Tài liệu miễn phí Kỹ năng đọc tiếng Anh

Download Tài liệu học tập miễn phí Kỹ năng đọc tiếng Anh

Từ tầm quan trọng của năng lực giao tiếp liên văn hóa đến việc xác định lại mục tiêu cho người học tiếng Anh ở Việt Nam

Bài viết đề cập tầm quan trọng của NLGTLVH, đồng thời giới thiệu một đường hướng giảng dạy ngôn ngữ mới: Giảng dạy ngôn ngữ liên văn hóa (GDNNLVH) cho người học tiếng Anh ở Việt Nam. Bên cạnh đó, bài viết còn trình bày một số chiến lược trong việc áp dụng GDNNLVH vào giảng dạy tiếng Anh ở Việt Nam, giúp nâng cao NLGTLVH của người học.

10/19/2020 6:38:11 PM +00:00

Evaluating the effectiveness of using think pair share strategy in improving the participation and confidence of non English majors in speaking lessons at Hai Phong University (HPU)

Think-Pair-Share strategy (TPS) is considered an effective strategy to help students improve their language skills. Therefore, the study was conducted to evaluate at evaluating its effectiveness in enhancing students’ participation and confidence for non-English majors at the faculty of Tourism in speaking lessons.

9/25/2020 1:07:11 AM +00:00

English majors’ low participation in English speaking classes – situation and suggested solutions

Student participation in class is crucial in the teaching and learning process because it ensures that real learning takes place. When students speak up in class, they learn to express their ideas in a way that others can understand. This article presents the reasons for their low participation and suggests some practical ways to get students involved in learning activities in class.

9/25/2020 1:06:46 AM +00:00

Thiết kế bài tập điền từ rèn luyện kĩ năng đọc hiểu trong dạy học hóa học bằng tiếng Anh ở trường trung học phổ thông

Thiết kế bài tập điền từ rèn luyện kĩ năng đọc hiểu trong dạy học hóa học bằng tiếng Anh ở trường trung học phổ thông

9/24/2020 5:36:23 PM +00:00

Phát âm phụ âm tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất ngành Giáo dục tiểu học, trường Đại học Tây Bắc - Lỗi phổ biến và hướng khắc phục

Bài viết nghiên cứu đã chỉ ra những lỗi phát âm phổ biến của sinh viên chuyên ngành giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Tây Bắc mắc phải khi phát âm những phụ âm /θ, δ, ʃ, ʒ, ʤ, ʧ/ trong tiếng Anh; nguyên nhân của những lỗi này và một số gợi ý cho việc khắc phục.

8/29/2020 2:01:55 AM +00:00

Cảm nhận của sinh viên về giảng viên giảng dạy các môn kỹ năng Tiếng ngành Ngôn ngữ Anh hình thức đào tạo Từ xa, Vừa làm Vừa học tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu này nhằm xem xét cảm nhận, đánh giá của sinh viên về các môn học “kỹ năng Tiếng” ngành Ngôn ngữ Anh hình thức đào tạo Từ xa, Vừa làm Vừa học tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu nhằm giúp cho giảng viên có căn cứ khoa học để nâng cao chất lượng giảng dạy các môn “kỹ năng Tiếng” từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh hình thức đào tạo Từ xa, Vừa làm Vừa học tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

8/29/2020 1:06:26 AM +00:00

Nghiên cứu thực trạng phát âm âm cuối dạng số nhiều của sinh viên năm nhất trường Đại học Hoa Lư và đề xuất giải pháp

Thông qua nghiên cứu việc phát âm âm cuối dạng số nhiều của sinh viên năm nhất ngành Giáo dục mầm non, trường Đại học Hoa Lư, bài báo mong muốn tìm ra những khó khăn mà sinh viên mới bước chân vào giảng đường đại học hay gặp phải khi phát âm âm cuối này.

8/28/2020 11:57:35 PM +00:00

Varieties of modern English and teaching English as a foreign language

As many variations of English have been emerged, learners of English are likely to be exposed to different varieties of English besides what is called “standard English”. Thus, scholars who are interested in English language teaching (ELT) have raised the issues of which varieties should be taken into consideration. This article provides a thorough insight into the presence of varieties of modern English and its effects on ELT.

8/28/2020 10:46:19 AM +00:00

Cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên không chuyên năm thứ nhất ở Học viện Cảnh sát Nhân dân trong thời kì cách mạng công nghiệp 4.0

Nghiên cứu đề cập tới một số khó khăn mà sinh viên không chuyên năm thứ nhất ở Học viện Cảnh sát Nhân dân gặp phải khi học kỹ năng nói và một số giải pháp để khắc phục những khó khăn đó trong thời kì cách mạng công nghiệp 4.0.

8/28/2020 9:25:28 AM +00:00

Use phrases for work and say it better in English

Ebook Say it better in English – Use phrases for work and every life goes over hundreds of common expressions and it also provides students with entertaining cartoon examples, quizzes, and games to help them learn the information present in the book.

7/8/2020 2:28:31 PM +00:00

Semantic features based on deduction of collocations of cognitive non-factive verbs and epistemic adverbs

Modality has been an interesting field to all linguists in the world for a long time because of its complexity and variety. Lexical devices showing modality consist of verbs, adjectives, adverbs, particles... especially among them are collocations of a cognitive non-factive verb (CNFV) and an epistemic adverb (EA).

7/8/2020 12:59:16 PM +00:00

Hiệu quả của làm việc nhóm trong dạy và học kỹ năng nói tiếng Anh cho học viên tại Học viện Hành chính Quốc gia

Làm việc nhóm là một phương pháp sư phạm khá phổ biến trong dạy và học các kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ, trong đó có kỹ năng nói. Đánh giá hiệu quả của làm việc nhóm trong thực tiễn dạy và học kỹ năng nói ngoại ngữ có đóng góp quan trọng nhằm cải thiện việc dạy và học, song việc này chưa được quan tâm nghiên cứu kỹ càng trong bối cảnh dạy và học ngoại ngữ tại Học viện Hành chính Quốc gia.

7/8/2020 12:20:38 PM +00:00

Sử dụng “Google dịch” để hỗ trợ thực hành dịch cho sinh viên chuyên ngữ năm thứ nhất – trường Đại học Hồng Đức

Bài viết này nhằm đưa ra cái nhìn thấu đáo nhất về vấn đề sử dụng công cụ “Google Dịch” trong việc hỗ trợ dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại để giúp cải thiện được khả năng dịch thuật của sinh viên chuyên ngữ năm thứ nhất trường Đại học Hồng nói riêng và của người học ngoại ngữ nói chung.

7/8/2020 11:30:44 AM +00:00

Hoạt dộng ngoại khóa trong học tập kỹ năng nói tiếng Anh ở trường đại học: Thực trạng và ý kiến phản hồi của sinh viên

Bài viết đề cập các khái niệm và ý nghĩa của HĐNK cũng như quan niệm mới của HĐNK trong việc tổ chức dạy kỹ năng Nói Tiếng Anh cho sinh viên, đồng thời miêu tả thực trạng việc sinh viên được tham gia hoạt động ngoại khóa (HĐNK) khi học kỹ năng Nói Tiếng Anh.

7/8/2020 11:29:37 AM +00:00

Khảo sát lỗi phát âm phụ âm đơn đầu tiếng Anh của sinh viên năm nhất trường Đại học Xây dựng Miền Trung

Trong quá trình rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh, phát âm đúng là một trong những việc tập luyện ban đầu nhằm tiến đến việc làm cho người khác hiểu được điều mà chúng ta muốn giao tiếp trực tiếp qua nghe nói. Vì thế, việc khảo sát lỗi phát âm của sinh viên vô cùng quan trọng nhằm tìm ra những biện pháp khắc phục những lỗi phát âm tiếng Anh giúp các em học tiếng Anh tốt hơn (bài viết có nghiên cứu thực nghiệm).

6/18/2020 1:55:47 PM +00:00

Sử dụng trò chơi ngôn ngữ trong giảng dạy tiếng Anh

Là giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn tiếng Anh tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, tôi hiểu bộ môn Tiếng Anh góp phần không nhỏ trong việc đầu tư kiến thức, mở rộng tầm hiểu biết của sinh viên để giao lưu với thế giới, nắm bắt những thông tin có giá trị, những công nghệ khoa học tiên tiến trên toàn thế giới.

6/18/2020 1:49:54 PM +00:00

Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giảng dạy và học tập môn ‘luyện âm’ cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại trường đại học ở Việt Nam

Bài viết trình bày các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giảng dạy và học tập môn ‘luyện âm’ cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại trường đại học ở Việt Nam.

3/30/2020 9:28:47 AM +00:00

The actual status of English club and solutions in enhancing its role and efficiency at Ho Chi Minh city University of Transport

In the effort to look for new methodologies in order to increase the quality of teaching English at Ho Chi Minh City University of Transport, the author realized the irreplaceable role of English club in creating an ideal environment to practice and apply the knowledge acquired from the classroom curriculum into the daily communication.

3/30/2020 6:39:57 AM +00:00

Cải thiện phát âm về âm nối và âm rút gọn của sinh viên không chuyên tại Trường Đại học Sài Gòn bằng các bài nhạc pop tiếng Anh

Phương pháp dạy phát âm về âm nối (liaisons) và âm rút gọn (elisions) qua nhạc pop tiếng Anh (English pop songs) sau 9 tuần thực nghiệm có khả năng cải thiện kỹ năng phát âm của sinh viên. Chủ thể nghiên cứu là nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. Mỗi nhóm là 30 sinh viên được chọn từ 423 sinh viên năm 2 hệ cao đẳng ngành Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Sài Gòn.

3/29/2020 9:45:43 PM +00:00

Xây dựng môi trường học tích cực nhằm tăng cường tính chủ động của sinh viên chuyên ngữ khi giao tiếp bằng tiếng Anh

Mục tiêu của nghiên cứu này là xây dựng môi trường học tích cực, giúp sinh viên chuyên ngữ tại một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh chủ động giao tiếp tiếng Anh.

3/29/2020 8:05:16 PM +00:00

Thực trạng việc học tiếng Anh giao tiếp du lịch của sinh viên ngành Việt Nam học trường Đại học Sài Gòn

Bài viết khảo sát thực trạng việc học Tiếng Anh giao tiếp du lịch của sinh viên ngành Việt Nam học trường Đại học Sài Gòn, từ đó, đề xuất một số biện pháp để cải thiện việc học của sinh viên đối với học phần này.

3/29/2020 7:57:05 PM +00:00

Tăng cường sự tham gia của sinh viên vào các hoạt động học tiếng Anh trong lớp học đông nhiều trình độ của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

Với mục đích điều tra nguyên nhân chính của việc sinh viên ít tham gia vào các hoạt động học tiếng Anh trong các lớp học đông, nhiều trình độ của sinh viên năm thứ nhất trường đại học Y Dược Thái Nguyên và đề xuất thực hiện một số giải pháp cho vấn đề này, nhóm nghiên cứu đã quyết định để thực hiện nghiên cứu sau đây theo các bước của nghiên cứu hành động được thiết kế bởi Mc Bride và Schotak (1989).

1/12/2020 5:09:33 AM +00:00

Từ ngữ vay mượn gốc Anh – Mỹ trong ngành kinh tế

Bài viết hướng tới làm rõ từ ngữ vay mượn gốc Anh – Mỹ trong ngành kinh tế với những xu hướng vay mượn cụ thể. Từ đó hướng tới sự chuẩn hóa ngôn ngữ trong vay mượn ở cộng đồng người sử dụng.

11/29/2019 8:25:56 PM +00:00

Thực trạng của việc áp dụng nghiên cứu hành động trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy kĩ năng đọc hiểu cho sinh viên học tiếng Anh chuyên ngành tại trường Đại học Cần Thơ

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm khảo sát sự hiểu biết của giảng viên (GV) và sinh viên (SV) trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) về nghiên cứu hành động (NCHĐ), qua đó xác định và phân tích các yếu tố ảnh hưởng của việc ứng dụng NCHĐ trong nâng cao chất lượng giảng dạy kĩ năng đọc hiểu (CLGDKNĐH) cho SV học tiếng Anh chuyên ngành (TACN) tại trường ĐHCT.

11/29/2019 12:53:42 PM +00:00

Factors influencing employee commitment through the mediator job satisfaction - a study of office staffs in Ho Chi Minh City

This paper examines the relationship between employee-related factors and employee commitment through the mediator job satisfaction of office employees in Ho Chi Minh City. The conceptual model is adapted from previous research and Herzberg’s two-factor theory.

11/29/2019 7:49:19 AM +00:00

The Worldwide trend of bilingual development and teaching English as second language

The article aims to make a glimpsed review on the worldwide trend of bilingual development which indicates that there are more second language speakers of English than native speakers and there are as many bilingual children as there are monolingual children.

11/29/2019 7:47:59 AM +00:00

Communicative English grammar teaching to high school learners in Vietnam

In Vietnamese high schools, English is mainly delivered in grammar translation method to ameliorate student achievement in grammar-oriented examinations. In a long term, students suffer from fatigue and failure to communicate properly. This research aimed to apply the communicative approach in grammar teaching to improve students’ communicative competence and enhance their interest in grammar lessons.

11/29/2019 7:47:04 AM +00:00

Improving EFL Vietnamese learners’ speaking ability through the 4/3/2 technique

Previous studies have showed the effects of different methods used in teaching the speaking skill in language classrooms in Vietnam. Yet not many language practitioners have focused on activities and techniques to improve EFL learners’ speaking fluency. This study looks at the use of the 4/3/2 technique in speaking classes.

10/17/2019 11:14:30 AM +00:00

Một số chiến thuật giúp sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội rèn luyện kỹ năng đọc tài liệu tiếng Anh

Bài viết này nhằm cung cấp cho sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội một số chiến thuật giúp họ đọc tài liệu tiếng Anh một cách hiệu quả như làm thế nào để trang bị vốn từ vựng, đoán nghĩa từ mới, xác định ý chính của đoạn văn, nội dung chính của toàn văn bản, tìm thông tin cần thiết cũng như tìm hiểu chi tiết một tài liệu.

9/16/2019 9:17:13 PM +00:00

Modeling teacher self-efficacy as a function of peer observation, administrative feedback, job satisfaction, and work enjoyment

This study used a large‐scale, international data set – the Organization for Economic Co‐ operation and Development (OECD) – Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2013, consist‐ ing of 14,583 teachers from 34 countries – to examine the manner in which feedback from administrators, time spent observing colleagues’ classes, job satisfaction, and work enjoyment predicted teachers’ instruc‐ tional self‐efficacy.

9/16/2019 8:50:35 PM +00:00