Tài liệu miễn phí Tài chính doanh nghiệp

Download Tài liệu học tập miễn phí Tài chính doanh nghiệp

Toán tài chính: Phần 2

Phần 2 ebook Toán tài chính gồm có những nội dung chính sau: Trái phiếu, đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp, định giá chứng khoán, các công cụ hỗ trợ trong tính toán tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

10/21/2021 1:34:58 AM +00:00

Toán tài chính: Phần 1

Cuốn sách Toán tài chính gồm có 10 chương, phần 1 gồm 6 chương với những nội dung chính sau: Lãi đơn, lãi kép, chuỗi tiền tệ, tài khoản vãng lai, chiết khấu thương phiếu, vay thông thường. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

10/21/2021 1:34:33 AM +00:00

Lý thuyết Tài chính doanh nghiệp: Phần 2

Phần 2 cuốn Tài chính doanh nghiệp gồm có những nội dung chính sau: hoạch định lợi nhuận doanh nghiệp, tác động đòn bẩy lên doanh lợi và quyết định cấu trúc tài chính, rủi ro trong kinh doanh và đầu tư tài chính của doanh nghiệp, phân tích tài chính doanh nghiệp, kế hoạch tài chính doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/21/2021 1:33:59 AM +00:00

Lý thuyết Tài chính doanh nghiệp: Phần 1

Nội dung cuốn Tài chính doanh nghiệp gồm có 14 chương và được chia thành 2 phần ebook. Phần 1 gồm có 9 chương với những nội dung chính sau: Tổ chức tài chính doanh nghiệp, thời giá tiền tệ, định giá chứng khoán, giá sử dụng vốn (cost of capital), đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp, quản lý vốn kinh doanh trong doanh nghiệp, nguồn tài trợ cho doanh nghiệp, chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, doanh thu và thuế doanh nghiệp phải nộp. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/21/2021 1:33:14 AM +00:00

Lý thuyết về Tài chính và tiền tệ 1: Phần 2

Giáo trình Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lạm phát. Trong phần này sẽ trình bày về: Các vấn đề chung về lạm phát, hậu quả và những biện pháp khắc phục lạm phát, các tính toán và công bố chỉ số giá tiêu dùng ở Việt Nam, diễn biến lạm phát ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/21/2021 1:32:04 AM +00:00

Lý thuyết về Tài chính và tiền tệ 1: Phần 1

Giáo trình Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ cung cấp cho sinh viên những kiến thức, những khái niệm và những nội dung chủ yếu về Tài chính, Tiền tệ, Tín dụng và Ngân hàng. Trong phần này sẽ trình bày các kiến thức về: Những vấn đề chung về tiền tệ, các chế độ tiền tệ, cung cầu tiền tệ và chính sách tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/21/2021 1:31:47 AM +00:00

Ước lượng phần bù kỳ hạn trên thị trường trái phiếu Việt Nam

Nghiên cứu này nhằm ước lượng phần bù kỳ hạn của trái phiếu dựa trên mô hình GARCH-M bằng cách sử dụng dữ liệu trái phiếu chính phủ Việt Nam trong giai đoạn 2009 - 2019. Kết quả chỉ ra rằng, thứ nhất, kể từ năm 2012, phần bù kỳ hạn có xu hướng giảm dần, thậm chí là số âm trong những năm gần đây. Thứ hai, phần bù kỳ hạn trung bình tăng theo kỳ hạn. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 5:53:27 PM +00:00

Ứng dụng Entropy trong bài toán định giá tài sản tài chính - Trường hợp thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết này ứng dụng entropy để đo lường rủi ro của các cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2013 đến ngày 26 tháng 4 năm 2019. Bài viết cũng so sánh và đi đến kết luận rằng khả năng giải thích cho tỉ suất sinh lời của cổ phiếu của entropy tốt hơn hẳn so với hệ số beta truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 5:52:52 PM +00:00

Tác động của tính thanh khoản cổ phiếu tới giá trị doanh nghiệp: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá về tác động của tính thanh khoản cổ phiếu tới giá trị doanh nghiệp cho 606 doanh nghiệp phi tài chính niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2018. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài viết này.

10/20/2021 5:43:58 PM +00:00

Mối quan hệ giữa biến động dòng tiền và việc sử dụng nợ của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

Nghiên cứu xem xét ảnh hưởng của biến động dòng tiền đến việc sử dụng nợ của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam trong giai đoạn từ 2007 đến 2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy biến động dòng tiền tăng có thể làm tăng đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 5:04:52 PM +00:00

Ebook MBA trong Tài chính kế toán: Phần 3

Tiếp nối phần 1, Phần 3 ebook MBA trong Tài chính kế toán giới thiệu đến bạn đọc các nội dung về: cổ phần hóa, công nghệ thông tin và doanh nghiệp, định giá doanh nghiệp,... Mời các bạn tham khảo tài liệu!

10/20/2021 9:19:41 AM +00:00

Ebook MBA trong Tài chính kế toán: Phần 2

Tiếp nối phần 1, Phần 2 ebook MBA trong Tài chính kế toán giới thiệu đến bạn đọc các nội dung về: kế hoạch kinh doanh, hoạch định chi phí vốn, tài chính toàn cầu, quản lý rủi ro tài chính,... Mời các bạn tham khảo tài liệu!

10/20/2021 9:16:58 AM +00:00

Ebook MBA trong Tài chính kế toán: Phần 1

Ebook MBA trong Tài chính kế toán sẽ cung cấp cho bạn một bộ công cụ hoàn chỉnh, bao gồm các khái niệm, chiến lược, kỹ thuật, mô hình tài chính kế toán đang được nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới áp dụng để quản lý doanh nghiệp một cách hiệu quả. Phần 1 của ebook giới thiệu đến bạn đọc các nội dung về: sử dụng báo cáo tài chính, phân tích thu nhập doanh nghiệp, phân tích chi phí khối lượng và lợi nhuận, dự đoán và ngân sách, đo lường năng suất,... Mời các bạn tham khảo tài liệu!

10/20/2021 9:14:24 AM +00:00

Quản trị rủi ro đối với nhà giao dịch cá nhân trên thị trường tài chính

Bài viết phân tích nguyên nhân chính dẫn đến các lệch lạc tâm lý đó là nỗi sợ bên trong mỗi con người. Nhà đầu tư đóng lệnh lãi sớm là do nỗi sợ phải nuối tiếc nếu đánh mất số lãi đó, họ do dự khi đưa ra quyết định là do nỗi sợ phạm sai lầm, bị tác động bởi hiệu ứng bầy đàn là do nỗi sợ bị cô lập.

10/20/2021 4:07:06 AM +00:00

Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam

Bài viết Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam được nghiên cứu với mục tiêu nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường TPDN Việt Nam, cần quan tâm đến một số vấn đề như thành lập các tổ chức xếp hạng tín dụng, bổ sung các quy định về công bố thông tin, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:31:53 AM +00:00

Giải pháp quản lý hoạt động tín dụng phi chính thức ở Việt Nam

Bài viết Giải pháp quản lý hoạt động tín dụng phi chính thức ở Việt Nam trao đổi về nguồn gốc, thực trạng, rủi ro, hậu quả của tình trạng tín dụng đen, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hạn chế tình trạng này trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:10:22 AM +00:00

Debt maturity structure in Vietnamese firms using quantile regression and Oaxaca-Blinder decomposition technique

Our research aims at investigating by what means do firms decide debt maturity (DM) structure in Vietnamese context involving certain levels of financial constraints. It is found that, with stronger financial profiles, unconstrained firms are more likely to endure the effects of liquidity risk and information asymmetry, whereas those constrained seem to be subjected to various consequences resulting from these frictions.

10/20/2021 1:06:49 AM +00:00

Nghiên cứu mối quan hệ báo cáo bền vững và hiệu quả tài chính tiếp cận theo phương pháp meta analysis

Mục đích của nghiên cứu này là xem xét một cách có hệ thống và định lượng mối liên kết SR-CFP trong một khung phân tích tổng hợp. Dựa trên 30 nghiên cứu, nghiên cứu này ước tính rằng quy mô ảnh hưởng tổng thể của mối quan hệ SR-CFP là tích cực và có ý nghĩa, do đó chứng thực lập luận rằng SR đã nâng cao hiệu quả tài chính. Hơn nữa, nghiên cứu này làm sáng tỏ mối quan hệ nhân quả giữa SR và CFP, phát hiện này ủng hộ lý thuyết các bên liên quan.

10/19/2021 6:57:02 AM +00:00

Đề thi kết thúc học phần môn Quản trị tài chính doanh nghiệp năm 2019-2020 - Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM

Nhằm phục vụ quá trình học tập cũng như chuẩn bị cho kì thi kết thúc học kì sắp đến. TaiLieu.VN gửi đến các bạn tài liệu Đề thi kết thúc học phần môn Quản trị tài chính doanh nghiệp năm 2019-2020 - Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM. Đây sẽ là tài liệu ôn tập hữu ích, giúp các bạn hệ thống lại kiến thức đã học đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/18/2021 11:13:27 PM +00:00

Đề thi kết thúc học phần môn Phân tích tài chính doanh nghiệp năm 2019-2020 - Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM

Hi vọng Đề thi kết thúc học phần môn Phân tích tài chính doanh nghiệp năm 2019-2020 - Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM được chia sẻ dưới đây sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các bạn trong quá trình học tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình. Chúc các bạn thi tốt!

10/18/2021 11:13:08 PM +00:00

Nhân tố ảnh hưởng đến sai sót trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp bao gồm phương pháp định tính (phỏng vấn chuyên gia) và phương pháp định lượng như phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi quy để xác định và đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến sai sót trên BCTC.

10/18/2021 12:36:40 PM +00:00

Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính - Ngô Sĩ Nam

Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính - Ngô Sĩ Nam có nội dung trình bày tổng quan về thị trường tài chính và các định chế tài chính, thị trường tiền tệ, thị trường trái phiếu, thị trường cổ phiếu, thị trường ngoại hối, thị trường phái sinh, các định chế tài chính ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

10/18/2021 11:54:02 AM +00:00

Xu hướng phát triển Fintech trên thế giới và ảnh hưởng của nó đến ngành ngân hàng Việt Nam

Sau khủng hoảng tài chính năm 2008, các công ty khởi nghiệp tập trung vào phát triển ứng dụng công nghệ trong tài chính (Fintech), tạo ra làn sóng đầu tư và sự bùng nổcủa các dịch vụ này trên toàn cầu, tác động mạnh đến hoạt động của các ngân hàng. Bài viết tập trung vào một số nội dung chủ yếu về Fintech, nền tảng hình thành, xu hướng phát triển và các tác động tới ngành Ngân hàng của Việt Nam.

10/18/2021 12:56:57 AM +00:00

Xu hướng chuyển đổi báo cáo tài chính Việt Nam theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

Bài báo tập trung nghiên cứu những điểm mới trong chính sách kế toán của Việt Nam hiện nay, cụ thể là Thông tư 200/2014/TT-BTC, so sánh với kế toán quốc tế và đề xuất một số thay đổi cần thiết trong thời gian tới, để tiến dần đến việc áp dụng cơ chế báo cáo dựa trên chuẩn IFRS.

10/18/2021 12:56:44 AM +00:00

Xây dựng bộ chuẩn mực kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam theo hướng tiếp cận (IFRS FOR SMEs)

Bài viết này tập trung trao đổi một số vấn đề có liên quan đến việc xây dựng bộ chuẩn mực kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam theo hướng tiếp cận chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (IFRS for SMEs).

10/18/2021 12:55:43 AM +00:00

Giải pháp tăng cường dịch vụ công trực tuyến ngành tài chính

Trong thời gian qua, thực hiện chủ trương của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, ngành Tài chính đã đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến, qua đó góp phần đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian, chi phí thực hiện, hạn chế đi lại, tiếp xúc cho người dân, doanh nghiệp. Bài viết khái quát về những kết quả đạt được trong triển khai dịch vụ công trực tuyến của ngành Tài chính thời gian qua, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến trong thời gian tới để góp phần cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu các chi phí xã hội cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

10/16/2021 5:40:18 AM +00:00

Cơ sở lý thuyết, thực trạng và một số đề xuất hoàn thiện chế định hoàn thuế

Trong bài viết, tác giả nghiên cứu cơ sở lý thuyết của chế định hoàn thuế, đưa ra các ý kiến đánh giá thực trạng chế định hoàn thuế trong pháp luật Việt Nam và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chế định hoàn thuế trong pháp luật Việt Nam hiện nay.

10/16/2021 5:38:55 AM +00:00

Hướng dẫn phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp - Vietinbank

Tài liệu Hướng dẫn phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp được biên soạn nhằm hỗ trợ việc đưa ra các quyết định tín dụng trên cơ sở phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp; dự báo tình hình tài chính của doanh nghiệp trong tương lai và phân tích đảm bảo nợ vay của doanh nghiệp tại thời điểm đánh giá

10/16/2021 4:23:18 AM +00:00

Bài giảng Đầu tư tài chính - ĐH Phạm Văn Đồng

Bài giảng Đầu tư tài chính cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về đầu tư tài chính; Định giá công cụ đầu tư tài chính; Lý thuyết danh mục đầu tư tài chính; Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM); Mô hình đa nhân tố. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 3:03:26 AM +00:00

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - TS. Phạm Thị Thúy Hằng

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp gồm 7 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp; Doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp; Phân tích tài chính và dự báo nhu cầu tài chính; Quản trị tài sản cố định; Đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp; Chi phí sử dụng vốn, Nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn trong doanh nghiệp.

10/15/2021 3:48:26 AM +00:00