Tài liệu miễn phí Lịch sử Đảng

Download Tài liệu học tập miễn phí Lịch sử Đảng

Đề tài: Phân tích chứng minh vai trò của Đảng 1945-1946

Bài thuyết trình có nội dung trình bày: Hoàn cảnh đất nước sau cách mạng tháng 8, chủ trương kháng chiến kiến quốc của Đảng,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:29:40 AM +00:00

Bài thuyết trình: Kinh tế nông nghiệp

Nội dung chính của bài báo cáo: Kinh tế nông nghiệp trước thời kỳ đổi mới, kinh tế nông nghiệp sau thời kỳ đổi mới và đưa ra hướng phấn đấu kinh tế nông nghiệp. Tài liệu dành cho các bạn đang học môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:29:39 AM +00:00

Câu hỏi bài tập ôn thi môn: Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

Câu hỏi bài tập ôn thi môn Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam cung cấp cho các bạn 10 câu hỏi bài tập có hướng dẫn lời giải về cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng trong giai đoạn 1939-1945,...

8/30/2018 5:02:43 AM +00:00

Bài giảng Bài 3: Công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ cơ sở

Một số vấn đề chung về công tác tư tưởng, một số vấn đề về nghiệp vụ công tác tư tưởng là những nội dung chính trong bài giảng bài 3 Công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt thông tin chi tiết.

8/30/2018 5:02:40 AM +00:00

160 câu hỏi bài tập ôn thi môn: Đường lối (Có đáp án)

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn tập môn Đường lối, mời các bạn cùng tham khảo nội dung 160 câu hỏi bài tập ôn thi môn Đường lối dưới đây. Nội dung tài liệu gồm 160 câu hỏi bài tập có đáp án, hy vọng tài liệu sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới.

8/30/2018 5:02:39 AM +00:00

Bài giảng Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

Bài giảng Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng trình bày về hoàn cảnh lịch sử trước khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước và cuộc vận động thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, ý nghĩa lịch sử. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

8/30/2018 5:00:30 AM +00:00

Phân tích quan điểm của Đảng lấy phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững

Nhằm giúp các bạn đang học môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình học tập và ôn thi, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Phân tích quan điểm của Đảng lấy phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

8/30/2018 4:58:31 AM +00:00

50 câu hỏi trắc nghiệm môn: Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi môn Đường lối cách mạng, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu 50 câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam dưới đây. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

8/30/2018 4:58:29 AM +00:00

Một số câu hỏi nhận thức về Đảng (Có đáp án)

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu Một số câu hỏi nhận thức về Đảng dưới đây. Nội dung tài liệu gồm 5 câu hỏi bài tập có hướng dẫn lời giải, hy vọng tài liệu giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

8/30/2018 4:57:03 AM +00:00

Ngân hàng câu hỏi ôn tập môn: Đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình học tập ôn thi môn Đường lối cách mạng, mời các bạn cùng tham khảo ngân hàng câu hỏi ôn tập môn Đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam dưới đây. Nội dung tài liệu gồm 101 câu hỏi bài tập. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới.

8/30/2018 4:56:53 AM +00:00

Sinh hoạt chuyên đề: Nêu cao tinh thần trách nhiệm

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý nghĩa việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực trạng của việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, viên chức cơ quan theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là những nội dung chính trong bài sinh hoạt chuyên đề Nêu cao tinh thần trách nhiệm. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

8/30/2018 4:54:43 AM +00:00

Sinh hoạt chuyên đề: Gắn bó với nhân dân

Mời các bạn cùng tham khảo bài sinh hoạt chuyên đề Gắn bó với nhân dân dưới đây để nắm bắt được những nội dung về gắn bó với nhân dân, ý nghĩa của việc gắn bó với nhân dân, thực trạng của việc gắn bó với nhân dân, cần phải gắn bó với nhân dân của cán bộ, đảng viên, viên chức cơ quan theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,...

8/30/2018 4:54:43 AM +00:00

Sinh hoạt chuyên đề: Sửa đổi lề lối làm việc

Đổi mới lề lối làm việc, thực trạng của việc sửa đổi lề lối làm việc, ý nghĩa đổi mới lề lối làm việc, cần sửa đổi lề lối làm việc,... là những nội dung chính trong chuyên đề Sửa đổi lề lối làm việc. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:54:43 AM +00:00

Nội dung sinh hoạt chuyên đề: Theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ đề về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, trách nhiệm công dân trước hết và bao trùm nhất là trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân. Cơ sở của việc nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh xuất phát từ quan niệm mỗi người đều có trách nhiệm trước Tổ quốc. Tham khảo chuyên đề Theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ đề về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân để hiểu hơn về vấn đề này.

8/30/2018 4:54:43 AM +00:00

Lịch sử Đảng bộ Bến Tre

Bến Tre đất và người, đảng bộ Bến Tre lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 – 1954 đảng bộ đảng cộng sản Việt Nam tỉnh Bến Tre ra đời lãnh đạo phong trào đấu tranh giành chính quyền 1930-1945, lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975,... là những nội dung chính trong tài liệu Lịch sử Đảng bộ Bến Tre. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:54:36 AM +00:00

Tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội IX đảng bộ tỉnh (Nhiệm kỳ 2010-2015)

tình hình và kết quả thực hiện n.quyết đại hội ix đảng bộ tỉnh, định hướng đến năm 2020 là những nội dung trong tài liệu Tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội IX đảng bộ tỉnh (Nhiệm kỳ 2010-2015). Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:54:36 AM +00:00

Bài thu hoạch lớp đối tượng Đảng - Dư Thị Hoan

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung Bài thu hoạch lớp đối tượng Đảng dưới đây để nắm bắt được đáp án và câu hỏi 2 câu hỏi bài tập về Đảng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn đang học về Đường lối Hồ Chí Minh.

8/30/2018 4:53:03 AM +00:00

Bài kiểm tra nhận thức chính trị năm 2015

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung Bài kiểm tra nhận thức chính trị năm 2015 dưới đây. Nội dung tài liệu giới thiệu đến các bạn câu hỏi bài tập về nhận thức chính trị. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

8/30/2018 4:53:00 AM +00:00

Đề cương ôn tập môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam (Năm 2015)

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu về Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, mời các bạn cùng tham khảo nội dung đề cương ôn tập môn "Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam" dưới đây. Nội dung đề cương gồm 8 câu hỏi có đáp án về hoàn cảnh ra đời và nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, nội dung chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng giai đoạn 1939 - 1945 và ý nghĩa của sự chuyển hướng chiến lược đó,... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

8/30/2018 4:50:59 AM +00:00

Câu hỏi ôn tập đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam

Tài liệu "Câu hỏi ôn tập đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam" sẽ giới thiệu tới các bạn 40 câu hỏi ôn tập về đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam. Hy vọng tài liệu sẽ hỗ trợ các bạn ôn tập tốt môn đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nắm bắt thông tin vấn đề. 

8/30/2018 4:50:50 AM +00:00

Bài tập Xây dựng Đảng

Tài liệu "Bài tập Xây dựng Đảng" sẽ giới thiệu tới các bạn các vấn đề chính về phân tích thực trạng và đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát Đảng hiện nay, đồng thời liên hệ ở Đẳng bộ đồng chí. Mời các bạn cùng tìm hiểu nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.  

8/30/2018 4:50:50 AM +00:00

Bài giảng Bài 2: Nhiệm vụ của chi ủy và công tác của Bí thư chi bộ

Bài giảng Bài 2: Nhiệm vụ của chi ủy và công tác của Bí thư chi bộ trình bày về nhiệm vụ của chi ủy; công tác của Bí thư chi bộ; một số nghiệp vụ chủ yếu về công tác đảng viên ở chi bộ. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Chính trị và những ngành có liên quan.

8/30/2018 4:47:22 AM +00:00

Bài giảng Phần 2: Nhiệm vụ của chi ủy và công tác của Bí thư chi bộ

Bài giảng Phần 2: Nhiệm vụ của chi ủy và công tác của Bí thư chi bộ giúp các bạn biết được nhiệm vụ của chi ủy; vai trò tiêu chuẩn của Bí thư chi bộ, nhiệm vụ của Bí thư chi bộ, Bí thư chi bộ cùng chi ủy chuẩn bị ra nghị quyết và triển khai thực hiện nghị quyết của chi bộ, công tác của bí thư chi bộ trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

8/30/2018 4:47:22 AM +00:00

Bài giảng Bài 8: Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở - Lê Văn Khuyên

Bài giảng Bài 8: Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở trình bày về hai nội dung chính đó là tổ chức cơ sở Đảng; công công tác xây dựng Đảng ở cơ sở và trách nhiệm của đảng viên. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

8/30/2018 4:47:22 AM +00:00

Bài giảng Bài 4: Công tác tổ chức của Chi bộ, Đảng bộ cơ sở - Lê Văn Khuyên

Bài giảng Bài 4: Công tác tổ chức của Chi bộ, Đảng bộ cơ sở do Lê Văn Khuyên biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về vị trí, vai trò công tác tổ chức của Chi bộ, Đảng bộ cơ sở và một số nội dung về công tác tổ chức ở Chi bộ, Đảng bộ cơ sở.

8/30/2018 4:47:22 AM +00:00

Bài giảng: Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam - Quách Thị Tươi

Bài giảng: Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam do Quách Thị Tươi biên soạn nhằm giúp các bạn nắm bắt được những kiến thức một số vấn đề chung về dân tộc; tình hình đặc điểm chủ yếu và mối quan hệ giữa các dân tộc ở nước ta; chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta; nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chính sách dân tộc.

8/30/2018 4:47:22 AM +00:00

Hội thi tìm hiểu 84 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tài liệu Hội thi tìm hiểu 84 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giới thiệu tới các bạn những câu hỏi và trả lời với nội dung về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

8/30/2018 4:47:13 AM +00:00

Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 1 cung cấp cho các bạn những kiến thức về nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, sự ra đời và quá trình đấu tranh giành chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một trong những môn học cơ sở bắt buộc với nhiều chuyên ngành vì vậy mời các bạn tham khảo giáo trình để bổ sung thêm kiến thức về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cho mình.

8/30/2018 4:45:32 AM +00:00

Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trình bày về Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945- 1954), lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quá trình quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc, những thắng lợi lịch sử và bài học kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng của Đảng.

8/30/2018 4:45:32 AM +00:00