Sách Test your business vocabulary in use

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 6 | Lần xem: 39 | Page: 99 | FileSize: 14.50 M | File type: PDF
of x

Sách Test your business vocabulary in use. Test Your Business Vocabulary in Use is a set of 66 tests based on the key corpus informed vocabulary highlighted in Business Vocabulary in Use. There is a clear one-page test for each unit of the parent book and a user-friendly answer key which enables learners to check their answers accurately. The scoring system provides the self-study learner with immediate feedback on their progress. The book contains both British and American English and is ideal for self-study or to complement classroom study..... Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/sach-test-your-business-vocabulary-in-use-16g2tq.html

Nội dung


... - tailieumienphi.vn 686843