Nanotechnology - Global Strategies, Industry Trends and Applications

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 199 | FileSize: 2.67 M | File type: PDF
of x

Nanotechnology - Global Strategies, Industry Trends and Applications. In April 2000, the Japanese government established the National Strategy for Industrial Technology in order to identify challenges and solutions for Japanese industrial technology in the twenty-first century. The Second Science and Technology Basic Plan, a five year plan that started in 2001, is a part of this national strategy. According to this plan, a total of approximately $200 billion will be invested in governmental research and development. One of the most significant policies of concern is the prioritization of research and development based on pressing national and social issues in areas such as life science, IT, environment, and nanotechnology and nanomaterials. Nanotechnology is expected to be a.... Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu download thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/nanotechnology-global-strategiesa-industry-trends-and-applications-9i21tq.html

Nội dung


Nanotechnology Global Strategies, Industry Trends and Applications Edited by Jurgen Schulte Asia Pacific Nanotechnology Forum Nanotechnology ... - tailieumienphi.vn 667843

Tài liệu liên quan


Xem thêm