Tài liệu miễn phí Tiếng Anh thương mại

Download Tài liệu học tập miễn phí Tiếng Anh thương mại

Tổng hợp 824 thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng - Kiến trúc - Cầu đường

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Tổng hợp 824 thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng - Kiến trúc - Cầu đường để nắm chi tiết các thuật ngữ, cụm từ trong tiếng Anh, hỗ trợ quá trình học tập và nghiên cứu.

10/4/2021 9:19:16 PM +00:00

Tiếng Anh cho trường nghề: Phần 2

Cuốn sách Tiếng Anh cho học sinh các trường dạy nghề” bao gồm các bài học thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau, thông qua đó học sinh có thể luyện tập và nâng cao các kỹ năng về đọc hiểu hội thoại, viết câu, ngữ pháp, từ vựng, nghe,... Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 của cuốn sách sau đây để biết thêm nội dung chi tiết.

5/22/2021 3:50:30 AM +00:00

Tiếng Anh cho trường nghề: Phần 1

Cuốn sách Tiếng Anh cho học sinh các trường dạy nghề được biên soạn cho học sinh các trường dạy nghề dài hạn. Mục tiêu của cuốn sách nhằm phát triển và nâng cao kiến thức kỹ năng, phương pháp học tập và ý thức sử dụng ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng để phục vụ quá trình học tập chuyên môn, mở mang kiến thức xã hội và ứng dụng. Nội dung sách gồm có 4 Units với 33 bài học. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của cuốn sách sau đây để biết thêm nội dung chi tiết.

5/22/2021 3:49:57 AM +00:00

Các thuật ngữ tiếng Anh - Ký hiệu chuyên ngành Điện

Các thuật ngữ tiếng Anh - Ký hiệu chuyên ngành Điện cung cấp đến các bạn với 233 thuật ngữ tiếng Anh ngành Điện và các kỹ hiệu hỗ trợ các bạn trong quá trình học tập và nghiên cứu. Để nắm chi tiết hơn nội dung các thuật ngữ này, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

5/21/2021 9:01:18 PM +00:00

Ứng dụng một số phương pháp học tích cực và kiểm tra đánh giá tại lớp học tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế thương mại

Vấn đề dạy và học tiếng Anh chuyên ngành hay ESP là vấn đề đã được đề cập và bàn luận từ nhiều năm nay giữa các nhà giáo học pháp, ngôn ngữ học và chuyên ngành. Bài viết tập trung vào việc giới thiệu một số phương pháp học và kiểm tra đánh giá tích cực đã áp dụng trong giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành.

5/21/2021 8:18:59 PM +00:00

Giáo trình môn học Anh văn chuyên ngành Kế toán (Nghề: Kế toán doanh nghiệp)

Giáo trình “English for accounting” gồm 18 bài với thời lượng 60 tiết được sử dụng làm phương tiện giảng dạy cho giáo viên và học tập cho sinh viên. Giáo trình được sắp xếp theo các chủ đề như: kinh tế, tiền tệ, tài chính - ngân hàng, kiểm toán, marketing và kinh doanh quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/20/2021 7:41:48 PM +00:00

3000 từ vựng tiếng Anh kinh tế

Tài liệu này được biên soạn nhằm thông tin đến các bạn với 3000 từ vựng tiếng Anh kinh tế, hỗ trợ trong quá trình học tập tiếng Anh, phục vụ cho chuyên ngành học tập. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết hơn nội dung.

5/20/2021 11:12:20 AM +00:00

Tài liệu dạy học môn Tiếng Anh (Trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp)

Tài liệu dạy học môn tiếng Anh trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp bao gồm 08 đơn vị bài học (unit). Mỗi đơn vị bài học gồm các phần sau: Warm up, Vocabulary, Grammar focus, Listening, Speaking, Reading, Writing. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/20/2021 9:55:45 AM +00:00

Tài liệu dạy học môn Tiếng Anh (Trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng)

Tài liệu dạy học môn tiếng Anh trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng bao gồm 12 đơn vị bài học (unit). Mỗi đơn vị bài học gồm các phần sau: Warm up, Vocabulary, Grammar focus, Listening, Speaking, Reading, Writing. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/20/2021 9:55:20 AM +00:00

Giáo trình môn học/mô đun: Tiếng Anh chuyên ngành (Nghề: Nghiệp vụ nhà hàng): Phần 2

Giáo trình môn học/mô đun: Tiếng Anh chuyên ngành (Nghề: Nghiệp vụ nhà hàng): Phần 2 sẽ bao gồm các bài học từ unit 8 đến unit 12 với các chủ đề về: Taking order for desserts, drinks, breakfast, complaints, giving the bill & seeing off. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/20/2021 9:43:25 AM +00:00

Giáo trình môn học/mô đun: Tiếng Anh chuyên ngành (Nghề: Nghiệp vụ nhà hàng): Phần 1

Tiếng Anh chuyên ngành nhà hàng là một trong những mô đun chuyên ngành được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các môn học chung, là một môn học bắt buộc với vai trò là một công cụ tạo điều kiện cho sinh viên hoà nhập với cộng đồng quốc tế và khu vực, hoà nhập kinh tế thị trường thế giới. Các bài học trong giáo trình này đều có nội dung liên quan, theo thứ tự nhất định bao trùm hầu hết từ vựng, cụm từ, thuật ngữ chuyên ngành và các cấu trúc c u thường được sử dụng phổ biến trong nhà hàng, giúp người học tự tin giao tiếp, trao đổi và nói chuyện với khách một cách chuyên nghiệp về các tình huống giao tiếp trong nhà hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/20/2021 9:43:07 AM +00:00

Business English course book - Teachers resource book

Ebook Ebook Intermediate Market leader business English teachers resource book is an extensive business English course designed to bring the real world of international business into the language-teaching classroom. It has been developed in association with the Financial Times, one of the world's leading sources of professional information, to ensure the maximum range and authenticity of international business content.

3/18/2021 1:57:42 AM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Tiếng Anh thương mại 1 ( Business English 1)

Đề cương chi tiết học phần Tiếng Anh thương mại 1 ( Business English 1) sẽ thông tin đến các bạn thông tin chung về môn học; mục tiêu môn học; tóm tắt nội dung chương trình học; một số yêu cầu của môn học, nhiệm vụ của sinh viên và cách thức đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

3/17/2021 9:59:15 AM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Tiếng Anh thương mại 2 (Busines English 2)

Để nắm chi tiết nội dung, thời gian, các yêu cầu, thang điểm của học phần Pháp luật về lĩnh vực xã hội và có phương pháp chủ động trong học tập, mời các bạn cùng tham khảo Đề cương chi tiết học phần Tiếng Anh thương mại 2 (Busines English 2)

3/17/2021 9:59:03 AM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Dịch nói trong kinh doanh (Business Interpretation)

Đề cương chi tiết học phần Dịch nói trong kinh doanh (Business Interpretation) được biên soạn nhằm hỗ trợ giảng viên nắm được phân bố chương trình, lịch trình giảng dạy môn học này từ đó xây dựng các tiết học hiệu quả hơn.

3/17/2021 9:58:48 AM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Dịch viết trong kinh doanh (Written Business Translation)

Mời các bạn cùng tham khảo Đề cương chi tiết học phần Dịch viết trong kinh doanh (Written Business Translation) để nắm chi tiết thời gian, tóm tắt nội dung, thang điểm, các thang điểm để có phương pháp học tập chủ động và hiệu quả hơn.

3/17/2021 9:58:41 AM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Tiếng Anh thương mại 3 ( Business English 3)

Đề cương chi tiết học phần Tiếng Anh thương mại 3 ( Business English 3) trình bày thông tin chung về học phần, mục tiêu của học phần, mô tả tóm tắt nội dung học phần, nội dung và lịch trình giảng dạy, nhiệm vụ của người học, đánh giá kết quả học tập.

3/17/2021 9:58:34 AM +00:00

Lesson English for Law: Writing 2

Lesson English for Law: Writing 2 is designed to provide you with 4 lessons time management; calendars; document retention; legal billing. Help you practice your English writing skills more effectively, apply to the study of Law.

12/29/2020 8:23:12 PM +00:00

Lesson English for Law: Speaking 2

Lesson English for Law: Speaking 2 is designed to provide you with 4 lessons time management; calendars; document retention; legal billing.

12/29/2020 8:22:56 PM +00:00

Lesson English for Law – Reading 2

Lesson English for Law – Reading 2 with the theme document retention; important documents people keep for a long time include; birth and marriage certificates, driving licenses, degree certificates and other qualifications, financial and medical records....

12/29/2020 8:21:36 PM +00:00

Sử dụng hoạt động nhóm để tăng cường tính tích cực và chủ động trong các giờ học tiếng Anh của sinh viên không chuyên tiếng Anh năm thứ nhất trường Đại học Thương mại Hà Nội

Nghiên cứu này tìm hiểu tác dụng của các hoạt động nhóm trong giờ học Tiếng Anh đối với sinh viên năm thứ nhất, ở trường Đại học Thương Mại. Nghiên cứu cũng nhằm tìm ra các qui trình tổ chức hoạt động nhóm mà các giáo viên thường áp dụng trong giờ Tiếng Anh và mong muốn của sinh viên về việc tổ chức hoạt động nhóm, từ đó so sánh cách thức tổ chức của giáo viên với mong muốn của sinh viên về các hoạt động nhóm.

12/29/2020 2:16:31 PM +00:00

Students’ pragmatic awareness and implications for English classroom teaching at Thuong Mai University

This study was carried out to examine Thuong Mai non-English major students’ awareness of two speech acts of requesting and greeting, their pragmalinguistic and sociopragmatic understanding based on these speech acts. The participants were 5 Americans and 50 non-English major freshmen at Thuong Mai University (TMU).

12/29/2020 2:15:24 PM +00:00

Mô hình cấu trúc thể loại và các chiến lược soạn thảo thư tín thương mại tiếng Anh

Trên cơ sở lý thuyết thể loại và mô hình tiềm năng cấu trúc thể loại của Hasan (1989), bài viết này sẽ khảo sát, nhận diện một số mô hình thể loại thư tín, trên cơ sở đó đúc kết các nguyên tắc, chiến lược viết thư tín thương mại tiếng Anh nhằm nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy môn học này.

12/29/2020 2:12:39 PM +00:00

Danh sách các tiền tố và hậu tố trong Tiếng Anh y khoa

Tài liệu thông tin đến các bạn danh sách các tiền tố và hậu tố trong Tiếng Anh y khoa, giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu phục vụ học tập.

12/29/2020 8:35:50 AM +00:00

800 từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành Cơ khí

Tài liệu được tổng hợp với 800 từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành Cơ khí được trình bày theo thứ tự bảng chữ cái giúp các bạn dễ dàng tra cứu phục vụ học tập và nghiên cứu.

12/28/2020 2:21:31 PM +00:00

Từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành Cơ khí

Tài liệu cung cấp với hơn 110 từ vựng Tiếng Anh dùng trong chuyên ngành Cơ khí, giúp các bạn sinh viên, những người đi làm dễ dàng theo dõi, bổ trợ cho học tập, nghiên cứu và làm việc.

12/28/2020 2:20:33 PM +00:00

Bài giảng Anh văn chuyên ngành Xây dựng

Bài giảng Anh văn chuyên ngành Xây dựng cung cấp với 3 bài học đó là the construction industry; technical drawing; basic math, numbers and shapes giúp các bạn sinh viên tìm hiểu và nắm chắc hơn những thuật ngữ tiếng Anh trong xây dựng như bản vẽ kĩ thuật, toán học cơ bản, số và hình dạng.

9/24/2020 5:29:41 PM +00:00

Đề thi Tiếng Anh giao tiếp trong doanh nghiệp (Exam in English for business communication) - Đề 5

Mời các bạn cùng tham khảo đề thi Tiếng Anh giao tiếp trong doanh nghiệp (Exam in English for business communication) - Đề 5 để hỗ trợ cho các bạn sinh viên trong quá trình học tập và ôn luyện, nâng cao kỹ năng giao tiếp bằng Tiếng Anh.

9/24/2020 3:31:18 PM +00:00

Đề thi Tiếng Anh giao tiếp trong doanh nghiệp (Exam in English for business communication) - Đề 3

Đề thi Tiếng Anh giao tiếp trong doanh nghiệp (Exam in English for business communication) - Đề 3 thông tin đến các bạn sinh viên gồm những bài tập trắc nghiệm và tự luận có kèm theo đáp án, hỗ trợ cho quá trình học tập.

9/24/2020 3:31:12 PM +00:00

Đề thi Tiếng Anh giao tiếp trong doanh nghiệp (Exam in English for business communication) - Đề 2

Đề thi Tiếng Anh giao tiếp trong doanh nghiệp (Exam in English for business communication) gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm và phần thi tự luận như, đọc, nghe, viết... Giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo trong việc học giao tiếp bằng Tiếng Anh trong doanh nghiệp.

9/24/2020 3:31:06 PM +00:00