Lecture International trade and investment: Chapter 5 - John Gionea

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 18 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture International trade and investment: Chapter 5 - John Gionea. Chapter 5 - Australia’s position in international trade and investment. The main goals of this chapter are to: Examine the changes in Australia’ position in the world economy, in terms of size and income per capita; outline the main changes in Australia’s geographic distribution of exports and imports and identify the main reasons for those changes; analyse the role of foreign direct investment in Australia’s economy.. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-international-trade-and-investment-chapter-5-john-gionea-msqbuq.html

Nội dung


1119188