Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Sông Đà 25 tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 109 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Sông Đà 25 tỉnh Thanh Hóa. Trên cơ sở hệ thống hóa cơ sở lý luận và phân tích thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Sông Đà 25 tỉnh Thanh Hóa để đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.. Giống những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-van-thac-sy-khoa-hoc-kinh-te-giai-phap-phat-trien-nguon-nhan-luc-tai-cong-t-ucnauq.html

Nội dung


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằng: số liệu và kết quả nghiên cứu trong Luận văn này là
trung thực và chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào; mọi sự giúp đỡ cho việc
thực hiện Luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong Luận văn
đều đã được chỉ rõ nguồn gốc.

Ế

Thanh Hóa, tháng 2 năm 2014

Đ
A

̣I H

O

̣C

K

IN

H́H

U

Tác giả Luận văn

i

Trần Thị Hiền

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành Luận văn này, tôi đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhiều
cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy
giáo Nguyễn Khắc Hoàn đã nhiệt tình dành nhiều thời gian, công sức trực tiếp
hướng dẫn tôi trong quá trình xây dựng đề cương, nghiên cứu hoàn thành Luận văn.
Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng KHCN - HTQT – ĐTSĐH,

Ế

Trường Đại học Kinh tế Huế, cùng toàn thể các thầy, cô giáo đã tận tình truyền đạt

U

những kiến thức quý báu, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu.

́H

Tôi xin chân thành cảm ơn cán bộ, công nhân viên công ty cổ phần Sông Đà25 tỉnh Thanh Hóa đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong trong quá trình thu thập số liệu,
nghiên cứu thực tế tại đơn vị.

H

Cuối cùng tôi xin trân trọng cảm ơn tập thể lớp Cao học Quản trị kinh doanh-

IN

Khoá 2012 - 2014, Trường Đại học Kinh tế Huế, các đồng nghiệp nơi tôi đang công
tác, gia đình và bạn bè đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ, cổ vũ, động viên tôi

K

trong quá trình học tập, nghiên cứu.

̣C

Tuy có nhiều cố gắng, nhưng trong Luận văn này không tránh khỏi những

O

thiếu sót, hạn chế. Tôi kính mong Quý thầy, cô giáo, các chuyên gia, những người

̣I H

quan tâm đến Đề tài, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè tiếp tục giúp đỡ, đóng góp ý
kiến để Đề tài được hoàn thiện hơn.

Đ
A

Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn./.
Thanh Hóa, tháng 2 năm 2014
Tác giả Luận văn

Trần Thị Hiền

ii

TÓM LƯỢC
LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ
Họ và tên học viên: TRẦN THỊ HIỀN
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Mã số: 60340102
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN KHẮC HOÀN
Tên đề tài: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI

Ế

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 TỈNH THANH HÓA

U

1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu

́H

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan đến nguồn nhân lực và phát triển nguồnnhân lực cho các doanh nghiệp.

- Phân tích thực trạng và nhu cầu nguồn nhân lực của công ty cổ phần Sông Đà

H

25 tỉnh Thanh Hóa

IN

- Trên cơ sở phân tích thực trạng để đề xuất các giải pháp phát triển nguồn
nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty cổ phần Sông Đà 25 tỉnh Thanh

K

Hóa

̣C

2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng

̣I H

O

- Phương pháp thu thập và xử lý thông tin
- Phương pháp phân tích và đánh giá

Đ
A

3. Các kết quả nghiên cứu
Từ các số liệu, tài liệu thu thập được qua nghiên cứu thực tế đề tài đã phân

tích đánh giá một cách khoa học, khách quan về thực trạng phát triển nguồn nhân
lực tại công ty cổ phần Sông Đà 25 tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 – 2013. Trên cơ
sở đó, luận văn đã đề xuất 6 nhóm giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nguồn nhân
lực tại công ty cổ phần Sông Đà 25 tỉnh Thanh, có thể ứng dụng trong giai đoạn
2014-2020 và những năm tiếp theo.

iii

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU
ATLĐ

An toàn lao động

BH

Bảo hiểm

BHXH

Bảo hiểm xã hội

BHYT

Bảo hiểm y tế

BHTN

Bảo hiểm thất nghiệp

b/q

Bình quân

CBCNV

Cán bộ công nhân viênCao đẳng

CN

Công nhân

CV

Công việc

ĐH

Đại học

HĐQT

Hội đồng quản trị
Kinh doanh

K

KPCĐ

O

̣I H

LĐTT

̣C


LĐGT

́HH

IN

KD

Kinh phí công đoàn
Lao động
Lao động gián tiếp
Lao động trực tiếp
Lao động phổ thông

PCCC

Phòng cháy chữa cháy

Đ
A

LĐPT

UBND

Uỷ ban nhân dân

XDCB

Xây dựng cơ bản

iv

Ế

NGHĨA

U

KÝ HIỆU

DANH MỤC SƠ ĐỒ
Khung phân tích phát triển nguồn nhân lực........................................13

Sơ đồ 2.1.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần Sông Đà 25 tỉnh Thanh Hóa .33

Sơ đồ 2.2:

Các bước tuyển dụng của Công ty ......................................................50

Sơ đồ 2.3:

Quy trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực của công ty...................60

Sơ đồ 2.4:

Các hình thức đào tạo trong công ty ...................................................64

Đ
A

̣I H

O

̣C

K

IN

H́H

U

Ế

Sơ đồ 1.1:

v

1068076

Tài liệu liên quan


Xem thêm