Tài liệu miễn phí Đầu tư Chứng khoán

Download Tài liệu học tập miễn phí Đầu tư Chứng khoán

Phân loại ngành nghề: Bất cập trong việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài báo này nghiên cứu về sự phát triển của các hệ thống phân loại ngành nghề chính trên thế giới, từ đó so sánh với khung pháp lý quy định về phân loại ngành nghề ở Việt Nam. Tiếp đến, thực trạng công bố thông tin về ngành nghề hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam được tìm hiểu để xem xét thực trạng này có thuận tiện cho các nhà đầu tư, các nhà nghiên cứu có thể nhận diện một công ty ở Việt Nam đang áp dụng chiến lược đa dạng hóa liên quan hay đa dạng hóa không liên quan hay không.

7/8/2020 9:21:24 PM +00:00

Just how quickly has the Vietnamese capital stock grown over the past decade?

We use a detailed growth accounting method to estimate the annual growth rate of the aggregate Vietnamese capital stock over the period 1996-2005. Our results show that the rate was likely to have been in the vicinity of 7-8 % per annum. This is approximately 2 percentage points lower than estimates appearing in some previous studies.

7/8/2020 8:30:22 PM +00:00

Tác động của chính sách cổ tức đến giá cổ phiếu - nghiên cứu đối với các doanh nghiệp thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu này tập trung làm rõ lý thuyết về tác động của chính sách cổ tức đến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp. Sử dụng phương pháp ước lượng mô hình hồi quy đa biến với bộ dữ liệu của 14 doanh nghiệp thủy sản niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2017.

7/8/2020 7:39:28 PM +00:00

Phân tích tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đến thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết đã đi sâu vào phân tích nguyên nhân cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung xảy ra và nhìn nhận những tác động của cuộc chiến đến thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2017 đến tháng 9/2019. Từ những phân tích và nhìn nhận được từ tác động của cuộc chiến, bài viết đã nêu lên một số kiến nghị và giải pháp nhằm hạn chế những rủi ro xảy ra và gia tăng những cơ hội nhận được cho thị trường chứng khoán Việt Nam trước những xung đột kinh tế mà cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã và đang đem lại.

7/8/2020 7:38:22 PM +00:00

Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng thị trường vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp và bài học cho Việt Nam

Nguồn vốn của các doanh nghiệp khởi nghiệp thường đến từ vốn tự có, của gia đình, hay từ quỹ đầu tư của Chính phủ hoặc tư nhân, gần đây một số quốc gia trên thế giới đã tháo gỡ khó khăn này bằng cách phát triển thị trường vốn (thị trường cổ phiếu; thị trường trái phiếu; thị trường chứng khoán phái sinh), đặc biệt có một số quốc gia đã mở ra sàn giao dịch chứng khoán chuyên biệt cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.

7/8/2020 7:35:51 PM +00:00

Huy động vốn từ thị trường chứng khoán để phát triển kinh tế tư nhân

Thị trường chứng khoán (TTCK) trong thời gian qua là kênh huy động vốn hữu hiệu cho Chính phủ, đặc biệt là khu vực tư nhân để phục vụ cho nhu cầu đầu tư, phát triển kinh tế và được đánh giá là một kênh huy động vốn tiềm năng trong tương lai.

7/8/2020 7:34:31 PM +00:00

Các yếu tố về cơ cấu vốn chủ sở hữu có ảnh hưởng đến hiệu suất của cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu này cung cấp một cái nhìn tổng thể các yếu tố về cơ cấu vốn chủ sở hữu doanh nghiệp có ảnh hưởng đến hiệu quả tăng trưởng của cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng doanh nghiệp niêm yết có phần vốn góp bởi nhà nước và nhà đầu tư nước ngoài có ảnh hưởng tích cực đến hiệu suất của cổ phiếu, trong khi phần vốn tư nhân có ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất của cổ phiếu.

7/8/2020 7:31:43 PM +00:00

Modeling the stock volatility of top industrial returns listed in BSE

The main purpose of this study is to examine the volatility of the Indian stock markets mainly in BSE several statistical tests have been applied in order to study the Stock Volatility in Top Industries listed in BSE between October 2011 to June 2014.

7/8/2020 7:09:25 PM +00:00

Modeling the autoregressive capital asset pricing model for top 10 selected securities in BSE

The study generalized for selecting of non -linear capital asset pricing model for top securities in BSE and made an attempt to identify the marketable and non-marketable risk of investors of top companies. The analysis was conducted at different stages. They are Vector auto regression of systematic and unsystematic risk.

7/8/2020 7:09:07 PM +00:00

A study on comparitive analysis of volatility of equity share prices for selected steel companies in India

This paper explain the stock market volatility at the individual script level and at the aggregate stock price level. The empirical analysis has been done by using Generalised Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) model.

7/8/2020 7:08:24 PM +00:00

Các nhân tố tác động tới ý định đầu tư chứng khoán phái sinh của nhà đầu tư cá nhân: Trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam

Trong nghiên cứu này, phương pháp nghiên cứu PLS-SEM được sử dụng để đánh giá mối quan hệ giữa các biến ban đầu của Lý thuyết hành vi có kế hoạch (TPB) là Thái độ, Chuẩn xã hội, Nhận thức kiểm soát hành vi, cùng với các biến được mở rộng là Kinh nghiệm quá khứ, Nhận thức rủi ro và Thông hiểu tài chính để giải thích ý định hành vi đầu tư chứng khoán phái sinh tại Việt Nam.

7/8/2020 12:33:17 PM +00:00

The relation between R&D expenditures and financial performance of textile firms traded in Istanbul stock exchange (BIST): Evaluation through panel data analysis

In this study, panel data analysis is performed to assess not only the Textile Sector which holds an important place in Turkish Economy but also the impact of Research and Development investments of 14 firms, competing in national and international markets in this sector with public securities traded in Istanbul Stock Exchange, on their market prices, net sales and equity capital.

7/8/2020 12:08:29 PM +00:00

Determinants of foreign portfolio investment and their effects on the Indian stock market

This article aims at focusing on the facts in the financial series of Foreign Portfolio Investment (FPI) and its determinants. The study considers Exchange Rate, Consumer Price Index, Index of Industrial production, SENSEX, NIFTY and Foreign Exchange Reserve as determinants.

7/8/2020 12:07:59 PM +00:00

A study on stock exchanges & sustainable development

The Article aims at the study of the evolution of stock exchanges in the movement towards sustainable development and the development of sustainable indices and practices.

7/8/2020 12:04:22 PM +00:00

Investors and investment choices: determinants of the financial advisors persuading the investors and the role played by financial advisors on the decisions of the investors

This study makes an attempt to understand the support extended by financial advisors through reviewing the various scholarly articles on financial advisors.

7/8/2020 11:44:40 AM +00:00

An empirical study of dividend effect through two fold impact on share price

There is abundant study available which studied impact of dividend announcement on share price but this paper is modeled in different manner as dividend announcement is not one time process but any company takes several procedural checks to ensure announcement of dividend from conception to declaration and declaration to distribution which is segregated into two-fold study in the present paper.

7/8/2020 11:21:43 AM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt tại Việt Nam

Chính sách cổ tức được xem là một trong những quyết định “đau đầu” nhất trong quản trị tài chính của công ty cổ phần. Chính sách cổ tức có tác động đến giá cổ phiếu của công ty, nguồn tiền công ty có thể sử dụng để tái đầu tư và có ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của các cổ đông hiện hành.

6/18/2020 1:50:07 PM +00:00

Impact of demonetization on stock price volatility of public sector banks in India: special reference to Bse

This research paper investigates the impact of Demonetization on public sector banks stock price volatility in BSE. The purpose of the above objective, this study used the secondary daily closing stock price data of selected top five largest public sectors banks in India in 2018

6/18/2020 1:38:24 PM +00:00

Is capm still alive for sensex stocks in Indian stock market? - An empirical analysis

This study mainly focused on the relevance and suitability of CAPM in BSE for Sensex stocks and to establish risk and return relationship for individual securities in this index.

6/18/2020 1:21:03 PM +00:00

5 điểm mấu chốt cho đầu tư chứng khoán: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu 5 điểm mấu chốt cho đầu tư chứng khoán tiếp tục trình bày các nội dung về quy tắc biên độ an toàn, đánh giá cơ hội đầu tư, mua đúng giá và trở thành chủ sở hữu, tạo ý tưởng giá trị và xây dựng một danh mục đầu tư độc lập. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

6/18/2020 12:21:45 PM +00:00

5 điểm mấu chốt cho đầu tư chứng khoán: Phần 1

Tài liệu “5 điểm mấu chốt cho đầu tư chứng khoán”, hướng dẫn nhà đầu tư học cách sử dụng các công cụ để đánh giá các cơ hội đầu tư, liệu đây có phải là công ty tốt để sở hữu, hay là thương vụ đầu tư tốt? Định giá dựa trên cái gì? Làm thế nào để rút ngắn khoảng cách giá và giá trị, các yếu tố xúc tác, các sự kiện giúp giá tăng nhanh hơn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

6/18/2020 12:21:34 PM +00:00

The impact of GST implementation on the Malaysian stock market index volatility - An empirical approach

Result shows that volatility of Malaysian stock market index increases in the post-announcement than in the pre-announcement of the GST which indicates that educative programs employed by the government before the GST announcement did not yield meaningful result. The volatility of the Malaysian stock market index is persistent during the GST announcement and highly persistent after the implementation. Noticeable increase in post-announcement is in support with the expectation of the market about GST policy in Malaysia.

6/18/2020 11:26:34 AM +00:00

Board characteristics and earnings management in Sri Lanka

In total, 70 listed companies in Colombo Stock Exchange (CSE) were selected based on the highest market capitalisation for the period covering from 2015 to 2017 and representing beverage, food and tobacco, diversified, hotel and travel, manufacturing, oil palms and health care sectors, which accounted for 59.9 per cent of the total market capitalisation of CSE.

6/18/2020 11:25:09 AM +00:00

Herding behaviour of Chinese A - and B-share markets

The cross-sectional absolute deviation model is applied to China’s A- and B-share markets in combination with fundamental information.

6/18/2020 11:25:03 AM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết này nghiên cứu sự tác động của các yếu tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Bài viết có sử dụng số liệu của 59 công ty xây dựng đang niêm yết trên cả hai thị trường chứng khoán Hồ Chí Minh và Hà Nội trong giai đoạn 2012 - 2016.

6/18/2020 10:36:40 AM +00:00

Ảnh hưởng của thông tin chia tách cổ phiếu đến sự thay đổi giá và thanh khoản của các cổ phiếu: Bằng chứng thực nghiệm từ sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Nghiên cứu này đo lường ảnh hưởng của thông tin chia tách cổ phiếu đến sự thay đổi giá và thanh khoản của các cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Số liệu được sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm 179 sự kiện chia tách cổ phiếu của 138 công ty niêm yết trên HNX trong giai đoạn 2015- 2017.

6/18/2020 10:35:56 AM +00:00

Ảnh hưởng của thông tin lợi thế thương mại đến tăng trưởng trung bình giá trị thị trường của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm kiểm chứng ảnh hưởng của thông tin lợi thế thương mại công bố trên báo cáo tài chính hợp nhất đến tăng trưởng trung bình giá trị thị trường của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

6/18/2020 10:35:43 AM +00:00

Ảnh hưởng của mức độ minh bạch và công bố thông tin đến hiệu quả tài chính của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định ảnh hưởng của mức độ minh bạch và công bố thông tin (CBTT) đến hiệu quả tài chính của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

6/18/2020 10:35:24 AM +00:00

Hiệu ứng động lực trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu này kiểm tra sự tồn tại của hiệu ứng động lực trong ngắn hạn trên thị trường chứng khoán Việt Nam đồng thời đưa ra những khuyến nghị đầu tư và mức lợi nhuận dự kiến khi tiến hành nắm giữ danh mục theo chiến thuật đầu tư động lực.

6/18/2020 10:34:51 AM +00:00

Phương pháp phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán từ A tới Z: Phần 2

Phân tích kỹ thuật từ A đến Z bao gồm tất cả chỉ báo, công cụ phân tích đầu tư từ cơ bản đến nâng cao mà một nhà phân tích kỹ thuật không thể bỏ qua. Cuốn sách này là cẩm nang của các nhà đầu tư yêu thích và sử dụng phân tích kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo.

6/18/2020 12:09:41 AM +00:00