Lecture Financial accounting: Chapter 10 - Robert Libby, Patricia A. Libby, Daniel G. Short

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 15 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Financial accounting: Chapter 10 - Robert Libby, Patricia A. Libby, Daniel G. Short. Chapter 10 - Reporting and interpreting bonds. After studying this chapter, you should be able to: Describe the characteristics of bonds, report bonds payable and interest expense for bonds sold at par and analyze the times interest earned ratio, report bonds payable and interest expense for bonds sold at a discount, report bonds payable and interest expense for bonds sold at a premium, analyze the debt-to-equity ratio, report the early retirement of bonds.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-financial-accounting-chapter-10-robert-libbya-patricia-a-libbya-daniel-g-2ysbuq.html

Nội dung


1122012

Tài liệu liên quan


Xem thêm