. Những biểu hiện, hiện tượng tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp hiện nay có một phần nguyên nhân từ chính việc chậm và không đổi mới lề lối làm việc theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh những việc làm được thì còn một số hạn chế như tuyên truyền, vận động đến đối tượng, hộ gia đình và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản đến người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc để được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. 4. Cần sửa đổi lề lối làm việc: Lề lối làm việc liên quan đến tác phong, phương pháp làm việc của người cán bộ, đảng viên nên có thể thay đổi, chỉnh sửa thông qua giáo dục, rèn luyện. Lề lối làm việc thể hiện bằng những biểu hiện hành vi trong cuộc sống và công tác, nên được đồng chí, đồng đội và quần chúng nhìn nhận, đánh giá hằng ngày. Bởi vậy, việc sửa đổi lề lối làm việc phải dựa trên kết quả của phê bình và tự phê bình. Mỗi cán bộ, đảng viên phải liên tục tự soi mình vào tập thể, điều chỉnh lối làm việc của bản thân theo lề lối chung của tập thể và hướng đến mục tiêu cao nhất là phục vụ nhân dân. Với tổ chức, cần bám sát tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, gắn với thực hiện Chị thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", mà trước hết là tổ chức có hiệu quả đợt tự phê bình và phê bình, làm cơ sở đẩy mạnh việc sửa đối lề lối làm việc. Sửa đổi lề lối làm việc phải bắt đầu từ sửa đổi nhận thức, thay đổi cách làm, điều chỉnh hành vi công tác, thói quen làm việc không phù hợp, kém hiệu quả. Đó là công việc cụ thể để mỗi người hoàn thiện năng lực, phẩm chất của bản thân; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. 5/ Bí thư chi bộ kết luận: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 2 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 3 ... - tailieumienphi.vn 984535

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm