Tài liệu miễn phí Kỹ năng đọc tiếng Anh

Download Tài liệu học tập miễn phí Kỹ năng đọc tiếng Anh

Một số hoạt động dạy học trước từ vựng (pre-teach vocabulry) nhằm phát triển kĩ năng đọc hiểu tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ

Nhận thấy mối quan hệ mật thiết giữa vốn từ vựng và năng lực đọc hiểu của người học, bài báo đề xuất một số hoạt động dạy học trước từ vựng nhằm phát triển kĩ năng đọc hiểu tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ gồm: Đoán nghĩa của từ dựa vào ngữ cảnh và điền vào chỗ trống, đọc định nghĩa và điền vào chỗ trống, nối động từ với danh từ, cung cấp định nghĩa dễ hiểu đối với sinh viên. Bài báo cũng đề xuất tiến trình dạy trước từ vựng cho một bài đọc hiểu.

10/18/2021 12:52:22 PM +00:00

Cải tiến mô hình gióng hàng trong dịch máy thống kê cặp ngôn ngữ Việt-Anh với kỹ thuật chia nhỏ từ

Bài viết trình bày việc đề xuất việc áp dụng kỹ thuật chia nhỏ từ đối với các câu tiếng Anh trước khi đưa vào gióng hàng trong hệ thống dịch máy Việt-Anh; Đề xuất thuật toán tạo bảng gióng hàng từ A* từ bảng A trước khi xây dựng mô hình dịch, giúp giữ nguyên chất lượng mô hình ngôn ngữ trong hệ thống dịch máy.

10/18/2021 12:50:13 PM +00:00

The impact of individualizing tasks on reading motivation and practices of university age Vietnamese non-majored EFL learners

The overarching purpose of this study was to measure how the sub-constructs of EFL reading motivation were influenced at both of their belief and action levels when the teacher gave more opportunity for the students to read and complete the tasks on their own purposes. Participants in this study were 70 students in 2 General English classes in a university in Ho Chi Minh City, Vietnam.

10/18/2021 12:39:18 PM +00:00

Challenges in speaking skills of students at B English center

This paper took the form of quantitative research with the use of a questionnaire. The statistical analyses showed that students at B English center had a number of challenges in English speaking skills, including pronunciation, listening, grammar and vocabulary.

10/18/2021 12:39:09 PM +00:00

Dạy học sáng tạo và ứng dụng vào kĩ năng nói tiếng Anh

Bài viết giới thiệu và phân tích khái niệm dạy học sáng tạo, đặc trưng của nó và sự ứng dụng của dạy học sáng tạo vào kĩ năng nói tiếng Anh. Bài viết cũng nêu ra một số khó khăn mà giáo viên và học sinh có thể gặp phải trong quá trình dạy học sáng tạo.

10/17/2021 1:19:05 AM +00:00

Phương pháp dạy học kĩ năng nói tiếng Anh cho sinh viên Trường Đại học Điện lực

Trong phạm vi bài viết, tác giả tìm hiểu thực trạng của việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập kĩ năng nói tiếng Anh của sinh viên và đưa ra một số gợi ý về phương pháp dạy học kĩ năng nói nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh trong nhà trường.

10/17/2021 1:02:48 AM +00:00

Xây dựng hoạt động nói ứng khẩu phù hợp với sinh viên tiếng Anh không chuyên trong Chương trình tiếng Anh Cơ sở

Bài viết cung cấp một cái nhìn tổng quan về kĩ năng nói ứng khẩu, cũng như đề xuất cách thức tiến hành hoạt động nói ứng khẩu và các tiêu chí đánh giá bài nói của sinh viên trong lớp học ngoại ngữ không chuyên. Ngoài ra, dựa trên những khó khăn của sinh viên khi nói ứng khẩu, tác giả bài viết đề xuất một vài gợi ý cho giảng viên khi tiến hành hoạt động này trên lớp.

10/17/2021 12:57:22 AM +00:00

Phát triển kĩ năng nói tiếng Anh cho sinh viên thông qua hoạt động Talkshow tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

Kĩ năng nói tiếng Anh là một kĩ năng quan trọng trong thời đại ngày nay nhưng đây cũng là một kĩ năng mà sinh viên khó thành thạo khi học ở bậc cao đẳng, đại học. Bài viết này tìm hiểu những khó khăn sinh viên thường gặp phải trong quá trình thực hành nói tiếng Anh và giới thiệu việc sử dụng Talkshow như một hoạt động nói để hỗ trợ sinh viên phát triển kĩ năng này.

10/17/2021 12:46:53 AM +00:00

Triển khai kĩ thuật nói bóng - Shadowing nhằm cải thiện khả năng phát âm cho sinh viên không chuyên tiếng Anh

Thông qua việc triển khai áp dụng kĩ thuật Shadowing cho sinh viên, tác giả mong muốn tìm hiểu ảnh hưởng của kĩ thuật này đối với việc cải thiện khả năng phát âm tiếng Anh của sinh viên. Sau cùng, tác giả đưa ra một số đề xuất về việc áp dụng kĩ thuật Shadowing trong dạy và học kĩ năng nói tiếng Anh.

10/17/2021 12:39:10 AM +00:00

Ảnh hưởng của hoạt động thuyết trình lên việc phát triển kĩ năng nói của học sinh

Bài viết tóm tắt nghiên cứu về ảnh hưởng của việc sử dụng hoạt động thuyết trình trong việc giảng dạy kĩ năng nói. Tác giả thực hiện nghiên cứu cải tiến trên 15 học sinh để phát triển kĩ năng nói cho học sinh tại lớp Family and friends 4 (FF4) tại Trung tâm Anh ngữ Dream Sky cũng như tìm hiểu thái độ của học sinh đối với việc sử dụng các hoạt động thuyết trình (OPA).

10/14/2021 12:42:02 AM +00:00

Những hiệu quả của Đọc chiến lược hợp tác trong kĩ năng đọc hiểu tiếng Anh

Bài viết khái quát và phân tích hiệu quả của Đọc chiến lược hợp tác (CSR) đối với khả năng đọc hiểu và thái độ đọc của sinh viên đang học tiếng Anh như một ngoại ngữ. Trên cơ sở đó, tác giả đã thực hiện nghiên cứu với 40 sinh viên (SV) năm thứ hai của Học viện Chính sách và Phát triển (APD) về việc áp dụng Đọc chiến lược hợp tác (CSR) trong kĩ năng đọc hiểu.

10/14/2021 12:41:55 AM +00:00

Những khó khăn khi thực hành kỹ năng nói tiếng Anh của sinh viên Dược K15 trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên, và đề xuất giải pháp

Nghiên cứu này khảo sát các khó khăn khi thực hành kỹ năng Nói tiếng Anh của sinh viên chuyên ngành Dược K15 của trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên ở các khía cạnh về mặt ngôn ngữ học, tâm lý học, môi trường học tập và sự ảnh hưởng từ phương pháp giảng dạy của giảng viên tiếng Anh.

10/11/2021 9:19:12 AM +00:00

Bài thi đọc theo định dạng khung năng lực ngoại ngữ bậc 6 dùng cho Việt Nam và các chiến lược làm bài thi đọc hiểu quả

Bài viết giới thiệu về bài thi đọc, một trong bốn phần thi của bài thi chứng chỉ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

10/9/2021 10:59:55 PM +00:00

Bài viết nói theo định dạng khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam và các chiến lược làm bài thi nói hiệu quả

Bài viết giới thiệu về bài thi nói, một trong bốn phần thi của bài thi chứng chỉ theo khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/9/2021 10:28:49 PM +00:00

Động cơ lựa chọn và sử dụng từ ngữ tiếng Anh chêm xen trong giao tiếp trên mạng của sinh viên Đại học Đà Nẵng từ góc nhìn ngôn ngữ học xã hội

Bài viết Động cơ lựa chọn và sử dụng từ ngữ tiếng Anh chêm xen trong giao tiếp trên mạng của sinh viên Đại học Đà Nẵng từ góc nhìn ngôn ngữ học xã hội góp phần làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý thuyết cũng như thực tiễn về phương ngữ xã hội, biến thể của ngôn ngữ giới trẻ trong cảnh huống ngôn ngữ trên mạng hiện đại, góp phần vào việc giữ gìn được sự trong sáng của tiếng Việt và giáo dục ngôn ngữ trong quá trình hội nhập toàn diện với thế giới.

10/5/2021 10:36:35 PM +00:00

Nâng cao kỹ năng giao tiếp cho người học tiếng Anh thông qua việc tìm hiểu chủ đề kiêng kỵ của người Mỹ

Ngôn ngữ cấm kỵ là những chủ đề không nên đề cập trong quá trình giao tiếp đối với bất cứ người nào mà ta tiếp xúc. Thực trạng hiện nay, các ứng xử trong giao tiếp dần có tính chất toàn cầu hóa, tuy nhiên nét đặc trưng của phong cách giao tiếp ở từng quốc gia vẫn còn là một điều cần quan tâm.

10/5/2021 10:35:36 PM +00:00

Sử dụng phương pháp làm việc nhóm để nâng cao kỹ năng nói cho sinh viên không chuyên tiếng Anh

Bài viết này sẽ trình bày những khó khăn mà sinh viên gặp phải khi học nói tiếng Anh và đề xuất “sử dụng phương pháp làm việc nhóm để nâng cao kỹ năng nói cho sinh viên không chuyên tiếng Anh” nhằm giảm bớt lo lắng và khuyến khích giao tiếp giữa các sinh viên khi học nói tiếng Anh.

10/3/2021 12:10:50 PM +00:00

Students’ awareness of using quizlet to improve English vocabulary

To reach a certain level of proficiency i Abstract n foreign language, learners have to possess not only proper grammar, but more important, sufficient lexical resources. As a result, vocabulary-building strategies and resources are gradually receiving greater attention from teachers and students alike.

10/2/2021 10:16:50 PM +00:00

Q skills for success listerning and speaking 2

Ebook Q:skills for success listening and speaking with topic why do people follow fashion trend; why are good manners important; how are games similar to real life; how important is cleanliness...

5/22/2021 5:56:36 AM +00:00

Chiến lược học kỹ năng nói môn tiếng Anh của sinh viên không chuyên (A1) Đại học Huế

Bài viết trình bày nghiên cứu khảo sát các chiến lược học kỹ năng nói được sử dụng bởi sinh viên tiếng Anh không chuyên ngữ đang theo học tiếng Anh cơ bản, cấp độ A1 tại Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

5/22/2021 2:17:28 AM +00:00

Một số biện pháp nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh cho học sinh tiểu học theo chương trình mới

Bài viết trình bày một số biện pháp nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh cho học sinh tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông mới, bao gồm: Tập cách phản xạ nhanh bằng Tiếng Anh, cách phát âm, sử dụng ngữ điệu khi nói, phát triển kỹ năng nói, quy trình luyện nói.

5/21/2021 8:05:48 PM +00:00

Nâng cao năng lực giảng dạy kĩ năng nói của giáo viên tiếng Anh tiểu học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới

Trong chương trình Giáo dục phổ thông mới, mục tiêu của chương trình Tiếng Anh là giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực giao tiếp thông qua việc rèn luyện các kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết và các kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp). Để đáp ứng mục tiêu này, giáo viên giảng dạy Tiếng Anh phổ thông nói chung và ở bậc học Tiểu học nói riêng cần trang bị cho mình không chỉ năng lực ngôn ngữ đáp ứng yêu cầu mà còn cả những phương pháp giảng dạy phù hợp nhằm giúp học sinh phát triển đồng đều 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, và đạt được khả năng giao tiếp tốt.

5/21/2021 8:05:35 PM +00:00

An investigation into learners’ attitudes towards training metacognitive strategies in reading comprehension

To this aim, a descriptive inquiry method was employed with 102 non-English major participants at the University of People’s Security. The main research tool used was an attitudinal questionnaire. The findings of this study indicated that the employment of an explicit strategy training model in teaching metacognitive strategies received positive attitudes from most of the participants. In addition, there was a statistical difference between the attitudes of learners with high-level and those with low-level reading proficiency.

5/21/2021 3:07:28 AM +00:00

Nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ năm III trường Đại học Đồng Tháp bằng phương pháp kể chuyện và chia sẻ tin tức

Qua nghiên cứu, việc học nhóm trao đổi thông tin, chuyện trò với nhau bằng tiếng Anh sẽ tạo nhiều cơ hội tương tác, giao tiếp cho người học, giúp họ có hứng thú, say mê và cơ hội ngang nhau khi chia sẻ với nhiều người. Ngoài ra, người học còn tiếp cận được nhiều cấu trúc ngữ pháp đa dạng trong từng ngữ cảnh khác nhau, cũng như cách dùng Anh ngữ trong môi trường giao tiếp với các phương tiện thực tế.

5/20/2021 10:32:28 PM +00:00

Định hướng rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên khoa Kinh tế trường Đại học Đồng Tháp

Bài viết trình bày kết quả khảo sát 100 sinh viên (SV) Khoa Kinh tế, Trường ĐH Đồng Tháp. Nội dung các câu hỏi trong bảng khảo sát tập trung về nhận thức của SV về vai trò quan trọng của kỹ năng nói/giao tiếp tiếng Anh trong môi kinh doanh, kinh tế thị trường, hội nhập khu vực và quốc tế.

5/20/2021 10:32:21 PM +00:00

Thực trạng rèn luyện kỹ năng phát âm tiếng Anh của sinh viên chuyên ngữ năm II trường Đại học Đồng Tháp và giải pháp Shadowing

Tiếng Anh được xem là chiếc chìa khóa đắc lực cho việc trao đổi thông tin và hội nhập quốc tế. Trong đó, kỹ năng nói chính là công cụ thông dụng, phổ biến và hữu ích nhất. Bài viết nêu lên thực trạng rèn luyện kỹ năng phát âm và đề xuất sử dụng phương pháp Shadowing để góp phần nâng cao kỹ năng phát âm tiếng Anh.

5/20/2021 10:32:07 PM +00:00

English-they gain practice and reading the news

Ebook Reading the news present news and features; opinion; business; technology, science and health, lifestyle. With Reading the News, students not only improve their ability to read newspapers in English-they gain practice that will help prepare them for TOEFL, TOEIC, and IELTS exams. Presenting 24 authentic articles on contemporary issues gleaned from the International Herald Tribune, Reading the News is an ideal way to encourage students to read English outside the classroom.

5/20/2021 12:31:34 PM +00:00

Thành ngữ, tục ngữ tiếng Anh - những điều lý thú và công việc chuyển ngữ của chúng ta

Người học tiếng Anh thường lý thú với việc chuyển ngữ để hiểu rõ nền văn hóa của một dân tộc. Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu và phân tích một số thành ngữ và tục ngữ, từ đó hình thành cách hiểu và chuyển ngữ cho phù hợp hay thuần Việt.

3/18/2021 7:26:52 PM +00:00

Nghiên cứu kĩ năng giao tiếp tiếng Anh của sinh viên năm cuối tại Đại học Thái Nguyên: Thực trạng và giải pháp

Bài viết xác định được tầm quan trọng đó, tác giả đã tiến hành nghiên cứu khảo sát thực trạng về kĩ năng giao tiếp của sinh viên, từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục. Đối tượng nghiên cứu là 350 sinh viên năm cuối tại một số trường đại học thuộc Đại học Thái Nguyên và được lựa chọn ngẫu nhiên bằng phương pháp lấy mẫu thuận tiện. Dữ liệu thu thập thông qua biểu mẫu quan sát, tần suất và tỉ lệ phần trăm được sử dụng để phân tích dữ liệu.

3/17/2021 12:18:14 PM +00:00

Sử dụng sự kết hợp từ để nâng cao khả năng nói tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngành

Bài báo này tìm hiểu năng lực sử dụng sự kết hợp từ trong khi thực hành nói tiếng Anh của sinh viên chuyên ngành sư phạm tiếng Anh năm thứ hai tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. Nghiên cứu nhằm mục đích tìm hiểu thực trạng khả năng thực hành nói tiếng Anh của sinh viên, tính hiệu quả của việc sử dụng sự kết hợp từ để nâng cao điểm thực hành nói cho sinh viên, những khó khăn gặp phải khi dạy sự kết hợp từ cho sinh viên và đề xuất những giải pháp để nâng cao tính hiệu của việc sử dụng sự kết hợp từ. Thực nghiệm được tiến hành khi sinh viên học tiết Nói của học phần Thực hành tiếng Anh 4.

3/17/2021 12:18:08 PM +00:00