Tài liệu miễn phí Kỹ năng đọc tiếng Anh

Download Tài liệu học tập miễn phí Kỹ năng đọc tiếng Anh

Q skills for success listerning and speaking 2

Ebook Q:skills for success listening and speaking with topic why do people follow fashion trend; why are good manners important; how are games similar to real life; how important is cleanliness...

5/22/2021 5:56:36 AM +00:00

Chiến lược học kỹ năng nói môn tiếng Anh của sinh viên không chuyên (A1) Đại học Huế

Bài viết trình bày nghiên cứu khảo sát các chiến lược học kỹ năng nói được sử dụng bởi sinh viên tiếng Anh không chuyên ngữ đang theo học tiếng Anh cơ bản, cấp độ A1 tại Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

5/22/2021 2:17:28 AM +00:00

Một số biện pháp nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh cho học sinh tiểu học theo chương trình mới

Bài viết trình bày một số biện pháp nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh cho học sinh tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông mới, bao gồm: Tập cách phản xạ nhanh bằng Tiếng Anh, cách phát âm, sử dụng ngữ điệu khi nói, phát triển kỹ năng nói, quy trình luyện nói.

5/21/2021 8:05:48 PM +00:00

Nâng cao năng lực giảng dạy kĩ năng nói của giáo viên tiếng Anh tiểu học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới

Trong chương trình Giáo dục phổ thông mới, mục tiêu của chương trình Tiếng Anh là giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực giao tiếp thông qua việc rèn luyện các kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết và các kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp). Để đáp ứng mục tiêu này, giáo viên giảng dạy Tiếng Anh phổ thông nói chung và ở bậc học Tiểu học nói riêng cần trang bị cho mình không chỉ năng lực ngôn ngữ đáp ứng yêu cầu mà còn cả những phương pháp giảng dạy phù hợp nhằm giúp học sinh phát triển đồng đều 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, và đạt được khả năng giao tiếp tốt.

5/21/2021 8:05:35 PM +00:00

An investigation into learners’ attitudes towards training metacognitive strategies in reading comprehension

To this aim, a descriptive inquiry method was employed with 102 non-English major participants at the University of People’s Security. The main research tool used was an attitudinal questionnaire. The findings of this study indicated that the employment of an explicit strategy training model in teaching metacognitive strategies received positive attitudes from most of the participants. In addition, there was a statistical difference between the attitudes of learners with high-level and those with low-level reading proficiency.

5/21/2021 3:07:28 AM +00:00

Nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ năm III trường Đại học Đồng Tháp bằng phương pháp kể chuyện và chia sẻ tin tức

Qua nghiên cứu, việc học nhóm trao đổi thông tin, chuyện trò với nhau bằng tiếng Anh sẽ tạo nhiều cơ hội tương tác, giao tiếp cho người học, giúp họ có hứng thú, say mê và cơ hội ngang nhau khi chia sẻ với nhiều người. Ngoài ra, người học còn tiếp cận được nhiều cấu trúc ngữ pháp đa dạng trong từng ngữ cảnh khác nhau, cũng như cách dùng Anh ngữ trong môi trường giao tiếp với các phương tiện thực tế.

5/20/2021 10:32:28 PM +00:00

Định hướng rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên khoa Kinh tế trường Đại học Đồng Tháp

Bài viết trình bày kết quả khảo sát 100 sinh viên (SV) Khoa Kinh tế, Trường ĐH Đồng Tháp. Nội dung các câu hỏi trong bảng khảo sát tập trung về nhận thức của SV về vai trò quan trọng của kỹ năng nói/giao tiếp tiếng Anh trong môi kinh doanh, kinh tế thị trường, hội nhập khu vực và quốc tế.

5/20/2021 10:32:21 PM +00:00

Thực trạng rèn luyện kỹ năng phát âm tiếng Anh của sinh viên chuyên ngữ năm II trường Đại học Đồng Tháp và giải pháp Shadowing

Tiếng Anh được xem là chiếc chìa khóa đắc lực cho việc trao đổi thông tin và hội nhập quốc tế. Trong đó, kỹ năng nói chính là công cụ thông dụng, phổ biến và hữu ích nhất. Bài viết nêu lên thực trạng rèn luyện kỹ năng phát âm và đề xuất sử dụng phương pháp Shadowing để góp phần nâng cao kỹ năng phát âm tiếng Anh.

5/20/2021 10:32:07 PM +00:00

English-they gain practice and reading the news

Ebook Reading the news present news and features; opinion; business; technology, science and health, lifestyle. With Reading the News, students not only improve their ability to read newspapers in English-they gain practice that will help prepare them for TOEFL, TOEIC, and IELTS exams. Presenting 24 authentic articles on contemporary issues gleaned from the International Herald Tribune, Reading the News is an ideal way to encourage students to read English outside the classroom.

5/20/2021 12:31:34 PM +00:00

Thành ngữ, tục ngữ tiếng Anh - những điều lý thú và công việc chuyển ngữ của chúng ta

Người học tiếng Anh thường lý thú với việc chuyển ngữ để hiểu rõ nền văn hóa của một dân tộc. Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu và phân tích một số thành ngữ và tục ngữ, từ đó hình thành cách hiểu và chuyển ngữ cho phù hợp hay thuần Việt.

3/18/2021 7:26:52 PM +00:00

Nghiên cứu kĩ năng giao tiếp tiếng Anh của sinh viên năm cuối tại Đại học Thái Nguyên: Thực trạng và giải pháp

Bài viết xác định được tầm quan trọng đó, tác giả đã tiến hành nghiên cứu khảo sát thực trạng về kĩ năng giao tiếp của sinh viên, từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục. Đối tượng nghiên cứu là 350 sinh viên năm cuối tại một số trường đại học thuộc Đại học Thái Nguyên và được lựa chọn ngẫu nhiên bằng phương pháp lấy mẫu thuận tiện. Dữ liệu thu thập thông qua biểu mẫu quan sát, tần suất và tỉ lệ phần trăm được sử dụng để phân tích dữ liệu.

3/17/2021 12:18:14 PM +00:00

Sử dụng sự kết hợp từ để nâng cao khả năng nói tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngành

Bài báo này tìm hiểu năng lực sử dụng sự kết hợp từ trong khi thực hành nói tiếng Anh của sinh viên chuyên ngành sư phạm tiếng Anh năm thứ hai tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. Nghiên cứu nhằm mục đích tìm hiểu thực trạng khả năng thực hành nói tiếng Anh của sinh viên, tính hiệu quả của việc sử dụng sự kết hợp từ để nâng cao điểm thực hành nói cho sinh viên, những khó khăn gặp phải khi dạy sự kết hợp từ cho sinh viên và đề xuất những giải pháp để nâng cao tính hiệu của việc sử dụng sự kết hợp từ. Thực nghiệm được tiến hành khi sinh viên học tiết Nói của học phần Thực hành tiếng Anh 4.

3/17/2021 12:18:08 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Đọc tiếng Anh 3 (Reading 3)

Đề cương chi tiết học phần Đọc tiếng Anh 3 (Reading 3) trình bày thông tin chung về học phần, mục tiêu của học phần, mô tả tóm tắt nội dung học phần, nội dung và lịch trình giảng dạy, nhiệm vụ của người học, đánh giá kết quả học tập.

3/17/2021 9:58:21 AM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Nói tiếng Anh 3 (Speaking 3)

Tài liệu thông tin đến các bạn cái nhìn tổng quát về học phần Điện toán đám mây như thời gian, phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu cần thiết để học tập môn học này hiệu quả hơn.

3/17/2021 9:58:15 AM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Viết tiếng Anh 4 (Writing 4)

Để nắm chi tiết nội dung, thời gian, các yêu cầu, thang điểm của học phần Tham vấn cơ bản; mời các bạn cùng tham khảo Đề cương chi tiết học phần Viết tiếng Anh 4 (Writing 4).

12/29/2020 8:48:24 PM +00:00

Đề cương học phần Nói tiếng Anh 2 (Speaking 2)

Đề cương học phần Nói tiếng Anh 2 (Speaking 2) thông tin đến các bạn cái nhìn tổng quát về học phần Nói tiếng Anh 2 như thời gian, phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu cần thiết để học tập chủ động và hiệu quả hơn.

12/29/2020 8:44:55 PM +00:00

Đề cương học phần Nói tiếng Anh 1 (Speaking 1)

Đề cương học phần Nói tiếng Anh 1 (Speaking 1) cung cấp các thông tin như thời gian, điều kiện tiên quyết, kiến thức, mô tả tóm tắt nội dung, các kỹ năng và yêu cầu mà sinh cần đạt được. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để chủ động hơn trong việc học tập và nghiên cứu.

12/29/2020 8:44:49 PM +00:00

Đề cương học phần Đọc - viết tiếng Anh nâng cao (Extensive reading and writing)

Đề cương học phần Đọc - viết tiếng Anh nâng cao (Extensive reading and writing) thông tin đến các bạn cái nhìn tổng quát về học phần Đọc - viết tiếng Anh nâng cao như thời gian, phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu cần thiết để học tập chủ động và hiệu quả hơn.

12/29/2020 8:42:18 PM +00:00

Đề cương học phần Đọc tiếng Anh 2 (Reading 2)

Đề cương học phần Đọc tiếng Anh 2 (Reading 2) cung cấp các thông tin như thời gian, điều kiện tiên quyết, kiến thức, mô tả tóm tắt nội dung, các kỹ năng và yêu cầu mà sinh cần đạt được.

12/29/2020 8:42:12 PM +00:00

Đề cương học phần Đọc tiếng Anh 1 (Reading 1)

Đề cương học phần Đọc tiếng Anh 1 (Reading 1) với mục tiêu trang bị cho sinh viên kiến thức về ngôn ngữ, phát triển các kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để chủ động hơn trong việc học tập và nghiên cứu.

12/29/2020 8:42:05 PM +00:00

Đề cương học phần Đọc tiếng Anh 3 (Reading 3)

Đề cương học phần Đọc tiếng Anh 3 (Reading 3) với mục tiêu cung cấp các thông tin về môn học, điều kiện tiên quyết, mục tiêu của học phần, mô tả tóm tắt nội dung học phần, nhiệm vụ; các thang điểm và nội dung chi tiết học phần. Mời các bạn sinh viên cùng tham khảo!

12/29/2020 8:41:52 PM +00:00

Implicating the integrated format on reading test assessment: An evaluation of relevant factors

The present study in general evaluates relevant factors involved in assessing reading performance in the context of English classroom teaching. Unlike the traditional way of placing the reading text and test items separately in the split format, the test items were placed in accordance with relevant parts of the reading text in the integrated format and this study compares reading performance on the ground of the following variables: Test formats, study subject, learning task, and pre-proficiency level.

12/29/2020 2:19:09 PM +00:00

Nghiên cứu thái độ của sinh viên năm 4 khoa tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đối với các giọng tiếng Anh

Bài nghiên cứu này trình bày một số dữ liệu thực nghiệm về thái độ và nhận thức của 56 sinh viên năm 4 của Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về giọng Anh-Anh, AnhMỹ và giọng tiếng Anh của người Việt. Nghiên cứu cho thấy rằng người tham gia đặc biệt yêu thích giọng Anh-Mỹ trên các khía cạnh chính như “địa vị” và “sự hấp dẫn” (của ngôn ngữ.

12/29/2020 2:18:56 PM +00:00

Ways of learning English pronunciation among first year English majors at Van Lang University

This article is an attempt using questionnaire to discover how first-year English majors learn English pronunciation at Van Lang University. Based on the research data, the findings of the study are believed to apply to the learning and teaching practice at Van Lang University and similar contexts.

12/29/2020 2:18:10 PM +00:00

Major problems in pronouncing English: A case study at the University of Dalat

Seeing that pronunciation is one of the most important factors influencing learners’ speech intelligibility, this study investigated the sounds performed by English-majoring students at the University of Dalat. In an attempt to figure out main pronouncing errors as well as possible reasons for the students’ problems, 210 English freshmen were chosen randomly to participate in the study.

12/29/2020 2:18:03 PM +00:00

Educational mottos of tertiary institutions in Vietnam and English speaking countries: A study of syntactic features

It should be noted that at present educational sector has clearly shown its worth in accordance with the development of human society. The fact remains that numerous Vietnamese universities and colleges have penetrated into overseas educational sector, receiving thousands of foreign students annually and adopting various advertising campaigns using a wide range of English mottos.

12/29/2020 2:17:57 PM +00:00

Redefining a flipped learning-classroom: Using outside classroom listening portfolio to boost inside-classroom speaking tasks

The article drew an implication that to boost learners’ independent learning and maximize the effect of the classroom time, it is vital to apply homework-in-class and classwork-at-home model while integrating skills in language education.

12/29/2020 2:17:49 PM +00:00

Reading stations: A transitional activity to extensive reading

Extensive Reading (ER) is a method that allows students to read widely and easily in various topics, primarily for pleasure and general understanding. To introduce ER to the current reading curriculum, an experimental, transitional activity called Reading Station was conducted in two Reading 4 classes in English Department of Hue University, in which students were asked to collect and share online English articles with each other during the class time.

12/29/2020 2:17:03 PM +00:00

Pragmatic functions of self-repair in conversations from Vietnamese television films

The paper presents and analyzes the pragmatic functions of self-repair in conversations in Vietnamese television films so that learners of Vietnamese can have more effective conversations in their daily life.

12/29/2020 2:16:25 PM +00:00

An investigation into the effects of group work in teaching speaking skills to ESP students at danang university of medical technology and pharmacy (DUMTP)

This study is attempted to determine the students’ passing ratio in English speaking skills and explore the effects of group work in teaching English speaking skills to general nurse students at DUMTP. 282 third-year students were selected to participate in the research. The collected data included scores of the pre- and post-treatment of oral tests and information from the questionnaires.

12/29/2020 2:15:11 PM +00:00