Tài liệu miễn phí Kế toán - Kiểm toán

Download Tài liệu học tập miễn phí Kế toán - Kiểm toán

Xây dựng cơ bản là gì? Đầu tư xây dựng cơ bản hiện nay thế nào

Khi có ai đó hỏi bạn về “xây dựng cơ bản là gì hay đầu tư xây dựng cơ bản như thế nào” bạn sẽ trả lời được đáp án chuẩn nhất không? Những đặc điểm của xây dựng cơ bản cũng như đầu tư xây dựng cơ bản như thế nào? Những yếu tố ảnh hưởng đến sự hiệu quả của đầu tư xây dựng cơ bản? Cơ hội phát triển ngành xây dựng như thế nào cho bạn? Tất cả sẽ có trong bài viết này, hãy đọc để có thêm thông tin bổ ích cho bản thân.

5/20/2020 5:54:06 AM +00:00

Trình tự thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản

Đầu tư xây dựng cơ bản là một bộ phận của hoạt động đầu tư, đó là việc bỏ vốn để tiến hành các hoạt động xây dựng cơ bản nhằm tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng các tài sản cố định nhằm phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân. Về cơ bản, trình tự đầu tư xây dựng có 03 giai đoạn gồm chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng.

5/20/2020 5:54:01 AM +00:00

Trình tự quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Lào Cai

Trình tự lập dự án đầu tư xây dựng công trình: khi có kế hoạch chuẩn bị đầu tư, chủ đầu tư chủ động lập nhiệm vụ thiết kế để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; khi nhiệm vụ thiết kế được phê duyệt, căn cứ theo quy mô cấp công trình báo cáo người quyết định đầu tư theo phân cấp để lựa chọn nhà thầu tư vấn theo quy định; triển khai lập dự án quy hoạch báo cáo kinh tế kỹ thuật; trình thẩm định, phê duyệt dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật theo quy định...

5/20/2020 5:53:54 AM +00:00

Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng

Mục địch của quy chế này nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất kinh doanh phù hợp với chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong từng thời kỳ để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2020 5:53:48 AM +00:00

Nhiều bất cập trong đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý vốn

Dự án thực hiện đầu tư khi chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường; hồ sơ khảo sát còn chưa đầy đủ, thiếu chính xác, chưa phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình thiết kế; thiết kế kỹ thuật chưa tuân thủ thiết kế cơ sở hoặc chưa sát với thực tế dẫn đến phải điều chỉnh trong quá trình thi công tại nhiều dự án; phê duyệt dự toán còn sai sót, có trường hợp tổng giá trị dự toán được duyệt vượt tổng mức đầu tư.

5/20/2020 5:53:42 AM +00:00

Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của doanh nghiệp được hình thành do Ngân sách cấp hoặc đơn vị cấp trên cấp. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản của đơn vị được dùng cho việc đầu tư xây dựng mới, cải tạo, mở rộng cơ sở sản xuất, kinh doanh và mua sắm tài sản cố định để đổi mới công nghệ. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản ở doanh nghiệp phải chấp hành và tôn trọng các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản hiện hành.

5/20/2020 5:53:36 AM +00:00

Kiểm toán chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước và vai trò của đại biểu dân cử

Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản: Là quá trình quản lý vốn giữa các cơ quan nhà nước với chủ đầu tư, đồng thời thanh toán cho các Nhà thầu tư vấn, xây lắp, cung ứng thiết bị và chi tiêu cho bản thân chủ đầu tư. Bản chất của việc cấp vốn là Nhà nước (chủ đầu tư là người đại diện) mua lại sản phẩm xây dựng, lắp đặt thiết bị công nghệ và các sản phẩm xây dựng cơ bản khác của các nhà thầu, do đó việc cấp đúng, cấp đủ tức là cấp đúng giá trị của hàng hóa xây dựng cơ bản mà nhà thầu bán cho chủ đầu tư (Nhà nước). Cơ chế cấp phát, chi đầu tư từ ngân sách Nhà nước là nhân tố quan trọng trong việc giảm thất thoát, tiêu cực trong đầu tư xây dựng, góp phần nâng cao chất lượng công trình xây dựng.

5/20/2020 5:53:30 AM +00:00

Kế toán nguồn dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản

Bài viết sau đây chia sẻ đến bạn các phương pháp ghi tài khoản kế toán nguồn dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản của một số trường hợp như khi được cấp có thẩm quyền giao dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản, Khi đơn vị rút dự toán ra sử dụng cho các hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khải chi tiết qua nội dung bài viết.

5/20/2020 5:53:18 AM +00:00

Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản là gì? Những vấn đề chung về kế toán đầu tư xây dựng

Kế toán đầu tư xây dựng là một loại hình kế toán có nét đặc trưng riêng biệt. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn giải thích kế toán đầu tư xây dựng là gì và những vấn đề chung nhất về loại hình kế toán này giúp bạn đọc hiểu rõ hơn. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

5/20/2020 5:53:12 AM +00:00

Hạch toán kế toán xây dựng cơ bản theo thông tư 200

Theo Thông tư 200, để hạch toán kế toán xây dựng cơ bản dở dang chúng ta sử dụng TK 214. Tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang: Là tài khoản sử dụng để phản ánh chi phí thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và tình hình quyết toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở các doanh nghiệp có tiến hành công tác mua sắm tài sản cố định, đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn tài sản cố định.

5/20/2020 5:53:06 AM +00:00

Cách hạch toán kế toán xây dựng cơ bản dở dang

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn tài sản cố định của doanh nghiệp có thể được thực hiện theo phương thức giao thầu hoặc tự làm. Ở các doanh nghiệp tiến hành đầu tư xây dựng cơ bản theo phương thức tự làm thì tài khoản này phản ánh cả chi phí phát sinh trong quá trình xây lắp, sửa chữa.

5/20/2020 5:53:00 AM +00:00

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Phần 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

(NB) Tiếp nội dung phần 1 Bài giảng Nguyên lý kế toán: Phần 2 cung cấp các nội dung chính như: kế toán các quá trình chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sổ kế toán và hình thức kế toán, tổ chức công tác hạch toán kế toán.

5/20/2020 5:08:18 AM +00:00

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Phần 1 - ĐH Phạm Văn Đồng

(NB) Bài giảng Nguyên lý kế toán: Phần 1 gồm 5 chương với các nội dung chính như: Một số vấn đề chung về kế toán, chứng từ kế toán và kiểm kê, tài khoản kế toán, tính giá các đối tượng kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/20/2020 5:08:05 AM +00:00

Bài giảng Thuế: Phần 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

(NB) Tiếp nội dung phần 2 Bài giảng Thuế cung cấp những kiến thức còn lại được trình bày như sau: Thuế thu nhập cá nhân, một số loại thuế khác, phí và lệ phí. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

5/20/2020 5:03:05 AM +00:00

Bài giảng Thuế: Phần 1 - ĐH Phạm Văn Đồng

(NB) Phần 1 Giáo trình Hệ thống viễn thông của trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng gồm nội dung 5 chương đầu tài liệu, trình bày khái quát về những vấn đề chung về thuế, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp.

5/20/2020 5:02:55 AM +00:00

Ảnh hưởng của các nhân tố kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp may mặc, nông nghiệp và hóa chất niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu tập trung phân tích ảnh hưởng của các nhân tố kiểm soát nội bộ (KSNB) đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành may mặc, nông nghiệp và hóa chất niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

5/20/2020 2:30:09 AM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết

Bài viết đưa ra một số kiến nghị đối với các CTKT độc lập và các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán BCTC của các DNNY, đồng thời tìm ra hướng phát triển cho ngành kiểm toán.

5/20/2020 2:30:03 AM +00:00

Những vấn đề chung về kế toán tài chính doanh nghiệp

Trong các doanh nghiệp, để quản lý tài sản và quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải sử dụng hàng loạt các công cụ quản lý khắc nhau. Kế toán ở doanh nghiệp với chức năng thu nhận, xử lý, hệ thống hoá thông tin về toàn bộ hoạt động kinh tế tài chính phát sinh ở doanh nghiệp nhằm cung cấp những thông tin cần thiết phục vụ công tác quản lý kinh tế tài chính vĩ mô và vi mô đã trở thành một công cụ quản lý kinh tế quan trọng, một bộ phận cấu thành hệ thống công cụ quản lý kinh tế. Trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, kế toán được xác đinh như một mặt của hoạt động kinh tế nói chung, quá trình sản xuất kinh doanh nói riêng và kế toán được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau.

5/19/2020 7:00:37 PM +00:00

Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư trong doanh nghiệp

Để đáp ứng các yêu cầu quản lý, kế toán tài sản cố định phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây: tổ chức ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời về số lượng, hiện trạng và giá trị tài sản cố định hiện có, tình hình tăng giảm và di chuyển tài sản cố định trong nội bộ doanh nghiệp nhằm giám sát chặt chẽ việc mua sắm, đầu tư, bảo quản và sử dụng tài sản cố định ở doanh nghiệp. Phản ánh kịp thời giá trị hao mòn tài sản cố định trong quá trình sử dụng...

5/19/2020 7:00:30 PM +00:00

Kế toán tài sản bằng tiền và các khoản nợ phải thu trong doanh nghiệp

Tài sản bằng tiền của doanh nghiệp gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ở các ngân hàng, kho bạc, các công ty tài chính và các khoản tiền đang chuyển, bao gồm cả tiền Việt Nam, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng bạc và các kim loại quý hiếm,... Việc hạch toán tài sản bằng tiền phải tuân theo những quy định hiện hành và chế độ quản lý, lưu thông tiền tệ của Nhà nước.

5/19/2020 7:00:24 PM +00:00

Kế toán nguồn vốn doanh nghiệp

Kế toán nguồn vốn vay đòi hỏi phải theo dõi chi tiết theo từng hình thức vay, từng đối tượng, từng khoản vay và thời hạn vay. Trường hợp vay bằng ngoại tệ, ngoài việc theo dõi theo nguyên tệ, kế toán phải quy đổi ra tiền Việt Nam theo tỷ giá do ngân hàng ngoại thương công bố tại thời điểm ghi nhận nợ. Còn nếu vay bằng vàng, bạc, đá quý phải theo dõi chi tiết theo số lượng và giá trị của từng lần vay và theo từng chủ nợ. Khi kết thúc niên độ kế toán số dư nợ vay bằng ngoại tệ, vàng bạc, đá quý... phải được điều chỉnh theo tỷ giá thực tế của nguồn vốn vay. Số chênh lệch được ghi chép phản ánh vào tài khoản 413 - Chênh lệch tỷ giá.

5/19/2020 7:00:16 PM +00:00

Kế toán kết quả kinh doanh - phân phối lợi nhuận

Kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng về các hoạt động của doanh nghiệp trong một kỳ nhất định, là biểu hiện bằng tiền phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí của các hoạt động kinh tế đã được thực hiện. Nếu doanh thu lớn hơn chi phí thì doanh nghiệp có lãi, nếu doanh thu nhỏ hơn chi phí thì doanh nghiệp bị lỗ. Trong doanh nghiệp, kết quả kinh doanh bao gồm: lợi nhuận hoạt động kinh doanh, lợi nhuận hoạt động khác, để tìm hiểu về cách tính các lợi nhuận này, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu dưới đây.

5/19/2020 7:00:10 PM +00:00

Kế toán hoạt động đầu tư tài chính

Hoạt động đầu tư tài chính: Là việc doanh nghiệp đem tài sản, tiền vốn đầu tư vào doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế nhằm thu lợi nhuận. Đầu tư tài chính ở doanh nghiệp là hoạt động dùng tiền vốn để mua cổ phiếu, trái phiếu, (trái phiếu chính phủ, trái phiếu địa phương, trái phiếu công ty, tín phiếu kho bạc) với mục đích hưởng lãi hoặc bỏ vốn vào các doanh nghiệp khác dưới hình thức góp vốn liên doanh, mua cổ phần, góp vốn với tư cách là một thành viên tham gia quản lý và điều hành công ty liên doanh, công ty cổ phần nhằm chia sẻ lợi ích và trách nhiệm với doanh nghiệp khác.

5/19/2020 7:00:03 PM +00:00

Kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp

Khi nền kinh tế nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường với sự tham gia của các thành phần kinh tế thì số lượng các doanh nghiệp ngày càng nhiều và quy mô ngày càng lớn. Các doanh nghiệp đều hoạt động theo nguyên tắc hạch toán kinh tế, mà những nguyên tắc cơ bản là: tự trang trải chi phí và có lợi nhuận, tự chủ về tài chính, nghiệp vụ, tự chịu trách nhiệm về kinh tế hoạt động kinh doanh, chịu trách nhiệm về thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và tuân thủ các chế độ, thể lệ về quản lý kinh tế, tài chính của Nhà nước với sự chỉ đạo và kiểm tra của các cơ quan chức năng của Nhà nước. Để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao trình độ quản lý và khả năng quản trị kinh doanh, quản lý tài sản.

5/19/2020 6:59:56 PM +00:00

Kế toán chi phí và doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh

Chi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống, lao động vật hoá và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp đã chi ra để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định. Chi phí sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phát sinh thường xuyên trong suốt quá trình tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp. Nhưng để phục vụ cho yêu cầu quản lý chi phí sản xuất kinh doanh phải được tập hợp theo từng thời kỳ: tháng, quý, năm.

5/19/2020 6:59:49 PM +00:00

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 140/2019

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 140/2019 trình bày các nội dung chính sau: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước, vai trò của Kiểm toán nhà nước đối với cải cách quản lý tài chính tại các trường đại học công lập, kiểm toán nhà nước - ICAEW hợp tác bền chặt và hiệu quả trong tiến trình phát triển đất nước,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

5/19/2020 6:47:32 PM +00:00

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 139/2019

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 139/2019 trình bày các nội dung chính sau: Những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp về các chính sách và thủ tục hành chính thuế - thực trạng và giải pháp, vận dụng trọng yếu trong kiểm toán tuân thủ của Kiểm toán nhà nước và kinh nghiệm của các cơ quan kiểm toán tối cao, ứng dụng hệ thống thông tin địa lý vào kiểm toán việc lập và quản lý quy hoạch các dự án khoáng sản,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

5/19/2020 6:47:24 PM +00:00

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 138/2019

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 138/2019 trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề lý luận về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, gắn với kiểm soát quyền lực và vai trò của Kiểm toán nhà nước, vai trò của Kiểm toán nhà nước trong kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

5/19/2020 6:47:17 PM +00:00

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 137/2019

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 137/2019 trình bày các nội dung chính sau: Hướng tới hệ thống quản lý hiện đại để tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi trong thời đại kinh tế số, quản lý thuế đối với các giао dịch thương mại điện tử, luật Quản lý thuế cần được sửa đổi để phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính và hiện đại hóa công tác quản lý thuế,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

5/19/2020 6:47:10 PM +00:00

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 136/2019

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 136/2019 trình bày các nội dung chính sau: Cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập tại một số tỉnh ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp, cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành y tế thực trạng và hướng hoàn thiện, phương pháp kiểm toán nội bộ dựa trên rủi ro,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

5/19/2020 6:47:03 PM +00:00