Lecture Special events: Creating and sustaining a new world for celebration (7th edition): Chapter 7 - Joe Goldblatt

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 35 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Special events: Creating and sustaining a new world for celebration (7th edition): Chapter 7 - Joe Goldblatt. Chapter 7 - Marketing and integrated communications technology. In this chapter, the learning objectives are: Conduct event-marketing research, develop an integrated marketing program, use the five ps of event marketing, incorporate both internal and external marketing programs, develop retail marketing events,.... Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-special-events-creating-and-sustaining-a-new-world-for-celebration-7th-e-qagbuq.html

Nội dung


1105584

Tài liệu liên quan


Xem thêm