Lecture Finance - Topic 11: Investing in mutual funds

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 43 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Finance - Topic 11: Investing in mutual funds. Topic 11 - Investing in mutual funds. This topic presents the following content: Pooled diversification, attractions and drawbacks of mutual fund ownership, essential characteristics, types of funds (equity), special services, risk.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-finance-topic-11-investing-in-mutual-funds-bhabuq.html

Nội dung


1098045