Lecture International trade and investment: Chapter 7 - John Gionea

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 23 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture International trade and investment: Chapter 7 - John Gionea. Lecture International trade and investment: Chapter 7 - The multilateral trade and investment framework, the main goals of this chapter are to: Provide a history of the development of the current world trading system, leading to a better understanding of the current international trade framework; explain the functioning, the achievements and the problems faced by the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT); outline the new features of the World Trade Organisation (WTO).. Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-international-trade-and-investment-chapter-7-john-gionea-osqbuq.html

Nội dung


1119190