Tài liệu miễn phí Đầu tư Chứng khoán

Download Tài liệu học tập miễn phí Đầu tư Chứng khoán

The social network volume of COVID-19 and stock market response

This study applies volume of social network activity to examine whether positive or negative social network volume relating to coronavirus (COVID-19) can stimulate stock performance. It also examines whether a professional manager with abundant cash holdings can buffer against an outbreak of COVID-19.

12/29/2020 6:33:16 PM +00:00

Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 15: Price Action Wedge Pattern (Mô hình cái nêm)

Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 15: Price Action Wedge Pattern (Mô hình cái nêm) tìm hiểu mô hình nêm; mô hình nêm báo giá tăng; mô hình nêm báo giá giảm; thực hành phân tích mô hình thực tế.

12/29/2020 6:20:00 PM +00:00

Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 14: Price Action PinBar, InsideBar

Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 14: Price Action PinBar, InsideBar tìm hiểu hành động giá PriceAction; các mô hình Price Action Căn bản PinBar, InsideBar; giao dịch với PinBar InsideBar; thực hành phân tích trên biểu đồ, ra vào lệnh.

12/29/2020 6:19:54 PM +00:00

Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 13: Khung thời gian Trade

Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 13: Khung thời gian Trade tìm hiểu sự khác nhau giữa chuyên nghiệp, nghiệp dư và gà mờ; các khung giờ của thị trường; các loại hình trade theo khung thời gian; chọn khung thời gian cho riêng bạn; áp dụng khung thời gian vào kiến thức đã học.

12/29/2020 6:19:48 PM +00:00

Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 12: MacD

Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 12: MacD tìm hiểu bản chất của MACD; thay đổi xu hướng (Trend); giao dịch với MACD; nhược điểm của MACD; MACD Histogram phân kỳ; ứng dụng MACD trong Forex.

12/29/2020 6:19:41 PM +00:00

Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 11: Bollinger band

Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 11: Bollinger band tìm hiểu đặc điểm của Bollinger Band; tính chất của Bollinger Band; cách giao dịch với Bollinger Band; hiệu ứng thắt cổ chai; các tín hiệu đảo chiều.

12/29/2020 6:19:35 PM +00:00

Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 10: Đường trung bình động MA

Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 10: Đường trung bình động MA tìm hiểu đường trung bình động MA; sự khác nhau cơ bản SMA và EMA; cách dùng MA trade Forex.

12/29/2020 6:19:28 PM +00:00

Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 9: Những chiêu trò Show tài khoản lừa đảo

Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 9: Những chiêu trò Show tài khoản lừa đảo thông qua bài giảng này giúp các bạn nắm được các chiêu trò show tài khoản, toàn lệnh thắng để bán khóa học, từ đó có các phương pháp phòng tránh hiệu quả.

12/29/2020 6:19:22 PM +00:00

Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 8: Lý thuyết xu hướng

Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 8: Lý thuyết xu hướng cung cấp kiến thức về lý thuyết hướng; Nhận ra xu hướng thị trường; vẽ được xu hướng của thị trường chứng khoán; Trade ngắn hạn ăn 5-10 pips 1 lệnh.

12/29/2020 6:19:16 PM +00:00

Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 7: Lý thuyết cung cầu kháng cự hỗ trợ

Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 7: Lý thuyết cung cầu kháng cự hỗ trợ giúp người học nắm được lý thuyết cung cầu; vẽ được vùng cung, vùng cầu trên biểu đồ; xác định xu hướng của thị trường; điểm bán tốt, mua tốt.

12/29/2020 6:19:10 PM +00:00

Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 6: Quản trị vốn trong Forex (Tiếp theo)

Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 6: Quản trị vốn trong Forex (Tiếp theo) với mục đích cung cấp cho người học ôn lại pp quản trị vốn; thực hành đặt Stoploss, Trailing Stop, TakeProfit trên MT4.

12/29/2020 6:19:03 PM +00:00

Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 5: Quản trị vốn trong Forex

Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 5: Quản trị vốn trong Forex tìm hiểu quy tắc để không bao giờ cháy tài khoản; Những cách thức đặt StopLoss cần nắm; Cách tính % của tài khoản theo Lot và Pip; Phương Pháp đặt Stoploss, Trailing Stop, TakeProfit.

12/29/2020 6:18:57 PM +00:00

Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 4: luật chơi cần nắm vững (Tiếp theo)

Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 4: luật chơi cần nắm vững (Tiếp theo) được biên soạn nhằm tìm hiểu mua khống và bán khống; balance và equity, swap; margin, free margin, margin level và margin call, stop out; buy limit, buy stop, sell limit, sell stop.

12/29/2020 6:18:51 PM +00:00

Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 3: Luật chơi cần nắm vững

Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 3: Luật chơi cần nắm vững tìm hiểu cặp tỷ giá chính; nickname của những cặp tiền; cặp tỷ giá chéo; đặc điểm của cặp tỷ giá chéo; cặp tỷ giá yếu; đặc điểm của cặp tỷ giá yếu; quy định tên gọi trong 1 cặp tiền; giá trị của Pip; đòn bẩy giao dịch.

12/29/2020 6:18:44 PM +00:00

Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 2: Bắt đầu giao dịch từ con số 0

Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 2: Bắt đầu giao dịch từ con số 0 hướng dẫn lựa chọn sàn giao dịch, cài đặt MT4; đăng ký sàn và tạo tài khoản Demo trên MT4.

12/29/2020 6:18:38 PM +00:00

Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 1: Hiểu đúng về Forex

Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 1: Hiểu đúng về Forex tìm hiểu về Forex, bản chất của Forex, sự phát triển của Forex hiện nay, các bước kiếm tiền trên Forex. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết hơn nội dung.

12/29/2020 6:18:31 PM +00:00

Tác động của khả năng sinh lời lên cấu trúc và tốc độ điều chỉnh: Nghiên cứu thực nghiệm của các công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu này với mục đích là kiểm tra sự tồn tại tác động của khả năng sinh lời lên cấu trúc vốn và tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn, bằng chứng thực nghiệm từ các công ty phi tài chính niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

12/29/2020 3:37:59 PM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các công ty trong ngành y tế niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu sử dụng là số liệu dạng bảng được thu thập chủ yếu từ các báo cáo tài chính của các công ty công ty ngành y tế niêm yết trên TTCK Việt Nam trong giai đoạn 2006 – 2015 để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố bên trong doanh nghiệp đến chính sách cổ tức.

12/29/2020 3:36:15 PM +00:00

Niêm yết cổ phiếu tại thị trường chứng khoán nước ngoài – một kênh huy động vốn quan trọng

Bài viết này phân tích các mục tiêu và phương thức niêm yết cổ phiếu tại thị trường chứng khoán nước ngoài, chỉ ra các thuận lợi và khó khăn trong quá trình đó, nhằm cung cấp thông tin tới các chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư của Việt Nam, hướng tới việc đưa cổ phiếu của doanh nghiệp Việt Nam ra thị trường nước ngoài trong tương lai không xa.

12/29/2020 3:36:00 PM +00:00

Tác động khả năng hoạt động liên tục đến tỷ lệ nợ vay ngân hàng các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu được thực hiện nhằm cung cấp bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ tương quan giữa khả năng hoạt động liên tục (KNHĐLT) và tỷ lệ nợ vay ngân hàng của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dựa vào dữ liệu từ 279 công ty niêm yết trên hai sàn giao dịch chứng khoán ở VN trong khoảng thời gian 2009-2015, bằng phương pháp nghiên cứu định lượng, nhóm tác giả kết luận có sự tương quan giữa KNHĐLT và tỷ lệ nợ vay ngân hàng của doanh nghiệp niêm yết.

12/29/2020 3:35:46 PM +00:00

Khả năng niêm yết cổ phiếu ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam: Thực trạng và đề xuất

Bài viết này phân tích thực trạng khả năng niêm yết cổ phiếu tại thị trường nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam, chỉ ra các điều kiện cần thiết, các thuận lợi và khó khăn, trên cơ sở đó đề xuất một số gợi ý giải pháp và khuyến nghị nhằm gia tăng khả năng đó, hướng tới việc đưa cổ phiếu của doanh nghiệp Việt Nam ra thị trường nước ngoài trong tương lai.

12/29/2020 3:29:31 PM +00:00

Ảnh hưởng của hoạt động mua lại cổ phiếu đến giá cổ phiếu của công ty trong ngành công nghiệp tại Việt Nam

Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động mua lại cổ phiếu đến giá cổ phiếu của công ty trong ngành công nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010-2017. Bằng phương pháp nghiên cứu sự kiện, kết quả nghiên cứu cho thấy mua lại cổ phiếu hầu như không có tác động tới giá cổ phiếu của các công ty trong ngành công nghiệp Việt Nam.

12/29/2020 3:29:18 PM +00:00

Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2: Bài 7 - ThS. Đoàn Trọng Tuyến

Bài giảng Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 2 - Bài 7: Tích phân xác định trình bày khái niệm tích phân xác định và ý nghĩa hình học; các tính chất cơ bản của tích phân xác định; phương pháp đổi biến số; phương pháp tích phân từng phần.

12/29/2020 2:58:27 PM +00:00

Bài giảng Thị trường chứng khoán: Bài 6 - TS. Lê Thị Hương Lan

Bài giảng Thị trường chứng khoán - Bài 5: Lưu ký, thanh toán chứng khoán và hệ thống thông tin trên thị trường chứng khoán với các nội dung hệ thống đăng ký, lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán; hệ thống thông tin trên thị trường chứng khoán.

12/29/2020 2:57:36 PM +00:00

Bài giảng Thị trường chứng khoán: Bài 5 - ThS. Nguyễn Hương Giang

Bài giảng Thị trường chứng khoán - Bài 5: Giao dịch chứng khoán cung cấp các khái niệm cơ bản, thời gian thanh toán, cơ chế xác định giá chứng khoán, phương thức giao dịch, liên hệ thực tiễn thị trường chứng khoán Việt Nam.

12/29/2020 2:57:29 PM +00:00

Bài giảng Thị trường chứng khoán: Bài 4 - ThS. Trần Thị Lan Hương

Bài giảng Thị trường chứng khoán - Bài 4: Phát hành chứng khoán trình bày chủ thể phát hành, mục đích phát hành chứng khoán; phương thức phát hành chứng khoán; thủ tục phát hành chứng khoán; đại lý, bảo lãnh phát hành.

12/29/2020 2:57:22 PM +00:00

Bài giảng Thị trường chứng khoán: Bài 3 - ThS. Trần Thị Lan Hương

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Thị trường chứng khoán - Bài 3: Trái phiếu và định giá trái phiếu để nắm chi tiết nội dung các kiến thức bao gồm khái niệm và phân loại trái phiếu; định giá trái phiếu.

12/29/2020 2:57:15 PM +00:00

Bài giảng Thị trường chứng khoán - Bài 3: Trái phiếu và định giá trái phiếu

Bài giảng Thị trường chứng khoán - Bài 3: Trái phiếu và định giá trái phiếu được biên soạn với mục tiêu giúp người học nắm được các kiến thức về khái niệm, đặc điểm và các cách phân loại trái phiếu; các bước trong quy trình định giá trái phiếu; giá trị thực của một trái phiếu, tỷ lệ lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư; Duration, trình bày được ý nghĩa của Duration.

12/29/2020 2:57:08 PM +00:00

Bài giảng Thị trường chứng khoán: Bài 2 - ThS. Trần Thị Lan Hương

Bài giảng Thị trường chứng khoán - Bài 2: Cổ phiếu và định giá cổ phiếu thông qua bài học này giúp các bạn trình bày được khái niệm đặc điểm và cách phân loại cổ phiếu; các bước trong định giá cổ phiếu.

12/29/2020 2:57:02 PM +00:00

Bài giảng Thị trường chứng khoán: Bài 1 - ThS. Vũ Thị Thúy Vân

Bài giảng Thị trường chứng khoán - Bài 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán với các kiến thức khái quát về thị trường chứng khoán; vai trò của thị trường chứng khoán; giả thiết thị trường hiệu quả; một số thị trường chứng khoán trên thế giới; xu hướng phát triển của thị trường chứng khoán.

12/29/2020 2:56:55 PM +00:00