Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Nguyên tắc tính thực tiễn trong dạy học môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần kinh tế chính trị ở trường đại học, cao đẳng hiện nay

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 231 | FileSize: M | File type: DOC
of x

Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Nguyên tắc tính thực tiễn trong dạy học môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần kinh tế chính trị ở trường đại học, cao đẳng hiện nay. Mục tiêu của luận án là làm rõ cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài, đề xuất các biện pháp sư phạm vận dụng hiệu quả nguyên tắc tính thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn NNLCB của CNMLN phần KTCT ở trường ĐH, CĐ hiện nay.. Giống những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-an-tien-si-khoa-hoc-giao-duc-nguyen-tac-tinh-thuc-tien-trong-day-hoc-mon-nh-v9tbuq.html

Nội dung


1123697

Tài liệu liên quan


Xem thêm