of x

Những câu nói tiếng Anh thông dụng trong cuộc sống hàng ngày - phần 1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 7 | FileSize: 0.17 M | File type: PDF
1 lần xem

Những câu nói tiếng Anh thông dụng trong cuộc sống hàng ngày - phần 1. Những câu nói tiếng Anh thông dụng trong cuộc sống hàng ngày .Tiếng Anh cũng giống như tiếng việt, có rất nhiều kiểu nói lóng. nói gọn. Có những câu dịch nó rất phức tạp, nhưng sự thật nó lại rất đơn giản. Dưới đây là một số câu tiếng Anh thường dùng hàng ngày:. Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/nhung-cau-noi-tieng-anh-thong-dung-trong-cuoc-song-hang-ngay-phan-1-5yu5tq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin chia sẽ đến bạn đọc thư viện Những câu nói tiếng Anh thông dụng trong cuộc sống hàng ngày - phần 1.Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Kỹ năng đọc tiếng Anh đưa vào cho mình.Xin mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo ,Thư viện Những câu nói tiếng Anh thông dụng trong cuộc sống hàng ngày - phần 1 trong thể loại ,Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Kỹ năng đọc tiếng Anh được giới thiệu bởi bạn kynangdoctienganh tới mọi người nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã đưa vào danh mục Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Kỹ năng đọc tiếng Anh , có tổng cộng 7 trang , thuộc thể loại .PDF, cùng chủ đề còn có tiếng anh,học tiếng anh,bí quyết học tiếng anh,quy tắc học tiếng anh,giao tiếp tiếng anh thường ngày ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Những câu nói tiếng Anh thông dụng trong đời sống hàng ngày, tiếp theo là Tiếng Anh cũng giống như tiếng việt, có hầu hết kiểu nói lóng, thêm nữa nói gọn, thêm nữa Có các câu dịch nó rất phức tạp, nhưng sự thật nó lại rất đơn thuần, nói thêm là Dưới đây là một số câu tiếng Anh thường sử dụng hàng ngày: Những câu nói tiếng Anh thông dụng trong đời sống hàng ngày, ngoài ra Tiếng Anh cũng giống như tiếng việt, có hầu hết kiểu nói lóng, thêm nữa nói gọn, tiếp theo là Có các câu dịch nó rất phức tạp, nhưng sự thật nó lại rất đơn thuần, cho biết thêm Dưới đây là một số câu tiếng Anh thường sử dụng hàng ngày: 1, cho biết thêm After you, cho biết thêm : Mời ngài trước, nói thêm là Là câu nói khách sáo, sử dụng khi ra/ vào cửa, lên xe,… 2, kế tiếp là I just couldn’t help it, ngoài ra Tôi ko khiên chế được / Tôi ko nhịn nổi… Câu nói hay ho này sử dụng trong các trường hợp nào?, cho biết thêm eg: I was deeply moved by the film and I cried and cried, kế tiếp là I just couldn’t help it, nói thêm là 3, ngoài ra Don’t take it to heart, thêm nữa Đừng để bụng/ Đừng
  1. Những câu nói tiếng Anh thông dụng trong cuộc sống hàng ngày
  2. Tiếng Anh cũng giống như tiếng việt, có rất nhiều kiểu nói lóng. nói gọn. Có những câu dịch nó rất phức tạp, nhưng sự thật nó lại rất đơn giản. Dưới đây là một số câu tiếng Anh thường dùng hàng ngày: 1. After you.: Mời ngài trước. Là câu nói khách sáo, dùng khi ra/ vào cửa, lên xe,… 2. I just couldn’t help it. Tôi không kiềm chế được / Tôi không nhịn nổi… Câu nói hay ho này dùng trong những trường hợp nào?
  3. eg: I was deeply moved by the film and I cried and cried. I just couldn’t help it. 3. Don’t take it to heart. Đừng để bụng/ Đừng bận tâm eg: This test isn’t that important. Don’t take it to heart. 4. We’d better be off. Chúng ta nên đi thôi It’s getting late. We’d better be off . 5.Let’s face it. Hãy đối mặt đi / Cần đối mặt với hiện thực Thường cho thấy người nói không muốn né tránh khó khăn. eg: I know it’s a difficult situation. Let’s face it, OK? 6. Let’s get started. Bắt đầu làm thôi Nói khi khuyên bảo: Don’t just talk. Let’s get started. 7. I’m really dead. Tôi mệt chết đi được Nói ra cảm nhận của mình: After all that work, I’m really dead.
  4. 8. I’ve done my best. Tôi cố hết sức rồi 9. Is that so? Thật thế sao? / Thế á? Biểu thị sự kinh ngạc, nghi ngờ của người nghe 10. Don’t play games with me! Đừng có giỡn với tôi. 11. I don’t know for sure. Tôi cũng không chắc Stranger: Could you tell me how to get to the town hall? Tom: I don’t know for sure. Maybe you could ask the policeman over there.
  5. 12. I’m not going to kid you. Tôi đâu có đùa với anh Karin: You quit the job? You are kidding. Jack: I’m not going to kid you. I’m serious. 13. That’s something. Quá tốt rồi / Giỏi lắm A: I’m granted a full scholarship for this semester. B: Congratulations. That’s something. 14. Brilliant idea! Ý kiến hay! / Thông minh đấy! 15. Do you really mean it? Nói thật đấy à? Michael: Whenever you are short of money, just come to me. David: Do you really mean it? 16. You are a great help. Bạn đã giúp rất nhiều
  6. 17. I couldn’t be more sure. Tôi cũng không dám chắc 18. I am behind you. Tôi ủng hộ cậu A: Whatever decision you’re going to make, I am behind you. 19. I’m broke. Tôi không một xu dính túi 20. Mind you! Hãy chú ý! / Nghe nào! (Có thể chỉ dùng Mind.) eg: Mind you! He’s a very nice fellow though bad-tempered. 21. You can count on it. Yên tâm đi / Cứ tin như vậy đi A: Do you think he will come to my birthday party? B: You can count on it. 22. I never liked it anyway. Tôi chẳng bao giờ thích thứ này
  7. Khi bạn bè, đồng nghiệp làm hỏng cái gì của bạn, có thể dùng câu nói này để họ bớt lúng túng hay khó xử: Oh, don’t worry. I’m thinking of buying a new one. I never liked it anyway 23. That depends. Tuỳ tình hình thôi eg: I may go to the airport to meet her. But that depends. Congratulations.Chúc mừng 24. Thanks anyway. Dù sao cũng phải cảm ơn cậu Khi có người ra sức giúp đỡ mà lại không nên chuyện, có thể dùng câu này để cảm ơn 25. It’s a deal. Hẹn thế nhé Harry: Haven’t seen you for ages. Let’s have a get-together next week. Jenny: It’s a deal.
844671

Sponsor Documents