Lecture The complete guide to greener meetings and events: Chapter 2 - Samuel deBlanc Goldblatt

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 16 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture The complete guide to greener meetings and events: Chapter 2 - Samuel deBlanc Goldblatt. Chapter 2 - Event pollution. After studying this chapter you will be able to understand: How to create a healthy and successful event ecology, how pollution can degrade both the environment and the event experience, how outdoor and indoor events impact their environments,.... Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-the-complete-guide-to-greener-meetings-and-events-chapter-2-samuel-debla-f7fbuq.html

Nội dung


1105465

Tài liệu liên quan


Xem thêm