Tài liệu miễn phí Tài chính doanh nghiệp

Download Tài liệu học tập miễn phí Tài chính doanh nghiệp

Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 3 - Nguyễn Thị Doan

Chương 3 giúp người học hiểu về Vốn lưu động của doanh nghiệp. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Nội dung, phân loại và kết cấu vốn lưu động, xác định nhu cầu vốn lưu động, tổ chức nguồn vốn lưu động đảm bảo cho sản xuất kinh doanh,...

5/20/2020 5:14:16 AM +00:00

Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 2 - Nguyễn Thị Doan

Chương 2 - Vốn cố định của doanh nghiệp. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Tài sản cố định và vốn cố định của doanh nghiệp, khấu hao tài sản cố định, quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp.

5/20/2020 5:14:09 AM +00:00

Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 - Nguyễn Thị Doan

Cùng nắm kiến thức trong Bài giảng Quản trị tài chính thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp, vốn cố định, vốn lưu động, phân tích báo cáo tài chính.

5/20/2020 5:14:03 AM +00:00

Bài giảng Tài chính tiền tệ: Phần 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

Tiếp nối phần 1, phần 2 của Bài giảng Tài chính tiền tệ trình bày Tài chính quốc tế, tiền tệ và lưu thông tiền tệ, tín dụng và lãi suất tín dụng, ngân hàng trong nền kinh tế thị trường, tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế.

5/20/2020 5:09:27 AM +00:00

Bài giảng Tài chính tiền tệ: Phần 1 - ĐH Phạm Văn Đồng

(NB) Bài giảng Tài chính tiền tệ được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung gồm 2 phần lớn, phần 1 là những vấn đề cơ bản về tài chính, ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, thị trường tài chính.

5/20/2020 5:09:16 AM +00:00

Bài giảng Tài chính công: Phần 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

(NB) Tiếp nội dung phần 1 Bài giảng Tài chính công: Phần 2 cung cấp những kiến thức còn lại được trình bày như sau: Phân tích lợi ích – chi phí dự án đầu tư công, khuôn khổ phân tích chính sách thuế. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/20/2020 5:02:30 AM +00:00

Bài giảng Tài chính công: Phần 1 - ĐH Phạm Văn Đồng

NB) Bài giảng Tài chính công: Phần 1 được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về khu vực công và tài chính công, hiệu quả và công bằng trong phân phối, ngoại tác, hàng hóa và chi tiêu công.

5/20/2020 5:02:22 AM +00:00

Bài giảng Quản trị tài chính - ĐH Phạm Văn Đồng

(NB) Bài giảng Quản trị tài chính được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp, giá trị theo thời gian của tiền, cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn, đầu tư dài hạn của doanh nghiệp,..

5/20/2020 5:02:04 AM +00:00

Asset and equity beta of Viet Nam investment and financial service industry after low inflation period 2015-2017

This paper measures the volatility of market risk in Viet Nam Investment & Development Company group after this period (2015-2017). The main reason is the necessary role of the of Investment Company group system in Vietnam in the economic development and growth in recent years always go with risk potential and risk control policies.

5/20/2020 4:24:25 AM +00:00

Một số gợi ý về chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (KNST) là một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế. Hiện nay ở nước ta, với sự phát triển mạnh mẽ của loại hình doanh nghiệp này thì rào cản về vốn vẫn còn là một trong những vấn đề lớn cần được quan tâm tháo gỡ. Bài viết đề xuất một số nội dung liên quan tới chính sách tài chính nói chung, vốn nói riêng trong hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

5/19/2020 7:03:29 PM +00:00

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người lao động đến cam kết tổ chức

Nghiên cứu này tìm hiểu các nhân tố thuộc về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility - CSR) đối với người lao động ảnh hưởng đến cam kết tổ chức, sau đó đo lường tác động của CSR đối với người lao động đến cam kết tổ chức.

5/19/2020 6:57:29 PM +00:00

Định giá chuyển giao về tài sản vô hình của công ty đa quốc gia

Mục tiêu bài viết là tổng quan các nghiên cứu trước đây liên quan về việc định giá chuyển giao của các công ty đa quốc gia dựa trên nguyên tắc một cánh tay đối với tài sản vô hình. Thông qua tổng hợp, phân tích các nghiên cứu trước đây được thực hiện chủ yếu ở các nước phát triển và kinh nghiệm một số nước đang phát triển. Từ đó, đưa ra các ý tưởng cho nghiên cứu trong tương lai.

5/19/2020 6:46:26 PM +00:00

Phân tích các chỉ tiêu tính thuế nhằm phát hiện gian lận thuế, trốn thuế trong khai báo thuế thu nhập doanh nghiệp

Bài viết tập trung vào phân tích các chỉ tiêu doanh thu, chi phí làm căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp, phát hiện các trường hợp gian lận thuế, trốn thuế trong khai báo thuế thu nhập doanh nghiệp.

5/19/2020 6:35:08 PM +00:00

Phân tích các chỉ tiêu tính thuế nhằm phát hiện sai sót, gian lận trong khai báo thuế giá trị gia tăng ở các doanh nghiệp

Bài viết đã vận dụng các phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh để phân tích các chỉ tiêu cần thiết, đóng góp thêm cơ sở lí luận để vận dụng lí luận vào thực tiễn một cách hiệu quả.

5/19/2020 6:32:17 PM +00:00

Về hệ thống chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp

Báo cáo tài chính được coi là một bức tranh toàn diện về tình hình tài chính, khả năng và sức mạnh của một doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Do vậy, báo cáo tài chính là nguồn thông tin chủ yếu và quan trọng cung cấp cho quản trị tài chính, phục vụ các loại quyết định quản trị tài chính của nhà quản trị doanh nghiệp. Bài viết trao đổi về các chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp hiện nay nhằm giúp các nhà quản trị đưa ra các quyết định đúng đắn trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

5/19/2020 6:30:08 PM +00:00

Vấn đề áp dụng ngân sách kiểm soát chi của chính quyền địa phương Hoa Kỳ

Ngân sách kiểm soát chi là phương thức kiểm soát tài chính của chính quyền địa phương Hoa Kỳ dựa trên hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương. Trên cơ sở trình bày, phân tích khái niệm “ngân sách kiểm soát chi” của chính quyền địa phương Hoa Kỳ, trong bối cảnh Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 của Việt Nam đã có hiệu lực, tác giả đưa ra một số kiến nghị về vấn đề ngân sách kiểm soát chi của chính quyền địa phương tại Việt Nam.

5/19/2020 6:29:56 PM +00:00

Vai trò và cơ chế quản trị doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại

Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng là một trong ba trụ cột chính của tái cơ cấu nền kinh tế đã được Chính phủ chỉ đạo thực hiện quyết liệt trong thời gian qua. Quá trình tái cơ cấu tạo sự thay đổi thành phần và cấu trúc vốn, cấu trúc sở hữu, mạng lưới hoạt động... và đã tác động không nhỏ đến quản trị doanh nghiệp tại ngân hàng. Đòi hỏi đặt ra là cần phải đổi mới toàn diện quản trị doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại nhằm minh bạch hóa quản trị doanh nghiệp, đảm bảo phát triển bền vững cho ngân hàng. Bài viết làm rõ vai trò và cơ chế quản trị doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại.

5/19/2020 6:29:50 PM +00:00

Tìm kiếm giải pháp tài chính đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng khu vực APEC

Nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương được dự báo là rất lớn. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự kiến trong giai đoạn 2015 – 2020, tổng nhu cầu cơ sở hạ tầng của khu vực có thể lên tới 8.000 tỷ USD. Vì vậy, trong Tuyên bố chung Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017, các Bộ trưởng Tài chính APEC kêu gọi các tổ chức quốc tế tiếp tục phối hợp với các nền kinh tế APEC xây dựng các bài học kinh nghiệm tốt, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng năng lực cho các nền kinh tế về đầu tư cơ sở hạ tầng…

5/19/2020 6:29:32 PM +00:00

Tài chính toàn diện hướng đến xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế nông thôn bền vững

Thời gian gần đây, tài chính toàn diện là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng quốc tế nói chung và Việt Nam nói riêng. Đây cũng là một trong 4 ưu tiên được các Bộ trưởng Tài chính thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 với việc đồng thuận ưu tiên tập trung phát triển thị trường tín dụng và các sản phẩm dịch vụ tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp và nông thôn, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, tái cơ cấu và phát triển một nền nông nghiệp có chất lượng. Bài viết trao đổi về những hạn chế đang tồn tại đối với tín dụng nông nghiệp nông thôn, từ đó gợi ý các giải pháp góp phần tăng trưởng tín dụng nông nghiệp nông thôn nói riêng và phát triển tài chính toàn diện nói chung.

5/19/2020 6:29:14 PM +00:00

Tác động của phân cấp tài khóa đến tăng trưởng kinh tế địa phương

Đến thời điểm hiện tại, vẫn còn nhiều tranh luận về các tác động của phân cấp tài khóa đến tăng trưởng kinh tế địa phương. Bài viết đánh giá tác động của phân cấp tài khóa đến tăng trưởng kinh tế địa phương ở Việt Nam bằng cách sử dụng phương pháp ước lượng mô men tổng quát (GMM) với dữ liệu dạng bảng cho giai đoạn từ 2005 đến 2016. Nghiên cứu phát hiện phân cấp tài khóa có tác động dương lên tăng trưởng kinh tế địa phương; Các cấu phần của biến phân cấp (chi đầu tư và chi thường xuyên) có hiệu ứng dương và trợ cấp có đóng góp nhất định đến tăng trưởng kinh tế.

5/19/2020 6:29:07 PM +00:00

Rà soát, giảm các khoản phí, lệ phí: Thêm “lực đẩy” hỗ trợ doanh nghiệp

Thực hiện chủ trương Chính phủ kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và phát triển, ngày 16/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của các bộ, ngành và các địa phương, nhiều giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đã được ban hành và đi vào cuộc sống. Trong đó, nhiều khoản phí và lệ phí đang được xem xét bãi bỏ quy định thu hoặc giảm mức thu, giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa, doanh nghiệp Việt Nam.

5/19/2020 6:29:01 PM +00:00

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn Hà Nội

Công tác kiểm tra thuế không chỉ là một chức năng thiết yếu của cơ quan quản lý Nhà nước mà còn là đòi hỏi khách quan trong quá trình quản lý thu thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời cho ngân sách nhà nước. Thời gian qua, Cục Thuế TP. Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp tập trung vào kiểm tra thuế nói chung và kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh nói riêng. Kết quả đạt được cho thấy, công tác này có nhiều chuyển biến tích cực, song trước yêu cầu của thực tiễn và nhiệm vụ đề ra, công tác kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh vẫn còn có một số hạn chế, đòi hỏi phải làm tốt hơn trong thời gian tới.

5/19/2020 6:27:57 PM +00:00

Một số vấn đề về triển khai cơ chế tự chủ tài chính tại đơn vị sự nghiệp công lập

Kể từ 2006 đến nay, sau hơn 10 năm thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập cho thấy, việc mở rộng trao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công lập đã góp phần nâng cao số lượng và chất lượng dịch vụ công; tạo điều kiện cho người dân có thêm cơ hội lựa chọn, tiếp cận các dịch vụ công với chất lượng ngày càng cao, góp phần cải thiện thu nhập của người lao động tại các đơn vị sự nghiệp.

5/19/2020 6:27:45 PM +00:00

Kinh nghiệm quản lý thuế trong kinh doanh thương mại điện tử tại một số nước

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin như hiện nay, Việt Nam đang là thị trường màu mỡ cho phát triển thương mại điện tử. Thực tế này đòi hỏi thời gian tới cần phải tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử. Qua nghiên cứu cách thức quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh điện tử của một số nước, bài viết đưa ra một số bài học có thể nghiên cứu, làm kinh nghiệm cho Việt Nam.

5/19/2020 6:27:08 PM +00:00

Kinh nghiệm giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước tại một số nước

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy nguồn vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, bên cạnh các yếu tố cơ chế chính sách, quản trị doanh nghiệp, nguồn nhân lực... vai trò của công tác giám sát tài chính là rất quan trọng. Kinh nghiệm giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước tại Trung Quốc và Hàn Quốc được nghiên cứu trong bài viết là những tham khảo hữu ích cho Việt Nam trong quá trình quản lý, giám sát nâng cao hiệu quả nguồn tài chính nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước...

5/19/2020 6:27:02 PM +00:00

Kinh nghiệm đảm bảo an ninh tài chính quốc gia tại một số nước

An ninh tài chính quốc gia là điều kiện tiên quyết để đảm bảo sự ổn định cho hệ thống tài chính và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế. Bài viết khái quát kinh nghiệm xây dựng hệ thống tài chính ở một số nước nhằm quản lý khủng hoảng và đảm bảo an ninh tài chính quốc gia, qua đó, rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

5/19/2020 6:26:56 PM +00:00

Huy động nguồn thu ngân sách nhà nước ở Việt Nam theo hướng bền vững

Bài viết đánh giá thực trạng huy động nguồn lực vào ngân sách nhà nước ở Việt Nam qua việc phân tích quy mô và cơ cấu thu ngân sách những năm gần đây. Sự thay đổi về bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước đặt ra yêu cầu cần phải cải cách, hoàn thiện chính sách động viên ngân sách cho phát triển. Để đảm bảo tính bền vững của ngân sách trong giai đoạn tới, Việt Nam buộc phải có những điều chỉnh về chính sách thuế đồng thời với chính sách chi ngân sách. Trong cơ cấu thu ngân sách, vai trò của các khoản thu nội địa, nhất là loại thuế tài sản, thuế tiêu dùng với hàng sản xuất nội địa (như thuế tiêu thụ đặc biệt), thuế thu nhập cá nhân sẽ ngày càng quan trọng hơn.

5/19/2020 6:26:50 PM +00:00

Huy động nguồn lực tài chính phục vụ cơ cấu lại nền kinh tế

Cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng là chiến lược lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Để thực hiện thành công chiến lược này, cần huy động nguồn lực tài chính đa dạng từ nhiều lĩnh vực và liên quan đến nhiều chủ thể khác nhau trong nền kinh tế. Dựa trên việc phân tích thực trạng huy động nguồn lực tài chính trên một số phương diện khác nhau, bài viết đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm phát huy nguồn lực tài chính phục vụ cho chiến lược trên.

5/19/2020 6:26:44 PM +00:00

Hợp tác quốc tế chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận

Những năm gần đây, đa số các quốc gia trên thế giới đã có những thay đổi về chính sách thuế nhằm thích ứng với quá trình toàn cầu hóa và những thách thức từ sự phát triển của nền kinh tế số. Xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận là một thách thức lớn đối với chính phủ các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển. Nhiều nước đã xây dựng các chuẩn mực mới để bảo vệ cơ sở tính thuế và nguồn thu ngân sách, đồng thời cũng tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế thực hiện các giải pháp chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận.

5/19/2020 6:26:38 PM +00:00

Hội nhập quốc tế và sự cần thiết của kiểm soát an ninh tài chính

Một hệ thống tài chính ổn định có thể trở nên bất ổn nếu các chính sách kinh tế vĩ mô không bền vững, các thỏa thuận dàn xếp về tỷ giá thiếu tính tin cậy, giám sát tài chính yếu kém, tính minh bạch tài chính không đầy đủ, kỷ luật thị trường trong khu vực ngân hàng và doanh nghiệp lỏng lẻo. Do vậy, muốn đảm bảo nền tài chính an toàn, bền vững, cần nắm bắt được các nguyên nhân sâu xa gây ra những bất ổn để có giải pháp ngăn chặn kịp thời các nguy cơ gây tổn hại cho hệ thống tài chính trong điều kiện toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế.

5/19/2020 6:26:32 PM +00:00