Tài liệu miễn phí Đầu tư Chứng khoán

Download Tài liệu học tập miễn phí Đầu tư Chứng khoán

Đề thi Tiếng Anh giao tiếp trong doanh nghiệp (Exam in English for business communication) - Đề 4

Đề thi Tiếng Anh giao tiếp trong doanh nghiệp (Exam in English for business communication) - Đề 4 là tư liệu tham khảo giúp các bạn sinh viên củng cố, ôn luyện kiến thức để vượt qua bài thi với kết quả như mong đợi.

9/24/2020 3:31:24 PM +00:00

Bài giảng Chương 3: Định giá chứng khoán

Bài giảng Chương 3: Định giá chứng khoán trình bày các phương pháp định giá chứng khoán trong doanh nghiệp bao gồm định giá cổ phiếu, trái phiếu. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

9/24/2020 1:45:16 PM +00:00

Vai trò của nữ giám đốc điều hành đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp: Nghiên cứu điển hình tại các công ty gia đình niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết đánh giá ảnh hưởng của nữ CEO đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bằng việc sử dụng chỉ tiêu lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) tại các công ty gia đình niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2012 - 2018.

8/29/2020 6:42:15 AM +00:00

Phương pháp kiếm tiền bằng đầu tư chứng khoán: Phần 1

Phần 1 cuốn sách Kiếm tiền bằng đầu tư chứng khóa cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hệ thống thành công - Cam Slim, hãy tỉnh táo ngay từ đầu - Những sai lầm thường mắc phải khi đầu tư chứng khoán,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/29/2020 5:45:02 AM +00:00

Ảnh hưởng của mối quan tâm nghề nghiệp đến nhà quản lý đến hiệu quả đầu tư – Nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam

Bài viết nghiên cứu được thực hiện đánh giá tác động của mối quan tâm nghề nghiệp của nhà quản lý ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp. Dữ liệu nghiên cứu gồm 78 công ty được niêm yết trên hai sàn chứng khoán là HNX và HOSE trong đó có 13 doanh nghiệp nhà nước và 65 doanh nghiệp tư nhân trong giai đoạn 2010-2017.

8/29/2020 1:08:46 AM +00:00

Đánh giá sự phù hợp của hệ thống phân ngành GICS và TRBC: Nghiên cứu thực nghiệm tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu này nhằm đánh giá sự phù hợp của hai hệ thống phân ngành là GICS (Global Industry Classification Standard) và TRBC (Thomson Reuters Business Classification - TRBC) tại TTCK TP. HCM dựa trên phân tích tương quan SSL giữa các cổ phiếu trong cùng ngành và khác ngành.

8/29/2020 1:07:44 AM +00:00

Ảnh hưởng của sự đồng cảm, hành vi hướng đến khách hàng của nhân viên giao dịch đến sự hài lòng của khách hàng

Phân tích các tiền tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng là một chủ đề hấp dẫn. Bài viết được thực hiện với mục tiêu xác định ảnh hưởng của sự đồng cảm, hành vi hướng đến khách hàng của nhân viên đến sự hài lòng của khách hàng với nhân viên giao dịch ở thị trường giao dịch chứng khoán tại Thành phố Hồ Chí Minh.

8/29/2020 1:07:29 AM +00:00

Một số nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tài chính – Nghiên cứu doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX)

Bài viết xác định sự tác động của một số nhân tố đến rủi ro tài chính đối với các doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).

8/29/2020 1:07:14 AM +00:00

Kiểm định hiệu ứng Tết nguyên đán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết sử dụng giá đóng cửa chứng khoán hàng ngày của thị trường chứng khoán trong giai đoạn 2010 - 2019 để kiểm định hiệu ứng Tết nguyên đán trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Hiệu ứng Tết nguyên đán được xem xét với các độ dài cửa sổ dữ liệu lần lượt là 5; 10; 15 và 30 ngày giao dịch trước và sau Tết. Kết quả cho thấy Tết nguyên đán có tác động tích cực đến thị trường, đặc biệt cho những ngày trước Tết.

8/29/2020 1:06:32 AM +00:00

Tác động của quản trị công ty đến cấu trúc vốn: Nghiên cứu thực nghiệm từ các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu này kiểm chứng tác động của quản trị công ty với cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2008-2018. Sử dụng phương pháp GMM cho mẫu dữ liệu gồm 479 công ty.

8/29/2020 1:05:43 AM +00:00

Cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp nhựa và bao bì niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam – thực trạng và giải pháp

Bài viết thực hiện phân tích thực trạng cơ cấu nguồn vốn của 35 doanh nghiệp ngành nhựa và bao bì niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2012 – 2018. Kết quả phân tích chỉ ra rằng cơ cấu nguồn vốn vẫn đảm bảo khả năng tự chủ tài chính của doanh nghiệp; đảm bảo sự cân bằng tài chính trong hoạt động kinh doanh và đảm bảo sự ổn định, an toàn trong hoạt động kinh doanh.

8/28/2020 8:35:06 PM +00:00

What determines China’s stock prices? A CCAPM horse race

This paper studies China’s stock prices in the framework of consumption-based capital asset pricing models (CCAPM). Using China’s quarterly stock market data from 1991 to 2019, we estimate and compare four versions of CCAPM: the classical CCAPM, CCAPM with housing service consumption, with habit formation, and with both. We find habit formation affects stock returns only if housing service consumption is considered. Further, although every model is consistent with data to certain extent, the models with habit formation perform substantially better. In particular, the model with both habit formation and housing service consumption fits the data best and has the largest explanatory power on risk premium. The findings imply that habit formation is an important determinant of China’s stock prices, and its impact is mostly via the channel of housing service consumption.

8/28/2020 10:18:54 AM +00:00

VIX index and stock returns following large price moves

My study explores the effect of future volatility expectations, embedded in VIX index, on large daily stock price changes and on subsequent stock returns. Following both psychological and financial literature claiming that good (bad) mood may cause people to perceive positive (negative) future outcomes as more probable and that the changes in the value of VIX may be negatively correlated with contemporaneous investors’ mood, I hypothesize that if a major positive (negative) stock price move takes place on a day when the value of VIX falls (rises), then its magnitude may be amplified by positive (negative) investors' mood, creating price overreaction to the initial company-specific shock, which may result in subsequent price reversal. In line with my hypothesis, I document that both positive and negative large price moves accompanied by the opposite-sign contemporaneous changes in VIX are followed by significant reversals on the next two trading days and over five- and twenty-day intervals following the event, the magnitude of the reversals increasing over longer post-event windows, while large stock price changes taking place on the days when the value of VIX moves in the same direction are followed by non-significant price drifts. The results remain robust after accounting for additional company (size, beta, historical volatility) and eventspecific (stock's return and trading volume on the event day) factors, and are stronger for small and volatile stocks.

8/28/2020 10:18:47 AM +00:00

The contagious effects analysis of Chinese equity market to south Asia’s emerging financial markets

To study the contagious effects of financial risks in South Asia’s emerging stock markets, the main stock indexes from China, Thailand, India, Vietnam and Malaysia are chosen during the period from 2006 and 2014. The paper used the dynamic conditional correlation GARCH model to examine the dynamic relevance, and introduced the dummy variable in order to test whether the structure change had occurred after the global financial crisis. The results showed that the degree of relevance of China, Thailand, India and Malaysia stayed in the high level. However, the Vietnam hardly had a dynamic relevance with other emerging markets. This indicated that the Vietnam stock market has apparent market segmentation with other markets, no matter which aspects we considered the dynamic correlation or the financial crisis contagion. At last we build models to analyze the relations between the dynamic conditional correlation of BSE & SSEC and macro-economic. The main reason is to understand which aspects may impact correlation. From the test results, we realize the India GDP and total export-import volume has a positive relation with the correlation, while China’s corresponding indexes has a negative impact on it. In the end, according to the results we got, the investors should pay more attention to the relevance between emerging countries, so that the idiosyncratic risks can be avoided. As for the supervision department, they should reinforce the stock market which has a higher correlation in order to guarantee the stable development of financial markets.

8/28/2020 10:18:26 AM +00:00

Stock return dynamics after analyst recommendation revisions

The study explores the correlation between the immediate and the longer-term stock returns following analyst recommendation revisions. In line with previous studies, documenting that recommendation revisions are followed by significant stock price drifts , I suggest that if a recommendation revision is followed by a relatively large short-term stock price drift, then it may indicate that the new information is more completely reflected by the respective stock's price, creating significantly less reasons for subsequent longer-term price drift, which therefore, should be significantly less pronounced compared to the one following another recommendation revision which is not immediately followed by a significant price drift in a short run. Employing a sample of recommendation revisions, I establish that positive (negative) one-, three- and six-month stock price drifts after recommendation upgrades (downgrades) are significantly more pronounced if the latter are immediately followed by relatively low (high) short-term (5- or 10-day) cumulative abnormal returns. The effect remains robust after accounting for additional company-specific (size, Market-Model beta, historical volatility) and event-specific (number of recommendation categories changed in the revision, analyst experience) factors.

8/28/2020 10:18:20 AM +00:00

Stock market visualization

We provide complete source code for a front-end GUI and its back-end counterpart for a stock market visualization tool. It is built based on the “functional visualization” concept we discuss, whereby functionality is not sacrificed for fancy graphics. The GUI, among other things, displays a color-coded signal (computed by the back-end code) based on how “out-of-whack” each stock is trading compared with its peers (“mean-reversion”), and the most sizable changes in the signal (“momentum”). The GUI also allows to efficiently filter/tier stocks by various parameters (e.g., sector, exchange, signal, liquidity, market cap) and functionally display them. The tool can be run as a web-based or local application.

8/28/2020 10:18:13 AM +00:00

Psychological aspects of stock returns accompanied by high trading volumes

Present study explores the effect of the availability heuristic (representing people's tendency to determine the likelihood of an event according to the easiness of recalling similar instances, and, thus, to overweight current information, as opposed to processing all relevant information) on stock price dynamics following days of extremely high trading volumes. I hypothesize that if the sign of a stock's return on the day when it registers an extremely high trading volume corresponds to the sign of the same day's stock market index return, then because of the effect of the availability heuristic, investors may consider the underlying important news to have a greater subjective probability of leading to stock returns of the respective sign, amplifying the latter and creating overreaction, which results in subsequent price reversal.

8/28/2020 10:18:07 AM +00:00

Note on fano ratio and portfolio optimization

We discuss – in what is intended to be a pedagogical fashion – gener alized “mean-to-risk”: ratios foer portfolio optimization. The sharpe ratio is only one example of such generalized “mean-to-risk” ratios.

8/28/2020 10:17:53 AM +00:00

Hedging effectiveness of applying constant and timevarying hedge ratios: Evidence from Taiwan stock index spot and futures

This paper investigates the market-risk-hedging effectiveness of the Taiwan Futures Exchange (TAIFEX) stock index futures using daily settlement prices for the period from July 21, 1998 to December 31, 2010. The minimum variance hedge ratios (MVHRs) are estimated from the ordinary least squares regression model (OLS), the vector error correction model (VECM), the generalized autoregressive conditional heteroskedasticity model (GARCH), the threshold GARCH model (TGARCH), and the bivariate GARCH model (BGARCH), respectively. We employ a rolling sample method to generate the time-varying MVHRs for the out-of-sample period, associated with different hedge horizons, and compare across their hedging effectiveness and risk-return trade-off. In a one-day hedge horizon, the TGARCH model generates the greatest variance reduction, while the OLS model provides the highest rate of risk-adjusted return; in a longer hedge horizon, the OLS generates the largest variance reduction, while the BGARCH model provides the best risk-return trade-off. We find that the selection of appropriate models to measure the MVHRs depends on the degree of risk aversion and hedge horizon.

8/28/2020 10:17:35 AM +00:00

Healthy. . . Distress. . . Default

We discuss a simple, exactly solvable model of stochastic stock dynamics that incorporates regime switching between healthy and distressed regimes. Using this model, which is analytically tractable, we discuss a way of extracting expected returns for stocks from realized CDS spreads, essentially, the CDS market sentiment about future stock returns. This alpha/signal could be useful in a cross-sectional (statistical arbitrage) context for equities trading.

8/28/2020 10:17:23 AM +00:00

On origins bubbles

We discuss-in what is intended to be a pedagogical fashion – a criterion, which is a lower bound on a certain ratio, for when a stock is not a good investment in the long term, which can happen even if the expected return is positive.

8/28/2020 10:17:17 AM +00:00

GARCH model and fat tails of the Chinese stock market returns - New evidences

The Chinese stock market is unique in which it is moved more by individual retail investors than institutional investors. Therefore, for economic and political stability it is more important to efficiently manage the risk of the Chinese stock market. We investigate its volatility dynamics through the GARCH model with three types of heavy-tailed distributions, the Student’s t, the NIG and the NRIG distributions. Our results show that estimated parameters for all the three types of distributions are statistical significant and the NIG distribution has the best empirical performance in fitting the Chinese stock market index returns.

8/28/2020 10:17:10 AM +00:00

Evaluation of the main african stock exchanges markets for foreign direct investments. A statistical approach

The purpose of this paper is to examine the central stock market indices of the main African Stock Exchanges after the implementation of the global financial crisis in 2009 and whether it was affected positively or negatively. We examine also if there is a correlation among them and we calculate the height of their market risk. Our paper in the introduction, deals with the theoretical framework of the Stock Exchange Market, that is, its role and function, the basic theory of stock market indices, their usefulness, the advantages of stock market operation, the factors that influence the demand for stocks, as well as the basic objects of brokerage transactions, such as stocks, bonds and bond loans.

8/28/2020 10:16:45 AM +00:00

Efficiency of the UK stock exchange

This paper investigates the dynamics of the factors of the Fama & French (1993) model using data from the UK financial market. Since financial markets are exposed to exogenous and endogenous structural changes due to the implementation of new regulative guidelines and/or the fluctuation of investors’ behavior or the unanticipated financial crises, my analysis is based on an econometric methodology that accounts for structural breaks and regimes shifts. According to the empirical results of the paper, although the functioning of the conventional risk premiums seems to adequately explain the cross-sectionality of share returns, there exists instability on the parameter set, which is associated with the fundamentals of the UK economy. Finally, the implications of these results shed much light on the contribution of the recent financial crisis into the informational efficiency of the UK financial market. Thus, although the current liquidity crisis is linked with unanticipated imbalances in the economic environment, it might have been a good opportunity for individual and institutional investors to revise their investing strategies, since the excess returns’ risk premia have reached more informative regimes.

8/28/2020 10:16:35 AM +00:00

Phân loại ngành nghề: Bất cập trong việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài báo này nghiên cứu về sự phát triển của các hệ thống phân loại ngành nghề chính trên thế giới, từ đó so sánh với khung pháp lý quy định về phân loại ngành nghề ở Việt Nam. Tiếp đến, thực trạng công bố thông tin về ngành nghề hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam được tìm hiểu để xem xét thực trạng này có thuận tiện cho các nhà đầu tư, các nhà nghiên cứu có thể nhận diện một công ty ở Việt Nam đang áp dụng chiến lược đa dạng hóa liên quan hay đa dạng hóa không liên quan hay không.

7/8/2020 9:21:24 PM +00:00

Just how quickly has the Vietnamese capital stock grown over the past decade?

We use a detailed growth accounting method to estimate the annual growth rate of the aggregate Vietnamese capital stock over the period 1996-2005. Our results show that the rate was likely to have been in the vicinity of 7-8 % per annum. This is approximately 2 percentage points lower than estimates appearing in some previous studies.

7/8/2020 8:30:22 PM +00:00

Tác động của chính sách cổ tức đến giá cổ phiếu - nghiên cứu đối với các doanh nghiệp thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu này tập trung làm rõ lý thuyết về tác động của chính sách cổ tức đến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp. Sử dụng phương pháp ước lượng mô hình hồi quy đa biến với bộ dữ liệu của 14 doanh nghiệp thủy sản niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2017.

7/8/2020 7:39:28 PM +00:00

Phân tích tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đến thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết đã đi sâu vào phân tích nguyên nhân cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung xảy ra và nhìn nhận những tác động của cuộc chiến đến thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2017 đến tháng 9/2019. Từ những phân tích và nhìn nhận được từ tác động của cuộc chiến, bài viết đã nêu lên một số kiến nghị và giải pháp nhằm hạn chế những rủi ro xảy ra và gia tăng những cơ hội nhận được cho thị trường chứng khoán Việt Nam trước những xung đột kinh tế mà cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã và đang đem lại.

7/8/2020 7:38:22 PM +00:00

Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng thị trường vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp và bài học cho Việt Nam

Nguồn vốn của các doanh nghiệp khởi nghiệp thường đến từ vốn tự có, của gia đình, hay từ quỹ đầu tư của Chính phủ hoặc tư nhân, gần đây một số quốc gia trên thế giới đã tháo gỡ khó khăn này bằng cách phát triển thị trường vốn (thị trường cổ phiếu; thị trường trái phiếu; thị trường chứng khoán phái sinh), đặc biệt có một số quốc gia đã mở ra sàn giao dịch chứng khoán chuyên biệt cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.

7/8/2020 7:35:51 PM +00:00

Huy động vốn từ thị trường chứng khoán để phát triển kinh tế tư nhân

Thị trường chứng khoán (TTCK) trong thời gian qua là kênh huy động vốn hữu hiệu cho Chính phủ, đặc biệt là khu vực tư nhân để phục vụ cho nhu cầu đầu tư, phát triển kinh tế và được đánh giá là một kênh huy động vốn tiềm năng trong tương lai.

7/8/2020 7:34:31 PM +00:00